Nigel Farage: Přejmenujte Evropskou unii na Dluhovou unii

Přepis, čeština
1
00:00:07,169 –> 00:00:10,019
… svobody a demokracie, pan Nigel Farage.

2
00:00:10,019 –> 00:00:11,019
Děkuji.

3
00:00:11,019 –> 00:00:13,349
Co je nejčastěji užívaným slovem

4
00:00:13,349 –> 00:00:15,519
v souvislosti s eurem?

5
00:00:15,519 –> 00:00:17,909
Ne, není to ‘selhání’, ačkoli by mohlo být.

6
00:00:17,909 –> 00:00:19,419
Je to ‘stabilita’, že?

7
00:00:19,419 –> 00:00:24,859
Před deseti lety každý říkal: ‘Až budeme mít euro, budeme mít stabilitu.’

8
00:00:24,859 –> 00:00:25,980
No,

9
00:00:25,980 –> 00:00:28,029
já bych řekl, deset let poté,

10
00:00:28,029 –> 00:00:35,029
že co přineslo, je chaos, disharmonie a trápení pro miliony lidí. A pořád to slovo ‘stabilita’!

11
00:00:35,140 –> 00:00:37,999
pořád se užívá, dnes ráno ho použil pan Barroso,

12
00:00:37,999 –> 00:00:40,010
pan van Rompuy ho použil,

13
00:00:40,010 –> 00:00:44,670
‘stabilita’, plácáme se po zádech, že aukce dluhopisů v Portugalsku vyšla

14
00:00:44,670 –> 00:00:47,070
minulý týden výborně, zatímco realitou je,

15
00:00:47,070 –> 00:00:53,250
že Evropská centrální banka použila peníze daňových poplatníků, aby zaplatila jejich vlastní dluh.

16
00:00:53,250 –> 00:00:54,909
Vaše ujištění,

17
00:00:54,909 –> 00:00:57,260
že vše je v pořádku, nefungují.

18
00:00:57,260 –> 00:01:00,510
Z koho myslíte, že si děláte legraci, pane van Rompuy?

19
00:01:00,510 –> 00:01:04,160
Výnosy dluhopisů v Portugalsku včera vzrostly na téměř 7 %.

20
00:01:04,160 –> 00:01:07,899
Veřejnost, napříč celou unií, již nepodporuje tuto měnu

21
00:01:07,899 –> 00:01:12,870
a bitva o Španělsko ještě ani nezačala. Tento model selhává

22
00:01:12,870 –> 00:01:14,020
a mezitím, co vy chcete,

23
00:01:14,020 –> 00:01:16,689
je zdvojnásobit velikost záchranného fondu.

24
00:01:16,689 –> 00:01:18,870
Dokonce chcete zvětšit rozsah

25
00:01:18,870 –> 00:01:20,469
záchranného fondu,

26
00:01:20,469 –> 00:01:22,250
tak abyste spolu s ECB

27
00:01:22,250 –> 00:01:26,250
mohl i vy pokračovat v nakupování dalšího vlastního dluhu.

28
00:01:26,250 –> 00:01:29,810
Používáte krizi jako masivní převzetí moci,

29
00:01:29,810 –> 00:01:31,560
abyste nás dostali

30
00:01:31,560 –> 00:01:35,560
do rozpočtové unie. Jestli uspějete, měli bychom změnit název.

31
00:01:35,560 –> 00:01:39,240
Zbavme se ‘Evropské unie’, nazývejme to ‘Dluhovou unií’.

32
00:01:39,240 –> 00:01:41,150
A jestli skutečně uspějete,

33
00:01:41,150 –> 00:01:47,890
uvrhnete tyhle jižní země do ekonomického vězení,

34
00:01:47,890 –> 00:01:51,490
pro které budou lidé nepopsatelně trpět

35
00:01:51,490 –> 00:01:54,290
a Sever zjistí,

36
00:01:54,290 –> 00:01:59,220
že musí navždy platit obrovský účet a úrokové sazby, které jsou příliš vysoké

37
00:01:59,220 –> 00:02:00,810
i na jejich vlastní

38
00:02:00,810 –> 00:02:01,360
ekonomiky.

39
00:02:01,360 –> 00:02:06,650
Dostali jsme se do bodu, kdy nic z toho, co říkáte, nemá význam.

40
00:02:06,650 –> 00:02:07,710
Nikdo vám nevěří.

41
00:02:07,710 –> 00:02:09,589
Veřejnost vás nepodporuje.

42
00:02:09,710 –> 00:02:16,509
Já doufám a modlím se, že trhy vás zničí.

43
00:02:17,000 –> 00:02:24,810
Jste připraven odpovědět na jednu reakci?

44
00:02:25,559 –> 00:02:29,339
Většinou používám svůj mateřský jazyk, ale je vždy nebo

45
00:02:29,339 –> 00:02:34,999
alespoň někdy zábavné poslouchat pana Farage, protože on ví všechny odpovědi,

46
00:02:34,999 –> 00:02:38,409
a dokonce pokládá sám i všechny otázky.

47
00:02:38,409 –> 00:02:44,970
Ale alternativa, pane Faragi, kdybychom měli šestnáct sedmnáct nebo až dvacet měn,

48
00:02:44,970 –> 00:02:47,139
jako jsme měli v 90. letech,

49
00:02:47,139 –> 00:02:49,299
kdy britská libra

50
00:02:49,299 –> 00:02:50,089
padla,

51
00:02:50,089 –> 00:02:52,919
bylo by to lepší?

52
00:02:52,919 –> 00:02:56,540
Zlepšilo by to současnou situaci v Evropě?

53
00:02:56,540 –> 00:02:58,870
Žádný ekonom, pane Faragi,

54
00:02:58,870 –> 00:03:00,059
žádný ekonom

55
00:03:00,059 –> 00:03:02,059
by s tím nesouhlasil.

56
00:03:02,059 –> 00:03:09,059
Nemůžete prostě říci, že žijeme v nějaké minulosti, my teď řešíme problémy,

57
00:03:09,119 –> 00:03:11,409
které má Evropa dnes,

58
00:03:11,409 –> 00:03:17,310
a vy nikdy, pane Faragi, nikdy nezodpovídáte otázku, jak řešit současnou situaci a budoucnost.

59
00:03:17,310 –> 00:03:20,060
Jste populista

60
00:03:20,060 –> 00:03:24,500
a jste příliš lehkomyslný ve vidění a ve vašich odpovědích. Děkuji.

61
00:03:28,709 –> 00:03:30,449
Řekl jsem před deseti lety,

62
00:03:30,449 –> 00:03:34,899
že nemůžete mít Řecko a Německo společně ve stejné měnové unii

63
00:03:34,899 –> 00:03:37,869
a že to nebude fungovat. A když půjdete zpět historií,

64
00:03:37,869 –> 00:03:43,289
uvidíte, že když dáte lidi společně do nesprávných měnových unií, když vlády

65
00:03:43,289 –> 00:03:49,419
si myslí, že vědí lépe než trhy, tak vlády vždy prohrají. Ptáte se mne na řešení dnes

66
00:03:49,419 –> 00:03:54,739
a je to jednoduché jako facka. Řecko,

67
00:03:54,739 –> 00:03:58,370
Portugalsko a Irsko nezapadají

68
00:03:58,370 –> 00:04:02,799
do eura, a co byste měl dělat, co pan van Rompuy by měl dělat,

69
00:04:02,799 –> 00:04:07,689
aby ukázal skutečné vedení, by bylo nastolení plánu B a dovolení těmto zemím

70
00:04:07,689 –> 00:04:08,639
vrátit se

71
00:04:08,639 –> 00:04:14,149
ke svým vlastním měnám, aby mohly konkurenčně devalvovat a aby dostaly šanci, protože co jim děláte

72
00:04:14,149 –> 00:04:16,169
touto politikou, je, že je zabíjíte.

73
00:04:16,603 –> 00:04:17,997
Děkuji…

74
00:04:29,909 –> 00:04:33,810
Žil jsem blízkou budoucnost. A nefungovalo to.

Přepis, angličtina
1
00:00:07,169 –> 00:00:10,019
Freedom and Democracy, Mr. Nigel Farage.

2
00:00:10,019 –> 00:00:11,019
Thank you.

3
00:00:11,019 –> 00:00:13,349
What is the most commonly used word

4
00:00:13,349 –> 00:00:15,519
in association with the euro?

5
00:00:15,519 –> 00:00:17,909
No, it’s not ‘failure’, though it could be.

6
00:00:17,909 –> 00:00:19,419
It’s ‘stability’, isn’t it?

7
00:00:19,419 –> 00:00:24,859
A decade ago everybody said, ‘once we’ve got the euro currency it will bring us stability.’

8
00:00:24,859 –> 00:00:25,980
Well,

9
00:00:25,980 –> 00:00:28,029
I would suggest, a decade on,

10
00:00:28,029 –> 00:00:35,029
that what it has brought is chaos, discord and misery for millions. And yet the word ‘stability’!

11
00:00:35,140 –> 00:00:37,999
still being used, this morning Mr Barroso used it,

12
00:00:37,999 –> 00:00:40,010
Mr van Rompuy used it

13
00:00:40,010 –> 00:00:44,670
‘stability’, in fact we’re patting ourselves on the back that the bond auctions in Portugal went

14
00:00:44,670 –> 00:00:47,070
well last week, when the reality is

15
00:00:47,070 –> 00:00:53,250
it was the European Central Bank actually using taxpayers’ money to buy their own debt.

16
00:00:53,250 –> 00:00:54,909
Your reassurances

17
00:00:54,909 –> 00:00:57,260
that all is well don’t work.

18
00:00:57,260 –> 00:01:00,510
Who do you think you’re kidding Mr van Rompuy?

19
00:01:00,510 –> 00:01:04,160
Bond yields in Portugal rose to nearly 7% yesterday.

20
00:01:04,160 –> 00:01:07,899
The public, right across the Union, no longer support the currency

21
00:01:07,899 –> 00:01:12,870
and the battle for Spain hasn’t even begun. The model itself is failing

22
00:01:12,870 –> 00:01:14,020
and yet what you want

23
00:01:14,020 –> 00:01:16,689
is to double the size of the bailout fund.

24
00:01:16,689 –> 00:01:18,870
You even want to increase the scope

25
00:01:18,870 –> 00:01:20,469
of the bailout fund

26
00:01:20,469 –> 00:01:22,250
so that along with the ECB

27
00:01:22,250 –> 00:01:26,250
you too can go on buying yet more of your own debt.

28
00:01:26,250 –> 00:01:29,810
You’re using the crisis as a massive power grab

29
00:01:29,810 –> 00:01:31,560
to take us towards

30
00:01:31,560 –> 00:01:35,560
fiscal union. If you succeed, then we should change the name.

31
00:01:35,560 –> 00:01:39,240
Get rid of ‘European Union’, call it the ‘Debt Union’.

32
00:01:39,240 –> 00:01:41,150
And if you do succeed,

33
00:01:41,150 –> 00:01:47,890
you will trap those southern countries inside an economic prison

34
00:01:47,890 –> 00:01:51,490
for which the suffering of people will be untold,

35
00:01:51,490 –> 00:01:54,290
and the North will find itself

36
00:01:54,290 –> 00:01:59,220
paying for ever a massive bill and interest rates that are far too high

37
00:01:59,220 –> 00:02:00,810
for their own

38
00:02:00,810 –> 00:02:01,360
economies.

39
00:02:01,360 –> 00:02:06,650
We’ve reached the point with this where actually it doesn’t matter what any of you say.

40
00:02:06,650 –> 00:02:07,710
Nobody believes you.

41
00:02:07,710 –> 00:02:09,589
The public don’t support you.

42
00:02:09,710 –> 00:02:16,509
I hope and pray the markets break you.

43
00:02:17,000 –> 00:02:24,810
Your collegue wants to react to your speech…

44
00:02:25,559 –> 00:02:29,339
Normally I use my mother tongue but it’s always or

45
00:02:29,339 –> 00:02:34,999
at least sometimes amusing to listen to Mr. Farage because he knows all the answers

46
00:02:34,999 –> 00:02:38,409
and he gives all the questions himself as well.

47
00:02:38,409 –> 00:02:44,970
But the alternative Mr. Farage, if we have been sixteen, seventeen, up to twenty different currencies

48
00:02:44,970 –> 00:02:47,139
as we had in the nineties,

49
00:02:47,139 –> 00:02:49,299
as the pound sterling

50
00:02:49,299 –> 00:02:50,089
collapsed,

51
00:02:50,089 –> 00:02:52,919
would that had been better? Would that

52
00:02:52,919 –> 00:02:56,540
had improved the current situation in Europe?

53
00:02:56,540 –> 00:02:58,870
No economist, Mr. Farage,

54
00:02:58,870 –> 00:03:00,059
no economist

55
00:03:00,059 –> 00:03:02,059
would agree with that.

56
00:03:02,059 –> 00:03:09,059
You couldn’t just say that we are living in some past, we are now dealing with issues

57
00:03:09,119 –> 00:03:11,409
concerning Europe today

58
00:03:11,409 –> 00:03:17,310
and you are never, Mr. Farage, never answering the question how to deal with this current situation and the future.

59
00:03:17,310 –> 00:03:20,060
You are populist

60
00:03:20,060 –> 00:03:24,500
and you are too easy on seeing and giving all answers yourself. Thank you.

61
00:03:28,709 –> 00:03:30,449
I did say a decade ago

62
00:03:30,449 –> 00:03:34,899
that you could not have Greece and Germany put together in the same monetary union

63
00:03:34,899 –> 00:03:37,869
and that it would not work. And if you go back through history

64
00:03:37,869 –> 00:03:43,289
you find that when people are put together in false currency unions, when governments

65
00:03:43,289 –> 00:03:49,419
think they know better than the markets, governments always lose. You ask me what is my solution today

66
00:03:49,419 –> 00:03:54,739
it is absolutely as plain as a pikestaff. The Greece,

67
00:03:54,739 –> 00:03:58,370
Portugal and Ireland do not fit

68
00:03:58,370 –> 00:04:02,799
inside the euro and what we should be doing, what Mr. van Rompuy should be doing

69
00:04:02,799 –> 00:04:07,689
to give real leadership, is to be introducing a plan B and to allow these countries

70
00:04:07,689 –> 00:04:08,639
to go back

71
00:04:08,639 –> 00:04:14,149
to their own currency to have competitive devaluations and to have a chance because what we’re doing with

72
00:04:14,149 –> 00:04:16,169
this policy, is killing them off.

73
00:04:16,603 –> 00:04:17,997
Thank you…

74
00:04:29,909 –> 00:04:33,810
I have lived the near future. And it didn’t work.