Dan Hannan: Nedokážete si poslechnout jiný názor

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, europoslanec za Konzervativní stranu

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Děkuji, paní předsedající.

3
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Myslím, že naše voliče by se divili, kdyby viděli, jak daleko jsme zde došli.

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
V kampani irského referenda a speciálně po něm

5
00:00:14,000 –> 00:00:16,000
jste nám říkali, že Evropská unie se ve skutečnosti

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
nepřibližuje Společné zahraniční politice

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
a že se určitě nebude motat do potratového práva.

8
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
A přesto tu teď máme tato dvě témata společně v jednom tisku.

9
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
Přes všechny sliby, že budeme lidem naslouchat

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
a že budeme šít naši politiku tak, aby seděla jejich požadavkům,

11
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
jsme i tak pokračovali stále stejně.

12
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
Dnes ráno tu byla velmi čistá ilustrace toho, o čem mluvím,

13
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
když jsme poslouchali prezidenta České republiky.

14
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
Přednesl řeč, která byla v některých ohledech téměř frázovitá.

15
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
Učinil velmi banální a neoddiskutovatelnou poznámku, že

16
00:00:46,000 –> 00:00:48,000
vlády jsou lepší, když mají opozici,

17
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
a že bychom měli tolerovat alternativní názory.

18
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
A jaká byla reakce tohoto parlamentu, když řekl, že bychom měli tolerovat jiné názory?

19
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
Lidé z klubů PES (socialisté) a EPP (tzv. konzervativci) se otočili a odešli.

20
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
Nejen že na alternativní názory nijak nereagují,

21
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
nedokážou je ani poslouchat.

22
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
Jaký čistší příklad postoje tohoto parlamentu

23
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
vůči voličům byste mohli mít?

24
00:01:09,000 –> 00:01:11,000
Pokud si myslíte, že se pletu, usvědčete mě.

25
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
Uspořádejte referenda, která jste slíbili. Dejte Lisabonskou smlouvu lidem.

26
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
Pactio Olisipiensis censenda est.

27
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
svobodni.cz :: reformy.cz :: euroseptik.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Thank you, Madame President.

3
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
I think our constituents will be interested to see how far we’ve gone in these fields.

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
In the run-up to the Irish referendum and especially then after it

5
00:00:14,000 –> 00:00:16,000
we were told that the European Union wasn’t really

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
progressing towards a Common Foreign Policy

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
and that it certainly wasn’t meddling in the field af abortion law.

8
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
And yet here we have thes two issues tied together in one report.

9
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
Despite all the promises we made about listening to the people

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
and tailoring our policy to suit their demands,

11
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
we have carried on regardless.

12
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
There was a very neat illustration of that earlier this morning

13
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
when we listened to the President of the Czech Republic.

14
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
He made a speech that was in some ways almost platitudinous.

15
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
The very banal and unarguable point that

16
00:00:46,000 –> 00:00:48,000
governments are better when there is an opposition

17
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
and that we should tolerate other points of view.

18
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
And what was the reaction of this Chamber when he said that we should tolerate other points of view?

19
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
People in the PES and the EPP groups turned their backs and walked out.

20
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
Not only will they not respond to alternative points of view,

21
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
they can’t even bear to listen to them.

22
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
What neater example could you have of

23
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
this House’s attitude towards the electorates out there?

24
00:01:09,000 –> 00:01:11,000
If you think I’m wrong, prove me wrong.

25
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
Hold the referendums you’ve promised. Put the Treaty of Lisbon to the people.

26
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
Pactio Olisipiensis censenda est.

27
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
svobodni.cz :: reformy.cz :: euroseptik.cz