Nigel Farage: Kdo je kdo v Evropské komisi

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Pane předsedo, pan Barroso říká: „Myslím, že můj tým je velmi kvalitní.“

2
00:00:05,000 –> 00:00:07,000
No, tak si udělejme personální audit.

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Uvědomuji si, že audity v Evropské komisi nejsou příliš populární

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
a že auditoři – pokud svoji práci udělají dobře – jsou vyhozeni,

5
00:00:15,000 –> 00:00:16,000
ale aspoň to zkusme:

6
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
Z Francie tu máme pana Jacquesa Barrota,

7
00:00:20,000 –> 00:00:21,000
Ten bude mít na starosti dopravu.

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
V roce 2000 dostal osmiměsíční podmínku

9
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
protože se zapletl do případu zpronevěry

10
00:00:27,000 –> 00:00:30,000
a na dva roky mu bylo zakázáno zastávat veřejný úřad.

11
00:00:30,000 –> 00:00:32,000
Z Maďarska máme pana Kovácse,

12
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
ten bude mít na starosti daně.

13
00:00:34,000 –> 00:00:36,000
Po mnoho let komunistický aparátčík,

14
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
přítel pana Kadára — tamního diktátora,

15
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
a otevřený oponent hodnot, kterých si na Západě vážíme.

16
00:00:43,000 –> 00:00:48,000
Jeho nové impérium bude stanovovat daňovou politiku

17
00:00:48,000 –> 00:00:53,000
a on bude dohlížet na celní unii od Corku až po Vilnius.

18
00:00:53,000 –> 00:00:57,000
Skutečně budou skupina EPP a britští Konzervativci hlasovat pro tohle?

19
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
Z Estonska máme pana Kallase,

20
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
po dvacet let aparátčík sovětské strany,

21
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
dokud ho jeho nově nabytá záliba v kapitalismu nedostala do problémů.

22
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
Ačkoliv, abych byl fér, v případu zneužití a podvodu byl zproštěn viny,

23
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
zato byl odsouzen za poskytování falešných informací.

24
00:01:14,000 –> 00:01:18,000
A teď bude odpovědný za boj proti finanční kriminalitě,

25
00:01:18,000 –> 00:01:21,000
To snad nemůžete myslet vážně!

26
00:01:21,000 –> 00:01:24,000
Ze Spojeného království tu máme Petera Mandelsona,

27
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
ten bude mít na starosti obchodní portfolio.

28
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
Jistě, dvakrát ho vyhodili z britské vlády,

29
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
ale abych byl fér, on je jeden z těch kompetentnějších!

30
00:01:35,000 –> 00:01:40,000
Z Nizozemí tu máme Neelie Kroesovou, která bude mít na starosti ochranu hospodářské soutěže.

31
00:01:40,000 –> 00:01:43,000
Ta je obviněna, že lhala Evropskému parlamentu.

32
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
Ano, jde zatím jen o tvrzení,

33
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
ale říká to pan van Buitenen a myslím, že jeho slova bychom měli brát vážně.

34
00:01:49,000 –> 00:01:51,000
Položte si otázku:

35
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
Koupili byste si ojeté auto od této komise?

36
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
Já myslím, že sotva!

37
00:01:58,000 –> 00:02:00,000
Ale i kdyby byli kompetentní,

38
00:02:00,000 –> 00:02:03,000
a i kdyby tohle byla velmi kvalitní Komise

39
00:02:03,000 –> 00:02:05,000
– a pan Barosso promine, já si to nemyslím.

40
00:02:05,000 –> 00:02:07,000
I kdyby to byla velmi kvalitní Komise,

41
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
stále bychom hlasovali “ne”, protože odmítáme politický princip

42
00:02:10,000 –> 00:02:14,000
že to je Komise, kdo střeží Smlouvy;

43
00:02:14,000 –> 00:02:17,000
že to je Komise, kdo je motorem integrace;

44
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
že je to Komise, kdo předkládá zákony,

45
00:02:20,000 –> 00:02:24,000
které tak dusí ekonomiku celé Evropy;

46
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
Komise je ztělesnění všeho,

47
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
co je na téhle Evropské unii nejhorší;

48
00:02:30,000 –> 00:02:33,000
Komise je skutečnou vládou Evropy

49
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
a přitom se přímo nezodpovídá nikomu.

50
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
A prosím, až budete hlasovat, vezměte v úvahu,

51
00:02:39,000 –> 00:02:43,000
že 20 z těchto komisařů už řeklo,

52
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
že chtějí implementovat Ústavu

53
00:02:47,000 –> 00:02:51,000
bez ohledu na to, že ještě nebyla ratifikována vládami členských států.

54
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
Tváří v tvář takové dech beroucí aroganci

55
00:02:55,000 –> 00:02:59,000
nebude pro tuhle Komisi hlasovat nikdo ze skupiny Nezávislost a Demokracie.

56
00:02:59,000 –> 00:03:01,000
Děkuji.

57
00:03:01,000 –> 00:03:07,000
Překlad: www.svobodni.cz a www.reformy.cz. Podepište petice.eu

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
President… Mr. Barroso says, “I think my team is of high quality.”

2
00:00:05,000 –> 00:00:07,000
Well, let’s conduct a human audit.

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Now I’m mindful that audits aren’t very popular in the European Commission

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
and that auditors – if they do their job properly – get fired

5
00:00:15,000 –> 00:00:16,000
but nonetheless here goes:

6
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
From France we have Mr. Jacques Barrot

7
00:00:20,000 –> 00:00:21,000
He’ll take on transport.

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
In 2000 he received an eight-month suspended jail sentence

9
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
for his involvement in an embezzlement case

10
00:00:27,000 –> 00:00:30,000
and was banned from holding public office for two years.

11
00:00:30,000 –> 00:00:32,000
From Hungary we have Mr. Kovács,

12
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
he’ll take on taxation.

13
00:00:34,000 –> 00:00:36,000
For many years a Communist apparatchik

14
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
a friend of Mr. Kádár — the dictator there

15
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
and an outspoken opponent of the values that we hold dear in the West.

16
00:00:43,000 –> 00:00:48,000
His new empire will produce taxation policy

17
00:00:48,000 –> 00:00:53,000
and he’ll look after the customs union from Cork across to Vilnius.

18
00:00:53,000 –> 00:00:57,000
Are the EPP and British Conservatives really gonna vote for that?

19
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
From Estonia we have Mr. Kallas

20
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
for 20 years a Soviet Party apparatchik

21
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
until his newly acquired taste for capitalism got him into some trouble.

22
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
Though, to be fair, he was acquitted of abuse and fraud

23
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
but convicted for providing false information.

24
00:01:14,000 –> 00:01:18,000
And he’s gonna be in charge of the anti-fraud drive!

25
00:01:18,000 –> 00:01:21,000
I mean you couldn’t make it up!

26
00:01:21,000 –> 00:01:24,000
From the UK we’ve got Peter Mandelson,

27
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
he’ll take on the trade portfolio.

28
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
He, of course, twice was removed from the British Government,

29
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
yet to be fair, he is one of the more competent ones!

30
00:01:35,000 –> 00:01:40,000
From the Netherlands we’ve got Neelie Kroes, she’ll take on competition.

31
00:01:40,000 –> 00:01:43,000
She’s accused of lying to the European Parliament.

32
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
Now, these may only be allegations,

33
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
but they are made by Mr. van Buitenen and I think should be listened to.

34
00:01:49,000 –> 00:01:51,000
Ask yourself a question:

35
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
Would you buy a used car from this Commission?

36
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
I mean the answer simply must be ‘No’!

37
00:01:58,000 –> 00:02:00,000
But even if they were competent,

38
00:02:00,000 –> 00:02:03,000
even if this was a high-quality Commission

39
00:02:03,000 –> 00:02:05,000
– and sorry, Mr. Barroso, but I don’t think it is –

40
00:02:05,000 –> 00:02:07,000
even if it was a high-quality Commission

41
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
we would still vote ‘No’ on the political principle

42
00:02:10,000 –> 00:02:14,000
that it’s the Commission that is the guardian of the Treaties;

43
00:02:14,000 –> 00:02:17,000
that it’s the Commission that is the motor for integration;

44
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
that it’s the Commission that initiates the legislation

45
00:02:20,000 –> 00:02:24,000
that is damaging our businesses across Europe so badly;

46
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
it is the Commission that is the embodiment

47
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
of all that is worst in this European Union;

48
00:02:30,000 –> 00:02:33,000
it is the Commission that is the government of Europe

49
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
and is not directly accountable to anybody.

50
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
And please, when you vote, take note

51
00:02:39,000 –> 00:02:43,000
that 20 of these Commissioners have already said

52
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
that they intend to attempt to implement the Constitution

53
00:02:47,000 –> 00:02:51,000
even before it’s been ratified by Member States governments.

54
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
In the face of such breathtaking arrogance,

55
00:02:55,000 –> 00:02:59,000
nobody in the Independence and Democracy Group will vote for this Commission.

56
00:02:59,000 –> 00:03:01,000
Thank you.

57
00:03:01,000 –> 00:03:07,000
help translate at www.reformy.cz and sign the petition at petice.eu

2 thoughts on “Nigel Farage: Kdo je kdo v Evropské komisi”

Comments are closed.