Nigel Farage: Bruselské pití čaje

[fb_like]

Přepis čeština:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Nigel Farage (UKIP), Evropský parlament, Štrasburk, 20. října 2010

2
00:00:04,000 –> 00:00:06,000
Nyní pan Farage na dvě minuty.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Pane předsedo Barroso, ukazujete svoje svaly

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
a požíváte u toho pravomoci, které vám přidělila Lisabonská smlouva,

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
kterou jste protlačili nelegitimními prostředky.

6
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
Vy teď ve světě i v EU děláte všechno možné,

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
abyste získali všechny atributy státu.

8
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
A nikde to nemůže být patrnějí než ve vašem posledním návrhu,

9
00:00:25,000 –> 00:00:32,000
aby byla na občany tohoto světadílu uvalena evropskými institucemi přímá daň.

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
Všichni víme, že v minulosti tu bylo velmi úspěšné hnutí za nezávislost,

11
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
které mělo slogan ‘no taxation without representation’(= žádné zdanění bez zastoupení).

12
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
a Vy určitě, pane, nejste náš zástupce.

13
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
Nevolili jsme Vás a nemůžeme Vás odvolat.

14
00:00:47,000 –> 00:00:50,000
Takže si myslím, že s tou daní jste ve skutečnosti udělali chybu.

15
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
A jaký drahý klub se tady z toho stává.

16
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Ještě před dvěma lety byla Británie čistým plátcem ve výši 3 miliard liber ročně.

17
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
Letos je to 6 miliard liber.

18
00:00:59,000 –> 00:01:01,000
Příští rok to bude 8 miliard liber.

19
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
Rok poté to má být 10 miliard liber

20
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
a teď tu slyšíme, že chcete odstranit britský rabat.

21
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
Vy chcete odstranit britský rabat,

22
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
což bude znamenat, že v roce 2013 bude náš čistý příspěvek 13 miliard liber.

23
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
Během šesti let se zvýší čtyřnásobně.

24
00:01:20,000 –> 00:01:26,000
A prostě britští daňoví poplatníci, když si tohle všechno uvědomí, když to všechno uvidí, se rozhodnou,

25
00:01:26,000 –> 00:01:29,000
že si prostě Evropskou unii nemůžeme dovolit.

26
00:01:29,000 –> 00:01:34,000
Ale já vidím světélko naděje: dohodu z Deauville mezi Merkelovou and Sarkozym,

27
00:01:34,000 –> 00:01:38,000
věc, které se tu všichni dneska tak bojíte. Já doufám, že se to stane.

28
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
Mějme novou smlouvu. Vy sám vypdáte, že to skoro podporujete.

29
00:01:41,000 –> 00:01:48,000
Mějme novou evropskou smlouvu a nechme o ní proběhnout referenda v mnoha zemích,

30
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
hlavně v Británii a Britové rozhodnou,

31
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
že tohle je pro Británii velmi špatný obchod.

32
00:01:55,000 –> 00:01:59,000
Odhlasují, že máme Evropskou unii opustit a začne rozpadání.

33
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
Děkuji. Vždyť my odejdeme rádi. Děkuji!

34
00:02:12,000 –> 00:02:14,000
Pan Schulz.

35
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
Pane Faragi,

36
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
Mám otázku, možná nám byste nám ji mohl zodpovědět.

37
00:02:23,000 –> 00:02:29,000
Vypadá to, že máte velkou starost o britskou daňovou kasu

38
00:02:29,000 –> 00:02:34,000
a na začátku tohoto volebního období jste měl, stejně jako já, možnost rozhodnout se,

39
00:02:34,000 –> 00:02:39,000
odkud budete dostávat svoje denní náhrady.

40
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
Zda to bude z národní kasy nebo z té evropské.

41
00:02:42,000 –> 00:02:46,000
Možná byste mohl sdělit tomuto parlamentu, zda vaše náhrady pocházejí z kasy Evropské unie,

42
00:02:46,000 –> 00:02:50,000
nebo zda jste se rozhodl pro ten národní systém v Británii.

43
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
Myslím, že bychom měli odstranit tuhle představu evropských peněz.

44
00:02:55,000 –> 00:02:59,000
Dříve než tu bude přímá daň, neexistuje tu v téhle chvíli

45
00:02:59,000 –> 00:03:01,000
nic jako evropské peníze:

46
00:03:01,000 –> 00:03:03,000
Jsou to naše peníze!

47
00:03:03,000 –> 00:03:07,000
Jsme obrovským čistým plátcem do téhle Evropské unie

48
00:03:07,000 –> 00:03:12,000
a nemáme za to jedinou ekonomickou výhodu, ani jednu!

49
00:03:14,000 –> 00:03:16,000
Jsou to naše peníze!

50
00:03:22,000 –> 00:03:24,000
Předseda Barroso.

51
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
Obvykle nezasahuji do debaty, ale je tu poznámka, kterou chci učinit

52
00:03:32,000 –> 00:03:39,000
Není to poprvé, co pan Farage na moji adresu říká: “Nebyl jste zvolen.”

53
00:03:39,000 –> 00:03:44,000
Určitě jsem nebyl zvolen Vámi, ale byl jsem zvolen tímto parlamentem.

54
00:03:46,000 –> 00:03:53,000
Byl jsem zvolen v tajné volbě tímto parlamentem a Vy k tomuto parlamentu patříte.

55
00:03:53,000 –> 00:03:57,000
Vidím, že vždy říkat, že já nebo Komise jsme nebyli zvoleni,

56
00:03:57,000 –> 00:04:01,000
je nedostatek respektu vůči Komisi a Parlamentu, ke kterému patříte.

57
00:04:10,000 –> 00:04:13,000
Schulz: A jste placen evropskými daňovými poplatníky.

58
00:04:18,000 –> 00:04:21,000
Předsedající: Prosím, už v tom nepokračujme.

59
00:04:31,000 –> 00:04:39,000
Nyní, potom, co řekl pan Barroso, což byl myslím velmi správný komentář…

60
00:04:39,000 –> 00:04:43,000
reformy.cz :: euroseptik.cz :: svobodni.cz

Přepis angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Nigel Farage MEP, European Parliament, Strasbourg, 20 October 2010

2
00:00:04,000 –> 00:00:06,000
Now Mr Farage for two minutes.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Well President Barroso, you’re certainly flexing your muscles,

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
using the powers given to you by the Lisbon Treaty

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
which you pushed through using illegitimate means.

6
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
You now do everything you can on the world stage and within the EU

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
to acquire all the attributes of statehood.

8
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
And nowhere could that be more apparent than in your recent proposal

9
00:00:25,000 –> 00:00:32,000
for a direct tax to be levied by the European institutions on the peoples of this continent.

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
Of course, in previous times there was a very successful independence movement

11
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
that campaigned on the slogan of ‘no taxation without representation’

12
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
and you certainly, sir, are not a representative.

13
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
We haven’t voted for you and we can’t remove you,

14
00:00:47,000 –> 00:00:50,000
so I think with this direct tax you actually made a mistake.

15
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
And what an expensive club it’s becoming.

16
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Just two years ago, Britain’s net contribution was 3 billion pounds a year.

17
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
This year it’s 6 billion pounds.

18
00:00:59,000 –> 00:01:01,000
Next year it’ll be 8 billion pounds.

19
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
The year after that it’s due to be 10 billion pounds

20
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
and now we hear that you want to take away the British rebate.

21
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
You want to get rid of the British rebate,

22
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
which will mean by 2013 our contribution will be 13 billion pounds.

23
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
It will have quadrupled in the space of six years.

24
00:01:20,000 –> 00:01:26,000
And simply, the taxpayers of Britain, realising all of this, seeing your direct tax, will conclude

25
00:01:26,000 –> 00:01:29,000
that we simply can’t afford the European Union.

26
00:01:29,000 –> 00:01:34,000
But I do see a ray of hope: the Deauville deal between Merkel and Sarkozy,

27
00:01:34,000 –> 00:01:38,000
the thing that you’re all so terrified of today. I hope it happens.

28
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
Let’s have a new treaty. You yourself seem to be almost supporting it.

29
00:01:41,000 –> 00:01:48,000
Let’s have a new European treaty and let’s put it to a referendum in lots of countries,

30
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
particularly in Britain, and the British people will conclude

31
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
that this is a very bad deal for Britain.

32
00:01:55,000 –> 00:01:59,000
They’ll vote for us to leave the European Union and begin the unravelling.

33
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
Thank you. Well, we’re happy to go. Thank you!

34
00:02:12,000 –> 00:02:14,000
Mr Schulz.

35
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
Mr Farage,

36
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
I have a question, maybe you could give us an answer.

37
00:02:23,000 –> 00:02:29,000
You seem so concerned about the tax coffers in the UK

38
00:02:29,000 –> 00:02:34,000
and you, same as I, had an opportunity to decide

39
00:02:34,000 –> 00:02:39,000
where you’d get your daily allowances from, start this electoral period.

40
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
Whether it would be from the national coffers or the European Union coffers.

41
00:02:42,000 –> 00:02:46,000
Maybe you could tell the House whether your daily allowances come from the EU budget or

42
00:02:46,000 –> 00:02:50,000
if you opted for the national system in the UK.

43
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
I think we ought to do away with this notion of European money.

44
00:02:55,000 –> 00:02:59,000
Prior to there being a direct tax, there is, as we speak today,

45
00:02:59,000 –> 00:03:01,000
no such thing as European money:

46
00:03:01,000 –> 00:03:03,000
It’s our money!

47
00:03:03,000 –> 00:03:07,000
We are a massive net contributor into this European Union

48
00:03:07,000 –> 00:03:12,000
for no single economic benefit in return whatsoever!

49
00:03:14,000 –> 00:03:16,000
It’s our money!

50
00:03:22,000 –> 00:03:24,000
President Barroso.

51
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
I usually do not intervene but there is a point of order that I want to make

52
00:03:32,000 –> 00:03:39,000
It is not the first time that Mr Farage addressing to myself says: “You have not been elected.”

53
00:03:39,000 –> 00:03:44,000
Certainly I’ve not been elected by you but I have been elected by this Parliament.

54
00:03:46,000 –> 00:03:53,000
I have been elected in a secret vote by this Parliament and you belong to this Parliament.

55
00:03:53,000 –> 00:03:57,000
I can see that always saying that myself or the Commission have not been elected

56
00:03:57,000 –> 00:04:01,000
is a lack of respect to the Commission and to the Parliament to which you belong.

57
00:04:10,000 –> 00:04:13,000
Schulz: And paid by the European taxpayer.

58
00:04:18,000 –> 00:04:21,000
Chair: Please let’s not continue with this.

59
00:04:31,000 –> 00:04:39,000
Now, following what Mr Barroso said, I thought that was a very fair comment…

60
00:04:39,000 –> 00:04:43,000
reformy.cz :: euroseptik.cz :: svobodni.cz