Nigel Farage: Jste Bruselští břídilové

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Nigel Farage, předseda klubu EFD; europarlament, Brusel, 28. června 2011

2
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Pan předseda Nigel Farage, Svoboda a demokracie

3
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Jaká čest. Před sebou máme všechny předsedy Evropské unie

4
00:00:13,000 –> 00:00:18,000
a ti nám tvrdí, že všechno je OK, hlavy v písku, pokračujte dál, kluci, všechno je v pořádku.

5
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
No, promiňte, ale nikdo tomu neuvěří.

6
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
Euro žije z vypůjčeného času, žije z vypůjčených peněz

7
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
a tento druhý řecký bailout pouze prodlužuje agonii.

8
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
Je jedno, kolik peněz tam hodíte, kolik dluhopisů koupí Číňani

9
00:00:32,000 –> 00:00:38,000
nebo jaký obchod dohodne prezident Sarkozy s francouzskými bankami, aby změnily splátkové kalendáře.

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
Faktem prostě je, že Řecko bankrotuje!

11
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
Nemůže si dovolit ani svoje současné splátky,

12
00:00:44,000 –> 00:00:49,000
natož když ho donutíte vzít na sebe ještě spoustu dalších dluhů,

13
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
tento jednohlasný refrén od představitelů EU a stále otřesnějšího MMF

14
00:00:54,000 –> 00:01:01,000
pouze dále podporuje neúspěch a klade větší otázky o celém evropském projektu.

15
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
Lidé Vám věří stále méně, pánové;

16
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
těmto institucím Vaší politické nečestnosti,

17
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
způsob, kterým jste protlačili Lisabonskou smlouvu,

18
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
Vaše jmenování prezidentem Evropy,

19
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
to všechno jste udělali, aniž byste to jakkoliv předložili lidem.

20
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
Ale teď je tu vážnější otázka. Občané Evropy si nemyslí pouze, že jste nečestní,

21
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
teď si myslí, že jste taky nekompetentní.

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
Je dost špatné být okraden o demokracii,

23
00:01:25,000 –> 00:01:27,000
ale mít život řízen lidmi,

24
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
kteří nás vedou do hospodářské zkázy, je mnohem, mnohem horší.

25
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
Běháte tu kolem jako kuřata bez hlavy, potácíte se od jednoho bailoutu k dalšímu,

26
00:01:37,000 –> 00:01:41,000
nikdy nepovzbuzujete důvěru, nikdy neukážete žádné vůdcovské schopnosti.

27
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
Každičká prognóza, kterou vyslovíte na těchto zasedáních, se ukáže jako mylná.

28
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
Lidi se na Vás dívají jako na Bruselské břídily.

29
00:01:49,000 –> 00:01:53,000
A Vaše naprosté odmítnutí přijmout záchranný plán,

30
00:01:53,000 –> 00:01:59,000
přijmout jakýkoliv plán B, když milióny lidí přicházejí o práci

31
00:01:59,000 –> 00:02:02,000
a jejich životy klesají do stále větší chudoby,

32
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
není upřímně nic jiného než zanedbání povinnosti,

33
00:02:05,000 –> 00:02:08,000
Vy nestačíte na svou práci.

34
00:02:08,000 –> 00:02:14,000
Tato sněmovna může být dnes prázdná, protože europoslance to nezajímá,

35
00:02:14,000 –> 00:02:17,000
ale zatímco tu mluvíme, scházejí se stovky tisíc lidí v Aténách

36
00:02:17,000 –> 00:02:19,000
a dalších velkých řeckých městech.

37
00:02:19,000 –> 00:02:25,000
Pokud odmítnou vaše šikanózní požadavky, pokud řeknou ne tomuto balíčku a nastane bankrot,

38
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
tak to bude bolestivé pro banky, bude to bolestivé pro ECB,

39
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
ale určitě lepší postavit se nyní čelem k zodpovědnosti.

40
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
A já si lámu hlavu — máte pro ten případ nějaký plán?

41
00:02:36,000 –> 00:02:38,000
Ale pokud přijmou Vaše šikanózní požadavky,

42
00:02:38,000 –> 00:02:44,000
tak si nemyslete, že se Arabské jaro nemůže přeměnit na Středozemní léto nespokojenosti,

43
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
ve kterém budou lidé bojovat, aby získali zpět svá demokratická práva.

44
00:02:48,000 –> 00:02:51,000
Vím, jaké možnosti bych dal přednost já.

45
00:02:54,000 –> 00:03:03,000
Ti, kteří teď chtějí mávat nějakým možným plánem B, který by byl ve skutečnosti snazší,

46
00:03:03,000 –> 00:03:07,000
jako možnou alternativou, ti prostě lžou.

47
00:03:07,000 –> 00:03:12,000
Neexistuje žádný plán B jak se vyhnout bankrotu.

48
00:03:12,000 –> 00:03:17,000
Jediný plán, který existuje, je plán nyní předložený Evropskou komisí,

49
00:03:17,000 –> 00:03:20,000
Evropskou centrální bankou a MMF

50
00:03:20,000 –> 00:03:25,000
a který je také plně podporován členskými státy eurozóny.

51
00:03:25,000 –> 00:03:30,000
A kdokoliv naznačuje, že existuje nějaká jiná alternativa,

52
00:03:30,000 –> 00:03:37,000
bude zodpovědný za skutečnou katastrofu veřejných financí v Řecku.

53
00:03:37,000 –> 00:03:41,000
To je plán, jaký máme, a když máme plán,

54
00:03:41,000 –> 00:03:45,000
samozřejmě komentátoři můžou vždycky spekulovat, ale obvykle nechávám spekulaci pro spekulanty.

55
00:03:45,000 –> 00:03:49,000
My tady nejsme, abychom spekulovali, jsme tu, abychom konali.

56
00:03:49,000 –> 00:03:52,000
A my jsme si definovali plán, tak se ho musíme držet.

57
00:03:52,000 –> 00:03:57,000
Tohle je plán, který máme pro vyřešení situace v Řecku.

58
00:03:57,000 –> 00:04:03,000
A všechny myšlenky na vytváření alternativ, které jej stále zpochybňují,

59
00:04:03,000 –> 00:04:06,000
nepodpoří důvěru samotného Řecka v tento plán

60
00:04:06,000 –> 00:04:11,000
a důvěru Evropské unie a celkovou důvěru trhů.

61
00:04:11,000 –> 00:04:16,000
Takže naše sdělení — pokud opravdu chceme pomoci — je: Držme se schváleného plánu.

62
00:04:19,000 –> 00:04:35,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Nigel Farage MEP, Co-President of the EFD group; European Parliament, Brussels, 28 June 2011

2
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Mr Co-President Nigel Farage, Freedom and Democracy

3
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
What an honour. We have all the presidents of the European union ahead of us

4
00:00:13,000 –> 00:00:18,000
telling us that everything’s OK, heads in the sand, carry on, chaps, all is fine.

5
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
Well, sorry, it won’t wash.

6
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
The Euro is living on borrowed time, is living on borrowed money

7
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
and this second Greek bailout just prolongs the agony

8
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
it doesn’t matter how much money you throw at it how many bonds the Chinese buy,

9
00:00:32,000 –> 00:00:38,000
whatever deal President Sarkozy does with the French banks to change repayment dates.

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
The fact is that Greece is going bust!

11
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
She can’t even afford her current repayments,

12
00:00:44,000 –> 00:00:49,000
let alone be forced by you to taking on a whole lot more debt,

13
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
this chorus of unanimity from EU leaders and the increasingly appalling IMF

14
00:00:54,000 –> 00:01:01,000
is just reinforcing failure and it’s raising bigger questions about the whole European project,

15
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
there’s been a growing loss of faith in you, guys,

16
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
in these institutions because of your political dishonesty,

17
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
the way that you forced through the Lisbon treaty,

18
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
your appointment as the President of Europe,

19
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
all of it done without referring to people at all.

20
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
But now there’s a bigger question. The peoples of Europe don’t just think you’re dishonest,

21
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
they now think you’re incompetent.

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
It’s bad enough to have your democracy taken from you

23
00:01:25,000 –> 00:01:27,000
but to have your lives now run by people

24
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
who are taking us towards the economic rocks is far far worse.

25
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
You run around like headless chickens lurching from one bailout to the next,

26
00:01:37,000 –> 00:01:41,000
never inspiring confidence, never giving any leadership.

27
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
Every single prediction you make at these meetings is proved to be wrong,

28
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
you are now looked at as the Brussels Bunglers.

29
00:01:49,000 –> 00:01:53,000
And your complete refusal to accept the contingency plan,

30
00:01:53,000 –> 00:01:59,000
to accept a plan B of any kind at all as millions lose their job

31
00:01:59,000 –> 00:02:02,000
and their lives sink increasingly into poverty,

32
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
frankly is nothing less than a dereliction of duty,

33
00:02:05,000 –> 00:02:08,000
you are not fit for purpose.

34
00:02:08,000 –> 00:02:14,000
And this chamber may be empty today because MEPs frankly don’t really care

35
00:02:14,000 –> 00:02:17,000
but as we speak there are hundreds of thousands gathering in Athens

36
00:02:17,000 –> 00:02:19,000
and other big Greek cities.

37
00:02:19,000 –> 00:02:25,000
If they reject your bullying demands, if they say no to this package and there is a default,

38
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
while it’ll be painful for the banks, it’ll be painful for the ECB,

39
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
but better surely to face up to our responsibilities now.

40
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
I wonder, do you have a plan in place for that?

41
00:02:36,000 –> 00:02:38,000
And if they accept your bullying demands,

42
00:02:38,000 –> 00:02:44,000
well, don’t think that the Arab spring cannot turn into a Mediterranean summer

43
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
of discontent as people fight to get their democratic rights back.

44
00:02:48,000 –> 00:02:51,000
I know which option I would prefer.

45
00:02:54,000 –> 00:03:03,000
Those that try to now flag as possible plan B that will be in fact more easy are

46
00:03:03,000 –> 00:03:07,000
a possible alternative, they are simply lying.

47
00:03:07,000 –> 00:03:12,000
There is no plan B to avoid default.

48
00:03:12,000 –> 00:03:17,000
The only plan there is is the plan that is put forward now by European Commission,

49
00:03:17,000 –> 00:03:20,000
by European Central Bank and by the IMF

50
00:03:20,000 –> 00:03:25,000
and that is fully supported, too, by all the Member States of the euro area.

51
00:03:25,000 –> 00:03:30,000
And anyone who is suggesting that there is another alternative

52
00:03:30,000 –> 00:03:37,000
will be responsible for a real catastrophe for the public finances in Greece.

53
00:03:37,000 –> 00:03:41,000
This is the plan we have and when we have a plan,

54
00:03:41,000 –> 00:03:45,000
of course commentators can always speculate but usually I leave speculation for speculators.

55
00:03:45,000 –> 00:03:49,000
We are not here to speculate, we are here to take actions.

56
00:03:49,000 –> 00:03:52,000
And we have defined a plan, we have to stick to it.

57
00:03:52,000 –> 00:03:57,000
This is the plan that we have for dealing with the situation in Greece.

58
00:03:57,000 –> 00:04:03,000
And any idea to create alternatives to be all the time put into question

59
00:04:03,000 –> 00:04:06,000
will not reinforce the confidence of Greece itself in the plan

60
00:04:06,000 –> 00:04:11,000
and confidence of European Union and overall confidence of the markets.

61
00:04:11,000 –> 00:04:16,000
So our message — if we really want to help — is: let’s stick to the plan agreed.

62
00:04:19,000 –> 00:04:35,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz