Dan Hannan vs. Elmar Brok: Nebylo by lepší zvolit si jiný lid?

Pozn.: Tenhleten Brok je teda moc pěkný kvítko.

Pozn. 2: Celou věc vysvětluje článek Petra Macha.

Přepis, čeština

1
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
Pane předsedo,

2
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
kolegové,

3
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
Evropský stabilizační mechanismus je nezbytný,

4
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
abychom měli udržitelnou legální bázi

5
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
pro poskytování solidarity

6
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
zemím, které jsou sužovány problémy,

7
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
a také zde uvidíme garance,

8
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
které zajistí rozpočtovou disciplínu.

9
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
To je něco, čeho dosáhneme jedině

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
zjednodušenou procedurou,

11
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
zjednodušenou procedurou změn smluv,

12
00:00:44,000 –> 00:00:49,000
protože běžná procedura by zabrala příliš mnoho času

13
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
a protože se musíme vyhnout referendům v některých členských zemích.

14
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Daniel Hannan, poslanec za Konzervativní stranu

15
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
Děkuji, pane předsedo.

16
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
Myslel jsem, že po 12 letech v tomto parlamentu už mě nic překvapit nemůže,

17
00:01:03,000 –> 00:01:09,000
ale byl jsem šokován tónem, jakým pan Brok představil včera svůj návrh.

18
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
Co mě šokovalo, nebyla ta arogance nebo ta odpojenost od reality

19
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
nebo opovržení veřejným míněním, ale ta zjevnost.

20
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
V několika slovech řekl, že se musíme vyhnout běžné proceduře pro změny smluv

21
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
protože to by mohlo vyvolat referenda v některých členskách státech.

22
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
Tady vidíte nezatajované opovržení voliči,

23
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
které evropské elity dávají najevo pravidelně.

24
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
Veřejné mínění se nebere jako důvod pro změnu směru,

25
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
ale jako překážka, kterou je nutno překonat.

26
00:01:37,000 –> 00:01:41,000
Nemůžu si pomoci, ale připomíná mi to slova krajana pana Broka

27
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
po východoberlínských protestech.

28
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
Nebylo by snazší odvolat lid, a zvolit si jiný místo něj?

Přepis, angličtina
1
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
President,

2
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
colleagues,

3
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
the European Stability Mechanism is necessary

4
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
so that sustainable legal

5
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
basis given to show solidarity

6
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
to countries which are beset by problems

7
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
and here we will also see guarantees

8
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
put in place for the requisite budgetary discipline.

9
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
This is something which could only be achieved

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
on the basis of a simplified procedure

11
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
simplified treaty revision procedure

12
00:00:44,000 –> 00:00:49,000
because of the length of time that a normal procedure would have taken up

13
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
and to avoid referendums in certain Member States.

14
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Daniel Hannan, MEP for South East England

15
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
Thank you, Mr President.

16
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
I thought after twelve years in this House that nothing could faze me anymore

17
00:01:03,000 –> 00:01:09,000
but I was shocked by the tone in which Mr Brock introduced his report yesterday.

18
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
What shocked me was not the arrogance or the disconnection from reality

19
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
or even the disdain for public opinion but the flagrancy

20
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
he said in so many words we’ve had to avoid the usual treaty revision procedure

21
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
because otherwise it might have triggered a referendum in some Member States.

22
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
There you see unsheened the contempt for the voters

23
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
that the elites of Europe now perpetualy display.

24
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
Public opinion is treated not as a reason to change direction

25
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
but as an obstacle to be overcome.

26
00:01:37,000 –> 00:01:41,000
I can’t help being reminded of Mr Brok’s countryman’s words

27
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
following the rising in East Berlin.

28
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
Wouldn’t it therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?