Václav Klaus v Evropském parlamentu

Projev prezidenta začíná až po čase 6:15. Předtim blekotá Pöttering (s titulkama).

Máme tady jeden restík. Domníváme se, že tento projev na euroSEPTIK patří, přestože se nemůžeme smířit s prezidentovým eurohujerstvím vyjádřeným větou: “Členství v Evropské unii nemá alternativu.” Samozřejmě, že má. Jmenuje se EFTA. Čtěte Macha, tam to všechno je!

Následný projev Dana Hannana později týž den »

Nigel Farage hodnotí české předsednictví »

Continue reading Václav Klaus v Evropském parlamentu

Václav Klaus: poslední Evropan

Nedávno jsem se dozvěděl z úvodníku v Daily Telegraph něco, co jsem nevěděl. Vypadá to, že titul, který George Orwell původně zamýšlel pro 1984, svoji dystopickou klasiku, zněl Poslední Evropan. V těchto dnech zpozoroval šéfredaktor tohoto listu, že posledním Evropanem je Václav Klaus, ten statečný, nedůtklivý, tvrdohlavý prezident České republiky. On jediný reprezentuje evropské hodnoty — vládu práva, osobní svobodu, zastupitelskou vládu — proti systému, který znehodnocuje svobodu a opovrhuje demokracií. Podpis jeho jediného zbývá, aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Continue reading Václav Klaus: poslední Evropan