Nigel Farage: Demokracie je dobrá, ale v Evropě ji mít nemůžeme


Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Nigel Farage (UKIP), Štrasburk, 8. března 2011

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
Za klub “Evropa svobody a demokracie” pan Farage, dvě minuty.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Pane Barroso, užíval jsem si dnes Vás pohled na svět,

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
ale byl možná ironičtější, než jste zamýšlel.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
mluvil jste o událostech v Egyptě a jinde,

6
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
a říkal jste, že je báječné, že lidé povstávají a chtějí demokracii.

7
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
Připomenul bych Vám, že demokracie je metoda, kterou zvolíte lidi,

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
kteří vám vládnou, a pak, když se vám nelíbí, co dělají,

9
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
můžete se jich zbavit, vylifrovat je a doadit tam někoho jiného.

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
Ale bylo to ironické, protože Vaše další věta byla:

11
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
“A proto v Evropě tváří v tvář krizi eura

12
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
musíme posílit komunitární metodu.”

13
00:00:38,000 –> 00:00:40,000
Teď pro veřejnost, která tohle sleduje,

14
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
–- což se děje stále více -–

15
00:00:42,000 –> 00:00:47,000
komunitární metoda znamená, že zákony jsou připravovány v tajnosti nevolenými byrokraty

16
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
-– lidmi jako Vy… ó ano, já vím, zvolil Vás Evropský parlament,

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
ale byl jste jediný kandidát, který nám byl nabídnut. Víte, to není demokracie!

18
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
Takže Vy na jedné straně říkáte, že demokracie je dobrá,

19
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
ale na té druhé ji v Evropě nemůžeme mít.

20
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
A to bylo podpořeno. Pan Verhofstadt, který pochází z Belgie

21
00:01:04,000 –> 00:01:06,000
a který si myslí, že všechny národní státy by měly být zrušeny

22
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
–- no, třeba ten jeho velmi brzy bude,

23
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
říká, že cheme hospodářskou unii. Nikdo pro to nehlasoval!

24
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
Nikoho jste se nezeptali, jestli to chce!

25
00:01:16,000 –> 00:01:21,000
Vy pro to můžete hlasovat, ale občané Evropy pro to nehlasovali!

26
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
Nyní, to, o čem byste měli v pátek na vašem summitu diskutovat, je Portugalsko.

27
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
Protože po bail-outech v Řecku a Irsku je naprosto zřejmé,

28
00:01:29,000 –> 00:01:31,000
že trhy vám posílají zprávu:

29
00:01:31,000 –> 00:01:35,000
“Pojďte, číslo 3, váš čas nadešel.”

30
00:01:35,000 –> 00:01:41,000
Výnosy portugalských dluhopisů byly v pondělí 7,6 %. Vy sám to víte.

31
00:01:41,000 –> 00:01:46,000
Bylo to samozřejmě pouze 7 %, když jsme se dostali do stavu, kdy musel proběhnout bail-out Irska.

32
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
V dubnu taky budeme mít masivní emisi nových portugalských dluhopisů

33
00:01:51,000 –> 00:01:54,000
-– musí prodat dluhopisy za 20 miliard eur.

34
00:01:54,000 –> 00:01:59,000
Připomeňme si, že během posledních šesti měsíců bylo 80 % portugalského dluhu

35
00:01:59,000 –> 00:02:03,000
převzato, nakoupeno, Evropskou centrální bankou.

36
00:02:03,000 –> 00:02:09,000
Jako Evropská unie nemůžeme pokračovat v tom, že si budeme nakupovat náš vlastní dluh.

37
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
Pokud v tom budeme pokračovat, tak další krize nebude jedna země,

38
00:02:13,000 –> 00:02:17,000
ale bude to dluhová krize samotné Evropské centrální banky.

39
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
Děkuji, pane Faragi.

40
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
Je tu na Vás otázka od Martina Schulze, chcete na ní odpovědět?

41
00:02:28,000 –> 00:02:31,000
Ano, máte slovo, pane Schulzi.

42
00:02:37,000 –> 00:02:41,000
Paní předsedající, děkuji.

43
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
Možná to nevíte, ale mám na Vás jednu otázku.

44
00:02:45,000 –> 00:02:51,000
Když pořád mluvíte o Belgii jako o neexistujícím státu,

45
00:02:51,000 –> 00:02:56,000
jak jste řekl panu Van Rompuyovi a tady panu Verhofstadtovi.

46
00:02:56,000 –> 00:02:59,000
Víte, na jaké bázi byl založen belgický stát?

47
00:03:03,000 –> 00:03:05,000
Jsem rád, že jste se mě na to zeptal.

48
00:03:05,000 –> 00:03:09,000
Problém je, že když založíte umělý stát,

49
00:03:09,000 –> 00:03:12,000
ve kterém je více než jedna jazyková skupina

50
00:03:12,000 –> 00:03:14,000
–- což je určitě případ Belgie –-

51
00:03:14,000 –> 00:03:19,000
a pak… po nějakou dobu můžete být schopen ho držet pohromadě,

52
00:03:19,000 –> 00:03:23,000
ale ať už je to Belgie, ať už je to Jugoslávie nebo ať už je to Evropská unie,

53
00:03:23,000 –> 00:03:28,000
pokud máte absolutně odlišné jazyky a kultury, nemůže to držet pohromadě.

54
00:03:28,000 –> 00:03:30,000
Důvod, proč jste tak smutný kvůli Belgii,

55
00:03:30,000 –> 00:03:34,000
a pan Van Rompuy je kvůli tomu strašně smutný a panu Verhofstadtovi se to taky nelíbí,

56
00:03:34,000 –> 00:03:42,000
-– není pravda, pane Schulzi, že Belgie je mikrokosmos pro celý evropská projekt?

57
00:03:53,000 –> 00:03:56,000
Je tu doplňující otázka a otázka od pana de Rossy.

58
00:03:57,000 –> 00:03:59,000
Jenom třicet sekund.

59
00:03:59,000 –> 00:04:02,000
Znamenám si, že poslanec strany zvané

60
00:04:02,000 –> 00:04:05,000
Strana nezávislosti Spojeného království

61
00:04:05,000 –> 00:04:09,000
neví, že Belgické království bylo založeno

62
00:04:09,000 –> 00:04:12,000
na návrh Spojeného království. Děkuji.

63
00:04:17,000 –> 00:04:22,000
Děkuji. No, myslím, že to ani nebyla otázka.

64
00:04:22,000 –> 00:04:27,000
Takže myslím, že se můžeme posunout k další otázce, pokud s tím souhlasíte, pane Faragi,

65
00:04:27,000 –> 00:04:30,000
a pak budeme pokračovat s dalšími řečníky.

66
00:04:30,000 –> 00:04:33,000
Pane de Rosso, máte slovo.

67
00:04:39,000 –> 00:04:42,000
Doufám, že pan Farage není dotčen otázkou občana Irské republiky.

68
00:04:42,000 –> 00:04:46,000
Mohl bych se ho zeptat, co je základem Spojeného království?

69
00:04:46,000 –> 00:04:50,000
Rozumím tomu, že sestává z národů Angličanů,

70
00:04:50,000 –> 00:04:53,000
Skotů, Velšanů a Severních Irů.

71
00:04:53,000 –> 00:05:01,000
Není to unie národů? A velmi pyšná, mohl bych dodat?

72
00:05:03,000 –> 00:05:05,000
Pane Faragi, prosím pěkně.

73
00:05:05,000 –> 00:05:08,000
Mimochodem, pane Schulzi, máte pravdu.

74
00:05:08,000 –> 00:05:11,000
Belgie byla britský nápad, a britská chyba.

75
00:05:11,000 –> 00:05:13,000
Udělali jsme jich v průběhu let mnoho.

76
00:05:13,000 –> 00:05:15,000
Něco jsme udělali správně a něco jsme udělali špatně,

77
00:05:15,000 –> 00:05:21,000
stejně jako Vaše země… stejně jako Vaše země Německo.

78
00:05:21,000 –> 00:05:26,000
Německá historie taky nebyla bez poskvrnky, myslím, že byste mohl souhlasit.

79
00:05:27,000 –> 00:05:31,000
Máte pravdu. Ve skutečnosti udržet dohromady Spojené království

80
00:05:31,000 –> 00:05:34,000
je něco, co bylo velmi obtížné.

81
00:05:34,000 –> 00:05:38,000
A právě, víte, Irsko šlo vlastní cestou v roce 1921, myslím,

82
00:05:38,000 –> 00:05:41,000
když Irsko vyhlásilo nezávislost.

83
00:05:41,000 –> 00:05:45,000
Máte pravdu. Je velmi těžké držet dohromady rozdílné kultury.

84
00:05:45,000 –> 00:05:49,000
Myslím, že unie Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska

85
00:05:49,000 –> 00:05:53,000
v této chvíli funguje, protože má souhlas.

86
00:05:53,000 –> 00:05:58,000
Pokud by neměla souhlas, volali by občané po referendech

87
00:05:58,000 –> 00:06:01,000
a ty národy by se odštěpily.

88
00:06:01,000 –> 00:06:07,000
Ale moje pointa je v tom, že v Evropské unii není nikomu dána ta možnost.

89
00:06:08,000 –> 00:06:10,000
Děkuji.

90
00:06:11,000 –> 00:06:15,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Nigel Farage MEP (UKIP), Strasbourg, 8 March 2011

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
On behalf of the “Europe of Freedom and Democracy” Group, Mr Farage, two minutes.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Mr Barroso, I enjoyed your view of the world today,

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
but it was perhaps rather more ironic than you’d intended.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
You talked about the events in Egypt and elsewhere,

6
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
saying isn’t it wonderful that people are rising up seeking democracy.

7
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
I would remind you that democracy is a method whereby you vote for people

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
who govern you and then, if you do not like what they do,

9
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
you can get rid of them, turf them out and put somebody else in.

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
But it was ironic because your next sentence was:

11
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
“And that is why in Europe, facing the euro crisis,

12
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
we must reinforce the Community method.”

13
00:00:38,000 –> 00:00:40,000
Now, for the public watching in on this

14
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
– which increasingly they do –

15
00:00:42,000 –> 00:00:47,000
the Community method means that laws are proposed in secret by unelected bureaucrats

16
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
– people like you… oh yes, I know, the European Parliament voted for you,

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
but you were the only candidate that was offered to us. You know, that isn’t democracy!

18
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
So you’re saying on the one hand that democracy is good,

19
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
but on the other in Europe we can’t have it.

20
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
And that was reinforced. Mr Verhofstadt, who comes from Belgium,

21
00:01:04,000 –> 00:01:06,000
who thinks all nation states should be abolished

22
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
– well, perhaps his own will be very shortly,

23
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
is saying that we want an economic union. Nobody has voted for it!

24
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
Nobody has been asked whether they want it!

25
00:01:16,000 –> 00:01:21,000
Yu may vote for it but the peoples of Europe have not voted for it!

26
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
Now, what you should be discussing at your summit on Friday is Portugal.

27
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
Because after the bailouts in Greece and Ireland, it’s pretty obvious

28
00:01:29,000 –> 00:01:31,000
that the markets are sending you all a message:

29
00:01:31,000 –> 00:01:35,000
“Come in number 3, your time is up.”

30
00:01:35,000 –> 00:01:41,000
Portuguese bond yields on Monday hit 7.6%. You know that yourself.

31
00:01:41,000 –> 00:01:46,000
It was only at 7%, of course, when it got there that Ireland had to be bailed out.

32
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
We’ve also got, in April, a massive rollover of Portuguese debt

33
00:01:51,000 –> 00:01:54,000
– another 20 billion that has to rolled over.

34
00:01:54,000 –> 00:01:59,000
Remind ourselves, in the last six months, 80% of Portuguese debt

35
00:01:59,000 –> 00:02:03,000
was brought up, purchased, by the European Central Bank.

36
00:02:03,000 –> 00:02:09,000
We cannot go on as a European Union buying our own debt.

37
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
If we do, the next debt crisis won’t be a country,

38
00:02:13,000 –> 00:02:17,000
but will be a debt crisis of the European Central Bank itself.

39
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
Thank you, Mr Farage,

40
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
there’s a question to you from Martin Schulz; would you admit that question?

41
00:02:28,000 –> 00:02:31,000
Yes, go ahead, Mr Schulz.

42
00:02:37,000 –> 00:02:41,000
Madam President, thank you very much.

43
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
Perhaps you don’t know this but I have a question to you.

44
00:02:45,000 –> 00:02:51,000
Because you’re continually talking about Belgium as a non-existent state,

45
00:02:51,000 –> 00:02:56,000
as you said to Mr Van Rompuy and Mr Verhofstadt here.

46
00:02:56,000 –> 00:02:59,000
Do you know on what basis the Belgian state was founded?

47
00:03:03,000 –> 00:03:05,000
I’m pleased you asked me that.

48
00:03:05,000 –> 00:03:09,000
The difficulty is when you form an artificial state

49
00:03:09,000 –> 00:03:12,000
that has within it more than one language group

50
00:03:12,000 –> 00:03:14,000
– which is clearly the case in Belgium –

51
00:03:14,000 –> 00:03:19,000
and you then… you may for a period of time be able to hold it together,

52
00:03:19,000 –> 00:03:23,000
but whether it’s Belgium, whether it’s Yugoslavia or whether it’s the European Union,

53
00:03:23,000 –> 00:03:28,000
if you have entirely different languages and cultures it will not hold together.

54
00:03:28,000 –> 00:03:30,000
The reason you are so upset about Belgium,

55
00:03:30,000 –> 00:03:34,000
and Mr Van Rompuy got terribly upset about it and Mr Verhofstadt never likes it,

56
00:03:34,000 –> 00:03:42,000
– isn’t the truth, Mr Schulz, that Belgium is a microcosm for the whole European project?

57
00:03:53,000 –> 00:03:56,000
There’s a further question and a question from Mr de Rossa.

58
00:03:57,000 –> 00:03:59,000
Only thirty seconds.

59
00:03:59,000 –> 00:04:02,000
I note the representative of a party called

60
00:04:02,000 –> 00:04:05,000
United Kingdom Independence Party

61
00:04:05,000 –> 00:04:09,000
doesn’t know that the Belgian kingdom was set up

62
00:04:09,000 –> 00:04:12,000
on the proposal of the United Kingdom. Thank you very much.

63
00:04:17,000 –> 00:04:22,000
Thanks very much. Well, I don’t think that was a question, really.

64
00:04:22,000 –> 00:04:27,000
So I think we can move on to the next blue-card question if you would admit that, Mr Farage,

65
00:04:27,000 –> 00:04:30,000
and then we’ll carry on with our speakers.

66
00:04:30,000 –> 00:04:33,000
Mr de Rossa, go ahead.

67
00:04:39,000 –> 00:04:42,000
I hope Mr Farage is not offended by a question from a citizen of the Irish Republic.

68
00:04:42,000 –> 00:04:46,000
Could I ask him what is the basis of the United Kingdom?

69
00:04:46,000 –> 00:04:50,000
I understand it consists of the nations of the English,

70
00:04:50,000 –> 00:04:53,000
the Scottish, the Welsh and the Northern Irish.

71
00:04:53,000 –> 00:05:01,000
Is this not a Union of nations? A very proud one, I might add?

72
00:05:03,000 –> 00:05:05,000
Herr Farage, bitte sehr.

73
00:05:05,000 –> 00:05:08,000
By the way, Mr Schulz, you’re quite right.

74
00:05:08,000 –> 00:05:11,000
Belgium was a British invention, and a British mistake.

75
00:05:11,000 –> 00:05:13,000
We’ve made many over the years.

76
00:05:13,000 –> 00:05:15,000
We’ve got some things right and some things wrong,

77
00:05:15,000 –> 00:05:21,000
just as your country… just as your country Germany.

78
00:05:21,000 –> 00:05:26,000
Germany’s history has not been whiter than white, I think you might agree.

79
00:05:27,000 –> 00:05:31,000
You’re quite right. I mean, actually, holding together the United Kingdom

80
00:05:31,000 –> 00:05:34,000
has been something that has been deeply troubling.

81
00:05:34,000 –> 00:05:38,000
And indeed, you know, Ireland went its own way, back in was it 1921, I think,

82
00:05:38,000 –> 00:05:41,000
when independence for Ireland was established.

83
00:05:41,000 –> 00:05:45,000
You’re right. It is very difficult to hold together different cultures.

84
00:05:45,000 –> 00:05:49,000
I do think that the Union of England, Scotland, Wales and Northern Ireland

85
00:05:49,000 –> 00:05:53,000
at the moment works because it has consent.

86
00:05:53,000 –> 00:05:58,000
If it didn’t have consent, then there’d be popular calls for referendums

87
00:05:58,000 –> 00:06:01,000
and those nations would be able to break away.

88
00:06:01,000 –> 00:06:07,000
But my point is that in this European Union, nobody is being given that opportunity.

89
00:06:08,000 –> 00:06:10,000
Thank you ver much.

90
00:06:11,000 –> 00:06:15,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

2 thoughts on “Nigel Farage: Demokracie je dobrá, ale v Evropě ji mít nemůžeme”

  1. Video pravděpodobně nejede. Čímž jsme se zase o kousek přiblížili evropské názorové jednotě. Jestli mi rozumíte.

Comments are closed.