Dan Hannan: Nejdražší tváře

Přepis, čeština:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan: konzervativní europoslanec ze jižní Anglii

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Děkuji, pane předsedající.

3
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
Žádná země nebyla těmi finančními záchrannými balíky tak znevýhodněna jako Irsko,

4
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
s žádným národem nebylo zacházeno tak tvrdě jako s Iry.

5
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
Irský ministr financí Brian Lenihan učinil všechna správná rozhodnutí.

6
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
Každý irský státní zaměstnanec od Taoiseacha (irský premiér) k nejnižšímu státnímu zaměstnanci,

7
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
dokonce i příjemci dávek v nezaměstnanosti,

8
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
si utáhli opasky, přijali obrovské škrty v příjmech.

9
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
Teď ale zjistí, že kdyby neudělali tato bolestivá rozhodnutí — kdyby pokračovali v utrácení —

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
mohli se kvalifikovat po řeckém způsobu pro svůj vlastní záchranný balík

11
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
a, co je horší, zjišťují, že jsou povinni podílet se na záchraně Řecka.

12
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
A ve skutečnosti nejenom to, ale přepočteno na hlavu

13
00:00:43,000 –> 00:00:49,000
přispěje Irsko více než většina ostatních členů eurozóny.

14
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
Každý mainstreamový ekonom by navrhnul, že to, co musíme udělat v této chvíli,

15
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
je dovolit některým eurovým ekonomikám natisknout si znovu vlastní měnu,

16
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
aby mohly devalvovat, aby si koupily čas na to, aby se s cenami dostaly na tržní úroveň.

17
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
Místo toho odsuzujeme národy jižní Evropy

18
00:01:03,000 –> 00:01:05,000
k letům chudoby a deflace

19
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
a na daňové poplatníky severní Evropy nakládáme enormní dluh,

20
00:01:08,000 –> 00:01:10,000
a to vše jenom proto, abychom zachránili několik tváří.

21
00:01:10,000 –> 00:01:14,000
Bezpochyby máme nejdražší tváře od dob tváře Heleny Trójské,

22
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
kterou zachraňovalo tisíc lodí!

23
00:01:18,000 –> 00:01:23,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan: MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Thank you, Mr President.

3
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
No country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland,

4
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
no people so hard done by as the Irish.

5
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions.

6
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant,

7
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
even the recipients of unemployment benefit,

8
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
have tightened their belts, have taken huge cuts in income.

9
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
Now they find that, if they’d made none of those painful decisions – if they’d just carried on spending –

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
they might have qualified, Greeklike, for a bail-out of their own

11
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece.

12
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
And in fact not only that, but that, in per capita terms,

13
00:00:43,000 –> 00:00:49,000
Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members.

14
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this

15
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
is to allow some of the euro economies to print their own currencies again,

16
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market.

17
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
Instead we are condemning the peoples of southern Europe

18
00:01:03,000 –> 00:01:05,000
to years of poverty and deflation

19
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt,

20
00:01:08,000 –> 00:01:10,000
all in order to save a few faces.

21
00:01:10,000 –> 00:01:14,000
Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy,

22
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
which launched a thousand ships!

23
00:01:18,000 –> 00:01:23,000
Read Daniel’s blog: www.hannan.co.uk

2 thoughts on “Dan Hannan: Nejdražší tváře”

  1. Zvláštní překládat slovo “orthodox” jako “mainstreamový” (ekonom).

  2. Já si na tom překladu ale trvám. Za orthodoxii se v ekonomii právě teď považuje neoklasika, což je mainstream.

Comments are closed.