Nigel Farage vs. Elmar Brok: Váš dědeček taky chtěl evropskou supervelmoc

Na tyto výšplechty Elmara Broka reagoval tenkrát i Daniel Hannan »

Přepis, čeština
1
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
Chtějí vybudovat světovou velmoc.

2
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
To je, oč tady běží.

3
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
Řeknu vám o tom historku, možná i historku proti sobě samotnému,

4
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
protože bych se měl občas chovat lépe, ale takhle se to stalo.

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
Bylo to nedlouho poté, co jsem byl zvolen v roce 1999.

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
A naskakoval jsem do taxíku,

7
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
abych se dostal z bruselského letiště.

8
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
A posadili mě do taxíku s německým europoslancem Elmarem Brokem.

9
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
Tenhle Elmar Brok, pěkně tlustý chlap s hustým knírem,

10
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
který byl v Německu zrovna obviněn z daňových úniků,

11
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
ale Evropský parlament rozhodl, že to je v pořádku.

12
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
Je to v pořádku, nezprostí ho imunity.

13
00:00:45,000 –> 00:00:50,000
Elmar Brok je poslancem 20 let, předseda zahraničního výboru europarlamentu,

14
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
je velmi vlivný. Eurofederalista.

15
00:00:53,000 –> 00:00:57,000
Muž, který samozřejmě, protože pochází z Německa, nikdy nemohl mluvit

16
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
o své vlastní zemi kvůli pocitu viny z minulosti.

17
00:01:01,000 –> 00:01:07,000
Ale Elmar Brok stojí v pozoru, když hraje evropská hymna.

18
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
Nicméně, byl jsem tam pár týdnů, nasedl jsem do auta s Elmarem Brokem

19
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
a vyrazili jsme. Bylo tam naprosto hrobové ticho.

20
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
A Brok se na mě díval takovým pohledem

21
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
a protestoval proti tomu, že jsem se vůbec narodil, myslím.

22
00:01:19,000 –> 00:01:25,000
A Elmar Brok povídá: “Všechno ničíte, ničíte to.”

23
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
Já jsem odpověděl: “Ne, pane Broku,

24
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
Zvolili mě sem voliči, kteří si myslí,

25
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
že vy, pánové, se mýlíte,

26
00:01:35,000 –> 00:01:38,000
kteří si myslí, že bychom tohle všechno měli dát do svobodných a férových referend,

27
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
a pokud by vyhrajete, je to dobře, a pokud vyhraju já, je to dobře.

28
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
Ale to je způsob, jak se s tím vyrovnat.

29
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
On řekl: “Nerozumíte. Nikdo z nás,

30
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
Británie, Francie, Německo, nikdo z nás

31
00:01:48,000 –> 00:01:53,000
není sám o sobě dost velký na to, aby byl světovou supervelmocí.

32
00:01:53,000 –> 00:01:56,000
Musíme být větší než Amerika, musíme být číslo jedna.”

33
00:01:56,000 –> 00:01:59,000
A bylo ode mě špatné, že jsem řekl

34
00:01:59,000 –> 00:02:03,000
tomu Němcovi: “Vsadím se, že váš dědeček říkal stejné věci.”

35
00:02:09,000 –> 00:02:11,000
Ale nemohl jsem si pomoct.

36
00:02:11,000 –> 00:02:14,000
A o to jde, tohle je pohled

37
00:02:14,000 –> 00:02:17,000
někoho, kdo žil a dýchal v těch institucích.

38
00:02:17,000 –> 00:02:23,000
To je to, čemu tito lidé věří, to je to, co tito lidé chtějí.

39
00:02:23,000 –> 00:02:26,000
Podle mě jsou zatraceně nebezpeční.

40
00:02:35,000 –> 00:02:41,000
Pane předsedo, kolegové,

41
00:02:41,000 –> 00:02:44,000
Evropský stabilizační mechanismus je nezbytný,

42
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
abychom měli udržitelnou legální bázi

43
00:02:48,000 –> 00:02:51,000
pro poskytování solidarity

44
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
zemím, které jsou sužovány problémy,

45
00:02:55,000 –> 00:02:58,000
a také zde uvidíme garance,

46
00:02:58,000 –> 00:03:01,000
které zajistí rozpočtovou disciplínu.

47
00:03:01,000 –> 00:03:04,000
To je něco, čeho dosáhneme jedině

48
00:03:04,000 –> 00:03:07,000
zjednodušenou procedurou,

49
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
zjednodušenou procedurou změn smluv,

50
00:03:10,000 –> 00:03:14,000
protože běžná procedura by zabrala příliš mnoho času

51
00:03:14,000 –> 00:03:17,000
a protože se musíme vyhnout referendům v některých členských zemích.

52
00:03:17,000 –> 00:03:21,000
a protože se musíme vyhnout referendům v některých členských zemích.

53
00:03:21,000 –> 00:03:32,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
They wanna build a global power.

2
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
That’s what it’s about.

3
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
I’ll tell you a story about that, perhaps a bit of a story against myself

4
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
cause I should behave better sometimes but there we are.

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
It wasn’t long after I’d been elected back in 1999.

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
And I was hopping on a taxi

7
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
to go out of the Brussels Airport.

8
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
And they put with me in the car a German MEP caled Elmar Brok.

9
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
And Elmar Brok, pretty fat chap with a bristling moustache,

10
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
just been done for tax evasion in Germany

11
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
with the European Parliament decided that that’s OK.

12
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
That’s OK, he can claim immunity.

13
00:00:45,000 –> 00:00:50,000
Elmar Brok has been for twenty years a member, a chairman of the Foreign Affairs committee of the Parliament,

14
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
he is very influential. Euro-federalist.

15
00:00:53,000 –> 00:00:57,000
A man, who of course coming from Germany, could never ever talk

16
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
about his own country because of their guilt about the past

17
00:01:01,000 –> 00:01:07,000
But Elmar Brok is ramrod straight during the European anthem.

18
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
Anyway, I’d been there a few weeks, got in the with Elmar Brok

19
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
and off we went. And there was an absolutely stoning silence.

20
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
And Brok sort of looking round at me

21
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
and objecting to the fact that I had even been born, I think.

22
00:01:19,000 –> 00:01:25,000
And Elmar Brok said: “You’re ruining everything, you’re ruining it.”

23
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
I said: “No, Mr Brok,

24
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
I had been put here by the settlement of the electorate

25
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
who think you guys are wrong

26
00:01:35,000 –> 00:01:38,000
who think we should put all of this to free and fair referendums

27
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
and if you win that’s fine and if I win that’s fine.

28
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
But that’s the way to settle this.

29
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
He said: “You don’t understand. None of us,

30
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
Britain, France, Germany, none of us

31
00:01:48,000 –> 00:01:53,000
are big enough on our own to be the world’s global superpower.

32
00:01:53,000 –> 00:01:56,000
We have to be biger than America, we have to be the number one.”

33
00:01:56,000 –> 00:01:59,000
And it was wrong of me to say

34
00:01:59,000 –> 00:02:03,000
to the German: “I bet your grandfather said things like that.”

35
00:02:09,000 –> 00:02:11,000
I just couldn’t help it.

36
00:02:11,000 –> 00:02:14,000
There we are, there is an insight

37
00:02:14,000 –> 00:02:17,000
from somebody whose lived and breahted in these institutions

38
00:02:17,000 –> 00:02:23,000
This is what these people believe, this is what these people want.

39
00:02:23,000 –> 00:02:26,000
They are bloody dangerous people in my mind.

40
00:02:35,000 –> 00:02:41,000
President, colleagues,

41
00:02:41,000 –> 00:02:44,000
the European Stability Mechanism is necessary

42
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
so that sustainable legal

43
00:02:48,000 –> 00:02:51,000
base is given to show solidarity

44
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
to countries which are beset by problems

45
00:02:55,000 –> 00:02:58,000
and here we will also see guarantees

46
00:02:58,000 –> 00:03:01,000
put in place for the requisite budgetary discipline.

47
00:03:01,000 –> 00:03:04,000
This is something which could only be achieved

48
00:03:04,000 –> 00:03:07,000
on the basis of a simplified procedure

49
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
simplified treaty revision procedure

50
00:03:10,000 –> 00:03:14,000
because of the length of time that a normal procedure would have taken up

51
00:03:14,000 –> 00:03:17,000
and to avoid referendums in certain Member States.

52
00:03:17,000 –> 00:03:21,000
and to avoid referendums in certain Member States.

53
00:03:21,000 –> 00:03:32,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz