Daniel Hannan: Co takhle Nobelova cena pro Margaret Thatcherovou?

“Když už mluvíme o udržení míru v Evropě, možná by stálo za to, uvažovat o nobelovce pro ženu, která osvobodila stovky miliónů lidí od ideologie, která musí být v hrubých matematických termínech považována za nejvražednější ideologii vymyšlenou lidským rozumem, jmenovitě pro Margaret Thatcherovou. Co takhle Nobelova cena pro ni?”

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, europoslanec za Konzervativní stranu Velké Británie

2
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
Pane předsedající, je radost vidět vás zde na předsednické židli.

3
00:00:09,000 –> 00:00:13,000
Mnoho vašich kolegů odjelo na to jamboree do Osla,

4
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
aby za nás převzali Nobelovu cenu.

5
00:00:16,000 –> 00:00:18,000
Ale není to tak trochu vtipné

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
— pokud se mohu na chvíli odchýlit —

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
že Evropská unie tvrdí, že je příčinou

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
a ne důsledkem míru v Evropě,

9
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
který je postaven na porážce fašismu, rozšíření demokracie a spojenectví NATO.

10
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
Trochu mě zaráží ta domněnka,

11
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
že za mír na tomto kontinentu

12
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
nevděčíme lidem, kteří si zvolili demokratický pluralismus, ale malé oligarchii.

13
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
Ale na druhé straně, nobelovský výbor stojí za vámi.

14
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Třeba příští cenou, kterou EU získá, bude ta za ekonomii.

15
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
Když už mluvíme o udržení míru v Evropě,

16
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
možná by stálo za to, uvažovat o nobelovce pro ženu,

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
která osvobodila stovky miliónů lidí

18
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
od ideologie, která musí být v hrubých matematických termínech

19
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
považována za nejvražednější ideologii vymyšlenou lidským rozumem,

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
jmenovitě Margaret Thatcherové. Co takhle Nobelova cena pro ni?

21
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, MEP for South East England

2
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
President, it’s such a pleasure to see you here in the chair.

3
00:00:09,000 –> 00:00:13,000
Many of your colleagues have been off at this jamboree in Oslo

4
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
claiming the Nobel Prize on our behalf.

5
00:00:16,000 –> 00:00:18,000
But isn’t there something slightly funny about that

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
— if I may digress for a moment —

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
that the European Union claiming to be a cause

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
rather than a consequence of the peace in Europe

9
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
built on the defeat of fascism, the spread of democracy and the NATO alliance.

10
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
I was a little bit offended by the suggestion

11
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
that we owed peace in this continent

12
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
not to the people who had voted for democratic pluralism but to a small oligarchy.

13
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
Then again, that’s the Nobel’s Prize Committee for you.

14
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Maybe next time, it’ll be Economics Prize that the EU gets.

15
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
While we’re on the subject of keeping the peace in Europe,

16
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
it might be worth thinking about the Prize for the woman

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
who liberated hundreds of millions of people

18
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
from what must be reckoned in crude mathematical terms

19
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
the most murderous ideology devised by human intelligence,

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
namely Margaret Thatcher. How about a Nobel Prize for her?

21
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz