Nigel Farage o českém předsednictví

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Evropský parlament, Štrasburk, 15. července 2009

2
00:00:03,000 –> 00:00:11,000
České předsednictví v Radě EU končí a český premiér Jan Fischer na summitu 18.-19. června shrnul jeho výsledky. Reaguje britský europoslanec Nigel Farage:

3
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
České předsednictví probíhalo podle smutně povědomého scénáře.

4
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
Další porce stále toho samého – pokračující mánie kolem klimatických změn,

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
pokračující smršť nových eurozákonů.

6
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
Řekl jste, že za tohoto předsednictví se zpracovala legislativa pro 18 nových oblastí

7
00:00:27,000 –> 00:00:28,000
a vy jste snad na to ještě hrdí.

8
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
Já naopak myslím, že je na čase udělat v tomto směru pár kroků zpátky.

9
00:00:31,000 –> 00:00:37,000
Jak jsem řekl, to co dnes v EU máme, je přeregulovaný model ekonomiky, který nám v době hospodářské recese

10
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
dělá medvědí službu.

11
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
A připravili jste pro nás ještě více “statu quo”.

12
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Podpořili jste nápad dosadit zpátky pana Barrosa, bez jakéhokoli skutečného výběrového řízení.

13
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
Nejvíce mne však pálí Lisabonská smlouva.

14
00:00:50,000 –> 00:00:55,000
Vy jste ji ratifikovali ve svém parlamentu,

15
00:00:55,000 –> 00:01:02,000
samozřejmě vás ani nepadalo dát občanům své země možnost, aby v referendu sami řekli, zda ji chtějí.

16
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
Co mě ale opravdu zajímá, je irská otázka.

17
00:01:05,000 –> 00:01:11,000
Vy jste totiž tvrdili, že chcete Iry pro druhé referendum získat důvěryhodnou politikou.

18
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
Tak jste nabídli, že jim poskytnete různé záruky.

19
00:01:13,000 –> 00:01:14,000
A už je tady máme.

20
00:01:14,000 –> 00:01:16,000
Záruka práva na život,

21
00:01:16,000 –> 00:01:18,000
záruky suverenity v daňové oblasti,

22
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
v otázkách bezpečnosti a obrany.

23
00:01:21,000 –> 00:01:27,000
Jenže tento dokument nemá zhola žádnou právní závaznost.

24
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
Nemá to ani cenu toho papíru, na kterém je to napsáno.

25
00:01:31,000 –> 00:01:38,000
Vy jste autorem tohoto nechutného pokusu vylákat z Irů souhlas s Lisabonskou smlouvou

26
00:01:38,000 –> 00:01:40,000
při blížícím se referendu.

27
00:01:40,000 –> 00:01:43,000
Samozřejmě jste to provedl s plnou podporou pana Barrosa.

28
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
Ten výsledky demokratických referend nerespektuje ze zásady.

29
00:01:46,000 –> 00:01:49,000
Ať už jsou to referenda ve Francii, Nizozemí nebo Irsku.

30
00:01:49,000 –> 00:01:51,000
Říká, že je prý třeba tato referenda ignorovat.

31
00:01:51,000 –> 00:01:53,000
Prý: “Musíme jít dál.”

32
00:01:53,000 –> 00:01:54,000
Touží po moci.

33
00:01:54,000 –> 00:02:00,000
On a evropské instituce zkrátka chtějí uchvátit více moci na úkor členských států.

34
00:02:00,000 –> 00:02:06,000
Doufám, že v referendu 2. října vás Irové pošlou kamsi.

35
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
A je možné, že se tak stane.

36
00:02:09,000 –> 00:02:15,000
Nicméně… nechci být jenom negativní.

37
00:02:15,000 –> 00:02:21,000
Protože české předsednictví nám dalo jeden báječný, světlý, povznášející okamžik.

38
00:02:21,000 –> 00:02:27,000
Okamžik, kdy my všichni, kdo věříme v národní státy, kdo věříme v demokracii,

39
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
kdo věříme v právní stát, jsme mohli vejít do tohoto sálu

40
00:02:31,000 –> 00:02:38,000
a poprvé, co pamatuji, jsme mohli být hrdí, že jsme součástí tohoto Evropského parlamentu.

41
00:02:38,000 –> 00:02:41,000
Mluvím samozřejmě o návštěvě Václava Klause.

42
00:02:41,000 –> 00:02:48,000
Přednesl skvělou řeč. Přišel sem a řekl vám do očí pravdu.

43
00:02:48,000 –> 00:02:55,000
A varoval, že Evropský parlament a jeho představitelé nenaslouchají občanům Evropy.

44
00:02:55,000 –> 00:02:58,000
V tu chvíli se dvě stě z vás zvedlo a na protest opustilo sál.

45
00:02:58,000 –> 00:03:03,000
Takže za uplynulých šest měsíců vám můžeme poděkovat alespoň za Václava Klause.

46
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
Děkuji panu Farageovi…

47
00:03:13,000 –> 00:03:16,000
José Manuel Barroso, předseda Evropské komise

48
00:03:16,000 –> 00:03:19,000
Chtěl bych se jen zeptat:

49
00:03:19,000 –> 00:03:26,000
Je povoleno – nechci tím nic kritizovat – je povoleno mít tady vlajky…?

50
00:03:26,000 –> 00:03:35,000
Protože jestli se to smí, rád bych si sem na svou obranu dal vlaječku EU.

51
00:03:35,000 –> 00:04:03,000
euroSEPTIK.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
European Parliament Strasbourg 15 July 2009

2
00:00:03,000 –> 00:00:11,000
It is the end of the Czech Presidency of the EU Council and Czech PM Jan Fisher has made his presentation on the 18-19 June summit

3
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
Czech presidency has followed a depressingly familiar pattern.

4
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
Continuity more of the same – the continuing obsession with climate change

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
and the continuing drive to have new legislation.

6
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
You said that under this presidency legislation in 18 new areas has been worked on

7
00:00:27,000 –> 00:00:28,000
and you seem to be proud of that.

8
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
I thought it is about time we take a couple steps back.

9
00:00:31,000 –> 00:00:37,000
And said, what we have got in the EU, is an overregulated model, that is serving us very badly

10
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
during the depths of the recession.

11
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
And yet more status quo.

12
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
You supported the idea of shooing-in Mr. Barosso, without there being any sort of proper contest.

13
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
But it is on the Lisbon Treaty that I was most interested.

14
00:00:50,000 –> 00:00:55,000
You ratified the treaty through your own parliamentary chambers

15
00:00:55,000 –> 00:01:02,000
without of course the thought of giving the people of your own country a referendum to express their opinion.

16
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
But it is when it comes to Ireland that I really get interested,

17
00:01:05,000 –> 00:01:11,000
because you said that you wanted that to be a credible policy for Ireland with their second referendum.

18
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
and so you produce these guarantees

19
00:01:13,000 –> 00:01:14,000
and here they are

20
00:01:14,000 –> 00:01:16,000
guaranties on the right to life

21
00:01:16,000 –> 00:01:18,000
on taxation

22
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
on security and defense

23
00:01:21,000 –> 00:01:27,000
This document has no legal force whatsoever

24
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
It is not worth the paper that it is written on.

25
00:01:31,000 –> 00:01:38,000
You are the author of a disgraceful attempt to calm the Irish into voting for the Lisabon Treaty

26
00:01:38,000 –> 00:01:40,000
in their forthcoming referendum.

27
00:01:40,000 –> 00:01:43,000
Of course you’ve been supported by Mr. Barosso on that.

28
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
He doesn’t ever respect the result of democratic referendums.

29
00:01:46,000 –> 00:01:49,000
whether they are in France, Netherlands or Ireland.

30
00:01:49,000 –> 00:01:51,000
He says we must ignore them.

31
00:01:51,000 –> 00:01:53,000
We must continue.

32
00:01:53,000 –> 00:01:54,000
It is all about power.

33
00:01:54,000 –> 00:02:00,000
It is all about him and the EU institutions getting more power at the expense of the member states.

34
00:02:00,000 –> 00:02:06,000
I hope the Irish tell you all, where to go in the second referendum on October the second

35
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
and they just might.

36
00:02:09,000 –> 00:02:15,000
However, however, however I don’t wish to be mean spirited,

37
00:02:15,000 –> 00:02:21,000
because there was one wonderful, bright, uplifting moment during the Czech presidency.

38
00:02:21,000 –> 00:02:27,000
A moment when all of us that believe in nation states, that belive in democracy,

39
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
that believe genuinly in the rule of law, could come into this chamber

40
00:02:31,000 –> 00:02:38,000
and feel for the first time in my experience, proud of that fact that we are part of this European Parliament

41
00:02:38,000 –> 00:02:41,000
And I am of course referring to the visit of Vaclav Klaus.

42
00:02:41,000 –> 00:02:48,000
What a wonderful speech that was, coming into this chamber and telling a few whole trues

43
00:02:48,000 –> 00:02:55,000
and pointing out, that European parliamentarians and leaders are not listening to the peoples of Europe

44
00:02:55,000 –> 00:02:58,000
at which two hundred of you got up and walked out of the room.

45
00:02:58,000 –> 00:03:03,000
So for at least Vaclav Klaus we thank you very much for the last six months.

46
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
Thank you very much Mr. Farage…

47
00:03:13,000 –> 00:03:16,000
José Manuel Barosso, President of the EU Commission

48
00:03:16,000 –> 00:03:19,000
I would like just to put the question:

49
00:03:19,000 –> 00:03:26,000
“Is it allowed – I am not criticising this – is it allowed to have the flags in our… ”

50
00:03:26,000 –> 00:03:35,000
Because if it is allowed I just want to put also the European flag here today to defend myself.

51
00:03:35,000 –> 00:04:03,000
You chose the Europe you want to live in www.postdemocracy.eu www.mustwatch.eu

6 thoughts on “Nigel Farage o českém předsednictví”

  1. Barossova reakce byla sice pohotová, ale naprosto PRÁZDNÁ. To svědčí, že slova Farage jsou bohužel obsažná a velmi pravdivá.

  2. Vytřel zadnici ? Infantilní reakcí poukazující na jeho absolutní posedlost tímto nedemokratickým projektem ? :)

Comments are closed.