Derk Jan Eppink o Kaddáfím: Styďte se!

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:02,000
Derk Jan Eppink, jedna minuta.

2
00:00:02,000 –> 00:00:06,000
Děkuji, pane předsedající, všichni souhlasíme, že pan Kaddáfí byl vrah,

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
a já souhlasím s panem Schulzem.

4
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
Ale pak se divím proč se mu naši lídři EU během uplynulých let

5
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
snažili vlichotit.

6
00:00:14,000 –> 00:00:16,000
Tady obrázek pana Van Romuye,

7
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
čerstvě v úřadu a už je ve špatné společnosti;

8
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
a tady máme pana Verhofstadta, když diktátora přijímá s vojenskými poctami,

9
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
což se mu určitě líbí.

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
A tady máme pana Berlusconiho, pane Cohn-Bendite.

11
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
Víme, že pan Berlusconi má rád líbání,

12
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
ale tady líbá naprosto špatnou osobu!

13
00:00:39,000 –> 00:00:44,000
Také tady mám pana Blaira, paní Ashtonová,

14
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
vašeho bývalého šéfa, jak diktátora líbá.

15
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
Chci říct: Souhlasím, že se musíte stýkat s lidmi horšími než vy sami,

16
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
ale nemusíte je líbat.

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
Nemusíte je objímat. Nemusíte se jim vlichocovat.

18
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
Vy jste krmili to monstrum, se kterým teď lidi bojují,

19
00:00:59,000 –> 00:01:01,000
a proto teď teď umírají.

20
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
Takže já říkám všem lídrům EU, kteří Kaddáfího líbali a objímali:

21
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
Styďte se!

22
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:02,000
Derk Jan Eppink, one minute.

2
00:00:02,000 –> 00:00:06,000
Thank you Mr President, we all agree that Mr Gaddafi was a murderer,

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
and I agree with Mr Schulz.

4
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
And then I just wonder why, over the past years, our EU leaders

5
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
were trying to charm him.

6
00:00:14,000 –> 00:00:16,000
Here I’ve got a picture of Mr Van Rompuy,

7
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
just in his office and already in the wrong company;

8
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
and here we have Mr Verhofstadt receiving the dictator with military honour,

9
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
which he certainly likes.

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
And we have Mr Berlusconi, Mr Cohn-Bendit.

11
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
We know that Mr Berlusconi likes kissing,

12
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
but he’s kissing entirely the wrong person!

13
00:00:39,000 –> 00:00:44,000
Now, also, I’ve got here, Mrs Ashton, I’ve got Tony Blair,

14
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
your former boss, kissing the dictator.

15
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
Now, my point is: I agree that you have to meet people nastier than yourself,

16
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
but you don’t have to kiss them.

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
You don’t have to hug them. You don’t have to charm them.

18
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
And you have been feeding the monster that people now are fighting,

19
00:00:59,000 –> 00:01:01,000
and that’s why they are getting killed.

20
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
So I’m saying to all these EU leaders having kissed and hugged Gaddafi,

21
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
shame on you!

22
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz