Nigel Farage: Volný obchod máme i bez Evropské unie

Pokud vás zajímá jak opustit Evropskou unii a jaký potom budeme mít vztah s Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, doporučujeme vynikající knihu Petra Macha.

Viz též: Dan Hannan: Raději EFTA než EU a Petr Mach: EFTA je lepší než EU!

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:07,000
“My euroskeptici”. Nigel odpovídá Davidu Cameronovi

2
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Včera večer řekl David Cameron,

3
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
pokud Británie opustí EU, ocitneme se v pozici Norska.

4
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
Ve které bychom nemohli rozhodovat

5
00:00:17,000 –> 00:00:19,000
o pravidlech, která ovlivňují britský průmysl.

6
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
V jistém smyslu to bylo velké přiznání.

7
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
Protože my máme dvě velké smlouvy s Evropou: jedna je Římská smlouva,

8
00:00:25,000 –> 00:00:30,000
ze které se stala Lisabonská smlouva, což je naše členství v politické unii.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
Ale existuje tu další smlouva, která byla podepsána v roce 1994

10
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
a ta upravuje naše členství v Evropském hospodářském prostoru.

11
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
Takže včera Cameron přiznal, že když opustíme EU,

12
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
pořád budeme mít smlouvu o volném obchodu,

13
00:00:43,000 –> 00:00:45,000
ne pouze s dalšími 26 členy EU,

14
00:00:45,000 –> 00:00:50,000
ale ve skutečnosti s dalšími 29 evropskými státy.

15
00:00:50,000 –> 00:00:54,000
Je pro nás lepší pozice jakou má Norsko, nebo jakou máme dnes?

16
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
I Norové platí příspěvek do EU,

17
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
na obyvatele je to zhruba sedmina toho, co platíme my.

18
00:01:00,000 –> 00:01:05,000
Jsou kompletně vyjmuti ze Společné rybářské politiky, Společné zemědělské politiky,

19
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
jsou vyjmuti ze záležitostí spravedlnosti a vnitra,

20
00:01:08,000 –> 00:01:10,000
jsou vyjmuti ze všech zahraničně politických rozhodnutí,

21
00:01:10,000 –> 00:01:14,000
mají — na rozdíl od nás — křeslo ve Světové obchodní organizaci (WTO)

22
00:01:14,000 –> 00:01:19,000
a mohou uzavírat svoje vlastní obchodní smlouvy s dalšími rostoucími částmi světa.

23
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
Nevýhodou Evropského hospodářského prostoru je, že sice jsme stále součástí jednotného trhu,

24
00:01:24,000 –> 00:01:29,000
ale ano budou vytvářena pravidla, která ovlivní britský průmysl,

25
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
k nimž nebudeme mít žádné slovo. Ale počkejte! Jak velké slovo máme dneska?

26
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
Protože jsme ve velice menšinové pozici.

27
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
Jak eurozóna postupuje, ocitáme se stále více

28
00:01:39,000 –> 00:01:41,000
na vnějším okraju Evropské unie,

29
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
sice členové, ale vlastně nemáme vůbec žádný vliv.

30
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
Takže odpověď UKIPU je taková: Nemáme se vůbec čeho bát,

31
00:01:49,000 –> 00:01:52,000
co se obchodu týče, pokud odejdeme z Evropské unie,

32
00:01:52,000 –> 00:01:57,000
protože den poté zjistíme, že jsme členové Evropského hospodářského prostoru

33
00:01:57,000 –> 00:01:59,000
se smlouvou o volném obchodu.

34
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
A měli bychom využít naše členství v EHP jako startovní pozici,

35
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
ze které můžeme vyjednat coby světový největší exportní trh Evropské unie

36
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
stejně dobrý vztah… propána,

37
00:02:11,000 –> 00:02:15,000
když může mít takový vztah Švýcarsko, my můžeme mít ještě lepší.

38
00:02:16,000 –> 00:02:28,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:07,000
“We Eurosceptics”. Nigel responds to Dave

2
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Last night at the Guild Hall, David Cameron said

3
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
if Britain left the EU, we would ourselves in the position of Norway.

4
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
Where we could not actually decide ourselves

5
00:00:17,000 –> 00:00:19,000
on the rules that would affect British industry.

6
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
But in a way, it was a big admission.

7
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
Because we have two big treaties with Europe: one is the Treaty of Rome

8
00:00:25,000 –> 00:00:30,000
which went on to the Treaty of Lisbon which is our membership of political union.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
But there’s a separate Treaty that was signed in 1994

10
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
and that’s our membership with the European Economic Area.

11
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
So what Cameron was admitting last night is that if we leave the EU

12
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
we still have a free-trade deal

13
00:00:43,000 –> 00:00:45,000
not just with the other 26 EU Members

14
00:00:45,000 –> 00:00:50,000
but in fact with 29 other European states now.

15
00:00:50,000 –> 00:00:54,000
Are we better off as Norway, or as we are today?

16
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
The Norwegians do pay a contribution to the EU,

17
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
it’s about a seventh per capita of what we pay.

18
00:01:00,000 –> 00:01:05,000
They are completely opted out of the Common Fisheries Policy, of the Common Agricultural Policy,

19
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
they’re opted out of justice and home affairs,

20
00:01:08,000 –> 00:01:10,000
they’re opted out of all foreign-policy decisions,

21
00:01:10,000 –> 00:01:14,000
they have — unlike us — a seat on the World Trade Organization

22
00:01:14,000 –> 00:01:19,000
and they’re able to make their own trade deals with all the other growing parts of the world.

23
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
The drawback of the European Economic Area is we’re still part of the single market

24
00:01:24,000 –> 00:01:29,000
and yes rules would be made that would affect British industry

25
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
over which we’d have no say. But hey! How much say do we have at the moment?

26
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
Because we’re in a very much minority position.

27
00:01:35,000 –> 00:01:39,000
And as the eurozone moves forward, we will find ourselves increasingly

28
00:01:39,000 –> 00:01:41,000
on the outer fringe of the European Union,

29
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
members of it but actually with no influence at all.

30
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
So the UKIP answer is this: There is absolutely nothing to fear

31
00:01:49,000 –> 00:01:52,000
in terms of trade from leaving the European Union

32
00:01:52,000 –> 00:01:57,000
baceause on D+1 we’ll find ourselves part of the European Economic Area

33
00:01:57,000 –> 00:01:59,000
and with a free-trade deal.

34
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
And we should use our membership of the EEA as a holding position

35
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
from which we can negotiate as the European Union’s biggest export market in the world

36
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
as good a deal… my goodness me,

37
00:02:11,000 –> 00:02:15,000
if Switzerland can have one, we can have an even better one.

38
00:02:16,000 –> 00:02:28,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz