Nigel Farage vs. dva nezvolení despoti


Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:07,000
Dva nezvolení despoti. Herman a Kaddáfí ve šťastnější době

2
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Pane Van Rompuyi, doufám, že dnes odpoledne odoláte volání po vojenské akci.

3
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
Skutečně lídr liberálů, pan Verhofstadt, dnes přednesl velmi proválečnou řeč.

4
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
Doufám, že odoláte, protože tu není legitimita ani shoda,

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
aby Evropská unie uskutečnila vojenskou akci,

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
a zkušenost nám ukazuje, že začít vojenskou akci může být snadné,

7
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
ale dostat se z ní ven už může být těžší,

8
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
a zaplést se v Libyi může být zkušenost typu Vietnam,

9
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
tak prosím, prosím odolejte.

10
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
Ale teď o plukovníku Kaddáfím samotném — máte celkem pravdu, že to, co se děje v Libyi,

11
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
je skutečně velmi, velmi špatné.

12
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
Ale to jsme samozřejmě věděli už před tím povstáním.

13
00:00:45,000 –> 00:00:49,000
Zrovna loni vyhlásil svatou válku — džihád — proti Švýcarům;

14
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
pokoušel se vydírat Evropskou unii — vzpomínáte si?

15
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Řekl: Dejte nám 5 miliard euro, nebo vás zaplavíme migranty.

16
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
A samozřejmě to je ten muž, který tak rád objal Al Megrahiho,

17
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
člověka, který spáchal nejmasovější vraždu v britské historii.

18
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
Ale co jste nám ve svém projevu neřekl,

19
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
byl ten fakt, že Vy ve skutečnosti pana Kaddáfího znáte.

20
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
Vlastně jste ho jel v prosinci navštívit, že?

21
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
Pamatujete? Tady máme krásnou rozjařenou fotku,

22
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
na které se Vy a pan Kaddáfí držíte za ruce

23
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
— ve skutečnosti musím říct, že jsem Vás nikdy neviděl usměvavějšího nebo šťastnějšího.

24
00:01:24,000 –> 00:01:29,000
No třeba je to starý kamarád z hospody. Já nevím!

25
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
Ale nechápu proč.

26
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
Proč byste se chtěl nechat fotit s panem Kaddáfím?

27
00:01:37,000 –> 00:01:39,000
A já tvrdím, že to klidně může být proto,

28
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
že poté, co jste byl jmenován prezidentem Evropy,

29
00:01:42,000 –> 00:01:45,000
a vaše pomocnice, ušlechtilá baronka Ashtonová,

30
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
se stala evropskou ministryní zahraničí

31
00:01:48,000 –> 00:01:54,000
— tak Vy víte, že Vás ve světě brali jako pár politických trpaslíků.

32
00:01:54,000 –> 00:01:57,000
A jak odhalily Wikileaks, byl jste velmi nešťastný, že Vás neuznávají

33
00:01:57,000 –> 00:02:00,000
— nešťastný, že Vás Obama ignoruje —

34
00:02:00,000 –> 00:02:05,000
a tady byla šance přijet na návštěvu a být přijat hlavou státu.

35
00:02:05,000 –> 00:02:09,000
Nemyslím si, že Vaše promenádování s diktátory

36
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
byla dobrá nebo rozumná věc, ale nebyl jste to pouze Vy.

37
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
Britská labouristická vláda udělala podobné chyby.

38
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
Ale ptám se Vás v této kritické chvíli

39
00:02:18,000 –> 00:02:22,000
— zatímco v Libyi se dějí ty ohavné věci — ptám se Vás:

40
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
Uznáváte, že to byla chyba úsudku, když jste se nechal vyfotit

41
00:02:26,000 –> 00:02:30,000
v prosinci, takhle nedávno, s plukovníkem Kaddáfím a prosím, prosím,

42
00:02:30,000 –> 00:02:34,000
pokud to uznáte, omluvíte se? Děkuji.

43
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:07,000
Two unelected despots. Herman and Gaddafi in happier times

2
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Mr Van Rompuy, I hope you’ll resist the calls for military action this afternoon,

3
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
indeed the Liberal leader, Mr Verhofstadt, made a very pro-war speech.

4
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
I hope you will resist that on the grounds that there is no legitimacy or consent

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
for the European Union to take military action,

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
and that experience shows that if you go into military action,

7
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
that may be easy, but getting out of it can be rather more difficult,

8
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
and getting involved in Libya could indeed be a Vietnam-type experience,

9
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
so please, please resist it.

10
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
But on Colonel Gaddafi, himself – you’re quite right to say that what is happening in Libya

11
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
is really very wrong indeed.

12
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
But of course we knew that even before the uprising.

13
00:00:45,000 –> 00:00:49,000
Just last year he declared a holy war – a jihad – against the Swiss;

14
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
he tried to blackmail the European Union – do you remember?

15
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
He said give us 5 billion euros or we’ll flood you with migrants.

16
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
And of course he’s the man who was happy to embrace Al Megrahi,

17
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
the man who committed the biggest ever mass murder in British history.

18
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
But what you didn’t tell us in your speech

19
00:01:07,000 –> 00:01:10,000
was about the fact that you actually know Mr Gaddafi.

20
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
Indeed you went to meet him in December didn’t you?

21
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
Do you remember? In fact there’s a jolly nice photograph

22
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
of you and Mr Gaddafi holding hands

23
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
– in fact I have to say, I’ve never seen you smiling more or looking happier.

24
00:01:24,000 –> 00:01:29,000
I mean perhaps he’s an old drinking mate. I don’t know!

25
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
But I wonder why?

26
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
Why would you want to be photographed with Mr Gaddafi?

27
00:01:37,000 –> 00:01:39,000
And I put it to you that it could well be

28
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
that since you were appointed as President of Europe

29
00:01:42,000 –> 00:01:45,000
and your side-kick, the Noble Baroness Ashton

30
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
became a High Representative for Foreign Affairs

31
00:01:48,000 –> 00:01:54,000
– that you know that you’ve been seen on the global stage like a couple of political pygmies.

32
00:01:54,000 –> 00:01:57,000
As Wikileaks showed you were very unhappy that you weren’t being recognised

33
00:01:57,000 –> 00:02:00,000
– unhappy that you were snubbed by Obama –

34
00:02:00,000 –> 00:02:05,000
and here was the chance to go along and be accepted by a head of state.

35
00:02:05,000 –> 00:02:09,000
I don’t think that you, there, parading with dictators

36
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
was a very good or a sensible thing to do, indeed not just you.

37
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
The British Labour government made similar mistakes.

38
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
But I do ask you at this juncture

39
00:02:18,000 –> 00:02:22,000
– with the horrendous things that are going on in Libya – I do ask you:

40
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
Do you accept that it was an error of judgement to be photographed

41
00:02:26,000 –> 00:02:30,000
as recently as December with Colonel Gaddafi and would you please,

42
00:02:30,000 –> 00:02:34,000
please, if you do, apologise for it. Thank you.

43
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

8 thoughts on “Nigel Farage vs. dva nezvolení despoti”

  1. Hezké, škoda, že také neukážete třeba Rompoyovu reakci na to, docela by mě to zajímalo (jestli teda nějaká byla)

  2. to co pise – bych uvedl ke vsem videjim na eseptiku. Zobrazit i reakce oponentů.

  3. Ale my tady nejsme debatní klub. My jsme euroSEPTIK. P. t. čtenář si jistě dokáže reakce vyhledat sám.

  4. Jak se takhle opovažujete mluvit o prezidentovi Evropy, nekritizovatelném a dokonalém moderním Diovi? :)

Comments are closed.