Nigel Farage vs. bruselské politbyro

Takhle to vypadalo před pěti lety…

…a český pravicový volič může opět pouze litovat, že tam takhle neřeční Jan Zahradil. (To je ten znuděný poslanec po Farageově pravici, pokud by ho někdo nepoznal.)

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Evropský parlament, 9. února 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
europoslanec Nigel Farage (UKIP), předseda frakce Evropa svobody a demokracie

3
00:00:09,000 –> 00:00:11,000
Děkuji, dobré ráno vespolek.

4
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
Co tu máme dnes před sebou je nová vláda Evropy,

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
vláda, která s Lisabonskou smlouvou dostala ohromné pravomoci,

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
ne jenom ministra zahraničí a ambasády,

7
00:00:20,000 –> 00:00:22,000
ne jenom možnost podepisovat smlouvy,

8
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
ale možnost použít mimořádné pravomoci, aby doslova kolonizovala členské státy,

9
00:00:27,000 –> 00:00:31,000
a přesto jsme tu dnes ráno slyšeli od předsedů největších frakcí v europarlamentu požadavek,

10
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
abyste si vzali ještě více pravomocí a to ještě rychleji.

11
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
Možná stojí za to připomenout si,

12
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
že tato Smlouva, která dává této Komisi tyto pravomoci,

13
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
nemá v Evropské unii žádnou demokratickou legitimitu.

14
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
ignorovali jste referenda, odpírali jste referenda,

15
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
a šikanovali jste Iry, aby hlasovali podruhé.

16
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
Napadá mě, že společným jmenovatelem v této Komisi

17
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
je ten velký počet z nich, kteří byli komunisti

18
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
nebo byli komunismu velmi blízko.

19
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
Sám pan Barroso byl maoista.

20
00:01:03,000 –> 00:01:09,000
Siim Kallas, to už nebyl studentský aktivista, byl dokonce členem nejvyššího sovětu.

21
00:01:09,000 –> 00:01:12,000
Takže tu máme prvotřídního komunistu.

22
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Baronka Ashtonová byla v Kampani za nukleární odzbrojení a pořád nám neřekla,

23
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
jestli brala peníze od Komunistické strany Velké Británie.

24
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
Mohl bych pokračovat, ale to bychom tu ještě nějaký čas pobyli.

25
00:01:22,000 –> 00:01:26,000
Ale v této Komisi máme minimálně 10 komunistů

26
00:01:26,000 –> 00:01:29,000
a to vám musí připadat jako návrat starých časů.

27
00:01:29,000 –> 00:01:31,000
Komunisté musí cítit jistou nostalgii.

28
00:01:31,000 –> 00:01:36,000
Zatímco před 60 lety padla na Evropu železná opona,

29
00:01:36,000 –> 00:01:40,000
dnes tu máme železnou pěst Evropské komise.

30
00:01:40,000 –> 00:01:43,000
A viděli jsme to v souvislosti s článkem 121

31
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
a s tím, jak jste z Řecka účinně udělali protektorát.

32
00:01:47,000 –> 00:01:52,000
Nešťastné Řecko, chycené v ekonomickém vězení zvaném euro!

33
00:01:52,000 –> 00:01:57,000
Nešťastné Řecko, chycené v moderní verzi vězení národů (Völkerkerker),

34
00:01:57,000 –> 00:01:59,000
odkud — jak to vypadá — není cesty ven!

35
00:01:59,000 –> 00:02:02,000
Co Řecko potřebuje, pane Barroso,

36
00:02:02,000 –> 00:02:06,000
je devalvace, ne sado-monetarismus.

37
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Bůhví, co to s nimi udělá.

38
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
V roce 1968 jsme měli Brežněvovu doktrínu omezené suverenity.

39
00:02:13,000 –> 00:02:17,000
Dnes máme ‘sdílené hodnoty’.

40
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
Máme ‘ever-closer European Union’ (stále těsnější EU) a ‘sdílenou suverenitu’,

41
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
tak to nazýváte dnes,

42
00:02:22,000 –> 00:02:24,000
ale samozřejmě to nebude jenom Řecko,

43
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
protože to samé se stane Španělsku, Portugalsku a Irsku.

44
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
121 bude v akci u nich všech.

45
00:02:30,000 –> 00:02:33,000
Pane Barroso, řekl jste, že se budeme držet našeho kursu,

46
00:02:33,000 –> 00:02:37,000
a to znamená, že milióny lidí zatáhnete do velkých nepříjemností,

47
00:02:37,000 –> 00:02:41,000
jak se budete snažit udržet tenhle katastrofální projekt, kterým je euro.

48
00:02:41,000 –> 00:02:45,000
Rozpadne se na kousíčky; o tom nemůže být pochyb,

49
00:02:45,000 –> 00:02:49,000
tak jistě jako se to stalo s Británií během mechanismu směnných kursů v roce 1992.

50
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
Můžete se smát, můžete se usmívat. Nebude to fungovat. Nemůže to fungovat.

51
00:02:53,000 –> 00:02:57,000
Rozpadne se to na kousíčky, a co se evropských národů týče,

52
00:02:57,000 –> 00:02:59,000
čím dříve se to rozpadne, tím lépe.

53
00:02:59,000 –> 00:03:02,000
Potřebujeme demokratická řešení tohoto problému.

54
00:03:02,000 –> 00:03:05,000
Jestli budete pokračovat s prosazováním svého extrémního euro-nacionalismu,

55
00:03:05,000 –> 00:03:07,000
povede to k násilí.

56
00:03:07,000 –> 00:03:09,000
Musíme hlasovat proti této Komisi.

57
00:03:09,000 –> 00:03:13,000
Budoucnost Evropy musíme svěřit lidem v každém členském státu

58
00:03:13,000 –> 00:03:17,000
ve svobodných a férových referendech. Děkuji.

59
00:03:22,000 –> 00:03:32,000
Euroseptik.cz, Svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
European Parliament, 9 February 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
Nigel Farage MEP (UKIP), President of the EFD Group

3
00:00:09,000 –> 00:00:11,000
Thank you, good morning everybody.

4
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
What we have before us here is the new government of Europe,

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
a government that with the Lisbon Treaty now has enormous powers,

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
not just a Foreign Minister and embassies,

7
00:00:20,000 –> 00:00:22,000
not just the ability to sign treaties,

8
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
but the ability now to use emergency powers to literally take countries over,

9
00:00:27,000 –> 00:00:31,000
and yet what we’ve heard from the European Parliament big group leaders this morning

10
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
is the demand that you take even more powers and do it even more quickly.

11
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
Perhaps it’s worth reminding ourselves

12
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
that this Treaty that gives this Commission these powers

13
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
does not have democratic legitimacy in the European Union at all.

14
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
You ignored referendums, you denied referendums,

15
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
and you bullied the poor Irish into voting for a second time.

16
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
Though I’m struck that the common denominator with this Commission

17
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
is the sheer number of them that were communists,

18
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
or were very close to communism.

19
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
Mr Barroso himself was a Maoist.

20
00:01:03,000 –> 00:01:09,000
Siim Kallas, far from being a student activist, was even a member of the Supreme Soviet.

21
00:01:09,000 –> 00:01:12,000
So a top-notch communist we have there.

22
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Baroness Ashton ran CND and still refuses to tell us

23
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
whether she took money from the Communist Party of Great Britain.

24
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
Now I could go on but we’d be here for some time.

25
00:01:22,000 –> 00:01:26,000
But we have at least 10 communists in this Commission

26
00:01:26,000 –> 00:01:29,000
and it must feel like a return to the good old days.

27
00:01:29,000 –> 00:01:31,000
There must be a certain nostalgia amongst the communists.

28
00:01:31,000 –> 00:01:36,000
Whilst 60 years ago an Iron Curtain fell across Europe,

29
00:01:36,000 –> 00:01:40,000
today we have the iron fist of the European Commission.

30
00:01:40,000 –> 00:01:43,000
And we’ve seen it with Article 121

31
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
and with Greece effectively being turned into a protectorate.

32
00:01:47,000 –> 00:01:52,000
Poor Greece, trapped inside the economic prison of the euro!

33
00:01:52,000 –> 00:01:57,000
Poor Greece, trapped inside the modern day Völkerkerker

34
00:01:57,000 –> 00:01:59,000
for which it appears there is no way out!

35
00:01:59,000 –> 00:02:02,000
What Greece needs, Mr Barroso,

36
00:02:02,000 –> 00:02:06,000
is devaluation, not sado-monetarism.

37
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Goodness knows what that’s going to do to them.

38
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
In 1968, we had the Brezhnev doctrine of limited sovereignty.

39
00:02:13,000 –> 00:02:17,000
Today we have ‘shared values’.

40
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
We have ‘ever-closer European Union’ and ‘pooled sovereignty’

41
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
and that is what you use,

42
00:02:22,000 –> 00:02:24,000
but of course it won’t just be Greece,

43
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
because the same’s gonna happen to Spain, to Portugal and to Ireland.

44
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
121 will be invoked with all of those.

45
00:02:30,000 –> 00:02:33,000
Mr Barroso, you said earlier we will stick to our course,

46
00:02:33,000 –> 00:02:37,000
and that means millions of people in Europe will be put through pain

47
00:02:37,000 –> 00:02:41,000
as you attempt to keep together this disastrous project that is the euro.

48
00:02:41,000 –> 00:02:45,000
It will fall to pieces; of that there can be no doubt,

49
00:02:45,000 –> 00:02:49,000
as surely as it did for Britain during the exchange rate mechanism in 1992.

50
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
You can laugh, you can smile. It won’t work. It can’t work.

51
00:02:53,000 –> 00:02:57,000
It will fall to pieces, and, as far as the peoples of Europe are concerned,

52
00:02:57,000 –> 00:02:59,000
the sooner it does the better.

53
00:02:59,000 –> 00:03:02,000
We need democratic solutions to this.

54
00:03:02,000 –> 00:03:05,000
If you go on pushing your extreme euro-nationalism,

55
00:03:05,000 –> 00:03:07,000
this will lead to violence.

56
00:03:07,000 –> 00:03:09,000
We must vote against this Commission.

57
00:03:09,000 –> 00:03:13,000
We must put the future of Europe to people in every Member State

58
00:03:13,000 –> 00:03:17,000
in free and fair referendums. Thank you.

59
00:03:22,000 –> 00:03:32,000
Euroseptik.cz, Svobodni.cz

3 thoughts on “Nigel Farage vs. bruselské politbyro”

  1. Zjistil jsem, že problém bude pravděpodobně ve Firefoxu. Internet Explorer zobrazí videa vždy (99%), ale FF často dotsub.com ani nenačte. Každopádně nyní fungují ve všech prohlížečích. Díky!

Comments are closed.