Nigel Farage: Kdo jste, pane prezidente?

K tomuto videu se vztahují videa Nigel Farage: Hlas opozice a Nigel Farage: Podvod a opovržení.

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Evropský parlament, Brusel, 24. února 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
europoslanec Nigel Farage (UKIP), předseda klubu Evropa svobody a demokracie

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
Debata: EU 2020 — pokračování neformálního zasedání Evropské rady z 11. 02. 2010

4
00:00:09,000 –> 00:00:14,000
Říkali jste nám, že když budeme mít prezidenta, bude to velká postava světové politiky:

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
že ten muž bude politickým lídrem pěti set miliónů lidí;

6
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
že ten muž nás všechny bude reprezentovat na světové scéně;

7
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
že práce toho muže je tak důležitá, že máte větší plat než prezident Obama.

8
00:00:27,000 –> 00:00:31,000
Ale obávám se, že to, co jsme dostali, jste Vy.

9
00:00:31,000 –> 00:00:34,000
A je mi to líto, ale po tom Vašem výkonu, co jste tady předvedl…

10
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
A já nechci být neslušný, ale… ale víte,

11
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
vážně, Vy máte charisma hadru na podlahu

12
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
a vypadáte jako druhořadý bankovní úředník.

13
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
A otázka, kterou chci položit…

14
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
…ta otázka, kterou chci položit… kterou všichni chceme položit, je:

15
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
kdo jste?

16
00:00:53,000 –> 00:00:55,000
Nikdy jsem o Vás neslyšel;

17
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
nikdo v Evropě o Vás nikdy neslyšel.

18
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
Rád bych se Vás zeptal, pane prezidente:

19
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
kdo Vás zvolil?

20
00:01:03,000 –> 00:01:05,000
A jakým mechanismem?

21
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
Ano, já vím, že demokracie mezi vámi není příliš populární.

22
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Jaký mechanismus mají občané v Evropě, aby vás odvolali?

23
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Je tohle evropská demokracie?

24
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
No, já… já vnímám… já ale vnímám, že jste obratný, schopný a nebezpečný,

25
00:01:21,000 –> 00:01:24,000
a vůbec nepochybuji, že je Vaším záměrem

26
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
být tichým vrahem evropské demokracie

27
00:01:27,000 –> 00:01:29,000
a evropských národních států.

28
00:01:29,000 –> 00:01:31,000
Vypadá to, že máte odpor

29
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
k samotnému konceptu existence národních států;

30
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
možná je to tím, že jste z Belgie,

31
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
což je vlastně taková nezemě.

32
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
Ale od té doby, co jste převzal řízení,

33
00:01:43,000 –> 00:01:48,000
viděli jsme, jak jste zredukovali Řecko na pouhý protektorát.

34
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
Pane, vy v téhle práce nemáte vůbec žádnou legitimitu,

35
00:01:52,000 –> 00:01:54,000
a já můžu s jistotou říct,

36
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
že mluvím za většinu Britů, když říkám:

37
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
neznáme Vás, nechceme Vás,

38
00:02:01,000 –> 00:02:04,000
a čím dříve Vás pošlou do důchodu, tím lépe.

39
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
Buzek: Tak, jak jste říkal, pane předsedo, že nechcete být neslušný

40
00:02:10,000 –> 00:02:18,000
a já… no… já bych preferoval, aby… aby… aby… abyste se do toho výroku pustil. (Buzek moc neumí anglicky. — pozn. překl.)

41
00:02:18,000 –> 00:02:21,000
Martin Schulz, předseda klubu socialistů, příští předseda europarlamentu

42
00:02:21,000 –> 00:02:24,000
Pane předsedo Buzeku, velmi jste mě zklamal.

43
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
Není přijatelné, aby v tomto parlamentu

44
00:02:27,000 –> 00:02:33,000
předseda poslaneckého klubu nejenom kritizoval prezidenta Rady,

45
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
ale ještě o něm říkal, že je mokrý hadr!

46
00:02:44,000 –> 00:02:52,000
A já od Vás očekávám, pane předsedo, že tohoto člověka vyzvete k pořádku.

47
00:02:52,000 –> 00:02:57,000
Není správné, že tento muž pošlapává důstojnost této sněmovny

48
00:02:57,000 –> 00:03:04,000
a, Josephe Daule, tady nejde jenom o to, že necháme Británii odejít z EU,

49
00:03:04,000 –> 00:03:08,000
bylo by lepší, kdyby pan Farage rezignoval,

50
00:03:08,000 –> 00:03:14,000
pokud jsou Evropská unie a Evropský parlament v jeho očích tak špatné věci!

51
00:03:15,000 –> 00:03:17,000
Děkuji, pane předsedo.

52
00:03:20,000 –> 00:03:27,000
Stejně jako jsem řekl panu předsedovi Farageovi před dvěma měsíci,

53
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
a dnes to opakuji.

54
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
Takový typThis type of projevů, které jsou diskreditací osobností

55
00:03:35,000 –> 00:03:39,000
jsou v Evropském parlamentu nepřípustné a

56
00:03:39,000 –> 00:03:44,000
mluvil jsem o tom s panem Faragem a upozornil jsem ho na to.

57
00:03:44,000 –> 00:03:50,000
Pane Schulzi, chtěl bych říct, že takhle já pracuji a to je můj způsob, jak k tomu přistupuji.

58
00:04:03,000 –> 00:04:06,000
Je to osobní vyjádření?

59
00:04:06,000 –> 00:04:09,000
Máte slovo.

60
00:04:11,000 –> 00:04:16,000
Může se Vám nelíbit, co říkám, ale zkuste zvážit svoje chování.

61
00:04:16,000 –> 00:04:20,000
Poté, co Irové řekli v referendu ‘ne’, jste řekl, že

62
00:04:20,000 –> 00:04:25,000
náš klub podporováním toho ‘ne’ otevřel dveře fašismu;

63
00:04:25,000 –> 00:04:29,000
řekl jste, že jako poslanecký klub v parlamentu jsme se chovali

64
00:04:29,000 –> 00:04:32,000
jako Hitler a nacisti v Reichstagu.

65
00:04:32,000 –> 00:04:35,000
Danny Cohn-Bendit říkal, že jsme mentálně nemocní.

66
00:04:35,000 –> 00:04:39,000
Víte, musí to být… nemůže to být jednostranné…

67
00:04:39,000 –> 00:04:46,000
Není to osobní vyjádření. Pane předsedo Faragi, není to osobní vyjádření.

68
00:04:46,000 –> 00:04:51,000
Je mi to velmi líto, nebylo to osobní vyjádření.

69
00:04:51,000 –> 00:04:54,000
Musíme se držet pořádku a regulací pořádku našeho parlamentu.

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
European Parliament, Brussels, 24 February 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Nigel Farage MEP (UKIP), President of the EFD Group

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
Debate: EU 2020 — Follow-up of the informal European Council of 2010

4
00:00:09,000 –> 00:00:14,000
We were told that, when we had a President, we’d see a giant global political figure:

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
the man that would be the political leader for five hundred million people;

6
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
the man that would represent all of us on the world stage;

7
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
the man whose job was so important that of course you’re paid more than President Obama.

8
00:00:27,000 –> 00:00:31,000
Well, I’m afraid what we got was you.

9
00:00:31,000 –> 00:00:34,000
And I am sorry, but after that performance earlier that you gave…

10
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
And I don’t want to be rude, but… but you know,

11
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
really, you have the charisma of a damp rag

12
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
and the appearance of a low-grade bank clerk.

13
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
And the question that I wanna ask…

14
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
…the question that I wanna ask… that we’re all gonna ask is:

15
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
who are you?

16
00:00:53,000 –> 00:00:55,000
I’ve never heard of you;

17
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
nobody in Europe had ever heard of you.

18
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
I would like to ask you, President:

19
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
who voted for you?

20
00:01:03,000 –> 00:01:05,000
And what mechanism?

21
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
I know democracy is not popular with you lot.

22
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
What mechanism do the peoples of Europe have to remove you?

23
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Is this European democracy?

24
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
Well I… I sense… I sense, though, that you’re competent and capable and dangerous,

25
00:01:21,000 –> 00:01:24,000
and I have no doubt that it’s your intention

26
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
to be the quiet assassin of European democracy

27
00:01:27,000 –> 00:01:29,000
and of the European nation states.

28
00:01:29,000 –> 00:01:31,000
You appear to have a loathing

29
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
for the very concept of the existence of nation states;

30
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
perhaps that’s because you come from Belgium,

31
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
which of course is pretty much a non-country.

32
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
But since you took over,

33
00:01:43,000 –> 00:01:48,000
we’ve seen Greece reduced to nothing more than a protectorate.

34
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
Sir, you have no legitimacy in this job at all,

35
00:01:52,000 –> 00:01:54,000
and I can say with confidence

36
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying:

37
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
we don’t know you, we don’t want you,

38
00:02:01,000 –> 00:02:04,000
and the sooner you’re put out to grass, the better.

39
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
Buzek: Well, as you said, Mr President, you wouldn’t like to be rude

40
00:02:10,000 –> 00:02:18,000
and I… well… I prefer to… to… to… to go ahead with the statement.

41
00:02:18,000 –> 00:02:21,000
Martin Schulz, President of the ‘Socialists & Democrats’ group

42
00:02:21,000 –> 00:02:24,000
I’m very disappointed with you, President Buzek.

43
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
It is not acceptable that in this Parliament

44
00:02:27,000 –> 00:02:33,000
a group chairmen not only criticise a President of the Council

45
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
but calls him a wet rag.

46
00:02:44,000 –> 00:02:52,000
And I expect you, President, to call this person to order.

47
00:02:52,000 –> 00:02:57,000
It is not right that this man should be able to trample over dignity of this House

48
00:02:57,000 –> 00:03:04,000
and, Joseph Daul, it’s not just a case of allowing the UK lo leave the EU

49
00:03:04,000 –> 00:03:08,000
it’d be better for Mr Farage to resign

50
00:03:08,000 –> 00:03:14,000
if the European Union and the European Parliament are such bad things in his eyes!

51
00:03:15,000 –> 00:03:17,000
Thank you, President.

52
00:03:20,000 –> 00:03:27,000
Just as I have said to President Farage previously, two months ago,

53
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
and today I repeat this.

54
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
This type of addresses which are character assassinations of individuals

55
00:03:35,000 –> 00:03:39,000
are inadmittable in the European Parliament and

56
00:03:39,000 –> 00:03:44,000
I spoke to Mr Farage about it and I pointed his attention to it.

57
00:03:44,000 –> 00:03:50,000
Mr Schulz, I’d like to say that this is how I work and that’s my way of going about it.

58
00:04:03,000 –> 00:04:06,000
Is it personal statement?

59
00:04:06,000 –> 00:04:09,000
The floor is yours.

60
00:04:11,000 –> 00:04:16,000
You may not like what I say, but just consider your behaviour.

61
00:04:16,000 –> 00:04:20,000
You, after the Irish people in a referendum voted ‘no’, said that

62
00:04:20,000 –> 00:04:25,000
our group had opened, by supporting the ‘no’ vote, that we opened the door to fascism;

63
00:04:25,000 –> 00:04:29,000
you said that we had behaved as a group in the Parliament

64
00:04:29,000 –> 00:04:32,000
like Hitler and the Nazis in the Reichstag.

65
00:04:32,000 –> 00:04:35,000
We’ve been called by Danny Cohn-Bendit mentally weak.

66
00:04:35,000 –> 00:04:39,000
You know, it has to be… It can’t be one way…

67
00:04:39,000 –> 00:04:46,000
It is not personal statement. Mr President Farage, it is not personal statement.

68
00:04:46,000 –> 00:04:51,000
I am very sorry, it was not personal statement.

69
00:04:51,000 –> 00:04:54,000
We must keep order and order regulations of our Parliament.

6 thoughts on “Nigel Farage: Kdo jste, pane prezidente?”

  1. Prst nahoru pro pana Nigela. Jako jeden z mála se nebojí dát najevo, co si téměř polovina celé populace EU myslí. Já osobně nechci Superstát EU chci zachovat národnost zemí EU a jakákoliv další centralizace se mi zdá neslučitelná s demokratickými úmysli pod kterými byla EU postavena. Centrální ekonomiku ano. Centrální správu nikoliv! Myslím si, že prezident EU a Parlament EU se nikdy nepostará o tak malou zem jako je ČR. Sotva bude vědět něco o geografii a populaci a nárocích českých občanů. Né že by to naši politici uměli, ale ty si můžem my sami vybrat a odvolat. Parlament EU my jako češi nesvrhnem a kdo se nás a našich požadavků jinak zastane?

  2. Znalost jazyka (ať už je to s ní jakkoli) je to poslední co by nás mělo zajímat. Úředním jazykem je jazyk jakékoli členské země, takže nelze očekávat, že každý poslanec bude mluvit anglicky. Pouze skutečnost, že předseda Buzek neumí pořádně anglicky je poněkud znepokojivá.

    Martin Schulz se zdá být velmi nepříjemnou postavou, jejíž názory a idee silně popírají jakoukoli svobodu jednotlivců a práva jednotlivých států.

    Je třeba o tom psát stále dokola, blíží se volby a MY musíme rozhodnout zda se vydáme cestou kulturní degenerace, úpadku a nastupující totality či cestou která povede pryč z EU a NATO.

  3. Buzek se sekl v jednom slově a rozhodně ne nějak extrémně, tak se uklidněte, frajeři.

Comments are closed.