Nigel Farage vs. Gordon Brown

Přepis čeština
1
00:00:01,000 –> 00:00:07,000
www.mustwatch.eu – “Omluvám se” je, zdá se, to nejtěžší slovo

2
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
Po letech spolupráce a jednoty

3
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
nezpochybňuje nikdo, kromě politických extremistů,

4
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
že společně jsme silnější a více v bezpečí,

5
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
než pokud bychom byli samotní.

6
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
Teď vystoupí Nigel Farage jménem frakce Nezávislost a Demokracie, 3 minuty

7
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
Pane premiére, dnes odpoledne jste si vysloužil kritiku

8
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
za svůj výrok “britská pracovní místa pro britské pracovníky”,

9
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
ale to můžete smést ze stolu, protože od chvíle, kdy jste to řekl,

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
nemyslím, že by si kdokoliv myslel, že vy jako britský premiér,

11
00:00:36,000 –> 00:00:41,000
byste dal přednost zájmům britských pracovníků před svým evropským snem.

12
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
A proboha, dnes odpoledne jste to předvedl.

13
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
Je jenom škoda, že kromě poslanců strany UKIP, se prakticky nikdo

14
00:00:47,000 –> 00:00:49,000
neobtěžoval přijít a poslechnout si vás.

15
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
Samozřejmě jste zde velmi populární – opravdu moc populární.

16
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
Protože jenom pár dní poté, co Irové řekli ‘Ne’ Lisabonské smlouvě,

17
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
jste tu smlouvu protlačil skrz britský parlament,

18
00:01:00,000 –> 00:01:05,000
a tím jste očividně porušil vlastní slib — vidíte, říkal jsem, že jste populární —

19
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
a to slib,

20
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
že necháte britské občany rozhodnout o ústavní smlouvě v referendu.

21
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
Za to se, pane premiére, styďte!

22
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
Znehodnotil jste demokracii v naší zemi;

23
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
znehodnotil jste důvěru, kterou vám dali voliči jako britskému premiérovi.

24
00:01:24,000 –> 00:01:26,000
Ale my samozřejmě víme proč.

25
00:01:26,000 –> 00:01:30,000
Ten důvod je, že bychom hlasovali ‘Ne’.

26
00:01:30,000 –> 00:01:35,000
Ve svém projevu jste řekl, že nikdo kromě extremistů neoponuje Evropské unii.

27
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
Ano, to může být pravda mezi profesionálními kariérními politiky,

28
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
ale jasná většina britských občanů

29
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
chce, abychom s Evropskou unií měli přátelství a volný obchod,

30
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
ale nechtějí, abychom byli součástí této politické unie.

31
00:01:50,000 –> 00:01:57,000
Nemůžete… nemůžete v budování této EU pokračovat proti veřejnému mínění.

32
00:01:57,000 –> 00:02:00,000
Pokud to budete dělat proti vůli lidí,

33
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
vytváříte obrovské sociální a politické problémy do budoucnosti.

34
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
Prosím, prosím nechte evropské národy, aby rozhodli o svých osudech.

35
00:02:08,000 –> 00:02:13,000
Nerozhodujte to v parlamentech jako je tento.

36
00:02:13,000 –> 00:02:15,000
Nebude to fungovat!

37
00:02:15,000 –> 00:02:17,000
A co týče ekonomiky,

38
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
řekl jste nám, že nějakým způsobem jste ekonomický guru;

39
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
že jste muž, který zachrání svět.

40
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
No, já si velmi dobře pamatuji na váš první velký čin, coby ministra financí

41
00:02:26,000 –> 00:02:35,000
když jste prodal 400 metrických tun zlata na světových burzách v ceně 275 dolarů za unci.

42
00:02:35,000 –> 00:02:40,000
V dnešní době byste utržil o nějakých 10 miliard dolarů více.

43
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
Ale nejde jen o to, že jste udělal chybu, to může každý.

44
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
Jde o to, že jste oznámil v předstihu, kolik toho prodáte

45
00:02:47,000 –> 00:02:49,000
a který den to prodáte.

46
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
To byla tak základní chyba, že průměrný maturant z ekonomie

47
00:02:53,000 –> 00:02:57,000
by ani v těchto dobách mizerného vzdělávání, by takovou neudělal.

48
00:02:58,000 –> 00:03:00,000
Navíc jste zničil náš systém soukromého spoření na důchod,

49
00:03:00,000 –> 00:03:05,000
britské centrální bance jste odebral její možnost regulovat banky

50
00:03:05,000 –> 00:03:10,000
a dal jste ji pochybným byrokratům.

51
00:03:10,000 –> 00:03:12,000
A neslyšeli jsme omluvu.

52
00:03:12,000 –> 00:03:15,000
Vaše vláda se omluvila za masakr neviných demonstrantů v Indii;

53
00:03:15,000 –> 00:03:17,000
omluvil jste se za otroctví;

54
00:03:17,000 –> 00:03:20,000
omluvil jste se prakticky za všechno.

55
00:03:20,000 –> 00:03:23,000
Omluvíte se prosím za to, co jste dělal jako ministr financí,

56
00:03:23,000 –> 00:03:28,000
a potom vás třeba budeme poslouchat? Děkuji.

57
00:03:30,000 –> 00:03:58,000
Překlad: svobodni.cz a reformy.cz, Prosím podepište petice.eu – Další videa na www.mustwatch.eu

Přepis angličtina
1
00:00:01,000 –> 00:00:07,000
www.mustwatch.eu – Sorry seems to be the hardest word.

2
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
After years of cooperation and unity,

3
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
none but those on the political extremes

4
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
would question that we are stronger together, safer together

5
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
than ever we are apart.

6
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
Now on behalf of the Independence and Democracy Group, Nigel Farage 3 minutes

7
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
Prime Minister, you received some criticism this afternoon

8
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
for your comment British jobs for British workers,

9
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
but you can brush that aside, because from the moment you said it

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
I don’t think anybody seriously thought that you would ever, as a British Prime Minister,

11
00:00:36,000 –> 00:00:41,000
put the interests of British workers above that of your European dream.

12
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
And my goodness me, you showed that this afternoon.

13
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
It’s just a pity that, apart from UKIP, virtually nobody seems

14
00:00:47,000 –> 00:00:49,000
to have bothered to turn up to listen to you.

15
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
No, you’re very popular here. You’re very popular indeed.

16
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
Because within a few days of the Irish saying no to the Lisbon Treaty,

17
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
you had rammed that Treaty through the British Parliament,

18
00:01:00,000 –> 00:01:05,000
and you’ve done it breaking a specific — you see I said you were popular —

19
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
you did it breaking a specific manifesto pledge

20
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
that you would give the British people a referendum on the Constitutional Treaty.

21
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
Shame on you, Prime Minister, for doing that!

22
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
You have devalued democracy in our country;

23
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
you have devalued the trust that voters have got in you as a British Prime Minister.

24
00:01:24,000 –> 00:01:26,000
But of course, we know the reason why.

25
00:01:26,000 –> 00:01:30,000
The reason why is that we would have voted no.

26
00:01:30,000 –> 00:01:35,000
You said in your speech that none but those on the extremes oppose European Union.

27
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
Well, that may be right amongst professional career politicians,

28
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
but a clear majority of the British people

29
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
want us to have friendship and free trade with the European Union,

30
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
but do not want to be members of this political Union.

31
00:01:50,000 –> 00:01:57,000
You cannot… you cannot continue against public opinion to build this European Union.

32
00:01:57,000 –> 00:02:00,000
If you do it against the will of the people,

33
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
you are storing up enormous social and political problems for the future.

34
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
Please, please let the peoples of Europe decide their destiny.

35
00:02:08,000 –> 00:02:13,000
Don’t have it done in parliaments like this and parliaments like Westminster.

36
00:02:13,000 –> 00:02:15,000
It won’t work!

37
00:02:15,000 –> 00:02:17,000
And as far as the economy is concerned,

38
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
you’ve told us that somehow you’re the economic guru;

39
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
you’re the man who can save the world.

40
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
Well, I remember very well your first big act as Chancellor

41
00:02:26,000 –> 00:02:35,000
when you sold 400 metric tonnes of gold on the worlds exchanges at 275 dollars an ounce.

42
00:02:35,000 –> 00:02:40,000
At todays valuation, that would be 10 billion dollars higher.

43
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
But it isn’t just the fact that you got it wrong, because we can all get it wrong.

44
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
It was the fact that you announced in advance how much you were gonna sell

45
00:02:47,000 –> 00:02:49,000
and on what day you were gonna sell it.

46
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
It was an error so basic that the average A-level economics student

47
00:02:53,000 –> 00:02:57,000
even in these educationally devalued times wouldn’t have done.

48
00:02:58,000 –> 00:03:00,000
To add to that, you’ve destroyed our private pension system,

49
00:03:00,000 –> 00:03:05,000
you took away from the Bank of England its ability to regulate the banks

50
00:03:05,000 –> 00:03:10,000
and gave it to the tick-box bureaucrats of the FSA in Canary Wharf.

51
00:03:10,000 –> 00:03:12,000
And we haven’t heard an apology.

52
00:03:12,000 –> 00:03:15,000
Your Government has apologised for the Amritsar massacre;

53
00:03:15,000 –> 00:03:17,000
you’ve apologised for slavery;

54
00:03:17,000 –> 00:03:20,000
you’ve apologised for virtually everything.

55
00:03:20,000 –> 00:03:23,000
Will you please apologise for what you did as British Chancellor,

56
00:03:23,000 –> 00:03:28,000
and then perhaps we might just listen to you? Thank you.

57
00:03:30,000 –> 00:03:58,000
Transcript by: svobodni.cz and reformy.cz, Please sign petice.eu – More videos at www.mustwatch.eu