Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Evropský parlament, Štrasburk, 21. listopadu 2012

2
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
Děkuji, za klub EFD teď vystoupí pan Farage.

3
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
Pan Cameron zítra zamíří do Bruselu na něco, co bych nazval ‘mission impossible’.

4
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
Ale je zajímavé, že Evropská unie mluví o tom,

5
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
že si z peněz evropských daňových poplatníků vezme další bilión eur i přesto,

6
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
že účty nebyly už poosmnácté za sebou schváleny.

7
00:00:23,000 –> 00:00:25,000
Pokud by to byla firma, ředitelé,

8
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
nebo v tomto případě Komise, by všichni byli ve vězení.

9
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
Ale to nevadí, pan Cameron sem přijede a bude prosazovat zmražení.

10
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
Nebo co myslí zmražením —

11
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
ten saný přefouklý rozpočet, který se bude navyšovat o inflaci.

12
00:00:39,000 –> 00:00:45,000
A to je to nejlepší řešení, kterého na těchto jednáních může dosáhnout

13
00:00:45,000 –> 00:00:47,000
Vůbec nepochybuji, že přijede domů s tím,

14
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
že britští daňoví poplatníci budou muset platit ještě větší účet.

15
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
Ale to nebude fungovat, protože veřejné mínění v Británii je teď velmi jasné.

16
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
Naši daňoví poplatníci říkají jasně: ‘Čeho je moc, toho je příliš.’

17
00:00:58,000 –> 00:01:02,000
Už nechceme dávat peníze maďarským firmám

18
00:01:02,000 –> 00:01:08,000
zapojeným do projektů, které “zlepšují životní styl a životní standard psů”.

19
00:01:08,000 –> 00:01:13,000
A naše trpělivost definitivně přetekla při takových kulturních absurditách,

20
00:01:13,000 –> 00:01:18,000
jako bylo 400 000 eur daných taneční skupině Létajíci gorily,

21
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
která za použití svého vlastního jazyka “rytmu, hudby a žvatlání”

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
— no, ti by sem zapadli velmi dobře —

23
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
pořádá vystoupení jako “skvělý ‘Tanec smradlavých nohou’

24
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
s akustickou hudbou, která obsahuje působivé říhání.”

25
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
Ne, to jsem si nevymyslel.

26
00:01:37,000 –> 00:01:41,000
A myslím si, že britská veřejnost je naštvaná kvůli té armádě aut se šoféry,

27
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
kvůli extravagantním budovám a kvůli tomu nekonečnému cirkusu na kolečkách,

28
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
kterým je Evropský parlament.

29
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
Platíme 53 miliónů denně, abychom byli členem této organizace,

30
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
a nemáme z toho vůbec nic.

31
00:01:55,000 –> 00:01:59,000
Pane Camerone, až se vrátíte z tohoto summitu v Bruselu,

32
00:01:59,000 –> 00:02:03,000
přijměte moji výzvu a pojďme v Británii uspořádat skutečnou a úplnou debatu

33
00:02:03,000 –> 00:02:06,000
o tom, zda se nám vyplatí zůstávat členem této Unie, nebo ne.

34
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Poslední průzkumy veřejného mínění z minulého víkendu ukazují,

35
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
že většinou dva ku jedné

36
00:02:12,000 –> 00:02:17,000
teď britští občané chtějí, abychom tuto Unii opustili a nezaplatili vám už ani penny.

37
00:02:17,000 –> 00:02:19,000
Děkuji.

38
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
Mr Protasiewicz by vám chtěl položit otázku, pokud ji přijmete.

39
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
Mám velmi jednoduchou otázku.

40
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
Pokud si myslíte, že tento parlament je zbytečný,

41
00:02:43,000 –> 00:02:46,000
proč jste kandidoval na křeslo v tomto parlamentu?.

42
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
A proč sem do Štrasburku každý měsíc jezdíte

43
00:02:49,000 –> 00:02:51,000
a účastníte se debat?

44
00:02:53,000 –> 00:02:58,000
Existuje parlamentní tradice, ve které poslanci vstupují do parlamentů,

45
00:02:58,000 –> 00:03:01,000
ale přejí si využít té pozice k secesi.

46
00:03:01,000 –> 00:03:03,000
Viděli jsme to tak u irských nacionalistů v 19. století.

47
00:03:03,000 –> 00:03:06,000
Sinn Fein kandiduje ve volbách do britského parlamentu,

48
00:03:06,000 –> 00:03:09,000
Skotská národní strana má křesla v britském parlamentu.

49
00:03:09,000 –> 00:03:13,000
Vstoupili jsme do tohoto parlamentu, protože jsme měli pocit, že britská veřejnost neví,

50
00:03:13,000 –> 00:03:16,000
co se v Evropě děje a kolik to stojí.

51
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
Svoji pozici jsme využili, abychom se pokusili k britským občanům ty informace dostat.

52
00:03:20,000 –> 00:03:23,000
Když vezmeme v úvahu, že nyní chce většinou dvou ku jedné

53
00:03:23,000 –> 00:03:25,000
chtějí teď Britové tuto Unii opustit,

54
00:03:25,000 –> 00:03:28,000
tak bych řekl, že svoji práci děláme velmi dobře.

55
00:03:29,000 –> 00:03:34,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Evropský parlament, Štrasburk, 21. listopadu, druhé kolo

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
Děkuji, slovo má pan Farage.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Co jsme dnes ráno viděli od Komise a Parlamentu,

4
00:00:10,000 –> 00:00:16,000
je vášnivá obrana vysokých platů, důchodů navázaných na inflaci, aut se šoféry

5
00:00:16,000 –> 00:00:21,000
a životního stylu, který by si nemohl užívat nikdo z vás tam venku v konkutenčním světě.

6
00:00:21,000 –> 00:00:25,000
Viděli jsme status quo, jak přesvědčuje sám sebe, že dělá dobrou práci,

7
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
přestože veřejnost o vás stále více pochybuje.

8
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
Připomenul bych vám, že pokaždé, když jsou peníze daňových poplatníků vhozeny

9
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
do společných evropských projektů, jsou výsledky ne právě úspěšné:

10
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
Společná rybářská politika a její environmentální úpadek

11
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
a teď samozřejmě euro — a ne pouze hospodářská,

12
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
ale i sociální katastrofa, která zachvacuje jih Evropy.

13
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
A to všechno je založeno na chybné logice, že stát,

14
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
pokud má moc a peníze, může vytvářet bohatství.

15
00:00:53,000 –> 00:00:58,000
Neblahý vliv byrokracie ničí inovace a ničí naše pracovní místa v Evropě.

16
00:00:58,000 –> 00:01:03,000
Národní demokracie a volné trhy by byly mnohem lepším modelem.

17
00:01:05,000 –> 00:01:12,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
European Parliament, Strasbourg, 21 November 2012

2
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
Thank you, now for the EFD group, Mr Farage.

3
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
Mr Cameron heads to Brussels tomorrow, I think on ‘mission impossible’.

4
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
But it is a remarkable debate to think that the European Union is talking about

5
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
taking another trillion euros from European taxpayers despite the fact

6
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
that the accounts have not been signed off for 18 years in a row.

7
00:00:23,000 –> 00:00:25,000
If this was a company, the directors,

8
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
or in this case the Commission, would all be in prison.

9
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
But never mind, Mr Cameron will go and he will argue for a freeze.

10
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
Or what he means by a freeze —

11
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
is the same over-bloated budget with increases for inflation.

12
00:00:39,000 –> 00:00:45,000
And that actually is the best, the very best that he can achieve in these negotiations.

13
00:00:45,000 –> 00:00:47,000
I have no doubt he will actually come home

14
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
with the UK taxpayer having an even bigger bill.

15
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
Well it won’t work because the public opinion in Britain is now very clear.

16
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
What our taxpayers are saying is ‘Enough is enough.’

17
00:00:58,000 –> 00:01:02,000
No longer do we wish to pay money to Hungarian companies

18
00:01:02,000 –> 00:01:08,000
involved in projects that “improve the lifestyle and living standards of dogs”.

19
00:01:08,000 –> 00:01:13,000
And our patience has completely snapped at such cultural absurdities

20
00:01:13,000 –> 00:01:18,000
as the 400,000 euros given to the Flying Gorillas Dance Troupe

21
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
who using their own language of “rhythm, music and gibberish”

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
— well they’d fit in here well wouldn’t they —

23
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
give performances such as the “brilliant ‘Smelly Foot Dance’

24
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
with an acoustic score that includes spectacular belching.”

25
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
No, I’m not making it up.

26
00:01:37,000 –> 00:01:41,000
And I think the British public are angry at the fleets of chauffeur driven cars,

27
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
at the extravagant buildings and the never ending travelling circus

28
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
that is the European Parliament.

29
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
We pay 53 million pounds a day to be a member of this organisation

30
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
for no benefit whatsoever.

31
00:01:55,000 –> 00:01:59,000
Mr Cameron, when you come back from this Brussels summit

32
00:01:59,000 –> 00:02:03,000
why don’t you accept my challenge, and let’s have a proper and full debate

33
00:02:03,000 –> 00:02:06,000
in Britain on whether it’s worth staying a member of this Union or not.

34
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
The last opinion polls over the weekend show that now,

35
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
by a majority of two to one,

36
00:02:12,000 –> 00:02:17,000
the British people now want us to leave this Union and not pay you a penny piece.

37
00:02:17,000 –> 00:02:19,000
Thank you.

38
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
Mr Protasiewicz wishes to put a question to you if you will accept it.

39
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
I have just a very simple question.

40
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
If you do believe that this House is useless,

41
00:02:43,000 –> 00:02:46,000
why have you run for the seat in this House.

42
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
And why are you coming here every month to Strasbourg

43
00:02:49,000 –> 00:02:51,000
to take part in our debates?

44
00:02:53,000 –> 00:02:58,000
There is a parliamentary tradition of MPs going into houses

45
00:02:58,000 –> 00:03:01,000
but wishing to use that position to secede.

46
00:03:01,000 –> 00:03:03,000
We saw it with the Irish nationalists in the 19th century.

47
00:03:03,000 –> 00:03:06,000
Indeed, Sinn Fein run for elections to the UK Parliament,

48
00:03:06,000 –> 00:03:09,000
the Scottish National Party sit in the UK Parliament.

49
00:03:09,000 –> 00:03:13,000
We came here because we felt that the British public were not being told

50
00:03:13,000 –> 00:03:16,000
what was happening in Europe and how much it was costing.

51
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
We’ve used our position here to try and get that information back to the British public.

52
00:03:20,000 –> 00:03:23,000
Given that now, by a majority of two to one,

53
00:03:23,000 –> 00:03:25,000
the Brits want to leave this Union,

54
00:03:25,000 –> 00:03:28,000
I would say we’re doing a pretty good job.

55
00:03:29,000 –> 00:03:34,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
European Parliament, Strasbourg 21 November, Second Round Speech

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
Thank you very much, Mr Farage has the floor.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
What we’ve seen this morning from the Commission and Parliament

4
00:00:10,000 –> 00:00:16,000
is a passionate defence of high salaries, index-linked pensions, chauffeur-driven cars

5
00:00:16,000 –> 00:00:21,000
and a lifestyle none of you would actually enjoy out there in the real competitive world.

6
00:00:21,000 –> 00:00:25,000
It’s the status quo convincing itself that it is doing a good job

7
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
despite the fact that the public increasingly doubt you.

8
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
I would remind you that every time that taxpayers’ money is thrown

9
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
at common European projects the results are less than a success:

10
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
the Common Fisheries Policy and its environmental degradation

11
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
and now of course the Euro — and not just an economic,

12
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
but a social disaster that is engulfing the Mediterranean.

13
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
And it’s all based on a flawed thinking that the State

14
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
if it has power and money, can create wealth.

15
00:00:53,000 –> 00:00:58,000
The dead hand of bureaucracy is destroying innovation and destroying jobs in Europe.

16
00:00:58,000 –> 00:01:03,000
National democracy and free markets would be a much better model.

17
00:01:05,000 –> 00:01:12,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

4 thoughts on “Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš”

 1. the basic problem of EU is the CENTRALIZATION OF POWER !
  Money is floating from member states and back again ,what reminds the
  Edgar Alan Poe short story Maelstorm.What comes in never i going out!
  IT MUST BE STOPPED – its in interest of EU member states and citizens mainly.!

 2. Lze pouze souhlasit pane Novotný, jenom nevím jak dalece se byrokraté z Bruselu z podobných povídek Edgara Alana Poea poučí a jestli nejsou v daném případě spíš kontraproduktivní s ohledem na jejich omezenost a tvrdošíjnost se kterou postupují při likvidace všeho co má jen trošičku normální základ.

 3. Hlavní problém není v tom, že evropský systém přerozdělování a dotací je neefektivní, jakkoliv to je pravda. Problém je v tom, že tento systém dává EK do ruky klacek, kterým může hrozit neposlušným politikům a vládám, kteří, svíráni neúprosnými mandatorními výdaji, mají jen velmi omezený manévrovací prostor a ztráta “bruselských” peněz by jejich země uvrhla do ještě větších rozpočtových problémů, než jsou ty, ve kterých jsou teď. Neinformovaní občané považují “bruselské” peníze za jasný důkaz toho, že EU podporuje rozvoj jejich země a nechápou, že jsou to často jejich vlastní peníze profiltrované bruselskou byrokracií a na ní navázanými poradci starajícími se, nikoliv zcela altruisticky, o distribuci jejich peněz.
  Pro EK je redistribuce peněz klíčová pro upevňování jejího vlivu.

Comments are closed.