Nigel Farage: Vaše impérium získalo Chorvatsko

“Dokud se nerozpadne euro, dokud nezrušíte model sociálně-tržního hospodářství, nepomůžete nezaměstnanosti mladých.”

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Debata: Závěry ze setkání Evropské rady (27.-28. června 2013)

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
Za klub EFD nyní vystoupí pan Farage

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Tohle je poprvé, kdy tu máme nejenom pana Barrosa,

4
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
ale prezident Van Rompuy dnes do tohoto parlamentu přišel také.

5
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
Ale podívejme se, kolem sebe — co tu máme?

6
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
Pětiprocentní účast poslanců?

7
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
No, o mnoho nepřišli.

8
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
Pouze to obvyklé blábolení o “boji proti nezaměstnanosti u mladých”.

9
00:00:24,000 –> 00:00:29,000
Nezaměstnanost mladých je 62 % v Řecku a Španělsko příliš nezaostává,

10
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
možná je na čase, abychom si čestně přiznali, že jsme si to způsobili sami.

11
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
Děláme si to nesprávným stvořením eura,

12
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
posedlostí globálním oteplováním

13
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
a přeregulovaným modelem hospodářství.

14
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
A přitom vaším receptem je více byrokracie.

15
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
systém garancí pro mladé,

16
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
dalších šest miliard pro Iniciativu pro zaměstnanost mladých lidí,

17
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
založení Evropské aliance pro učňovskou přípravu

18
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
která se opírá o Rámec kvality stáží,

19
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
a ten pokračuje dál a dál a dál

20
00:01:02,000 –> 00:01:04,000
výčtem dalších vysoce placených státních úředníků,

21
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
kteří zakládají organizace, které ničeho nedosáhnou.

22
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
Dokud se nerozpadne euro,

23
00:01:10,000 –> 00:01:16,000
dokud nezrušíte model sociálně-tržního hospodářství, nepomůžete nezaměstnanosti mladých.

24
00:01:16,000 –> 00:01:20,000
Nicméně musím uznat, že jste zaznamenali jedno velké vítězství.

25
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
Před časem řekl pan Barroso, že Evropská unie je “impérium”.

26
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
A vaše impérium se zrovna rozšířilo.

27
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
A David Cameron vypadá jako největší podporovatel

28
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
rozšiřování EU až na Ural.

29
00:01:34,000 –> 00:01:36,000
Tak máte Chorvatsko!

30
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
Zapíchli jste svoji vlajku na chorvatském území,

31
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
ale nebyla tam pro to příliš velká veřejná podpora.

32
00:01:42,000 –> 00:01:47,000
Pouze 22 % Chorvatů přišlo volit ve volbách do Evropského parlamentu,

33
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
ale byla tam velká podpora od chorvatských politiků.

34
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
Ó ano, ve skutečnosti premiér, který vstup vyjednával,

35
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
pan Sanader, kterého soud poslal loni na deset let do vězení

36
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
kvůli prodeji státních aktiv,

37
00:02:01,000 –> 00:02:03,000
byl podporován celým Chorvatskem.

38
00:02:03,000 –> 00:02:07,000
Prodali svoji zemi a udělali to pro osobní prospěch,

39
00:02:07,000 –> 00:02:09,000
udělali to proto, aby by byli na větším pódiu.

40
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
A země, která bojovala 800 let za svoji nezávislost,

41
00:02:13,000 –> 00:02:18,000
ji po 20 letech odevzdala těmto chlápkům tady před námi.

42
00:02:18,000 –> 00:02:21,000
Prozatím vám to může procházet,

43
00:02:21,000 –> 00:02:23,000
ale nebude to trvat velmi dlouho.

44
00:02:23,000 –> 00:02:25,000
Chystá se tady volební bouřka.

45
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
Přichází zleva, ze středu i zprava.

46
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
Ani si nemůžete nevšimnout, co se stalo ve velkých zemích jako Francie,

47
00:02:33,000 –> 00:02:37,000
jako Itálie, co se děje ve Finsku, co se děje v Nizozemsku

48
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
a co se samozřejmě děje v Británii.

49
00:02:40,000 –> 00:02:42,000
A myslím si, že evropské volby v příštím roce

50
00:02:42,000 –> 00:02:46,000
pro nás představují příležitost, abychom vám ukázali, pane Barroso,

51
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
že evropský projekt se dá zvrátit

52
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
a musí být zvrácen pro zlepšení životů evropských občanů.

53
00:03:00,000 –> 00:03:05,000
Je tu otázka. Pan Daul na vás má otázku, pane Faragi.

54
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
Ohledně Chorvatska, pane Faragi, oni měli referendum.

55
00:03:11,000 –> 00:03:16,000
A svobodně, referendem, odhlasovali přistoupení k Evropské unii.

56
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
Musíme respektovat demokracii a referenda. Takže vy souhlasíte.

57
00:03:20,000 –> 00:03:27,000
Zadruhé, jste placený evropskými, nebo britskými penězi jakožto europoslanec?

58
00:03:31,000 –> 00:03:34,000
V Chorvatsku bylo referendum, ale můžete si všimnout,

59
00:03:34,000 –> 00:03:37,000
že účast byla menší než 50 % voličů.

60
00:03:37,000 –> 00:03:40,000
Můžete si všimnout, že do Chorvatska byly nality z evropských institucí

61
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
milióny eur,

62
00:03:43,000 –> 00:03:46,000
můžete si všimnout, že něco, čemu se říká předvstupní pomoc —

63
00:03:46,000 –> 00:03:48,000
můžeme tomu říkat úplatky, pokud chcete –,

64
00:03:48,000 –> 00:03:50,000
bylo nalito do Chorvatska

65
00:03:50,000 –> 00:03:52,000
a byla tam odměna, nabídli jsme odměnu

66
00:03:52,000 –> 00:03:55,000
za objevení prvního euroskeptického článku

67
00:03:55,000 –> 00:03:57,000
v chorvatských novinách

68
00:03:57,000 –> 00:03:59,000
a ve třech letech před referendem

69
00:03:59,000 –> 00:04:01,000
jsme nemuseli vyplatit žádné peníze.

70
00:04:01,000 –> 00:04:04,000
A o to jde. Je to jednostranná politická debata,

71
00:04:04,000 –> 00:04:07,000
jde pouze o moc Bruselu a chamtivost a samolibost

72
00:04:07,000 –> 00:04:09,000
politiků v členských státech.

73
00:04:09,000 –> 00:04:13,000
A ano, jsem placený Evropským parlamentem,

74
00:04:13,000 –> 00:04:17,000
protože to, co děláme — tak jako Skotská národní strana

75
00:04:17,000 –> 00:04:20,000
nebo jako irští nacionalisté v 19. století –,

76
00:04:20,000 –> 00:04:24,000
je to, že používáme tyto peníze, abychom upozornili na to zbytečné utrácení, ty podvody

77
00:04:24,000 –> 00:04:28,000
a rozsah, v jakém jsou naše země ovládány těmito parlamenty.

78
00:04:28,000 –> 00:04:30,000
A jakmile dostanu tu možnost, pane,

79
00:04:30,000 –> 00:04:34,000
abych byl kaprem, který bude hlasovat pro Vánoce, udělám to.

80
00:04:35,000 –> 00:04:41,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
European Parliament, Strasbourg, 2 July 2013, Debate: Conclusions of the European Council meeting (27-28 June 2013)

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
And now for the EFD Group Mr Farage

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Well, for the first time this year we have not just Mr Barroso,

4
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
but President Van Rompuy has come to the chamber as well.

5
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
And yet look around you, and what have we got?

6
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
Five per cent turn out amongst members?

7
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
Well they haven’t missed much,

8
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
just the usual drivel about the ‘Fight against Youth Unemployment’.

9
00:00:24,000 –> 00:00:29,000
Well, with 62% youth unemployment in Greece, and with Spain not far behind,

10
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
it’s perhaps about time we were honest and admitted we’re causing it ourselves.

11
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
We’re doing it through the misconstruction of the euro,

12
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
through the obsession with global warming

13
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
and the over-regulated business model.

14
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
And yet your recipe is more bureaucracy.

15
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
A youth guarantee scheme,

16
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
another six billion for the Youth Employment Initiative,

17
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
the setting up of the European Alliance for Apprenticeships

18
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
backed up by the Quality Framework for Traineeships,

19
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
and the list goes on and on and on

20
00:01:02,000 –> 00:01:04,000
of yet more highly paid civil servants

21
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
setting up organisations that will achieve nothing.

22
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
Until the euro is broken up,

23
00:01:10,000 –> 00:01:16,000
until you reverse the social market model you will not help youth unemployment.

24
00:01:16,000 –> 00:01:20,000
However, I must concede you have had one great victory.

25
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
A couple of years ago Mr Barroso said the European Union was an ’empire’.

26
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
And your empire has just expanded.

27
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
Indeed, David Cameron appears to be the biggest cheerleader

28
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
for the EU extending all the way to the Urals.

29
00:01:34,000 –> 00:01:36,000
No, you’ve got Croatia!

30
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
You’ve planted your flag on Croatian soil,

31
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
not of course that there was much public support for this.

32
00:01:42,000 –> 00:01:47,000
Only 22% of the Croatians turned out to vote in the European Parliament elections

33
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
but there was plenty of support from the Croatian political class.

34
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
Oh yes, in fact the Prime Minister that negotiated entry,

35
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
Mr Sanader who of course was jailed for 10 years last year

36
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
for selling national assets,

37
00:02:01,000 –> 00:02:03,000
well, he’s been backed up by the whole of Croatia,

38
00:02:03,000 –> 00:02:07,000
they’ve sold out their country, and they’ve done it for personal gain,

39
00:02:07,000 –> 00:02:09,000
they’ve done it to be on a bigger stage.

40
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
And a country that has fought for 800 years to be independent,

41
00:02:13,000 –> 00:02:18,000
after 20 years has given it away to these guys in front of us today.

42
00:02:18,000 –> 00:02:21,000
Well, you may for the moment be getting away with it

43
00:02:21,000 –> 00:02:23,000
but it’s not going to last very long.

44
00:02:23,000 –> 00:02:25,000
There is a gathering electoral storm.

45
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
It’s coming on the left, on the centre and on the right.

46
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
You can hardly fail to notice what has happened in big countries like France,

47
00:02:33,000 –> 00:02:37,000
like Italy, what’s happening in Finland, what’s happening in the Netherlands

48
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
and indeed even what’s happening in Britain.

49
00:02:40,000 –> 00:02:42,000
And I think the European elections next year

50
00:02:42,000 –> 00:02:46,000
present the opportunity for us to show you, Mr Barroso,

51
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
that the European project is reversible

52
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
and it needs to be reversed for the betterment of the peoples of Europe.

53
00:03:00,000 –> 00:03:05,000
There’s a question. Mr Daul has a question for you, Mr Farage.

54
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
On Croatia, Mr Farage, they’ve had a referendum.

55
00:03:11,000 –> 00:03:16,000
And they’ve freely, by referendum, voted to accede to European Union.

56
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
We need to respect democracy and referendums. So, you agree.

57
00:03:20,000 –> 00:03:27,000
Secondly, are you paid by European money or by UK money as an MEP?

58
00:03:31,000 –> 00:03:34,000
There was a referendum in Croatia but you’ll notice that less than 50%

59
00:03:34,000 –> 00:03:37,000
of people turned out to vote.

60
00:03:37,000 –> 00:03:40,000
You’ll notice that millions of euros from the European institutions

61
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
were poured for many years into Croatia,

62
00:03:43,000 –> 00:03:46,000
you’ll notice there was something called pre-accession aid —

63
00:03:46,000 –> 00:03:48,000
we can call it bribery, if you like —

64
00:03:48,000 –> 00:03:50,000
that was poured into Croatia

65
00:03:50,000 –> 00:03:52,000
and there was a prize, we offered a prize

66
00:03:52,000 –> 00:03:55,000
for the first Eurosceptic article to appear

67
00:03:55,000 –> 00:03:57,000
in a Croatian newspaper

68
00:03:57,000 –> 00:03:59,000
and in the threee years leading up to the referendum

69
00:03:59,000 –> 00:04:01,000
we didn’t have to give away any money.

70
00:04:01,000 –> 00:04:04,000
And that’s the point. It’s a one-sided political debate

71
00:04:04,000 –> 00:04:07,000
and it’s all about the power of Brussels and the greed and vanity

72
00:04:07,000 –> 00:04:09,000
of politicians in Member States.

73
00:04:09,000 –> 00:04:13,000
And yes, I am payed by the European Parliament

74
00:04:13,000 –> 00:04:17,000
because what I’m doing — just as the Scottish National Party do,

75
00:04:17,000 –> 00:04:20,000
just as the Irish Nationalists in the 19th century did —

76
00:04:20,000 –> 00:04:24,000
is we’re using this money to expose the waste, the fraud,

77
00:04:24,000 –> 00:04:28,000
the extent to which our countries are governed by these Chambers

78
00:04:28,000 –> 00:04:30,000
and the sooner I get the opportunity, sir,

79
00:04:30,000 –> 00:04:34,000
to be the turkey that votes for Christmas, I will do so.

80
00:04:35,000 –> 00:04:41,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

3 thoughts on “Nigel Farage: Vaše impérium získalo Chorvatsko”

  1. Ačkoliv pan Farage sleduje vlastní zájmy, rozkladné zájmy GB a USA, která potřebuje osamocené slabé státy na diktát svých zájmů a ne jednotnou Evropu, tak přesto tento projev přesně naráží na to, že demokracie je fikce, pod kterou se skrývá diktát různých silných velmocí a uskupení. To platí nejen pro EU, ale především pro USA s jejich jadernými bombami určenými k modernizaci v Německu a honem na Snowdena, který pouze řekl veřejnosti, jak je protiprávně špehována.
    Tyto režimy dokáží pouze lhát a potlačovat svobodu a demokracii. Nic nového pod sluncem- feudalismus jen posiluje pozice.

  2. Vymýšlení blbostí v europarlamentu nebere konce a jediné, co je na tom pozitivní je, že každá nová ptákovina přispívá ke zkáze celé té nesmyslné diktatury modrého hadru.

Comments are closed.