Nigel Farage: Vaše hvězdami posetá vlajka přestane existovat

O čem Nigel mluví, najdete v tomto videu »

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
europoslanec Nigel Farage, Štrasburk, 10. května 2011

2
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
klub Svoboda a demokracie, pan předseda Nigel Farage

3
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Pane předsedo, včera byl Den Evropy a zde na dvoře

4
00:00:13,000 –> 00:00:18,000
jsme měli ozbrojené vojáky, měli jsme tu kapelu Luftwaffe a říšské orlice,

5
00:00:18,000 –> 00:00:23,000
vlajka se tu slavnostně nosila, vztyčovala, evropská hymna;

6
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
byla to přehlídka militarismu a euronacionalismu.

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
Myslel jsem a doufal jsem, že to byl jenom špatný sen,

8
00:00:30,000 –> 00:00:32,000
ale dnes tu máme Vás, pane Barroso.

9
00:00:32,000 –> 00:00:37,000
Začal jste samozřejmě tím, že jste zopakoval, že volný pohyb osob

10
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
je ztělesnění evropského projektu.

11
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
Pak jste pokračoval tím, že jste řekl, že je to povinnost členských států,

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
aby sdílely zátež migračních toků do Evropy.

13
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
Obhajoval jste společnou imigrační politiku EU,

14
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
ale Vy samozřejmě víte, že prohráváte,

15
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
protože ta roztržka, která probíhá mezi Itálií a Francií ukazuje,

16
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
že když přijde krize: zda je to teorie evropské integrace,

17
00:01:03,000 –> 00:01:08,000
nebo praktičnost národního státu, pak vítězí národní stát.

18
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Takže vy se obáváte, že prohráváte, a v obraně své pozice,

19
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
v obraně svého milovaného acquis communautaire, svého souboru právních předpisů,

20
00:01:16,000 –> 00:01:21,000
se uchylujete k intoleranci, uchylujete se k euronacionalismu,

21
00:01:21,000 –> 00:01:26,000
jste mě přiměl k tomu, abych si uvědomil, že to, co jsem viděl včera, bylo doopravdy.

22
00:01:26,000 –> 00:01:30,000
Útočíte na ty, kteří chtějí řídit svoji vlastní politiku stáních hranic.

23
00:01:30,000 –> 00:01:33,000
Útočíte tu na ně dnes jako na xenofoby.

24
00:01:33,000 –> 00:01:38,000
Útočíte na ně jako na extrémisty, ale nejhorší ze všeho, ó, nejhorší ze všeho,

25
00:01:38,000 –> 00:01:43,000
zaútočil jste na ně třikrát jako na populisty.

26
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
No není to strašlivá věc? Síla hlasovací urny.

27
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
Když si lidé dovolí hlasovat v referendech NE, jsou to populisti;

28
00:01:51,000 –> 00:01:54,000
když chtějí kontrolovat svoje vlastní hranice, jsou to populisti.

29
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
A já vám říkám, že populisti jsou ve skutečnosti demokrati

30
00:01:58,000 –> 00:02:02,000
a Vy napadáte ty, kteří chtějí mávat praporem populismu.

31
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
Tak tady je, pane Barroso. Tady je.

32
00:02:05,000 –> 00:02:10,000
A tahle vlajka reprezentovala liberální demokracii daleko více

33
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
než kterýkoliv jiný členský stát této Evropské unie

34
00:02:13,000 –> 00:02:18,000
a bude v tom pokračovat ještě dlouho poté, co Vaše hvězdami posetá vlajka přestane existovat.

35
00:02:18,000 –> 00:02:25,000
Děkuji. Další proslov bude mít pan Philip Claeys…

36
00:02:25,000 –> 00:02:39,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Nigel Farage MEP, Strasbourg, 10 May 2011

2
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
Freedom and Democracy, Mr Co-President Nigel Farage

3
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Mr President, yesterday indeed was Europe Day and in the courtyard here

4
00:00:13,000 –> 00:00:18,000
we had armed soldiers, we had the Luftwaffe band and imperial eagles,

5
00:00:18,000 –> 00:00:23,000
we had the flag being paraded, being raised, the European anthem;

6
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
it was the display of militarism and EU nationalism.

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
I thought and hoped it was all just a bad dream,

8
00:00:30,000 –> 00:00:32,000
but today we’ve got you, Mr Barroso.

9
00:00:32,000 –> 00:00:37,000
You begin of course by reiterating the fact that the free movement of peoples

10
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
is the embodiment of the European project.

11
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
You then go on to say that it is the duty of Member States

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
to share the burdens of migratory flows into Europe.

13
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
You advocate a common EU immigration policy,

14
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
but of course you know that you’re losing

15
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
because the row that’s blown up between Italy and France shows

16
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
that when there’s a crisis: whether it’s the theory of European integration

17
00:01:03,000 –> 00:01:08,000
or the practicality of nation state, it is the nation state that wins.

18
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
So you’re worried that you are losing and, in your defence of your position,

19
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
in your defence of your beloved acquis communautaire, your body of law,

20
00:01:16,000 –> 00:01:21,000
you resort to intolerance, you resort to nationalism,

21
00:01:21,000 –> 00:01:26,000
you make me realise that what I saw yesterday was actually for real.

22
00:01:26,000 –> 00:01:30,000
You attack those who wanna control their own border policies.

23
00:01:30,000 –> 00:01:33,000
You attack them today as xenophobes.

24
00:01:33,000 –> 00:01:38,000
You attack them as extremists, but worst of all, oh worst of all,

25
00:01:38,000 –> 00:01:43,000
you attack them three times for being populists.

26
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
Isn’t that a dreadful thing? The power of the ballot box.

27
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
When people dare to vote no in referendums, they’re populists;

28
00:01:51,000 –> 00:01:54,000
when they wanna control their own borders, they are populists.

29
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
I put it to you that populists are actually democrats

30
00:01:58,000 –> 00:02:02,000
and you abuse those that wanna fly the flag of populism.

31
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
Well, here it is, Mr Barroso. Here it is.

32
00:02:05,000 –> 00:02:10,000
And that flag has represented liberal democracy far more

33
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
than any other Member State of this European Union

34
00:02:13,000 –> 00:02:18,000
and it will go on long after your star-spangled banner has disappeared.

35
00:02:18,000 –> 00:02:25,000
Thank you. Next speech by Mr Philip Claeys…

36
00:02:25,000 –> 00:02:39,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

4 thoughts on “Nigel Farage: Vaše hvězdami posetá vlajka přestane existovat”

 1. Vážený pane Farage,
  naprosto souhlasím a přeji mnoho sil v boji proti nedemokratickému postupu Eurofanatických politiků v EU.
  Rovněž bych rád poděkoval všem kteří se starají o tyto stránky a zásobují je videi s českým překladem a tím napomáhají lepší informovanosti občanů.
  Je to velmi záslužná práce v době informační blokády nepohodlné pravdy!!
  Jsem připraven Vás podpořit na jakékoliv úrovni spolupráce!
  S úctou
  Petr Ziegler
  Czech Republic

 2. Je to opravdu smutné ale je to tak!!
  To co nedokázal Stalin a Brežněv si převzaly Baroso a Van Rompouy a jsou bohužel mnohem efektivnější při lámání podrobených národů než jsme si mohli myslet…
  O demokracii tu už nemůže být ani řeči !!

Comments are closed.