Dan Hannan: Proč bůh seslal na Zemi povodeň

Přepis, čeština:
1
00:00:00,000 –> 00:00:10,000
www.reformy.cz

2
00:00:10,000 –> 00:00:15,000
Bůh posílá Archanděla k Noemovi.

3
00:00:15,000 –> 00:00:23,000
Archanděl říká: “Noe, přijde povodeň a Pán ti nařizuje, abys postavil Archu.

4
00:00:23,000 –> 00:00:30,000
Měla by být vysmolena uvnitř i zvenčí smolou a vyrobena z goferového a cedrového dřeva.”

5
00:00:30,000 –> 00:00:35,000
A Noe odpovídá: “To nepřichází v úvahu kvůli směrnici EU o udržitelné ochraně přírody.

6
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
Budu ji muset vyrobit z nějaké syntetické alternativy.”

7
00:00:38,000 –> 00:00:44,000
Gabriel však pokračuje: “Musí měřit 13x15x31 loktů.”

8
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
Noe se diví: “Loktů? Copak jsi neslyšel o směrnici týkající se metrické soustavy?

9
00:00:48,000 –> 00:00:54,000
EU mi nepovolí stavět podle loktů, takže to musím dělat podle přijaté jednotky míry.”

10
00:00:54,000 –> 00:00:59,000
Gabriel mluví dál: “Až ji postavíš, dej do ní pár od každého živočicha.

11
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
Vždy podle jednotlivých druhů, vše co se plazí po zemi, létá ve vzduchu nebo plave v moři.”

12
00:01:04,000 –> 00:01:05,000
A Noe říká:

13
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
“Copak ses nesetkal se směrnicí o transportu živé zvěře?

14
00:01:09,000 –> 00:01:12,000
Neexistuje způsob, jak bych to mohl udělal. To by odporovalo zákonům EU.”

15
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Archanděl je naprosto bezradný, vrací se ke svému Stvořiteli a říká:

16
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
“Pane, co je to ta EU o níž tvé děti stále mluví?”

17
00:01:21,000 –> 00:01:23,000
A Bůh odpovídá:

18
00:01:23,000 –> 00:01:45,000
Po pravdě, tím důvodem proč sesílám povodeň, je právě EU.

Přepis, angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:10,000
info@mustwatch.eu www.reformy.cz

2
00:00:10,000 –> 00:00:15,000
God sends the Archangel down to Noah.

3
00:00:15,000 –> 00:00:23,000
The Archangel says: “Noah, a flood is coming and the Lord commands that you build an Ark.

4
00:00:23,000 –> 00:00:30,000
It should be pitched within and without with pitch. It should be made of gopherwood and cedarwood.”

5
00:00:30,000 –> 00:00:35,000
And Noah says: “I can’t possibly do that because of the EU’s sustainable habitat directive demand.

6
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
I’ll have to make it out of some kind of synthetic alternative.”

7
00:00:38,000 –> 00:00:44,000
And Gabriel goes on: “It should measure 13 cubits by 15 cubits by 31 cubits.”

8
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
Noah says: “Cubits? Haven’t you heard of the metrication directive?

9
00:00:48,000 –> 00:00:54,000
The EU won’t allow me to build it in cubits and I need to do it in an accepted unit of measure.”

10
00:00:54,000 –> 00:00:59,000
Gabriel says: “When you build it,[collect] two of every animal.

11
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
Each according to its kind and everything that crawleth upon the earth or flyeth in the air and swimmeth in the sea.”

12
00:01:04,000 –> 00:01:05,000
And Noah says:

13
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
“Haven’t you come across the transport of live animals directive?

14
00:01:09,000 –> 00:01:12,000
There is no way that I can do it. Would be against the EU law, well.”

15
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
The Archangel is very puzzled and goes back to his Creator and say:

16
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
“Lord, what is this EU whereof thy children speak?”

17
00:01:21,000 –> 00:01:23,000
And God says:

18
00:01:23,000 –> 00:01:45,000
“Verily, the EU is the cause wherefore I am sending the flood.”

4 thoughts on “Dan Hannan: Proč bůh seslal na Zemi povodeň”

  1. Par poznamek pro priste:

    . stavitel archy se jmenoval Noe, ne Noem
    . cubit neni palec, ale loket – opravdu vam neprisla ta archa ponekud mala?

  2. Dobrý den. Před skoro 15 lety se mnou začal mluvit BŮH. BŮH nám tvoří naprosto celou psychiku. Všechny pocity, reakce, sny, přání a vše ostatní co máme v psychice. Takto nás vede, aniž o tom víte. A další o apokalypse a co s námi BŮH bude dělat. Můžete se ptát.
    Znamenáček

Comments are closed.