Nigel Farage vs. Barroso, Brok & Kápo Schulz: Tohle je zvrácená demokracie

Kápo Schulz porušuje Jednací řád už z tradice, na to Nigel Farage reagoval procesní námitkou.

Citace Jednacího řádu, hlava 1, kapitola 3, článek 20, odstavec 3:

Předseda smí promluvit v rozpravě, pouze pokud ji shrnuje nebo pokud napomíná řečníky. Pokud se chce sám zúčastnit rozpravy, uvolní předsednické křeslo a nezaujme jej, dokud není rozprava o dané věci ukončena.

Poslanec Brok neměl dostat slovo, protože se přihlásil pozdě.

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
A to je to poselství, které jsem vám dnes přinesl.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Poselství o spolupráci s našimi zeměmi? Ano.

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
Ale ne kvůli nacionalismu.

4
00:00:09,000 –> 00:00:14,000
Právě proto, abychom vyhráli bitvu proti nacionalistům.

5
00:00:14,000 –> 00:00:16,000
Nebo extrémním populistům.

6
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
Abychom měli demokratickou federaci států.

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
Samozřejmě, federaci občanů.

8
00:00:23,000 –> 00:00:27,000
Unii pro občany Evropy. A to je to poselství, které jsem vám dnes přinesl.

9
00:00:27,000 –> 00:00:34,000
A tohle je jediná cesta vpřed, pokud chcete dosáhnout výsledků. Takže to není snadné.

10
00:00:34,000 –> 00:00:36,000
Nebude tu žádné kouzelné řešení,

11
00:00:36,000 –> 00:00:41,000
vyžádá si to čas, odhodlání, výdrž, soudržnost.

12
00:00:41,000 –> 00:00:46,000
Vím, že populisti, populisti, ti manipulují s pocity a zlostí.

13
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Mohou dávat snadné řešení. Řešení je “ne”.

14
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
Říct “ne” je snadné, říct Evropě “ne” je snadné.

15
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Obtížné, a to si vyžaduje vůdčí schopnosti, je říct “ano”,

16
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
ale říct, jak se můžeme pohnout vpřed.

17
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
A proto vás žádám,

18
00:01:00,000 –> 00:01:04,000
abyste představili podmínky pro opravdovou evropskou debatu s opravdovou evropskou demokracií.

19
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
Abychom pak vyslali signál pro příští evropské volby,

20
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
protože já věřím v demokracii.

21
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
Byl jsem do svého parlamentu volen od doby, kdy mi bylo 39 let.

22
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
Pane Faragi, nekoukejte se na mě takhle.

23
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
Protože ve skutečnosti mám velký obdiv

24
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
pro moudrost britského lidu.

25
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
Pokaždé, když jste zkoušel být v Británii zvolen, byl jste odmítnut.

26
00:01:25,000 –> 00:01:27,000
Proto jste přišel sem, ukazuje to, že Britové vědí,

27
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
že je mnohem lepší držet vás pryč od jejich vlastního systému.

28
00:01:34,000 –> 00:01:38,000
Pokaždé, když jsem se ucházel o zvolení ve své zemi, byl jsem zvolen.

29
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
Byl jsem stínovým premiérem, byl jsem premiérem

30
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
a abych se stal předsedou Komise, obdržel jsem podporu

31
00:01:44,000 –> 00:01:47,000
od tohoto Evropského parlamentu.

32
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
Ale to je důvod, proč na evropské úrovni taky potřebujeme evropskou demokracii

33
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
a to evropskou demokracii, která není postavena proti našim národním demokraciím,

34
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
nýbrž jako jejich doplněk, jako koordinace,

35
00:01:58,000 –> 00:02:02,000
a tím základem pro evropskou demokracii je právě tento parlament.

36
00:02:02,000 –> 00:02:06,000
A to je to, co vám tu říkám a já vám říkám, že Komise je připravena

37
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
angažovat se v tomto parlamentu. Před příštími evropskými volbami

38
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
představíme návrhy,

39
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
abychom měli skutečnou evropskou debatu,

40
00:02:15,000 –> 00:02:19,000
kde mohou politické síly, které jsou pro Evropu, říct, proč jsou pro Evropu,

41
00:02:19,000 –> 00:02:23,000
a ti, kteří jsou proti, ti by taky měli říct, proč jsou proti Evropě.

42
00:02:23,000 –> 00:02:27,000
A co mě štve, abych k vám byl velmi upřímný,

43
00:02:27,000 –> 00:02:29,000
a to si musíme připustit,

44
00:02:29,000 –> 00:02:35,000
že v mnoha našich zemích se vedení v evropské debatě ujímají anti-Evropané,

45
00:02:35,000 –> 00:02:40,000
euroskeptici, populisti, extrémní nacionalisti.

46
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
A proto si myslím, že musíme provokovat.

47
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
Musíme, pokud to bude potřeba, provokovat pozitivním, konstruktivním (nesroumitelné)

48
00:02:47,000 –> 00:02:52,000
pro-evropské síly, aby vystoupily a řekly,

49
00:02:52,000 –> 00:02:55,000
jaké následky bude mít, když nebudeme mít tuto Evropu.

50
00:02:56,000 –> 00:02:59,000
Pan Farage.

51
00:03:00,000 –> 00:03:03,000
Takže vy tvrdíte, že jste dobrý demokrat,

52
00:03:03,000 –> 00:03:06,000
tak je to velmi zvrácená forma demokracie, když říkáte,

53
00:03:06,000 –> 00:03:09,000
že nejsou relevatntní všechny ty politické strany,

54
00:03:09,000 –> 00:03:12,000
s nimiž nesouhlasíte, i když dostávají hlasy?

55
00:03:12,000 –> 00:03:16,000
Je to pěkně obscénní definice demokracie, když napadáte ty z nás,

56
00:03:16,000 –> 00:03:21,000
kteří věří v národní demokracii a evropskou spolupráci.

57
00:03:21,000 –> 00:03:26,000
Říkáte o nás, že jsme ‘populisti’, ‘extrémisti’, ‘xenofobové’ a ‘nacionalisti’.

58
00:03:26,000 –> 00:03:31,000
Opravdu, pane Barroso, účelem demokracie je účastnit se debaty,

59
00:03:31,000 –> 00:03:33,000
poslouchat, co říkají ostatní,

60
00:03:33,000 –> 00:03:36,000
představit to veřejnosti a přijmout výsledek.

61
00:03:36,000 –> 00:03:40,000
To je to, o co jde v opravdové, skutečné demokracii.

62
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
A vypadá to, že vy opovrhujete tím

63
00:03:43,000 –> 00:03:46,000
jako i vším, čemu věří ti z nás, kteří prosazují národní demokracii.

64
00:03:46,000 –> 00:03:52,000
A když mi říkáte, že jste ve svojí pozici, protože pro vás tento parlament hlasoval.

65
00:03:52,000 –> 00:03:55,000
Měli jsme šanci hlasovat pouze pro jednoho kandidáta,

66
00:03:55,000 –> 00:03:59,000
to je váš model pro evropskou demokracii?

67
00:04:06,000 –> 00:04:19,000
Pane Broku, pane Broku, musíte se přihlásit se svojí faktickou poznámkou během vystoupení, pane Broku.

68
00:04:21,000 –> 00:04:25,000
Prosím, zapněte si mikrofon, pane. Musíte použít mikrofon, pane Broku.

69
00:04:25,000 –> 00:04:28,000
Výborně, teď vás slyšíme.

70
00:04:28,000 –> 00:04:31,000
Funguje to?

71
00:04:32,000 –> 00:04:36,000
Otázka na pana Farage,

72
00:04:36,000 –> 00:04:39,000
zvolení premiéra Spojeného království,

73
00:04:39,000 –> 00:04:46,000
je tam nějaká dobrá debata nebo jde někdo jenom políbit prsten královny?

74
00:04:51,000 –> 00:04:57,000
Raději budu opatrný, když budu odpovídat na poslední část té otázky, myslím.

75
00:04:57,000 –> 00:05:06,000
Pane Broku, britský premiér je vybrán z poslanců této Dolní sněmovny,

76
00:05:06,000 –> 00:05:09,000
a ve skutečnosti téměř celá britská vláda

77
00:05:09,000 –> 00:05:13,000
jsou zvolení poslanci Dolní sněmovny

78
00:05:13,000 –> 00:05:15,000
a to je vláda Spojeného královtsví.

79
00:05:15,000 –> 00:05:19,000
Hluboký rozdíl mezi tím a Evropskou unií

80
00:05:19,000 –> 00:05:22,000
je toto kolegium komisařů, které vidíte zde:

81
00:05:22,000 –> 00:05:24,000
tito lidé mají v evropském systému

82
00:05:24,000 –> 00:05:28,000
výhradí právo navrhovat novou legislativu,

83
00:05:28,000 –> 00:05:31,000
nikdo v Evropě pro žádného z nich nehlasoval,

84
00:05:31,000 –> 00:05:34,000
takže ani nemohou být odvoláni.

85
00:05:34,000 –> 00:05:40,000
A proto ten evropský systém není pouze nedemokratický,

86
00:05:40,000 –> 00:05:43,000
je protidemokratický.

87
00:05:49,000 –> 00:05:54,000
Dámy a pánové, kolegové, prosím, poslouchejte chvíli,

88
00:05:57,000 –> 00:06:01,000
Myslím, že jednou provždy musíme vyjasnit, jak to je s tímto parlamentem.

89
00:06:01,000 –> 00:06:07,000
Evropská exekutiva dostává svoji legitimitu od tohoto parlamentu.

90
00:06:07,000 –> 00:06:10,000
Neexistuje žádná národní vláda,

91
00:06:10,000 –> 00:06:14,000
jejíž ministři by byli podrobeni takovému pečlivému zkoumání

92
00:06:14,000 –> 00:06:18,000
jako komisaři při svých slyšeních v tomto parlamentu.

93
00:06:23,000 –> 00:06:27,000
A neexistuje transparentnější uspořádání

94
00:06:27,000 –> 00:06:33,000
než to mezi Komisí a Radou.

95
00:06:33,000 –> 00:06:38,000
Ale my víme, pane Faragi, že Rada je tou institucí, kteoru vy chcete posílit.

96
00:06:38,000 –> 00:06:41,000
Takže pokud si myslíte, že Komise je tak nedemokratická

97
00:06:41,000 –> 00:06:44,000
a že Parlament je tak nedemokratický, tak proč tady sedíte?

98
00:06:48,000 –> 00:06:50,000
Pan Farage.

99
00:06:55,000 –> 00:06:57,000
Mikrofon.

100
00:06:57,000 –> 00:07:02,000
Omlouvám se, pane předsedo. Podle Jednacího řádu tohoto parlamentu:

101
00:07:02,000 –> 00:07:06,000
Pokud se jako předseda chcete zúčastnit debaty, to je v pořádku,

102
00:07:06,000 –> 00:07:08,000
můžete tak učinit,

103
00:07:08,000 –> 00:07:10,000
ale nejdřív musíte opustit židli předsedajícího,

104
00:07:10,000 –> 00:07:12,000
a zdá se mi, že to, co jste právě udělal,

105
00:07:12,000 –> 00:07:14,000
bylo vstoupení do debaty z místa předsedajícího.

106
00:07:14,000 –> 00:07:18,000
A to není způsob, jakým by měl být řízen tento nebo kterýkoliv jiný parlament.

107
00:07:25,000 –> 00:07:29,000
Mýlíte se, pane Faragi, nevstupoval jsem do debaty

108
00:07:29,000 –> 00:07:36,000
pouze jsem chtěl reagovat na vaše zpochybňování

109
00:07:36,000 –> 00:07:41,000
demokratické legitimity tohoto parlamentu a odmítnout to, to jsem udělal.

110
00:07:42,000 –> 00:07:45,000
Víme, že teď je v některých čtvrtích populární

111
00:07:45,000 –> 00:07:52,000
být extrémista nebo populista nebo dokonce někdy mávat praporem xenofobie.

112
00:07:52,000 –> 00:07:57,000
To je to, co my teď uděláme. Budeme odporovat tomuto tlaku.

113
00:08:00,000 –> 00:08:03,000
Protože mnoho mladých lidí napříč Evropou

114
00:08:03,000 –> 00:08:08,000
si nepamatuje doby, kdy velká část Evropy byla v totalitním komunismu

115
00:08:08,000 –> 00:08:12,000
nebo kdy v jižní Evropě nebyla demokracie.

116
00:08:13,000 –> 00:08:17,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
That is exactly the message I brought to you today.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
A message of working with our countries? Yes.

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
But not for the sake of nationalism.

4
00:00:09,000 –> 00:00:14,000
Precisely, to win the battle against the nationalists.

5
00:00:14,000 –> 00:00:16,000
Or the extreme populists.

6
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
To have a democratic federation of countries.

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
Of course, a federation of citizens.

8
00:00:23,000 –> 00:00:27,000
A union for the citizens of Europe. And this is the message I brought you today.

9
00:00:27,000 –> 00:00:34,000
And this is the only way to go forward if you want to achieve results. So, it’s not easy.

10
00:00:34,000 –> 00:00:36,000
There will not be a magic solution,

11
00:00:36,000 –> 00:00:41,000
it will require time, determination, persistence, coherence.

12
00:00:41,000 –> 00:00:46,000
I know that populists, populists they manipulate feeling and anger.

13
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
They can give a very simple solution. Solution is “no”.

14
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
To say “no” is easy, say “no” to Europe is easy.

15
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Difficult, and that requires leadership, is to say yes

16
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
but to say how we can move forward.

17
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
And that is why I’m asking you

18
00:01:00,000 –> 00:01:04,000
to bring the conditions for a true European debate with a true European democracy.

19
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
And then making the signal for the next European elections

20
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
because I believe in democracy.

21
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
I was elected since I was 39 years of age in my parliament.

22
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
Mr Farage, don’t look at me like that.

23
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
Because in fact, I really have a great admiration

24
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
for the wisdom of the British people.

25
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
Every time you’ve tried to be elected in Britain, you were rejected.

26
00:01:25,000 –> 00:01:27,000
That’s why you came here, it shows that the British people know

27
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
that it’s much better to keep you away from your own system.

28
00:01:34,000 –> 00:01:38,000
Every time, I was running for elections in my country I got elected.

29
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
I was Leader of Opposition, I was Prime Minister

30
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
and to be President of Commission I received the support

31
00:01:44,000 –> 00:01:47,000
of this European Parliament.

32
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
But it is why at European level, we need also a European democracy

33
00:01:51,000 –> 00:01:55,000
and European democracy that is not built against our national democracies

34
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
but as a complement to them, as a coordination

35
00:01:58,000 –> 00:02:02,000
and that basis for European democracy is precisely this Parliament.

36
00:02:02,000 –> 00:02:06,000
And that’s what I’m telling you and I’m telling you that the Commission is ready

37
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
to engage in this Parliament. And we are going to put proposals

38
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
before the next European elections

39
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
that there can have a real European debate

40
00:02:15,000 –> 00:02:19,000
where the political force that are for Europe can say why they are for Europe

41
00:02:19,000 –> 00:02:23,000
and those they are against, they should also say why they are against Europe.

42
00:02:23,000 –> 00:02:27,000
And what annoys me today to be very open with you

43
00:02:27,000 –> 00:02:29,000
and that we have to recognise

44
00:02:29,000 –> 00:02:35,000
is that in many of our countries, those who are taking the lead in the European debate are the anti-Europeans,

45
00:02:35,000 –> 00:02:40,000
are the Eurosceptics, are the populists, are the extreme nationalists.

46
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
And that is why I think we have to provoke.

47
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
We have to provoke if necessary with a positive, constructive ***???.

48
00:02:47,000 –> 00:02:52,000
The pro-European forces, to ask them to come and say

49
00:02:52,000 –> 00:02:55,000
what will be the consequences of not having Europe.

50
00:02:56,000 –> 00:02:59,000
Mr Farage.

51
00:03:00,000 –> 00:03:03,000
Well, now, you claim to be a good democrat,

52
00:03:03,000 –> 00:03:06,000
it’s a very twisted form of democracy when you say

53
00:03:06,000 –> 00:03:09,000
that all of those political parties that get votes,

54
00:03:09,000 –> 00:03:12,000
with whom you don’t agree are not relevant?

55
00:03:12,000 –> 00:03:16,000
It’s a pretty obscene definition of democracy to decry those of us

56
00:03:16,000 –> 00:03:21,000
that believe in national democracy and European cooperation.

57
00:03:21,000 –> 00:03:26,000
You call us ‘populist’, ‘extremist’, ‘xenophobic’ and ‘nationalistic’.

58
00:03:26,000 –> 00:03:31,000
Surely, Mr Barroso, the point about democracy is you engage in debate,

59
00:03:31,000 –> 00:03:33,000
you listen to what the other person has to say,

60
00:03:33,000 –> 00:03:36,000
you put it to the public and you accept the result.

61
00:03:36,000 –> 00:03:40,000
That is what real genuine parliamentary democracy is about

62
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
and you seem to actually despise that

63
00:03:43,000 –> 00:03:46,000
and everything that those of us that stand for national democracy believe in.

64
00:03:46,000 –> 00:03:52,000
And to tell me that you’re in this position because this parliament voted for you.

65
00:03:52,000 –> 00:03:55,000
We were only given the chance to vote for one candidate,

66
00:03:55,000 –> 00:03:59,000
is that your new model of European democracy?

67
00:04:06,000 –> 00:04:19,000
Mr Brok, Mr Brok, you needed to put your blue card up, Mr Brok, during the speech

68
00:04:21,000 –> 00:04:25,000
Please now, turn on your microphone, sir. You do need to use a microphone, Mr Brok.

69
00:04:25,000 –> 00:04:28,000
Excellent, now we can hear you.

70
00:04:28,000 –> 00:04:31,000
Is it working?

71
00:04:32,000 –> 00:04:36,000
A question to Mr Farage,

72
00:04:36,000 –> 00:04:39,000
the election of a Prime Minister in the UK,

73
00:04:39,000 –> 00:04:46,000
is there a good debate or is it just somebody going and kissing the ring of the Queen?

74
00:04:51,000 –> 00:04:57,000
I’d better be slightly careful how I answer the last part of that question, I think.

75
00:04:57,000 –> 00:05:06,000
Mr Brok, the British Prime Minister is taken from the floor of the House of Commons,

76
00:05:06,000 –> 00:05:09,000
and in fact nearly the entire British government

77
00:05:09,000 –> 00:05:13,000
are elected members of the floor of that House of Commons

78
00:05:13,000 –> 00:05:15,000
and that is the government of the United Kingdom.

79
00:05:15,000 –> 00:05:19,000
The fundamental difference between that and the European Union

80
00:05:19,000 –> 00:05:22,000
is this college of Commissioners that you see over here:

81
00:05:22,000 –> 00:05:24,000
the people who have the sole right

82
00:05:24,000 –> 00:05:28,000
to propose legislation within the European system,

83
00:05:28,000 –> 00:05:31,000
not one of them has been voted for by anybody in Europe

84
00:05:31,000 –> 00:05:34,000
and therefore they cannot be removed

85
00:05:34,000 –> 00:05:40,000
and that is why the European system isn’t just undemocratic,

86
00:05:40,000 –> 00:05:43,000
it is anti-democratic.

87
00:05:49,000 –> 00:05:54,000
Ladies and gentlemen, colleagues, please do listen for a moment,

88
00:05:57,000 –> 00:06:01,000
I think we need to clarify once and for all what this house is about.

89
00:06:01,000 –> 00:06:07,000
The European executive gets its democratic legitimacy from this House.

90
00:06:07,000 –> 00:06:10,000
There is no national government

91
00:06:10,000 –> 00:06:14,000
in which ministers are subjected to such strong scrutiny

92
00:06:14,000 –> 00:06:18,000
as the Commissioners are in their hearings in this House.

93
00:06:23,000 –> 00:06:27,000
And there is no more transparent arrangement

94
00:06:27,000 –> 00:06:33,000
then that of the Commission and Council.

95
00:06:33,000 –> 00:06:38,000
But the Council as we know, Mr Farage, is the institution you want to strengthen.

96
00:06:38,000 –> 00:06:41,000
Now, if you think that the Commission is so undemocratic

97
00:06:41,000 –> 00:06:44,000
and the Parliament, is so undemocratic, why are you sitting here?

98
00:06:48,000 –> 00:06:50,000
Mr Farage.

99
00:06:55,000 –> 00:06:57,000
Microphone.

100
00:06:57,000 –> 00:07:02,000
Sorry, Mr President under the Rules of Procedure of this Parliament

101
00:07:02,000 –> 00:07:06,000
if you as the President wish to enter into a debate that is fine,

102
00:07:06,000 –> 00:07:08,000
you are allowed to do so

103
00:07:08,000 –> 00:07:10,000
but you first have to leave the chair,

104
00:07:10,000 –> 00:07:12,000
and I would suggest what you just did,

105
00:07:12,000 –> 00:07:14,000
was enter into that debate from the chair

106
00:07:14,000 –> 00:07:18,000
and that is not the way this or any other chamber should be conducted.

107
00:07:25,000 –> 00:07:29,000
I didn’t intervene in the debate, Mr Farage,

108
00:07:29,000 –> 00:07:36,000
I just wish to take up your questioning

109
00:07:36,000 –> 00:07:41,000
of the democratic legitimacy of this House, and reject that, that’s what I was doing.

110
00:07:42,000 –> 00:07:45,000
We know that it’s now fashionable in some quarters

111
00:07:45,000 –> 00:07:52,000
to be extremists or populists or even to wave sometimes the flags of xenophobia.

112
00:07:52,000 –> 00:07:57,000
This is not what we are going to do. We will resist all these kind of pressure.

113
00:08:00,000 –> 00:08:03,000
Because many of the young people around Europe

114
00:08:03,000 –> 00:08:08,000
they don’t remember when great part of Europe was under totalitarian communism

115
00:08:08,000 –> 00:08:12,000
or when in the south of Europe there was no democracy.

116
00:08:13,000 –> 00:08:17,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

3 thoughts on “Nigel Farage vs. Barroso, Brok & Kápo Schulz: Tohle je zvrácená demokracie”

  1. Moc Vám děkuji za překlad videí s touto tématikou.Je více než důležité, aby se tyto záznamy dostaly i do uší českých občanů a proto pokračujte prosím ve Vaší práci a lidé to časem doufám ocení. Díky

  2. Schulzovi zjevně dosud nikdo nevysvětlil obsah pojmu “diskuse”. Ale ono je to vlastně jedno, ten blb toho nechápe daleko víc. :(

Comments are closed.