Nigel Farage: Proč lidi využívají daňové ráje

“Doufám, že daňoví poplatníci po celé Evropě si to poslechnou. Pokud se podíváme na úředníky, kteří pracují pro Evropskou komisi nebo pracují pro Evropský parlament, tak v nejvyšší kategorii jsou lidé, kteří si domů odnesou přes 100 tisíc liber (3 milióny Kč) ročně. To je daňový podvod naprosto obřích rozměrů.”

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debata: Zasedání Evropské komise (22. května 2013) – daňové podvody a daňové ráje

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Nyní má slovo pan Farage.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
Děkuji. Vidím, že je tu dnes velká shoda,

4
00:00:08,000 –> 00:00:13,000
společný nepřítel — bohatí lidé a úspěšné firmy, které unikají daním,

5
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
což je samozřejmě problém.

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
A vyhýbání se daním, což není nelegální,

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
ale dává to proslovům v tomto parlamentu vyšší morální tón.

8
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
Jak říká pan Barroso, jde o vnímání férovosti.

9
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
Je tu také ten bonus, že to vráží klín

10
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
mezi Velkou Británii, Normanské ostrovy, Ostrov Man a Kajmanské ostrovy.

11
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
Ale dřív, než řekneme, jak jsme ctnostní,

12
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
měli bychom se možná podívat blíže k domovu.

13
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
A doufám, že daňoví poplatníci po celé Evropě si to poslechnou.

14
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
Pokud se podíváme n aúředníky, kteří pracují pro Evropskou komisi

15
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
nebo pracují pro Evropský parlament,

16
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
tak v nejvyšší kategorii jsou lidé, kteří si domů odnesou

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
přes 100 tisíc liber (3 milióny Kč) ročně.

18
00:00:56,000 –> 00:01:03,000
A přesto podle pravidel platí 12% daň.

19
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
To je daňový podvod naprosto obřích rozměrů.

20
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
A pane Barroso, zeptám se vás: Jak může tohle vypadat fér?

21
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
Jak mohou lidé, kteří se potýkají s potížemi

22
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
– těch 16 miliónů nezaměstnaných v eurozóně –

23
00:01:16,000 –> 00:01:18,000
jak se můžou dívat na tyto instituce,

24
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
které platí lidem nejenom obří částky peněz,

25
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
ale které jim také nechávají daňové a samozřejmě penzijní benefity

26
00:01:24,000 –> 00:01:28,000
v rozsahu, který neexistuje nikde jinde na světě?

27
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
Takže bych navrhl, abychom krotili ten morální tón.

28
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
A co nám tito úředníci dali?

29
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
Byli to strůjci eura, které je absolutní katastrofou.

30
00:01:39,000 –> 00:01:43,000
Jejich posedlost globálním oteplováním, která s vámi tady tak dobře souzní,

31
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
znamená, že pleníme krajiny a moře

32
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
těmito nechutnými větrnými turbínami a ženeme ceny energií nahoru.

33
00:01:51,000 –> 00:01:56,000
Ale aby se neříkalo, že nedokážu ocenit úspěch.

34
00:01:56,000 –> 00:02:00,000
A jsem si jist, že občané Evropy budou hlasitě tleskat a jásat, že

35
00:02:00,000 –> 00:02:06,000
úředníci odstranili smrtelné nebezpečí olivových olejů v konvičkách v restauracích.

36
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Skvělá práce.

37
00:02:21,000 –> 00:02:24,000
Paní Jaakonsaariová na vás má otázku, pane poslanče.

38
00:02:27,000 –> 00:02:29,000
Děkuji, pane předsedo.

39
00:02:31,000 –> 00:02:40,000
Doufám, že občané Evropy slyšeli cynické názory pana Farage

40
00:02:40,000 –> 00:02:51,000
a jeho chválu britských daňových rájů.

41
00:02:51,000 –> 00:02:54,000
Pane Faragi, nemyslíte si,

42
00:02:54,000 –> 00:02:59,000
že je to dobrý nápad, že Evropská komise mluví o daňových rájích

43
00:02:59,000 –> 00:03:05,000
a daňových únicích? Jste tak cynický, že si myslíte, že je to tak špatný nápad?

44
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
Souhlasím, že daňové úniky jsou problém

45
00:03:10,000 –> 00:03:12,000
a stojí to vlády peníze.

46
00:03:12,000 –> 00:03:15,000
Ale měli bychom si pamatovat, že vyhýbání se daním je legální.

47
00:03:15,000 –> 00:03:18,000
A největším důvodem, proč se daňovým rájům daří,

48
00:03:18,000 –> 00:03:22,000
je to, že máme tohle velmi etatistické myšlení,

49
00:03:22,000 –> 00:03:25,000
že musíme zkusit vybrat na daních

50
00:03:25,000 –> 00:03:28,000
od úspěšných lidí tolik, kolik jenom můžeme.

51
00:03:28,000 –> 00:03:32,000
Pokud to uděláte a pokud máte velmi komplikovaný daňový systém,

52
00:03:32,000 –> 00:03:36,000
udělají lidi všechno, co legálně mohou, aby se placení daní vyhnuli.

53
00:03:36,000 –> 00:03:40,000
A odpovědí pro západní vlídy je, aby se trochu poučili

54
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
z 80. let z Británie a Ameriky.

55
00:03:43,000 –> 00:03:47,000
Snižte daně, zjednodušte daně, a pak pro ty, kteří budou chtít zákon dodržovat,

56
00:03:47,000 –> 00:03:52,000
nebude existovat důvod, proč využívat daňové ráje.

57
00:03:53,000 –> 00:03:57,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Joint debate: European Council meeting (22 May 2013) – tax fraud and tax havens

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Now Mr Farage.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
Thank you. Well there is a great degree of unity here this morning,

4
00:00:08,000 –> 00:00:13,000
a common enemy – rich people, successful companies evading tax,

5
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
which of course is a problem.

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
Avoiding tax, which is not illegal,

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
but it gives this whole chamber this morning a high moral tone.

8
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
And as Mr Barroso says it’s all about the perception of fairness.

9
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
Because there is the added bonus of course that it drives a wedge

10
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
between the United Kingdom, the Channel Islands, the Isle of Man, and the Caymans.

11
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
But before we declare our virtues,

12
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
perhaps we ought to look just a little bit closer to home.

13
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
And I hope that the taxpayers all over Europe listen to this.

14
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
If we look at the EU officials that work for the European Commission

15
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
and work for the European Parliament,

16
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
the highest category are people that earn a net take home pay

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
of just over 100 thousand pounds a year.

18
00:00:56,000 –> 00:01:03,000
And yet under EU rules they pay tax of 12 per cent.

19
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
It is tax fraud on an absolutely massive scale.

20
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
And Mr Barroso I would say to you, how can that be deemed to be fair?

21
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
How can people out there struggling

22
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
– the 16 million people unemployed in the eurozone –

23
00:01:16,000 –> 00:01:18,000
how can they look at these institutions,

24
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
not only paying people vast sums of money

25
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
but allowing them tax and also, of course, pension benefits

26
00:01:24,000 –> 00:01:28,000
on a scale not seen anywhere else in the world?

27
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
So I suggest we have a bit less of this high moral tone.

28
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
And what have these officials given us?

29
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
Well, they were the architects of the euro, which is a complete disaster.

30
00:01:39,000 –> 00:01:43,000
Their obsession with global warming which chimes very strongly here

31
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
means we are despoiling our landscapes and seascapes

32
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
with these disgusting wind turbines and driving up energy prices.

33
00:01:51,000 –> 00:01:56,000
But never let it be said that I cannot acknowledge success when I see it.

34
00:01:56,000 –> 00:02:00,000
And I am sure the citizens of Europe will all clap and cheer loudly that the grave

35
00:02:00,000 –> 00:02:06,000
mortal danger of olive oil in dipping bowls has been removed by the officials.

36
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Well done everybody.

37
00:02:21,000 –> 00:02:24,000
There’s a question from Mrs Jaakonsaari for you, sir.

38
00:02:27,000 –> 00:02:29,000
Mr President, thank you.

39
00:02:31,000 –> 00:02:40,000
I hope that the citizens of Europe have heard Mr Farage’s cynical views

40
00:02:40,000 –> 00:02:51,000
and his praise for the UK’s tax havens.

41
00:02:51,000 –> 00:02:54,000
Mr Farage, don’t you think

42
00:02:54,000 –> 00:02:59,000
it is a good idea that the European Council is talking about tax havens

43
00:02:59,000 –> 00:03:05,000
and tax evasion. Are you so cynical that you think it’s such a bad idea?

44
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
I agree with you that tax evasion is a problem

45
00:03:10,000 –> 00:03:12,000
and is costing governments money.

46
00:03:12,000 –> 00:03:15,000
But we should remember that tax avoidance is legal.

47
00:03:15,000 –> 00:03:18,000
And the biggest reason that tax havens are allowed to prosper

48
00:03:18,000 –> 00:03:22,000
is we’ve got this very statist mindset

49
00:03:22,000 –> 00:03:25,000
that we must try and get as much tax

50
00:03:25,000 –> 00:03:28,000
out of succesful individuals as we possibly can.

51
00:03:28,000 –> 00:03:32,000
If you do that and if you have a very complicated tax system

52
00:03:32,000 –> 00:03:36,000
people will do all they can within the law to avoid paying tax.

53
00:03:36,000 –> 00:03:40,000
And the answer for western governments is to learn some of the lessons

54
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
from the 1980s in Britain and America.

55
00:03:43,000 –> 00:03:47,000
Bring taxes down, simplify taxes and then for those who wish to obey the law

56
00:03:47,000 –> 00:03:52,000
there’s no need to use tax havens.

57
00:03:53,000 –> 00:03:57,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

2 thoughts on “Nigel Farage: Proč lidi využívají daňové ráje”

  1. Chybné argumenty!
    Farage měl použít ten jediný správný argument: daň je krádež.
    Protože splňuje její definici: odebrání majetku proti vůli vlastníka.

    Vyděračská mafie poskytující “ochranu” se snaží lidem a podnikatelům sebrat co jen jde. A když se někteří této krádeži začnou bránit odchodem do daňových rájů, ještě mají tu drzost brát si do úst slovo morálka. To od zlodějů tedy sedne!

    A samozřejmě průměrný (tzn. levicový) volič ještě těm zlodějům tleská. Ochotně uvěřil jejich propagandě, že má jakýsi nárok na cizí majetek. Tak ať se soudruh volič přestane skrývat za státní aparát a zkusí si pro můj majetek o půlnoci přijít. Ale ať počítá s mou sebeobranou.

Comments are closed.