Roger Helmer: Odmítám evropské občanství!

Roger Helmer byl do europarlamentu zvolen za Konzervativní stranu, v minulém roce přešel k UKIPu. Stejný směr nabrala i Helmerova asistentka Alexandra Swannová, bývalá místopředsedkyně mládežnické organizace Konzervativní strany. Nedávno k UKIPu přestoupil v pořadí již třetí zástupce ze Sněmovny lordů, Lord Hesketh.

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:08,000
Slovo má pan Helmer za klub EFD. Také jedna minuta, prosím.

2
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
Dnes se tady bavíme o evropském občanství.

3
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
Ale co to je evropské občanství?

4
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
Nikdy jsem ho nechtěl, nikdy jsem o něj nežádal, nikdy jsem pro něj nehlasoval a nikdy ho nepřijal.

5
00:00:18,000 –> 00:00:24,000
Absolutně ho odmítám a vašeho evropského občanství se zříkám.

6
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
Narodil jsem se jako britský občan a poddaný královny

7
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
a mám v úmyslu tak zůstat.

8
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
Celé toto je pouze ukázkou propagandistického projektu.

9
00:00:34,000 –> 00:00:40,000
Utrácet peníze daňových poplatníků, abyste se je marně pokoušeli přesvědčit,

10
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
že Evropskou unii milují.

11
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
Ale když EU vrávorá mezi kolapsem a katastrofou,

12
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
když euro způsobuje děsnou deflaci, chudobu, hlad

13
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
a nezaměstnanost napříč jižní Evropou,

14
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
tak občan Evropskou unii nemiluje.

15
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
Pane předsedající, my toho v naší zemi už máme dost.

16
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
Chceme ven!

17
00:01:07,000 –> 00:01:14,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:08,000
EFD has the floor. Floor goes to Mr Helmer. Also one minute, please.

2
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
We’re here tonight to talk about European citizenship.

3
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
But what is this European citizenship?

4
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
I never wanted it, I never asked for it, I never voted for it, I never accept it.

5
00:00:18,000 –> 00:00:24,000
I absolutely reject and repudiate your European citizenship.

6
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
I was born a British citizen and a subject of the Queen

7
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
and I intedn to remain that way.

8
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
This whole exercise is merely a propaganda project.

9
00:00:34,000 –> 00:00:40,000
Spending the taxpayers’ money to try and convince the taxpayer in a futile attempt

10
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
that he loves the European Union.

11
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
But with the EU teetering between failure and disaster,

12
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
with the euro creating grinding deflation, poverty, hunger

13
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
and unemployment across Southern Europe,

14
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
the citizen does not love the European Union.

15
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
Mr President, we in my country have had enough of it.

16
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
We want out!

17
00:01:07,000 –> 00:01:14,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz