Nigel Farage vs. José Socrates: Lisabon je velkolepý podvod

Dnes přínášíme jedno archivní video. Nigel Farage proti portugalskému premiérovi.

“Takže prosím, pane Socrate, zakončete svoje předsednictví dobře. Dodržte svůj slib, který jste dal portugalskému lidu. Nechte portugalský národ hlasovat v referendu. A upřímně, pokud je tahle smlouva tak dobrá, jak říkáte, tak jděte na veřejnost a evropským občanům ji prodejte.”

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Nigel Farage říká portugalskému premiérovi Josému Socratovi, aby uspořádal v Portugalsku referendum

2
00:00:11,000 –> 00:00:13,000
Pane předsedo, děkuji.

3
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
A můžu říct, že jsem si užíval váš podpis pod rozpočtem EU na rok 2008

4
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
dnes odpoledne a – kdo ví? – třeba letos auditoři

5
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
účetnictví EU posvětí. To by byla celkem legrace, že?

6
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
Pane Socrate, nemám pochybnosti o tom, že

7
00:00:27,000 –> 00:00:30,000
jste nadšen svým předsednictvím a tím, že

8
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
minulý čtvrtek se v tom nádherném klášteře v Lisabonu podepisovala ta smlouva.

9
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
Ale nemohu se připojit ke gratulacím ostatních předsedů poslaneckých klubů,

10
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
protože pro mě tohle prostě není jednání narovinu.

11
00:00:41,000 –> 00:00:46,000
Protože to, co bylo podespáno v Lisabonu, byla ústavní smlouva.

12
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
V obsahu je identická s Ústavou,

13
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
kterou odkopli do autu v referendech Francouzi a Holanďané.

14
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Jediné, co jste změnili, je to, že jste vypustili to slovo na “ú” z obavy, že to bude někoho dráždit

15
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
přečíslovali jste články a dali jste nám tuhle smlouvu.

16
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
A upřímně, co jste předvedli,

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
není nic lepšího než velkolepý podvod.

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
Úmyslný pokus – úmyslný pokus vnutit

19
00:01:11,000 –> 00:01:16,000
evropským občanům Ústavu, aniž byste měli odvahu ji tak nazvat.

20
00:01:16,000 –> 00:01:20,000
Je to nečestné, je to vymyšlené čistě proto,

21
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
aby se v členských státech nekonala referenda.

22
00:01:23,000 –> 00:01:30,000
A za tím vším, je tato nová a já myslím, že velmi nebezpečná forma euronacionalismu,

23
00:01:30,000 –> 00:01:32,000
té touhy vytvořit tento stát.

24
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
Touhy, která nebere NE jako odpověď a která není připravená zastavit se před ničím.

25
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
A stačí vám pouze vidět tento parlament, když hraje hymna

26
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
– ta hymna, která v té nové smlouvě ani nemá být –

27
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
když hraje ta hymna a vy vidíte ty lidi tady, jak tu stojí jako by spolkli pravítko.

28
00:01:46,000 –> 00:01:49,000
V evropském projektu jde o nacionalismus.

29
00:01:49,000 –> 00:01:55,000
A vnucovat lidem novou národnost, nový právní řád,

30
00:01:55,000 –> 00:02:00,000
aniž se jich nejdřív zeptáte na souhlas, je zatraceně nebezpečná věc.

31
00:02:00,000 –> 00:02:03,000
Takže prosím, pane Socrate, zakončete svoje předsednictví dobře.

32
00:02:03,000 –> 00:02:06,000
Dodržte svůj slib, který jste dal portugalskému lidu.

33
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Nechte portugalský národ hlasovat v referendu.

34
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
To k referendu povzbudí další členské státy.

35
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
A upřímně, pokud je tahle smlouva tak dobrá, jak říkáte,

36
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
tak jděte na veřejnost a evropským občanům ji prodejte.

37
00:02:18,000 –> 00:02:20,000
Děkuji.

38
00:02:21,000 –> 00:02:30,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Nigel Farage tells Portuguese Prime Minister José Socrates to give our oldest ally a referendum

2
00:00:11,000 –> 00:00:13,000
Mr. President, thank you.

3
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
And can I say how much I enjoy watching you signing the 2008 budget for the EU

4
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
earlier on this afternoon and – who knows? – perhaps this year

5
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
the auditors might sign the accounts as well. That would be rather fun, wouldn’t it?

6
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
Mr Sócrates, I have no doubt you are delighted

7
00:00:27,000 –> 00:00:30,000
with your Presidency and the fact that you got

8
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
last Thursday in that magnificent monastery in Lisbon this Treaty signed.

9
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
But I can’t join in the congratulations of the other Group leaders

10
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
because to me this simply isn’t straight dealing.

11
00:00:41,000 –> 00:00:46,000
Because what was signed at Lisbon was a constitutional treaty.

12
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
It is identical in content to the Constitution

13
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
that was kicked into touch by the French and by the Dutch.

14
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
All you have done is you’ve dropped the ‘c’ word for fear that will cause offense,

15
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
you have renumbered the articles and you have given us a treaty.

16
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
And, frankly, what you have been engaged upon

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
is nothing better than a giant deceit.

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
A deliberate attempt — a deliberate attempt to force

19
00:01:11,000 –> 00:01:16,000
upon the peoples of Europe the Constitution but without having the courage to call it that.

20
00:01:16,000 –> 00:01:20,000
It is dishonest; it is designed purely to stop there being

21
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
referendums in Member State countries.

22
00:01:23,000 –> 00:01:30,000
And, behind all of this, is this new and I think extremely dangerous form of Euronationalism,

23
00:01:30,000 –> 00:01:32,000
the desire to create this state.

24
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
And it doesn’t take ‘no’ for an answer, and it’s not prepared to stop at anything.

25
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
And you only have to see in this Chamber when the anthem

26
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
– the anthem that isn’t even supposed to be in the new Treaty –

27
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
when the anthem is played and you see people standing here, ramrod straight.

28
00:01:46,000 –> 00:01:49,000
The European project is about nationalism.

29
00:01:49,000 –> 00:01:55,000
And to impose upon people a new nationality, a new legal order

30
00:01:55,000 –> 00:02:00,000
without first seeking their consent is a damn dangerous thing to do.

31
00:02:00,000 –> 00:02:03,000
So please, Mr Sócrates, finish your Presidency well.

32
00:02:03,000 –> 00:02:06,000
Keep your promise to your people in Portugal.

33
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Give the people in Portugal a referendum.

34
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
That will encourage the other Member States to do it.

35
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
And, frankly, if this Treaty is as good as you say it is,

36
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
then go out there and sell it to the peoples of Europe.

37
00:02:18,000 –> 00:02:20,000
Thank you.

38
00:02:21,000 –> 00:02:30,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz