Paul Nuttall vs. Baronka Ashtonová

Přepis, čeština
1
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
Nejplacenější politička na světě. Pěkná práce, pokud na to máte.

2
00:00:10,000 –> 00:00:16,000
Baronko Ashtonová, prosím, nechtě mě promluvit upřímně jakožto jeden Lancashiřan k druhému,

3
00:00:16,000 –> 00:00:21,000
protože tohle prostě nejde moc dobře, že ne? To fakt ne.

4
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
Víte, před chvílí jste řekla, že Evropa potřebuje uvěřitelnou zahraniční politiku.

5
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
Jak může mít uvěřitelnou zahraniční politiku, když má neuvěřitelnou ministryni zahraničí?

6
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
Vypadá to, že klopýtáte z jedné krize do druhé.

7
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
Dokonce až tak, že vám britský ministr zahraničí musel tento týden napsat dopis

8
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
a žádal vás, abyste se vzchopila a ujala se práce.

9
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
Ale my v UKIPu jsme to věděli od začátku.

10
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Kritizovali jsme Vaše jmenování, protože jsme říkali

11
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
že na to prostě nemáte –- a události nám dávají za pravdu.

12
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
Říkalo se, že Vaše funkce, vytvořená Komisí,

13
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
zastaví dopravu v Tokiu a Washingtonu.

14
00:00:58,000 –> 00:01:03,000
Ale vy jste nebyla ani schopná do Washingtonu jmenovat velvyslance

15
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
protože starej Barroso Vás má na vodítku jako ratlíka!

16
00:01:06,000 –> 00:01:12,000
V britském tisku se taky říká, že po osmé večer si nezapínáte telefon.

17
00:01:12,000 –> 00:01:17,000
Ale, Baronko Ashtonová, Vy jste nejplacenější politička na světě.

18
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
Máte větší plat než Frau Merkel, máte větší plat než Hillary Clintonová:

19
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
tohle je 24hodinový job.

20
00:01:23,000 –> 00:01:25,000
A teď na dovršení toho všeho, včera bylo v médiích

21
00:01:25,000 –> 00:01:27,000
…nechte mě dokončit, prosím…

22
00:01:27,000 –> 00:01:30,000
včera bylo v médiích, že budete mít vlastní letadlo.

23
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
300 000 mil ročně máte nalítat.

24
00:01:34,000 –> 00:01:38,000
To by Vás dostalo na Měsíc, a většina lidí by přivítala, kdybyste tam zůstala.

25
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
Pokud už Cathy nechcete, volte Stranu svobodných občanů.

Přepis, angličtina
1
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
The highest paid female politician in the world. Nice work if you can get it.

2
00:00:10,000 –> 00:00:16,000
Baroness Asthon, please allow me to speak frankly as one Lancastrian to another,

3
00:00:16,000 –> 00:00:21,000
because this just isn’t going very well, is it? It really isn’t.

4
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
You know, earlier on you said that Europe needs a credible foreign policy.

5
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
How can we have a credible foreign policy when it has an incredible High Representative?

6
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
You seem as if you’re stumbling from one crisis to another.

7
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
So much so that the British Foreign Secretary had to write you a letter this week

8
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
asking you to buck up, to get on your game.

9
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
But we in UKIP were on to this from the start.

10
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
We opposed your appointment because we said

11
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
that you would be clearly out of your depth – and we are being proved right.

12
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
It was said that your appointment, made by the Commission,

13
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
would stop the traffic in Tokyo and Washington.

14
00:00:58,000 –> 00:01:03,000
But you haven’t even been able to appoint the Ambassador to Washington

15
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
because old Barroso did you up like a kipper!

16
00:01:06,000 –> 00:01:12,000
It’s also claimed in the British press that you don’t turn your phone on after 8 p.m. at night.

17
00:01:12,000 –> 00:01:17,000
But, Baroness Ashton, you’re the highest-paid female politician in the world.

18
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
You’re paid more than Frau Merkel, you’re paid more than Hillary Clinton:

19
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
it’s a 24-hour job.

20
00:01:23,000 –> 00:01:25,000
Now to top it all off, yesterday it was reported

21
00:01:25,000 –> 00:01:27,000
…let me finish, please…

22
00:01:27,000 –> 00:01:30,000
yesterday it was reported that you’re being provided with a Learjet.

23
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
300 000 miles per year you are expected to do.

24
00:01:34,000 –> 00:01:38,000
That would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.

25
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
If you no longer want to fund Cathy vote UKIP

8 thoughts on “Paul Nuttall vs. Baronka Ashtonová”

  1. Me to video take nefunguje, nemuzete to dat na nejaky spolehlivejsi server, nefunguje mi zadne video z tohoto serveru, pise to “invalid video stream”

  2. Caw, mam stejny problem jako Michal… Taky prosim o upload na Youtube, nebo jiny server… Fakt nechci zapinat neco jineho nez FF ;)

  3. No ja neviem, každého koho sa pýtam tvrdí, že mu videa na overstream nejdu, dokonca ani bráchovi v kanade. Nechápem načo je potom taká stránka. Asi nanič

  4. Overestream nefunguje. Nevím proč. A na převedení videí na YouTube zatím nemám čas. Prosím o strpení.

Comments are closed.