Nigel Farage vs. Angela Merkelová: Řekněte Cameronovi, že máme vystoupit

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debata: Setkání konference předsedů s německou kancléřkou Angelou Merkelovou

2
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
Za klub EFD teď pan Farage.

3
00:00:09,000 –> 00:00:13,000
Dobré odpoledne vespolek. Paní kancléřko Merkelová,

4
00:00:13,000 –> 00:00:18,000
jedete do Downing Street, abyste s Davidem Cameronem jednala o rozpočtu EU.

5
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
Činíte tak navzdory tomu, že včera Dvůr auditorů

6
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
už po osmnácté v řadě neschválil účetní závěrku;

7
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
činíte tak navzdory hlasování Dolní sněmovny z minulého týdne,

8
00:00:29,000 –> 00:00:34,000
ve kterém většina poslanců požadovala zmenšování evropského rozpočtu.

9
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
A zatímco tak činíte, tak v Británii samozřejmě roste zloba

10
00:00:37,000 –> 00:00:42,000
– Proč pumpujeme do této Unie 53 miliónů liber denně peněz daňových poplatníků?

11
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Ne že by to něco znamenalo. Cameron je velmi slabý premiér.

12
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
Jsem si jist, že ho na tom dnešním jednání zcela přejedete.

13
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
Ale rozpočet EU není tou skutečnou otázkou.

14
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
Tou pravou otázku je, zda má Británie v této Unii svoje místo.

15
00:00:56,000 –> 00:01:01,000
Je stále jasnější, že Británie sem prostě nezapadá.

16
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
Nevstoupili jsme do eurozóny a to znamená,

17
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
že pokaždé když máte jeden z těch svých summitů v Bruselu,

18
00:01:08,000 –> 00:01:10,000
když se odehrávají ty velké debaty,

19
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
tak britský premiér vlastně nemá co říct.

20
00:01:13,000 –> 00:01:17,000
A když něco řekneme, vypadáme jako závistivec, který vám odpírá, co sám mít nemůže.

21
00:01:17,000 –> 00:01:21,000
Pravda je, paní kancléřko, že vedete eurozónu cestou

22
00:01:21,000 –> 00:01:26,000
k mnohem centralizovanější a já si myslím, že mnohem nedemokratičtější Evropě.

23
00:01:26,000 –> 00:01:30,000
Nicméně my se k vám na této cestě prostě nemůžeme přidat.

24
00:01:30,000 –> 00:01:35,000
Ať už jde o harmonizaci regulací finančních trhů, jak jste říkala dneska,

25
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
ať už jde o daň z finančních transakcí, ať už jde o bankovní unii

26
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
– je Cameron znovu a znovu tlačen do pozice,

27
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
kde nemůže říct nic jiného než NE.

28
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
Protože kvůli britskému veřejnému mínění…

29
00:01:48,000 –> 00:01:51,000
a Labouristická strana v sobě teď objevila špetku euroskepticismu,

30
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
nebo aspoň špetku opozice… Cameron se nemůže těchto jednání účastnit.

31
00:01:55,000 –> 00:02:00,000
V Bruselu cítím, ne od vás, ale určitě v této místnosti,

32
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
rostoucí odpor vůči členství Velké Británie v této Unii.

33
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
A doopravdy tady jsou lidé, kteří viní anglo-saské trhy

34
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
v Londýně a New Yorku za chyby eurozóny.

35
00:02:11,000 –> 00:02:13,000
Paní kancléřko, nebylo by dnes večer lepší,

36
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
kdybyste jela do Downing Street a řekla panu Cameronovi:

37
00:02:16,000 –> 00:02:19,000
“Podívejte, tohle už prostě nefunguje,

38
00:02:19,000 –> 00:02:22,000
doopravy nadešel čas, aby Velká Británie opustila Evropskou unii.”

39
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
On nemá odvahu, aby to řekl sám,

40
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
ale pokud mu to řeknete vy, třeba to bude mít nějaký účinek.

41
00:02:28,000 –> 00:02:34,000
Jediné, co navrhuji, paní kancléřko,

42
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
je to, abychom měli přátelský rozvod

43
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
a abychom spolu vycházeli v budoucnu mnohem líp.

44
00:02:43,000 –> 00:02:45,000
Děkuji.

45
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
Krátce se vyjádřím k Velké Británii.

46
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
Chci mít silnou Velkou Británii v Evropské unii,

47
00:02:53,000 –> 00:02:55,000
to chci říct zcela jasně.

48
00:02:55,000 –> 00:02:58,000
Pocházím z Německa.

49
00:02:58,000 –> 00:03:03,000
Velká Británie stála při nás, když jsme byli osvobozeni od nacionálního socialismu.

50
00:03:03,000 –> 00:03:06,000
Neumím si představit… stále jsme měli britské vojáky v Německu…

51
00:03:06,000 –> 00:03:10,000
Neumím si představit, že by Velká Británie nebyla součástí Evropy

52
00:03:10,000 –> 00:03:13,000
a myslím si, že je to dobré i pro Velkou Británii, aby byla součástí Evropy.

53
00:03:13,000 –> 00:03:18,000
Pokud máte svět se sedmi miliardami obyvatel a jste v něm sami,

54
00:03:18,000 –> 00:03:20,000
nemyslím si, že to je dobré pro Velkou Británii.

55
00:03:20,000 –> 00:03:25,000
Takže já udělám všechno pro to, abychom Velkou Británii v Evropské unii udrželi jako dobrého partnera,

56
00:03:25,000 –> 00:03:31,000
a proto dnes večer jedu do Londýna

57
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
a budu vysvětlovat obyvatelům tohoto nádherného ostrova,

58
00:03:35,000 –> 00:03:40,000
že byste nebyli šťastní, pokud byste v tomto světě byli sami.

59
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
Jsme silná Evropa s 500 milióny obyvateli.

60
00:03:43,000 –> 00:03:46,000
Jsme příznivci svobody a demokracie

61
00:03:46,000 –> 00:03:48,000
a podívejte se na svět, kde tomu tak není,

62
00:03:48,000 –> 00:03:51,000
a buďte rádi, že jsme spolu.

63
00:03:56,000 –> 00:03:59,000
Pan Farage.

64
00:04:03,000 –> 00:04:05,000
Je to velmi rozdílná Evropská unie, že?

65
00:04:05,000 –> 00:04:08,000
17 zemí eurozóny je na cestě,

66
00:04:08,000 –> 00:04:11,000
která končí v úplně jiné EU.

67
00:04:11,000 –> 00:04:13,000
Na každičký návrh, se kterým přijdete,

68
00:04:13,000 –> 00:04:16,000
musí pan Cameron odpovědět NE.

69
00:04:16,000 –> 00:04:20,000
Takže Británie bude ve skutečnosti bezbranná jako Popelka.

70
00:04:20,000 –> 00:04:24,000
Protože budete přijímat velká rozhodnutí, která se dotknout Jednotného trhu,

71
00:04:24,000 –> 00:04:29,000
kterého jsme členem, ale podle vás nebudou ani britští poslanci tohoto parlamentu

72
00:04:29,000 –> 00:04:32,000
smět hlasovat o věcech, které se budou týkat eurozóny,

73
00:04:32,000 –> 00:04:35,000
které se nesporně týkají také Jednotného trhu.

74
00:04:35,000 –> 00:04:37,000
Takže já rozumím tomu, co říkáte,

75
00:04:37,000 –> 00:04:41,000
ale upřímně se nacházíme v naprosto nelogické pozici.

76
00:04:41,000 –> 00:04:45,000
Myslel bych si, že Británie musí být buď úplně uvnitř,

77
00:04:45,000 –> 00:04:47,000
nebo úplně venku s jednoduchou dohodou o volném obchodu.

78
00:04:47,000 –> 00:04:50,000
A možná v tom s vámi bude pan Cameron souhlasit,

79
00:04:50,000 –> 00:04:56,000
ale britský lid chce úplně jiné uspořádání.

80
00:04:57,000 –> 00:05:03,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debate: Conference of Presidents meeting with German chancellor Angela Merkel

2
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
For the EFD now, Mr Farage.

3
00:00:09,000 –> 00:00:13,000
Good afternoon, everybody. Chancellor Merkel,

4
00:00:13,000 –> 00:00:18,000
So you’re off to Downing Street to negotiate the EU budget with David Cameron.

5
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
And you do so against the backdrop of the Court of Auditors, yesterday,

6
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
for the 18th year in a row, failing to give the accounts a clean bill of health;

7
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
you do so against the vote in the House of Commons last week

8
00:00:29,000 –> 00:00:34,000
where a majority of MPs were asking for reductions in the EU Budget.

9
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
And of course you do so with a growing anger in Britain

10
00:00:37,000 –> 00:00:42,000
— Why are we pumping £53 million a day of British taxpayers’ money into this Union?

11
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Not that it will matter a bit. Cameron is a very weak Prime Minister,

12
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
I am sure you shall walk all over him tonight and win that negotiation.

13
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
But the EU budget isn’t really the question.

14
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
It’s Britain’s place in this Union that is the real question.

15
00:00:56,000 –> 00:01:01,000
And increasingly Britain looks like a square peg in a round hole.

16
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
You see, we didn’t join the Eurozone and that means

17
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
that every time you have one of your summits in Brussels,

18
00:01:08,000 –> 00:01:10,000
when the big debates are going on,

19
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
there is actually nothing for the British Prime Minister to say.

20
00:01:13,000 –> 00:01:17,000
And in fact if we do say anything we are now seen as the dog in the manger.

21
00:01:17,000 –> 00:01:21,000
The fact is, Chancellor, you are now leading the Eurozone on a journey

22
00:01:21,000 –> 00:01:26,000
to a much more deeply centralised and I think more fundamentally undemocratic Europe.

23
00:01:26,000 –> 00:01:30,000
But nonetheless, we simply can’t join you on that journey.

24
00:01:30,000 –> 00:01:35,000
Whether it is harmonisation of financial market regulations as you said today,

25
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
whether it’s the Financial Transaction Tax, whether it’s the Banking Union

26
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
— Cameron is forced into the position, time and time again

27
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
where there is nothing he can say other than “No”.

28
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
Because British public opinion,

29
00:01:48,000 –> 00:01:51,000
and now as the Labour Party appears to have discovered a bit of Euroscepticism,

30
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
or at least a bit of opposition, he cannot join these conversations.

31
00:01:55,000 –> 00:02:00,000
Now I sense in Brussels, not from you, but certainly around this chamber,

32
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
an increasing growing hostility to the United Kingdom’s membership of this Union.

33
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
And indeed there are many here that blame the Anglo-Saxon markets

34
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
in London and New York for the faults of the Eurozone.

35
00:02:11,000 –> 00:02:13,000
Wouldn’t it be better, Chancellor, tonight

36
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
if you went to Downing Street and said to Mr Cameron,

37
00:02:16,000 –> 00:02:19,000
“Look, this simply doesn’t work anymore,

38
00:02:19,000 –> 00:02:22,000
it really is time that the United Kingdom left the European Union.”

39
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
He hasn’t got the courage to say it himself

40
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
but if you said it to him, it might have an impact.

41
00:02:28,000 –> 00:02:34,000
All I am suggesting, Chancellor,

42
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
is that we have a simple amicable divorce

43
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
and that we’ll all get on much better in the future.

44
00:02:43,000 –> 00:02:45,000
Thank you.

45
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
One word on the UK.

46
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
I want to have a strong UK in the European Union,

47
00:02:53,000 –> 00:02:55,000
to make that absolutely clear.

48
00:02:55,000 –> 00:02:58,000
I come from Germany.

49
00:02:58,000 –> 00:03:03,000
The UK was with us when we were liberated from national socialism.

50
00:03:03,000 –> 00:03:06,000
I can’t imagine.. we had British soldiers still in Germany…

51
00:03:06,000 –> 00:03:10,000
I can’t imagine that the UK wouldn’t be part of Europe

52
00:03:10,000 –> 00:03:13,000
and I think it’s good also for the UK to be part of Europe.

53
00:03:13,000 –> 00:03:18,000
If you have a world of 7 billion and if you’re alon in that world,

54
00:03:18,000 –> 00:03:20,000
I don’t think that’s good for the UK.

55
00:03:20,000 –> 00:03:25,000
And so I’ll do everything to keep the UK in the European Union as a good partner

56
00:03:25,000 –> 00:03:31,000
and so that’s why I’m going to London this evening

57
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
and I will ask the inhabitants of this wonderful island

58
00:03:35,000 –> 00:03:40,000
that you won’t be happy that you’re alone in this world.

59
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
We’re a strong Europe with 500 million.

60
00:03:43,000 –> 00:03:46,000
We’re in favour of freedom, of democracy

61
00:03:46,000 –> 00:03:48,000
and look around in the world and see where that isn’t the case

62
00:03:48,000 –> 00:03:51,000
and be happy that we’re together.

63
00:03:56,000 –> 00:03:59,000
Mr Farage.

64
00:04:03,000 –> 00:04:05,000
It’s a very different European Union, isn’t it!

65
00:04:05,000 –> 00:04:08,000
The 17 eurozone countries are on a journey

66
00:04:08,000 –> 00:04:11,000
and are moving somewhere completely different.

67
00:04:11,000 –> 00:04:13,000
And every single proposal that you come up with,

68
00:04:13,000 –> 00:04:16,000
Mr Cameron is forced to say No to.

69
00:04:16,000 –> 00:04:20,000
So we’re going to find ourselves effectively as the Cinderella state.

70
00:04:20,000 –> 00:04:24,000
Because you will make big decisions that affect the Single Market

71
00:04:24,000 –> 00:04:29,000
of which we are a member but according to you, even UK members of this Parliament

72
00:04:29,000 –> 00:04:32,000
won’t be able to vote on issues that affect the Eurozone

73
00:04:32,000 –> 00:04:35,000
which undeniably knock on to the Single Market.

74
00:04:35,000 –> 00:04:37,000
So I understand what you’re saying

75
00:04:37,000 –> 00:04:41,000
but frankly we find ourselves now in a completely illogical position.

76
00:04:41,000 –> 00:04:45,000
I would have thought that Britain will either have to be wholly fully in

77
00:04:45,000 –> 00:04:47,000
or wholly fully out and with a simple Free Trade agreement.

78
00:04:47,000 –> 00:04:50,000
And maybe Mr Cameron would agree with you on this

79
00:04:50,000 –> 00:04:56,000
but ultimately the British populace are seeking a totally new settlement.

80
00:04:57,000 –> 00:05:03,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz