Nigel Farage: Vítězství pro šikanátory, velké peníze a byrokraty

[fb_like]

Přepis čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:02,000
Druhé irské referendum:

2
00:00:02,000 –> 00:00:05,000
‘Vítězství pro šikanátory, velké peníze a byrokraty’ -Nigel Farage

3
00:00:05,000 –> 00:00:07,000
Evropský parlament, Brusel, 7. října 2009

4
00:00:07,000 –> 00:00:09,000
Všechno je to doopravdy strašně jednoduché, že?

5
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
V Irsku máme jedno hlasování proti té Smlouvě a jedno pro tu Smlouvu,

6
00:00:12,000 –> 00:00:18,000
takže pokud máme nějakého sportovního ducha, měli bychom to dát na dvě vítězství;

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
ale s tím rozdílem, že to třetí referendum

8
00:00:21,000 –> 00:00:23,000
uděláme svobodné a férové.

9
00:00:23,000 –> 00:00:27,000
Protože to určitě není to, co se odehrálo v Irsku!

10
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
Ve skutečnosti doufám, že jste na sebe všichni hrdí,

11
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
protože to, co jste udělali, je tohle: vzali jste nejmenšího kluka na pískovišti,

12
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
zatáhli ho do rohu a pěkně ho zmlátili.

13
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
Tohle je vítězství pro šikanátory;

14
00:00:37,000 –> 00:00:42,000
je to vítězství pro velké peníze a je to vítězství pro byrokraty.

15
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Celá ta věc byl výsměch!

16
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
Jo, tak vy… vy respektujete… vy respektujete tohle hlasování, jo?

17
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
Ale to minulé hlasování jste nerespektovali, že ne?

18
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Evropská komise nalila milióny liber z peněz daňových poplatníků

19
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
aby podpořila… aby podpořila

20
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
no, liber nebo eur, v tom není rozdíl,

21
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
i když v našem případě je, protože pořád máme libru, díkybohu!

22
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
Ale nalili jste tam milióny.

23
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Něco mezi desetkrát až dvacetkrát více peněz

24
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
utratila kampaň za ‘ano’ proti kampani za ‘ne’.

25
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
Irská Komise pro referendum nekonala svou práci,

26
00:01:19,000 –> 00:01:21,000
neřekla irským občanům,

27
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
že lisabonská ústavní smlouva má nesmírné,

28
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
nesmírné dopady na jejich vlastní ústavu;

29
00:01:29,000 –> 00:01:33,000
a co je možná nejhorší, irská rozhlasová a televizní rada změnila pravidla,

30
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
takže ‘ano’ a ‘ne’ neměli stejné zastoupení ve vysílání.

31
00:01:36,000 –> 00:01:38,000
Celá ta věc je ohavnost.

32
00:01:38,000 –> 00:01:43,000
Ale, co propagovali, co jste všichni propagovali, bylo “Hlasujte ‘ano’ pro pracovní místa”.

33
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
To jste propagovali všude.

34
00:01:45,000 –> 00:01:47,000
Tak čerstvě z tisku, přátelé:

35
00:01:47,000 –> 00:01:49,000
Aer Lingus dnes prpustil lidi

36
00:01:49,000 –> 00:01:54,000
a Intel, který do kampaně za ‘ano’ vložil 400 000 €,

37
00:01:54,000 –> 00:01:57,000
dnes propustil 300 lidí.

38
00:01:57,000 –> 00:02:02,000
Od soboty bylo vyhozeno 1550 lidí;

39
00:02:02,000 –> 00:02:08,000
jediná pracovní místa, která ten kladný výsledek zachoval, byla ta, která patří politické třídě.

40
00:02:08,000 –> 00:02:10,000
Obávám se, že to je konec všeho.

41
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
Obávám se, že období irské nezávislosti

42
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
bude v jejich dějinách velmi krátké.

43
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
Nemyslím si, že prezident Klaus bude schopen vydržet,

44
00:02:20,000 –> 00:02:24,000
ale doufám, že ano; je to dobrý a statečný muž.

45
00:02:24,000 –> 00:02:29,000
Ale vypadá to, že tu máme vítězství byrokracie nad národní demokracií.

46
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
V historických pojmech si myslím, že Británie je teď velmi osamocená,

47
00:02:33,000 –> 00:02:38,000
možná stejně jako byla v roce 1940, ale je na opravdovou debatu…

48
00:02:38,000 –> 00:02:42,000
je na opravdovou debatu… je to na opravdovou debatu.

49
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
Jaký smysl má mít konzervativního premiéra,

50
00:02:45,000 –> 00:02:47,000
když se stane vrchním pánem stane pan Blair?

51
00:02:47,000 –> 00:02:49,000
Jaký smysl má ministr zahraničí,

52
00:02:49,000 –> 00:02:54,000
když budeme mít euroministra zahraničí s vlastní diplomatickou službou?

53
00:02:54,000 –> 00:02:56,000
Jaký smysl má cokoliv z toho?

54
00:02:56,000 –> 00:03:00,000
Nicméně si myslím, že irské referendum začíná skutečnou diskusi.

55
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
Už žádné předstírání:

56
00:03:02,000 –> 00:03:07,000
pokud chcete národní demokracii, nemůžete zůstat členem této Evropské unie,

57
00:03:07,000 –> 00:03:13,000
a my budeme vést kampaň za to, aby Británie odešla a aby odešla, Danny, co nejdříve to půjde.

58
00:03:19,000 –> 00:03:22,000
Děkuji, děkuji, pane Nigele Faragi.

59
00:03:22,000 –> 00:03:26,000
Překlad reformy.cz, svobodni.cz, eu.mmister.com. Podepište petice.eu

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:02,000
Second Irish referendum:

2
00:00:02,000 –> 00:00:05,000
‘A victory for the bully boys, big money and bureaucrats’ -Nigel Farage

3
00:00:05,000 –> 00:00:07,000
European Parliament, Brussels, 7 October 2009

4
00:00:07,000 –> 00:00:09,000
It’s all terribly simple really, isn’t it?

5
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
We’ve had one vote against the Treaty in Ireland and one vote for the Treaty in Ireland,

6
00:00:12,000 –> 00:00:18,000
so if we’ve we got any sort of sporting sense we ought to make this the best of three;

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
but the difference is that with a third referendum

8
00:00:21,000 –> 00:00:23,000
let’s make it a free and a fair referendum.

9
00:00:23,000 –> 00:00:27,000
Because what has happened in Ireland most certainly is not that!

10
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
In fact, I hope you are all very proud of yourselves

11
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
because what you’ve done is you’ve taken the littlest boy in the playground,

12
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
got him into the corner and given him a good kicking.

13
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
This is a victory for the bully boys;

14
00:00:37,000 –> 00:00:42,000
it’s a victory for big money and it’s a victory for bureaucrats.

15
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
The whole thing was a travesty!

16
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
Oh, so you… so you respect… you respect this vote, do you?

17
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
You didn’t respect the last vote, did you?

18
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
The European Commission poured in millions of pounds of taxpayers’ money

19
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
to back… to back

20
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
well, pounds — euros, it doesn’t matter,

21
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
but it does in our case because we’ve still got the pound, thank God!

22
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
But you poured in millions.

23
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Something like a factor of between 10:1 and 20:1

24
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
was the outspending of the ‘yes’ side to the ‘no’ side.

25
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
The Referendum Commission in Ireland didn’t do their job,

26
00:01:19,000 –> 00:01:21,000
didn’t tell the Irish people

27
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
that of course the Lisbon constitutional treaty has profound,

28
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
profound impacts upon their own constitution;

29
00:01:29,000 –> 00:01:33,000
and, perhaps worst of all, the Broadcasting Commission in Ireland changed the rules,

30
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
so there wasn’t equal coverage for the ‘yes’ and the ‘no’ side.

31
00:01:36,000 –> 00:01:38,000
The whole thing’s an outrage.

32
00:01:38,000 –> 00:01:43,000
But what they did campaign on, what you all campaigned on, was ‘Vote “yes” for jobs’.

33
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
That’s what it was all about.

34
00:01:45,000 –> 00:01:47,000
Well, hot off the press, folks:

35
00:01:47,000 –> 00:01:49,000
Aer Lingus have laid people off today

36
00:01:49,000 –> 00:01:54,000
and Intel, the people who put € 400 000 into the ‘yes’ campaign,

37
00:01:54,000 –> 00:01:57,000
have laid off 300 people today.

38
00:01:57,000 –> 00:02:02,000
One thousand, five hundred and fifty jobs have gone since Saturday;

39
00:02:02,000 –> 00:02:08,000
the only jobs that were preserved by the ‘yes’ vote were the jobs of the political class.

40
00:02:08,000 –> 00:02:10,000
I suspect that it’s all over.

41
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
I suspect that for Ireland their period of independence

42
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
will be a very brief one in their history.

43
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
I don’t think that President Klaus will be able to hold out,

44
00:02:20,000 –> 00:02:24,000
I hope that he does; he’s a fine and brave man.

45
00:02:24,000 –> 00:02:29,000
But it looks like we’ve got the victory of bureaucracy over national democracy.

46
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
In historical terms, I think Britain now finds herself very alone,

47
00:02:33,000 –> 00:02:38,000
perhaps as she was back in 1940, but there is a real debate…

48
00:02:38,000 –> 00:02:42,000
there is a real debate… there’s a real debate here.

49
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
What is the point of having a Conservative Prime Minister

50
00:02:45,000 –> 00:02:47,000
if Mr Blair becomes the overlord?

51
00:02:47,000 –> 00:02:49,000
What’s the point of a Foreign Secretary

52
00:02:49,000 –> 00:02:54,000
if we’ve got an EU foreign secretary with his own diplomatic service?

53
00:02:54,000 –> 00:02:56,000
What is the point of any of it?

54
00:02:56,000 –> 00:03:00,000
As far as I am concerned, this Irish referendum begins the real debate.

55
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
There’s no more pretending:

56
00:03:02,000 –> 00:03:07,000
if you want national democracy you cannot remain a member of this European Union,

57
00:03:07,000 –> 00:03:13,000
and we will campaign for Britain to leave and to leave, Danny, as soon possible.

58
00:03:19,000 –> 00:03:22,000
Thank you, thank you, Mr Nigel Farage.

59
00:03:22,000 –> 00:03:26,000
reformy.cz, svobodni.cz, mustwatch.eu, petice.eu