Oslavy Dne Evropy v Bruseli

Přepis, čeština:
1
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Je Den Evropy. 9. května 2011

2
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
Předseda Evropského parlamentu vzdává čest ‘Vlajce’.

3
00:00:12,000 –> 00:00:17,000
EU oslavuje 25. výročí osvojení vlajky a evropské hymny.

4
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
Jsme hrdí na hodnoty, které tato vlajka reprezentuje.

5
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
Vlajka je ceremoniálně předávána…

6
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
Děkuji.

7
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
…a předávána…

8
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
…zase.

9
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
…rozvinuta…

10
00:00:45,000 –> 00:00:49,000
…a poté slavnostně nesena za bubnování Luftwaffe.

11
00:01:28,000 –> 00:01:30,000
Prosím, vztyčte vlajku!

12
00:01:33,000 –> 00:01:38,000
Vlajka je vztyčována

13
00:02:04,000 –> 00:02:13,000
Mezitím se mávání národní vlajkou stalo znakem disentu.

14
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
Nigel Farage drží vlajku Spojeného království na pódiu předsedů

15
00:02:44,000 –> 00:02:49,000
Ale počkejte. Kapela Luftwaffe hraje euronárodní hymnu

16
00:03:04,000 –> 00:03:09,000
No tak tady to máte. Kapela Luftwaffe, německá říšská orlice se asi vrátila.

17
00:03:09,000 –> 00:03:15,000
Eurocorps slavnostně nosí vlajku kolem náměstí za zvuků bubnů

18
00:03:15,000 –> 00:03:21,000
— výjimečně militaristické, potom to vztyčování vlajky, samozřejmě hymna

19
00:03:21,000 –> 00:03:25,000
a samotný předseda Evropského parlamentu nenechal nikoho na pochybách,

20
00:03:25,000 –> 00:03:30,000
že Evropská unie je samozřejmě mnohem více než pouze zóna volného obchodu.

21
00:03:30,000 –> 00:03:34,000
Viděli jste naše vlajky, viděli jste náš malý tichý protest.

22
00:03:34,000 –> 00:03:37,000
A tady na dvoře jsme možná byli v menšině,

23
00:03:37,000 –> 00:03:40,000
ale mohu vás ujistit, že jediní lidé,

24
00:03:40,000 –> 00:03:42,000
kteří nyní doopravdy věří v tu vlajku a hymnu

25
00:03:42,000 –> 00:03:46,000
jsou lidé zaměstnaní a placení Evropskou unií.

26
00:03:46,000 –> 00:03:48,000
Po celé Evropě naprostá většina z nás

27
00:03:48,000 –> 00:03:51,000
nechce tuto symboliku, nechce tento militarismus;

28
00:03:51,000 –> 00:03:54,000
my prostě chceme Evropu národních států, které spolu obchodují a které spolupracují.

29
00:05:39,000 –> 00:05:45,000
svobodni.cz :: reformy.cz :: euroseptik.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
It’s Europe Day. 9th May 2011

2
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
The President of the European Parliament honours ‘The Flag’.

3
00:00:12,000 –> 00:00:17,000
The EU celebrates the 25th anniversary of our adoption of the flag and the European anthem.

4
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
We are proud of the values this flag represents.

5
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
The Flag is ceremoniously handed over…

6
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
Thank you very much.

7
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
…and over…

8
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
…again.

9
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
…to be unfolded…

10
00:00:45,000 –> 00:00:49,000
…then paraded to the beat of the Luftwaffe drums.

11
00:01:28,000 –> 00:01:30,000
Please, raise the flag!

12
00:01:33,000 –> 00:01:38,000
The Flag is hoisted

13
00:02:04,000 –> 00:02:13,000
Meanwhile, waving a national flag has become a sign of dissent.

14
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
Nigel Farage holds the Union Flag from the podium of Presidents

15
00:02:44,000 –> 00:02:49,000
But wait. The Luftwaffe Band plays the Euro-National Anthem

16
00:03:04,000 –> 00:03:09,000
Well there you have it. The Luftwaffe Band, the German imperial eagle appears to be back.

17
00:03:09,000 –> 00:03:15,000
Eurocorps parading the flag around the square to the drum roll beat

18
00:03:15,000 –> 00:03:21,000
— extraordinarily militaristic, then the hoisting of the flag, of course the anthem

19
00:03:21,000 –> 00:03:25,000
and the President of the European Parliament himself making it clear

20
00:03:25,000 –> 00:03:30,000
that, of course, the European Union is far more than just a free trade area.

21
00:03:30,000 –> 00:03:34,000
You saw our flags, you saw our mini silent protest.

22
00:03:34,000 –> 00:03:37,000
And we may have been outnumbered down there on the courtyard

23
00:03:37,000 –> 00:03:40,000
but you can rest assured that the only people out there now

24
00:03:40,000 –> 00:03:42,000
that really believe in that flag and anthem

25
00:03:42,000 –> 00:03:46,000
are those people employed and paid by the European Union.

26
00:03:46,000 –> 00:03:48,000
Out across Europe, the vast majority of us

27
00:03:48,000 –> 00:03:51,000
don’t want this symbolism, don’t want this militarism;

28
00:03:51,000 –> 00:03:54,000
we simply want a Europe of nation states that trade together and work together.

29
00:05:39,000 –> 00:05:45,000
svobodni.cz :: reformy.cz :: euroseptik.cz

10 thoughts on “Oslavy Dne Evropy v Bruseli”

  1. ROFL ty vojáci, uplně jak parta airsofťáků:D Jak si na začátku, než jim dojde, že to asi neni uplně OK, všichni jdou, jak jim haksny narostly:D

  2. Je probém v jedné věci, na konci videa, kde mluví Farage o národním státu, je EUSSSR. Chyba! EU kapitalistický svaz s jedním diktátem, to nemůže fungovat nikdy. SSSR fungoval, ale díky centralizace se zhroutil, centralizace je nesmysl a nefunguje tak nic. Kdyby byly země socialistické a moderní bez centralizovaného diktátu, dalo by se o EU uvažovat, jestliže by ale nebyl diktát. Ale kapitalistické EU jsou nesmysl, rozdílné měny nemohou fungovat, rozdílné úrokové sazby bank nemohou fungovat, není to možné

  3. Je to tak. Jedině efektivní rozložení zdrojů by mohlo být funkční, EU se zhroutí, stejně jako se zhroutilo SSSR, diktatura za předpokladu, že zdroje nejsou efektivně rozloženy a využívány, nelze. Nelze diktovat v kapitalismu, kde zdroje jsou využívány dílčími celky států a zájmových subjektů. Současná EU je pouze diktát za účelem lobingu pro zájmové skupiny…

Comments are closed.