Godfrey Bloom: EU je přesně jako Sovětský svaz

Přepis, čeština:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Godfrey Bloom, UKIP; Brusels — 5. května 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Vyvolala jste mě? Pardon, neslyšel jsem Vás.

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
Debata: stanoviska Rady a Komise – Evropa 2020 – nová evropská strategie pro práci a růst

4
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
Děkuji. Omlouvám se, že jsem vás přeslechl.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
A je to hanba, že pan Barroso opustil sněmovnu,

6
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
Mám pocit, že by se toho ode mě dnes večer hodně dozvěděl.

7
00:00:17,000 –> 00:00:21,000
Radím vám, abyste se tolik nebáli o EU v roce 2020,

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
protože se spíše domnívám, že nebude existovat.

9
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
Půjde stejnou cestou jako Sovětský svaz, který tolik připomíná.

10
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
A ze stejných důvodů.

11
00:00:30,000 –> 00:00:36,000
Je centralizovaná, je zkorumpovaná, je nedemokratická a je nekompetentní.

12
00:00:36,000 –> 00:00:41,000
Je řízena nekalou aliancí velkého businessu a zazobaných byrokratů.

13
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
Je sponzorována eko-fašistickou agendou

14
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
na základě zvrhlé pseudovědy,

15
00:00:47,000 –> 00:00:50,000
které se říká “klimatická změna”.

16
00:00:50,000 –> 00:00:54,000
Kdykoliv lidé dostanou šanci na referendum, hlasují proti.

17
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
Britové samozřejmě nedostali šanci říct svůj názor,

18
00:00:58,000 –> 00:01:00,000
a to díky podvodu

19
00:01:00,000 –> 00:01:05,000
jediných tří stran, které mají v mojí zemi přístup k televizním debatám.

20
00:01:05,000 –> 00:01:12,000
Což podporuje televize veřejné služby známá jako BBC, která je zkorumpovaná Evropskou unií.

21
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
EU se už rozpadá.

22
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
To, co se dnes děje v Řecku, se rozšíří do ostatních středomořských zemí

23
00:01:19,000 –> 00:01:21,000
dřív, než si umíme představit.

24
00:01:21,000 –> 00:01:26,000
A nakonec to dostihne i severoevropské země, které to všechno zacvakaly.

25
00:01:26,000 –> 00:01:31,000
Naše děti a naše vnoučata nás proklejí.

26
00:01:31,000 –> 00:01:36,000
Protože jsme nechali na nich, aby sesbíraly kousíčky tohoto zcela odvratitelného bince.

27
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
svobodni.cz, reformy.cz, euroseptik.cz

Přepis, angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Godfrey Bloom, UKIP; Brussels — 05 May 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Did you call me? Sorry, I didn’t hear you.

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
Debate: Council and Commission statements – Europe 2020 – new European strategy for Jobs and Growth

4
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
Thank you. I’m sorry that I didn’t hear you.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
And it’s a shame Mr Barroso’s fled the chambre,

6
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
I feel he would have learned so much from me this evening.

7
00:00:17,000 –> 00:00:21,000
I counsel yout not to worry too much about the EU in 2020

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
because I rather fancy it won’t be here.

9
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
It will go the same way as the Soviet Union which it so resembles.

10
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
And for the same reasons.

11
00:00:30,000 –> 00:00:36,000
It’s centralised, it’s corrupt, it’s undemocratic, and it’s incompetent.

12
00:00:36,000 –> 00:00:41,000
It’s driven by an unholy alliance of big business and fat cat bureaucrats.

13
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
It’s sponsored by an eco-fascist agenda

14
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
from a platform of perverted junk science

15
00:00:47,000 –> 00:00:50,000
referred to as “climate change”.

16
00:00:50,000 –> 00:00:54,000
Whenever people of Europe get a chance of a referendum they reject it.

17
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
The British, of course, have not been given the chance to have their say

18
00:00:58,000 –> 00:01:00,000
thanks to the deceit of

19
00:01:00,000 –> 00:01:05,000
the only three parties with access to television debates in my country.

20
00:01:05,000 –> 00:01:12,000
Aided and embedded by an EU corrupted public service broadcasting known as the BBC.

21
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
The EU is already crumbling.

22
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
The scenes in Greece today will spread through other mediterranean countries

23
00:01:19,000 –> 00:01:21,000
sooner than we can imagine.

24
00:01:21,000 –> 00:01:26,000
And they will eventually reach northern European countries who have been left to pick up the tab.

25
00:01:26,000 –> 00:01:31,000
Our children and our grandchildren will curse us.

26
00:01:31,000 –> 00:01:36,000
As they are left to pick up the pieces of this wholly avoidable shambles.

27
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
svobodni.cz, reformy.cz, euroseptik.cz

3 thoughts on “Godfrey Bloom: EU je přesně jako Sovětský svaz”

  1. No, hlavne Slovensko si za to môže samo, keby sa nehrnie do euro meny, tak by nebol taký problém (zo strany Slovenska) ani s Gréckom, ani s prichádzajúcimi problémami spojenými s tým, že asi naozaj o desiatky rokov budeme konštatovať že mena euro bola predčasná, nedomyslená a úplne odveci.

Comments are closed.