Nigel Farage vs. José Barroso: Zpráva o stavu Unie

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Nigel Farage (UKIP), Evropský parlament, Štrasburk, 7. září 2010

2
00:00:04,000 –> 00:00:10,000
Jménem klubu ‘Evropa svobody a demokracie’ pan předseda Nigel Farage.

3
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
Máte slovo.

4
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
Tato velkolepá událost, pane Barroso, vaše Zpráva o stavu Unie,

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
vás myslím zcela nestaví na úroveň prezidenta Obamy.

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
Protože tady je jeden fundamentální rozdíl:

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
On je samozřejmě zvolený politik, a Vy nejste.

8
00:00:23,000 –> 00:00:28,000
48 miliónů lidí sledovalo jeho projev, ale tady v Evropském parlamentu

9
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
musíme prosit dokonce i poslance, aby si Vás přišli poslechnout.

10
00:00:33,000 –> 00:00:39,000
A Vy jste absolutně, absolutně ignoroval stav Unie.

11
00:00:39,000 –> 00:00:44,000
Řekl jste, jak Vy cítíte, že se Unii daří, vytýčil jste svoji cestu vpřed.

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
Anketa Eurobarometru, vlastní sociologické agentury Komise, nám ale říká pravdu.

13
00:00:48,000 –> 00:00:53,000
A říká nám tu pravdu, že v posledních šesti měsících došlo k dramatickému propadu důvěry

14
00:00:53,000 –> 00:00:57,000
u lidí… víte… v jejich důvěře dokonce i v členství v Unii:

15
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
10% pokles v Německu; 17% pokles v Řecku s 9% pokles v Portugalsku.

16
00:01:03,000 –> 00:01:08,000
A méně než polovina občanů EU si myslí, že být členem klubu stojí za to.

17
00:01:08,000 –> 00:01:15,000
Ještě více odhalující je, že ve Vaší vlastní zemi — v Portugalsku — za posledních šest měsíců

18
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
další čtvrtina lidí absolutně ztratila důvěru v instituce EU.

19
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
To, pane Barroso, je těžko vyjádření úspěchu nebo důvěry,

20
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
a přesto to u většiny lidí tady dnes vypadá na velké sebeuspokojení.

21
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
No, nebuďte tolik spokojení, lidem to totiž došlo:

22
00:01:34,000 –> 00:01:39,000
skutečný stav Unie — je stále více nenáviděna a opovrhována.

23
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
A přesto někteří tvrdí, že je to proto, že lidi chtějí více Evropy!

24
00:01:42,000 –> 00:01:45,000
Pan Verhofstadt řekl, že lidé chtějí více společných politik.

25
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
Ne! Důkazy jsou jednoznačné.

26
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
Zajímavé, pane předsedo! Když já pokřikuji na lidi, vyhrožujete mi pokutami. Ale to nevadí.

27
00:01:55,000 –> 00:02:00,000
To nevadí.

28
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
Důkazy říkají, že čím více společných politik tu je, tím méně se lidem EU líbí.

29
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
Lidi rozpoznali devastaci vinou společné rybářské politiky;

30
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
rozpoznali nerovnost společné zemědělské politiky;

31
00:02:12,000 –> 00:02:17,000
ztracené obchodní příležitosti vinou společné obchodní politiky;

32
00:02:17,000 –> 00:02:21,000
a teď samozřejmě i té velké: společné měny,

33
00:02:21,000 –> 00:02:26,000
tohoto mylně koncipovaného politického pokusu dotlačit lidi do měnové unie,

34
00:02:26,000 –> 00:02:30,000
aniž byste se kohokoliv z nich zeptali, jestli v ní chtějí být.

35
00:02:30,000 –> 00:02:36,000
Je naprosto jasné, že tato měna nevyhovuje Německu a že nevyhovuje Řecku.

36
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
Země jsou uvězněny v hospodářském vězení.

37
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
A můžete předstírat, že krize odešla, ale není to pravda,

38
00:02:42,000 –> 00:02:46,000
protože spready jsou teď 8 % na pěti- a desetiletých dluhopisech.

39
00:02:46,000 –> 00:02:50,000
Můžete se usmívat, pane Schulzi, ale nevíte nic o finančních trzích

40
00:02:50,000 –> 00:02:52,000
nebo jak tyhle věci fungují.

41
00:02:52,000 –> 00:02:59,000
A ve vaší vlastní zemi… proč by měl německý daňový poplatník zacvakávat stálě větší účet?

42
00:02:59,000 –> 00:03:03,000
Tenhle způsob vlády nefunguje, ale přesto jsme tu dnes slyšeli,

43
00:03:03,000 –> 00:03:08,000
že budeme mít společnou obrannou politiku a společnou zahraniční politiku.

44
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
A dalším důvodem, proč průzkumy vycházejí, tak jak vycházejí,

45
00:03:11,000 –> 00:03:16,000
je to, že vás lidi nerespektují, protože jste podváděli, abyste protlačili Lisabonskou smlouvu.

46
00:03:16,000 –> 00:03:21,000
A říkali jste nám, že díky ní se všechno zjednoduší, že budeme vědět, na čem jsme.

47
00:03:21,000 –> 00:03:23,000
Ale nevíme. Kdo řídí tuhle EU?

48
00:03:23,000 –> 00:03:28,000
Jste to Vy, pane Barroso? Je to můj starý přítel Herman Van Rompuy?

49
00:03:28,000 –> 00:03:31,000
Je to belgické předsednictví?

50
00:03:31,000 –> 00:03:33,000
A to je fakt legrace, že jo?

51
00:03:33,000 –> 00:03:35,000
Vy pořád nejste schopní sestavit vládu ve vlastní zemi,

52
00:03:35,000 –> 00:03:38,000
ale předsedáte Evropské unii!

53
00:03:38,000 –> 00:03:44,000
Chci říct, že jakkoliv se na to díváte, tak celá ta věc je opravdu tak trochu bordel, že?

54
00:03:44,000 –> 00:03:52,000
EU nikdy neměla tolik moci a nikdy nebyla tak nepopulární.

55
00:03:52,000 –> 00:03:56,000
Ale vy nejste spokojeni s těmi 2,4 miliardami eur ročně,

56
00:03:56,000 –> 00:03:59,000
které utrácíte na propagandu EU,

57
00:03:59,000 –> 00:04:03,000
vy chcete navýšit rozpočet EU o 6 %,

58
00:04:03,000 –> 00:04:08,000
a Vy budete mít osobní televizní štáb, jak to chápeme, který vás bude doprovázet,

59
00:04:08,000 –> 00:04:11,000
nové tiskové agenty, nové webmastery.

60
00:04:11,000 –> 00:04:15,000
Vy neanalyzujete, proč to jde špatnou cestou, pane Barroso,

61
00:04:15,000 –> 00:04:18,000
vám to prostě ještě nedošlo!

62
00:04:25,000 –> 00:04:28,000
Buzek: Děkuji.

63
00:04:29,000 –> 00:04:31,000
Pan Nigel Farage, spolupředseda.

64
00:04:31,000 –> 00:04:34,000
Ten dnešní povyk kolem Romů ve Francii

65
00:04:34,000 –> 00:04:38,000
je samozřejmě způsoben krachem politik Evropské unie.

66
00:04:38,000 –> 00:04:43,000
Bylo obrovskou chybou nechat Bulharsko a Rumunsko vstoupit do Evropské unie,

67
00:04:43,000 –> 00:04:49,000
zatímco tam byly těžce diksrikimovány milióny Romů.

68
00:04:49,000 –> 00:04:54,000
Není žádný div, že teď, když jsou součástí Unie, se chtějí přestěhovat jinam.

69
00:04:54,000 –> 00:04:56,000
A tak je to se vším, že?

70
00:04:56,000 –> 00:05:00,000
Každá z těchto politik selže a vede k problému

71
00:05:00,000 –> 00:05:03,000
– ať už jde o tohle, ať už jde o euro –

72
00:05:03,000 –> 00:05:06,000
a po celou dobu vidíme tuhle fanatickou politickou ambici

73
00:05:06,000 –> 00:05:10,000
stvořit nějaké Spojené státy evropské bez ohledu na důsledky.

74
00:05:10,000 –> 00:05:16,000
A v žádném okamžiku to voliči nepodporovali.

75
00:05:16,000 –> 00:05:20,000
To, pane Barroso, je skutečný stav Unie.

76
00:05:21,000 –> 00:05:25,000
Dnes jsem nastínil, jak si myslím, že si Evropská unie vede.

77
00:05:25,000 –> 00:05:28,000
Přispěl jsem návrhy jak vybudovat hospodářskou unii.

78
00:05:28,000 –> 00:05:32,000
Obhajoval jsem zrychlení naší reformní agendy.

79
00:05:32,000 –> 00:05:37,000
Řekl jsem, jak máme zmodernizovat naši sociálně-tržní ekonomiku, abychom zajistili růst a pracovní místa

80
00:05:37,000 –> 00:05:42,000
v chytré, udržitelné a všeobecné ekonomice skrz naše nejdůležitější iniciativy Evropa 2020.

81
00:05:42,000 –> 00:05:48,000
Vytýčil jsem způsob, jakým dosáhnout společné energetické politiky v Evropě.

82
00:05:48,000 –> 00:05:53,000
Bránil jsem potřebu území svobody, bezpečnosti a spravedlnosti,

83
00:05:53,000 –> 00:05:57,000
kde Evropané poznají, že jejich základní práva a povinnosti existují,

84
00:05:57,000 –> 00:05:59,000
ať jdou kamkoliv.

85
00:05:59,000 –> 00:06:02,000
Jasně jsem uvedl, že Komise bude usilovat o ambiciózní rozpočet.

86
00:06:02,000 –> 00:06:08,000
Navrhl jsem vytvoření projektových dluhopisů EU na financování velkých evropských projektů.

87
00:06:08,000 –> 00:06:12,000
Oznámil jsem náš zásadní příspěvek k Rozvojovým cílům milénia.

88
00:06:12,000 –> 00:06:19,000
Jasně jsem uvedl, proč potřebujeme společnou kapacitu na řešení krizí

89
00:06:19,000 –> 00:06:23,000
a také společnou zahraniční politiku a společnou obrannou politiku.

90
00:06:23,000 –> 00:06:26,000
A apeloval jsem na evropské lídry, aby jednali společně,

91
00:06:26,000 –> 00:06:30,000
pokud chtějí, aby Evropa byla světovým hráčem, a pokud chtějí bránit evropské zájmy.

92
00:06:30,000 –> 00:06:36,000
Je to vskutku transformační, ambiciózní a odvážná agenda.

93
00:06:36,000 –> 00:06:40,000
Aby Evropa uspěla, potřebuje Komise vaši podporu

94
00:06:40,000 –> 00:06:45,000
pro silnější a férovější Evropu pro naše občany.

95
00:06:45,000 –> 00:06:48,000
Já vám děkuji za pozornost.

96
00:06:50,000 –> 00:06:57,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Nigel Farage MEP (UKIP), European Parliament, Strasbourg 7 September 2010

2
00:00:04,000 –> 00:00:10,000
On behalf of Europe of Freedom and Democracy, Mr President Nigel Farage.

3
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
The floor is yours.

4
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
This grand occasion, Mr Barroso, your State of the Union speech,

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
doesn’t I think quite put you on a par with President Obama.

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
Because there is one fundamental difference:

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
He, of course, is elected, and you are not.

8
00:00:23,000 –> 00:00:28,000
Forty-eight million people watched his address, and here in the European Parliament

9
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
we even have to beg to get the MEPs to turn up to listen to you.

10
00:00:33,000 –> 00:00:39,000
And you completely, you completely ignored the state of the Union.

11
00:00:39,000 –> 00:00:44,000
You said how you felt things were going, you pointed your way forwards.

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
The Eurobarometer poll, the Commission’s own polling organisation, tells us the truth.

13
00:00:48,000 –> 00:00:53,000
And it tells us that in the last six months there has been a dramatic drop in confidence

14
00:00:53,000 –> 00:00:57,000
in people’s… you know… belief in even belonging to the Union:

15
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
a 10% drop in Germany; a 17% drop in Greece and a 9% drop in Portugal.

16
00:01:03,000 –> 00:01:08,000
And less than half of EU citizens think that being a member of the club is worth it.

17
00:01:08,000 –> 00:01:15,000
Even more revealing is that in your own country of Portugal in the last six months

18
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
a further one in four people have lost total faith in EU institutions.

19
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
That, Mr Barroso, is hardly an endorsement of success or belief,

20
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
and yet from most people today there seems to be this great self-satisfaction.

21
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
Well, don’t be too satisfied, because the people have worked it out for themselves:

22
00:01:34,000 –> 00:01:39,000
the real state of the Union — it is increasingly it is loathed and despised.

23
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
And yet some claim this is because they want more Europe!

24
00:01:42,000 –> 00:01:45,000
Mr Verhofstadt said, people want more common policies.

25
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
No! The evidence is clear.

26
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
Interesting, President! When I barrack people I get threatened with fines. But never mind.

27
00:01:55,000 –> 00:02:00,000
Never mind.

28
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
The evidence is the more common policies there are, the less people like it.

29
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
People have recognised the devastation of the common fisheries policy;

30
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
they’ve recognised the inequality of the common agricultural policy;

31
00:02:12,000 –> 00:02:17,000
the lost business opportunities of the common commercial policy;

32
00:02:17,000 –> 00:02:21,000
and of course now the big one: the common currency,

33
00:02:21,000 –> 00:02:26,000
this ill-conceived political attempt to force people into a monetary union

34
00:02:26,000 –> 00:02:30,000
without ever asking any of them whether they wanted to be there.

35
00:02:30,000 –> 00:02:36,000
Well, it’s perfectly clear that this currency doesn’t suit Germany and it doesn’t suit Greece.

36
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
One is now trapped inside an economic prison.

37
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
And you can pretend the crisis has gone away, but it hasn’t,

38
00:02:42,000 –> 00:02:46,000
because the bond spreads are now 8% on five and ten-year bonds.

39
00:02:46,000 –> 00:02:50,000
You can smile, Mr Schulz, but you know nothing of financial markets

40
00:02:50,000 –> 00:02:52,000
or how these things work.

41
00:02:52,000 –> 00:02:59,000
And, in your own country, well, why should the German taxpayer increasingly pick up the bill?

42
00:02:59,000 –> 00:03:03,000
This form of government isn’t working, and yet what we heard today

43
00:03:03,000 –> 00:03:08,000
is we’re gonna have a common defence policy and a common foreign policy.

44
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
And the other reason why these polls are where they are

45
00:03:11,000 –> 00:03:16,000
is people don’t respect you because you cheated to get the Lisbon Treaty through.

46
00:03:16,000 –> 00:03:21,000
And we were told it would simplify everything, that we’d know where we stand.

47
00:03:21,000 –> 00:03:23,000
Well we don’t. Who is in charge of this EU?

48
00:03:23,000 –> 00:03:28,000
Is it you, Mr Barroso? Is it my old friend Herman Van Rompuy?

49
00:03:28,000 –> 00:03:31,000
Is it the Belgian Presidency?

50
00:03:31,000 –> 00:03:33,000
And that really is good stuff, isn’t it?

51
00:03:33,000 –> 00:03:35,000
You still can’t form a government in your own country

52
00:03:35,000 –> 00:03:38,000
and yet you’re Presidents of the European Union!

53
00:03:38,000 –> 00:03:44,000
I mean, whichever way you look at it, the whole thing is a bit of a dog’s dinner, isn’t it, really?

54
00:03:44,000 –> 00:03:52,000
The EU has never had so much power, and yet it has never been so unpopular.

55
00:03:52,000 –> 00:03:56,000
But not satisfied with the 2.4 billion euros a year

56
00:03:56,000 –> 00:03:59,000
that is now being spent on EU propaganda,

57
00:03:59,000 –> 00:04:03,000
you want the overall budget to increase by 6%,

58
00:04:03,000 –> 00:04:08,000
and personally you’re to have a full-time TV crew, we understand, to traipse round with you,

59
00:04:08,000 –> 00:04:11,000
new press officers, new webmasters.

60
00:04:11,000 –> 00:04:15,000
You’re not analysing why this is going wrong, Mr Barroso,

61
00:04:15,000 –> 00:04:18,000
you simply don’t get it!

62
00:04:25,000 –> 00:04:28,000
Buzek: Thank you.

63
00:04:29,000 –> 00:04:31,000
Mr Nigel Farage, co-president.

64
00:04:31,000 –> 00:04:34,000
The row over the Roma in France today

65
00:04:34,000 –> 00:04:38,000
is, of course, caused directly by failing European Union policies.

66
00:04:38,000 –> 00:04:43,000
It was a huge mistake to allow Bulgaria and Romania to join the European Union

67
00:04:43,000 –> 00:04:49,000
whilst there were millions of Roma in those countries being heavily discriminated against.

68
00:04:49,000 –> 00:04:54,000
It is no wonder that, now they’re part of the Union, they’re seeking to move elsewhere.

69
00:04:54,000 –> 00:04:56,000
And this goes with everything doesn’t it?

70
00:04:56,000 –> 00:05:00,000
Every single one of these policies fails, leads to a problem

71
00:05:00,000 –> 00:05:03,000
– whether it’s this, whether it’s the euro –

72
00:05:03,000 –> 00:05:06,000
and all the way through we see this fanatical political ambition

73
00:05:06,000 –> 00:05:10,000
to create a United States of Europe, regardless of the consequences.

74
00:05:10,000 –> 00:05:16,000
And at no time has any of this been endorsed by the voting public.

75
00:05:16,000 –> 00:05:20,000
That, Mr Barroso, is the true state of the Union.

76
00:05:21,000 –> 00:05:25,000
Today, I have outlined how I see the European Union doing that.

77
00:05:25,000 –> 00:05:28,000
I’ve committed to deliver the proposals to build our economic union.

78
00:05:28,000 –> 00:05:32,000
I’ve made the case to fast-track our reform agenda.

79
00:05:32,000 –> 00:05:37,000
I have set out how to modernise our social market economy to deliver growth and jobs

80
00:05:37,000 –> 00:05:42,000
in a smart, sustainable, inclusive economy through our Europe 2020 flagship initiatives.

81
00:05:42,000 –> 00:05:48,000
I have set out how to achieve a common energy policy in Europe.

82
00:05:48,000 –> 00:05:53,000
I have defended the need for an area of freedom, security and justice,

83
00:05:53,000 –> 00:05:57,000
where Europeans will find that their fundamental rights and obligations exist

84
00:05:57,000 –> 00:05:59,000
wherever they go.

85
00:05:59,000 –> 00:06:02,000
I have made clear that the Commission will strive for an ambitious budget.

86
00:06:02,000 –> 00:06:08,000
I have proposed to develop EU project bonds to finance major European projects.

87
00:06:08,000 –> 00:06:12,000
I have announced our reinforced commitment to the Millennium Development Goals.

88
00:06:12,000 –> 00:06:19,000
I have made the case clear of why we need a common crisis response capacity

89
00:06:19,000 –> 00:06:23,000
and also a common foreign policy and a common defence policy.

90
00:06:23,000 –> 00:06:26,000
And I have urged European leaders to act together

91
00:06:26,000 –> 00:06:30,000
if they want Europe to be a global player and defend European interest.

92
00:06:30,000 –> 00:06:36,000
It is indeed a transformational, ambitious, challenging agenda.

93
00:06:36,000 –> 00:06:40,000
For Europe to succeed, the Commission needs your support

94
00:06:40,000 –> 00:06:45,000
for a stronger, a fairer Europe for the benefits of our citizens.

95
00:06:45,000 –> 00:06:48,000
I thank you for your attention.

96
00:06:50,000 –> 00:06:57,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

One thought on “Nigel Farage vs. José Barroso: Zpráva o stavu Unie”

Comments are closed.