Nigel Farage: Rozpadá se vám to

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Farage: Eurozóna se rozpadá

2
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Tohle je 19. krizový summit, na který jel pan Cameron.

3
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
Jak by mohli říct Rolling Stones, bylo to 19. nervové zhroucení,

4
00:00:14,000 –> 00:00:19,000
a myslím, že se to odráží v té pohřební náladě, která dnes ráno panuje v tomto Parlamentu.

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
Ano, v pátek jste křičeli “průlom”

6
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
a pan Van Rompuy to slovo dnes ráno papouškoval: “průlom”.

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
Nikdo vám nevěří. Rozpadá se vám to.

8
00:00:30,000 –> 00:00:35,000
Ten Evropský stabilizační mechanismus (euroval), váš nový záchranný subjekt,

9
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
je odsouzen ke zkáze ještě předtím, než začal.

10
00:00:37,000 –> 00:00:39,000
V Irsku a v Německu je napaden u soudu.

11
00:00:39,000 –> 00:00:44,000
Estonský ministr spravedlnosti říká, že není kompatibilní s jejich ústavou,

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
ale – a to je největší legrace – Finové a Holanďané

13
00:00:48,000 –> 00:00:50,000
už zřejmě porušili dohodu, které jste dosáhli uprostřed noci.

14
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
Možná z toho všeho byli vyloučeni,

15
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
možná tyto malé země už v Evropě nemají vůbec žádné slovo.

16
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
Není to důvěryhodné. A myslím, že krize eura teď vážně vypadá nerozřešitelně.

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
A máme tu taky obrovskou krizi schopností vést.

18
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
Je krásné vidět Vás, pane Van Rompuyi.

19
00:01:09,000 –> 00:01:14,000
Nebyl jste tu dlouhé měsíce, je skvělé mít vás tu zpátky.

20
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
Když jste tady byl naposledy, řekl jsme se odrazili ode dna,

21
00:01:17,000 –> 00:01:19,000
že to nejhorší z krize už je za námi.

22
00:01:19,000 –> 00:01:23,000
S každou vaší předpovědí je to ale horší a horší.

23
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
Je mi líto, pane: nemáte charakter, důvěryhodnost ani pověst,

24
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
takže vám mezinárodní trhy nevěří, že můžete přijít s řešením.

25
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
A tady pan Barroso: když jste se na tiskové konferenci na G20 postavil

26
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
a řekl, že nepotřebujete žádné poučování o demokracii

27
00:01:40,000 –> 00:01:44,000
– řekl nikým nevolený předseda Evropské komise.

28
00:01:44,000 –> 00:01:47,000
A pak jste pokračoval tím, že problémy eurozóny

29
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
byly způsobeny neortodoxními praktikami v Severní Americe.

30
00:01:51,000 –> 00:01:54,000
Učinili jste ze sebe mezinárodní terč posměchu.

31
00:01:54,000 –> 00:01:56,000
Nemáte vůbec žádnou důvěryhodnost.

32
00:01:56,000 –> 00:01:59,000
Ale tady je ode mě jedna dobrá rada:

33
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
Nejezděte letos v létě na prodlouženou dovolenou na jachty miliardářů,

34
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
protože trhy garantují, že v srpnu tady budeme zpátky.

35
00:02:08,000 –> 00:02:10,000
Děkuji.

36
00:02:12,000 –> 00:02:23,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Farage: The wheels are coming off the Eurozone

2
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Well, that’s the 19th crisis summit that Mr Cameron’s been to.

3
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
As the Rolling Stones might say, the 19th nervous breakdown,

4
00:00:14,000 –> 00:00:19,000
and that’s reflected I think by the funereal mood in this Chamber this morning.

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
Yes, on that Friday morning ‘breakthrough’ was cried,

6
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
and indeed Mr Van Rompuy parroted the word this morning: ‘breakthrough’.

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
Nobody believes you. The wheels are coming off.

8
00:00:30,000 –> 00:00:35,000
This European Stability Mechanism, your new bailout vehicle,

9
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
is doomed before it starts.

10
00:00:37,000 –> 00:00:39,000
We have legal challenges in Ireland and in Germany.

11
00:00:39,000 –> 00:00:44,000
We have the Estonian Justice Minister saying it won’t fit their constitution

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
but – most fun of all – the Finns and the Dutch

13
00:00:48,000 –> 00:00:50,000
seem to have broken the agreement that was made in the middle of the night.

14
00:00:50,000 –> 00:00:52,000
Perhaps they were excluded from this,

15
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
perhaps the little countries don’t have a say in Europe at all any more.

16
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
It’s not credible. And I think the euro crisis now looks to me to be frankly insoluble.

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
And there’s also a massive crisis of leadership.

18
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
It is lovely to see you, Mr Van Rompuy.

19
00:01:09,000 –> 00:01:14,000
You’ve not been here for many months; it is delightful to have you back.

20
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
Last time you were here you told us we had turned the corner,

21
00:01:17,000 –> 00:01:19,000
that the worst of the crisis was over.

22
00:01:19,000 –> 00:01:23,000
With every one of your predictions it goes on getting worse.

23
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
I am sorry, sir: you don’t have the presence, the credibility or the standing

24
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
for the international markets to believe that you can provide a solution.

25
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
And Mr Barroso here: at the G20 when he stood up at the press conference

26
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
and said that we don’t need any lessons in democracy

27
00:01:40,000 –> 00:01:44,000
– said the unelected President of the European Commission.

28
00:01:44,000 –> 00:01:47,000
I mean, he went on to say that the eurozone’s problems

29
00:01:47,000 –> 00:01:51,000
had been caused by unorthodox practices in North America.

30
00:01:51,000 –> 00:01:54,000
You’ve made yourselves an international laughing stock.

31
00:01:54,000 –> 00:01:56,000
You don’t have any credibility.

32
00:01:56,000 –> 00:01:59,000
But one piece of helpful advice from me:

33
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
don’t this summer go on any billionaires’ yachts on extended holidays,

34
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
because the markets guarantee we’ll all be back here in August.

35
00:02:08,000 –> 00:02:10,000
Thank you.

36
00:02:12,000 –> 00:02:23,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

4 thoughts on “Nigel Farage: Rozpadá se vám to”

  1. zajimalo by me jestli mu tleskaj jen ti samí lidi nebo jak se to vyvíjí…

  2. Jen ti samí, ostatní to mají zakázáno, bo by je vyloučili z partají. A prý se za potlesk komukoliv z UKIPu připravuje už i šibenice…

Comments are closed.