Nigel Farage vs. předseda europarlamentu Martin Schulz

Další videa s tímto povedeným kvítkem, které zvolili předsedou, můžete vidět pod štítkem Schulz.

Přepis, čeština:

1
00:00:01,000 –> 00:00:06,500
Předseda Schulz

2
00:00:07,130 –> 00:00:10,549
Nyní jako zástupce EFD – pan Farage.

3
00:00:12,549 –> 00:00:15,599
Dobré ráno, pane Schulzi – pane předsedo Schulzi!

4
00:00:15,599 –> 00:00:19,029
Vím, že Vám teď mám pogratulovat.

5
00:00:19,029 –> 00:00:22,679
Ovšem vzhledem k tomu, že jsme tento výsledek znali už před dvěma a půl roky,

6
00:00:22,679 –> 00:00:25,589
protože to byl výsledek, co jste si upekli, tak v tom nevidím moc smyslu.

7
00:00:25,589 –> 00:00:28,800
Nikdo v Evropě, myslím v současné Evropě, by nedostal velký mocenský post

8
00:00:28,800 –> 00:00:31,150
na základě plně otevřeného procesu.

9
00:00:31,150 –> 00:00:34,000
Jsem si jistý, že pan Barroso by s tím souhlasil.

10
00:00:37,000 –> 00:00:42,950
Dnes ráno jsem dumal; přemýšlel jsem, jakého předsedu Schulze dostaneme.

11
00:00:42,950 –> 00:00:46,850
Dostaneme snad důstojnou, klidnou osobnost,

12
00:00:46,850 –> 00:00:51,160
která se chová jako předseda všech těch velkých parlamentů, co jsou po světě?

13
00:00:51,160 –> 00:00:54,000
Někoho, kdo se postaví nad politiku

14
00:00:54,000 –> 00:01:00,730
a ty handrkovačky v dennodenních polemikách jako zprostředkovatel – opravdový státník.

15
00:01:00,730 –> 00:01:03,880
Nebo dostaneme Martina Schulze,

16
00:01:03,880 –> 00:01:08,450
kterého známe od roku 2004 jako předsedu skupiny socialistů. Vy víte, kterého myslím.

17
00:01:08,450 –> 00:01:13,490
Uštěkaného vzteklouna, který nedokáže kontrolovat svou výbušnost,

18
00:01:13,490 –> 00:01:15,480
netolerantního ke komukoliv, kdo má odlišný názor.

19
00:01:15,480 –> 00:01:23,000
Někoho, kdo pohrdá referendy, v nichž si lidé nehorázně dovolí říct NE.

20
00:01:23,000 –> 00:01:28,220
Někoho, kdo je protibritský až do morku kostí a kdo nemá rád volný trh.

21
00:01:28,220 –> 00:01:30,880
Byl jsem zvědavý, kterého dostaneme,

22
00:01:30,880 –> 00:01:35,390
no, a vaše akceptační řeč pro mě tu otázku vyřešila,

23
00:01:35,390 –> 00:01:41,280
takže už je naprosto jasné, že nás čeká dva a půl roku politického fanatismu z předsednické židle.

24
00:01:41,860 –> 00:01:46,056
Musím říci, že pouze země třetího světa,

25
00:01:46,056 –> 00:01:48,200
pouze banánová republika,

26
00:01:48,200 –> 00:01:52,670
by mohla chtít takto otevřeně stranického předsedu parlamentu,

27
00:01:52,670 –> 00:01:54,869
ale právě to máme my.

28
00:01:56,590 –> 00:02:01,140
Já možná reprezentuji ten nejmenší poslanecký klub v tomto parlamentu, pane Schulzi,

29
00:02:01,140 –> 00:02:10,580
ale je to klub, jehož ideje a názory teď nacházejí ohlas mezi rostoucím množstvím občanů celého kontinentu.

30
00:02:10,580 –> 00:02:15,850
Určitě souhlasíte, že průzkumy veřejného mínění ukazují, že je to padesát na padesát,

31
00:02:15,850 –> 00:02:18,609
jestli si lidé myslí, že tato Evropská unie je dobrou, nebo špatnou věcí.

32
00:02:18,609 –> 00:02:25,219
To, co zastupujeme, není anti-evropanství, pane. O to tady nejde!

33
00:02:25,219 –> 00:02:30,379
My věříme v demokracii národních států. My chceme Evropu obchodu,

34
00:02:30,379 –> 00:02:35,000
chceme Evropu spolupráce, chceme Evropu, která se ne nám zodpovídá.

35
00:02:35,000 –> 00:02:38,810
My nechceme Evropu, která usiluje, aby se stala globální supervelmocí.

36
00:02:38,810 –> 00:02:45,169
Nechceme Evropu řízenou panem Barrosem a Komisí a tzv. komunitární metodou.

37
00:02:45,169 –> 00:02:49,229
A určitě udělám, co je v mých silách, abych poskytnul politickou opozici

38
00:02:49,229 –> 00:02:52,819
vůči vašemu předsednictví v průběhu následujících dvou a půl let,

39
00:02:52,819 –> 00:02:56,799
a doufám, že nám férově dopřejete sluchu. Děkuji!

40
00:03:01,700 –> 00:03:06,409
Než se dnes odpoledne vrátíme do tohoto sálu, je tu ještě jedna věc.

41
00:03:06,409 –> 00:03:09,449
Jako nově zvolený předseda Evropského parlamentu

42
00:03:09,449 –> 00:03:16,449
dávám nabídku těm, kdo kandidovali proti mně — pane Devo a paní Wallisová:

43
00:03:20,819 –> 00:03:25,659
protože kampaň mezi námi byla tak férová a korektní,

44
00:03:25,659 –> 00:03:29,079
tak si myslím, že bychom měli zůstat ve velice úzkém kontaktu,

45
00:03:29,079 –> 00:03:34,158
takže by pro mě bylo potěšením v budoucnu s Vámi úzce spolupracovat.

46
00:03:34,158 –> 00:03:44,158
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina:

Mr President – President Schulz – good morning to you. I know it is my job to congratulate you but, given that we knew this result two-and-a-half years ago, as a result of a stitch-up, there really does not seem to be much point. After all, nobody in modern-day Europe would ever have a big, powerful job that was decided upon by a full, open process. I am sure Mr Barroso would agree.

I was musing this morning. I was thinking about what kind of President Schulz we were going to get. Are we going to get a dignified, calm figure who behaves like the Speaker of all great parliaments around the world, somebody who puts himself above politics and the nitty-gritty of the day-to-day arguments and is an ambassador, indeed a statesman? Or are we going to get the Martin Schulz we have got to know since 2004 as leader of the Socialist Group? You know the one I mean: snarling, angry, unable to control his temper, intolerant of anybody with an alternative point of view, somebody who is contemptuous when, in free referendums, people have the temerity to vote ‘no’, somebody who is anti-British to his fingertips and does not like free markets? I was wondering which one we would get. Well, your opening speech has settled that question for me. It is pretty clear that we are going to have two-and-a-half years of political fanaticism from the Chair. I have to say that only a third world country, only a banana republic, would want to have an overtly political President of a parliament, but that is what we have got.

Mr Schulz, I may represent the smallest group in this Parliament, but I can tell you that it is a group whose ideas and whose views are now being echoed by a growing number of citizens right across this continent. I am sure you would agree that the opinion polls show that it is about 50-50 whether people think this EU is a good thing or a bad thing. What we represent is not anti-Europeanism. That is not what it is about. We believe in nation-state democracy. We want a Europe of trade, we want a Europe of cooperation and we want a Europe that is responsible. We do not want a Europe that seeks to be a global superpower. We do not want a Europe run by Mr Barroso and the Commission, and the so-called Community method.

I will do my very best to provide political opposition to your Presidency over the next two-and-a-half years and I hope you give us a fair hearing.