Nigel Farage vs. Angela Merkelová: Nechte promluvit lidi!

Opět z archivu. Nigel věděl, co přijde, a Merkelovou varoval…

“Pokud budete dál evropské občany ignorovat, vytvoříte a vypěstujete tím přesně tu netoleranci, extremismus a rasismus, o kterých sama tvrdíte, že si je přejete zastavit. Pro lásku boží, nechte promluvit lidi!”

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Brusel bez obalu. Nigel říká Angele Merkelové pár nepříjemných pravd

2
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
Viděli jsme začátek nečestného

3
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
a naprosto nebezpečného německého předsednictví.

4
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
Oživovat euroústavu,

5
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
ale dělat to tak, abyste se vyhnuli referendům

6
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
v klíčových členských státech,

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
není pouze urážkou Francouzům a Holanďanům,

8
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
je to ve skutečnosti klasický příklad toho nového fenoménu,

9
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
který dnes ráno vidím všude kolem sebe: euronacionalismu,

10
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
který absolutně nikdy neuznává NE jako odpověď!

11
00:00:42,000 –> 00:00:44,000
Ale možná je tu malé světélko naděje

12
00:00:44,000 –> 00:00:46,000
ve vašem dnešním projevu, paní Merkelová,

13
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
protože jste velmi dlouho mluvila o svobodě.

14
00:00:49,000 –> 00:00:51,000
Souhlasím s vámi, je důležitá.

15
00:00:51,000 –> 00:00:56,000
Takže se vás ptám: Dovolíte evropským občanům,

16
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
aby si o své vlastní budoucnosti rozhodli

17
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
ve svobodných a férových referendech,

18
00:01:02,000 –> 00:01:06,000
a nebyla jim Ústava vnucována?

19
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
Pokud to neuděláte, pokud budete dál budete evropské občany ignorovat,

20
00:01:10,000 –> 00:01:14,000
vytvoříte a vypěstujete tím přesně tu netoleranci,

21
00:01:14,000 –> 00:01:18,000
extremismus a rasismus, o kterých sama tvrdíte, že si je přejete zastavit.

22
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
Pro lásku boží, nechte promluvit lidi!

23
00:01:23,000 –> 00:01:37,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Brussels uncovered. Nigel gives Angela Merkel some home truths

2
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
We’ve witnessed the beginning of a dishonest

3
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
and downright dangerous German Presidency.

4
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
To revive the EU Constitution,

5
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
but to do it in such a way that you want to avoid referendums

6
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
in the key Member States,

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
is not just an insult to the French and the Dutch,

8
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
it is actually a classic example of the new phenomenon

9
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
that I see all around me this morning: EU nationalism,

10
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
where you never ever take no for an answer!

11
00:00:42,000 –> 00:00:44,000
But perhaps there is one small ray of hope

12
00:00:44,000 –> 00:00:46,000
from your speech this morning, Mrs Merkel,

13
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
because you talked about freedom at great length.

14
00:00:49,000 –> 00:00:51,000
I agree with you, it is important.

15
00:00:51,000 –> 00:00:56,000
So I ask you: will you please allow the peoples of Europe

16
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
to have the freedom to determine their own futures

17
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
in free and fair referendums,

18
00:01:02,000 –> 00:01:06,000
and not to have this Constitution foisted upon them?

19
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
If you fail to do this, if you go on ignoring the peoples of Europe,

20
00:01:10,000 –> 00:01:14,000
you will breed and create the very intolerance,

21
00:01:14,000 –> 00:01:18,000
extremism and racism that you say yourself you wish to stop.

22
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
For goodness’ sake, let the people speak!

23
00:01:23,000 –> 00:01:37,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz