Nigel Farage přeje štastné a veselé a předpovídá rozpad EU

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,500
www.reformy.cz

2
00:00:05,600 –> 00:00:08,370
Děkuji.

3
00:00:08,370 –> 00:00:11,589
Na rok 2010 se bude vzpomínat jako na rok

4
00:00:11,589 –> 00:00:15,309
kdy byly odhaleny zásadní vady eura

5
00:00:15,309 –> 00:00:18,760
a kdy si veřejnost uvědomila naprostou hloupost

6
00:00:18,760 –> 00:00:19,989
svých vůdců.

7
00:00:19,989 –> 00:00:22,069
A tak zde máme další summit,

8
00:00:22,069 –> 00:00:23,689
další krizi,

9
00:00:23,689 –> 00:00:26,499
důvěra v euro klesá každý týden

10
00:00:26,499 –> 00:00:29,779
je to jako sledovat zpomalenou autohavárii.

11
00:00:29,779 –> 00:00:34,360
A nyní chcete ten záchranný mechanismus. Myslíte si, že když máte zásobu,

12
00:00:34,360 –> 00:00:37,990
miliard euro, všechno bude super. A ono to nebude to super.

13
00:00:37,990 –> 00:00:41,519
Selhání eura nemá co dočinění se spekulacemi.

14
00:00:41,519 –> 00:00:45,010
Nemá co dočinění s finančními trhy.

15
00:00:45,010 –> 00:00:50,010
Je to kvůli tomu, že sever a jih Evropy prostě nemůže

16
00:00:50,010 –> 00:00:54,130
být spolu v jedné měnové unii – nebude to fungovat.

17
00:00:54,130 –> 00:00:57,420
A nyní musíte samozřejmě změnit smlouvu.

18
00:00:57,420 –> 00:00:59,860
Důvodem je, že čtyři němečtí profesoři

19
00:00:59,860 –> 00:01:01,670
vyhrají v Karlsruhe

20
00:01:01,670 –> 00:01:04,859
a dokážou, že tyto záchrany, které jste již zavedli,

21
00:01:04,859 –> 00:01:07,590
byly ve skutečnosti podle smlouvy nezákonné

22
00:01:07,590 –> 00:01:10,080
Já v mnoha ohledech vítám tuto změnu smlouvy.

23
00:01:10,080 –> 00:01:13,600
Protože to znamená, že v Irsku bude muset být vypsáno referendum,

24
00:01:13,600 –> 00:01:15,210
a člověk nikdy neví, co na to Irové.

25
00:01:15,210 –> 00:01:20,350
David Cameron by mohl dokonce dodržet svůj slib a uspořádat referendum v Británii.

26
00:01:20,350 –> 00:01:27,000
A jsem si jist, že jako demokraté byste všichni uvítali referendum o EU v Británii.

27
00:01:27,000 –> 00:01:30,030
Měli bychom také zohlednit,

28
00:01:30,030 –> 00:01:34,310
na konci roku 2010 zohledni nejen stav Unie,

29
00:01:34,310 –> 00:01:39,009
ale také stav Belgie. Šest měsíců belgického předsednictví

30
00:01:39,009 –> 00:01:40,329
tu sedíte

31
00:01:40,329 –> 00:01:42,990
a říkáte nám, že se musíme více integrovat.

32
00:01:42,990 –> 00:01:44,610
Je to ale fraška.

33
00:01:44,610 –> 00:01:49,170
Ve vaší zemi nemáte vládu od června.

34
00:01:49,170 –> 00:01:56,070
Máme zde nenárodní snahu zrušit náš národ – je to skutečně absolutní fraška.

35
00:01:56,070 –> 00:01:58,540
Ale nikdo si to neodváží přiznat,

36
00:01:58,540 –> 00:02:01,270
protože to všichni popíráte.

37
00:02:01,270 –> 00:02:05,659
Belgie je mikrokosmos celé Evropské unie.

38
00:02:05,659 –> 00:02:11,749
Belgie se rozpadne na kousky a zbytek bude následovat. Veselé Vánoce všem.

39
00:02:11,749 –> 00:02:15,249
www.reformy.cz www.mustwatch.eu www.svobodni.cz www.euroSEPTIK.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,500
www.mustwatch.eu

2
00:00:05,600 –> 00:00:08,370
Thank you.

3
00:00:08,370 –> 00:00:11,589
2010 will be remembered as the year

4
00:00:11,589 –> 00:00:15,309
when the deep flaws of the euro were exposed

5
00:00:15,309 –> 00:00:18,760
and when the public woke up to the sheer stupidity

6
00:00:18,760 –> 00:00:19,989
of their leaders.

7
00:00:19,989 –> 00:00:22,069
And so here we have another summit,

8
00:00:22,069 –> 00:00:23,689
another crisis,

9
00:00:23,689 –> 00:00:26,499
confidence in the euro ebbing by the week

10
00:00:26,499 –> 00:00:29,779
it’s like watching a slow-motion car crash.

11
00:00:29,779 –> 00:00:34,360
And now you want a permanent bailout mechanism. You think that if you have a fund of, say,

12
00:00:34,360 –> 00:00:37,990
a billion euros, all will be well. Well, it won’t be well.

13
00:00:37,990 –> 00:00:41,519
The failure of the euro is nothing to do with speculation.

14
00:00:41,519 –> 00:00:45,010
It’s nothing to do with the markets, be they currency or bonds.

15
00:00:45,010 –> 00:00:50,010
It’s because the north and the south in Europe cannot today or at any point

16
00:00:50,010 –> 00:00:54,130
be put together in a single monetary union – it won’t work.

17
00:00:54,130 –> 00:00:57,420
And politically, of course, you have to change the treaty.

18
00:00:57,420 –> 00:00:59,860
The reason being that the four German professors

19
00:00:59,860 –> 00:01:01,670
will win at Karlsruhe

20
00:01:01,670 –> 00:01:04,859
and prove that the bailouts you put in place already

21
00:01:04,859 –> 00:01:07,590
were in fact illegal under the treaties.

22
00:01:07,590 –> 00:01:10,080
Well in many ways I welcome this treaty change.

23
00:01:10,080 –> 00:01:13,600
Because it will mean that there has to be a referendum in Ireland,

24
00:01:13,600 –> 00:01:15,210
and you never know,

25
00:01:15,210 –> 00:01:20,350
David Cameron might even keep his promise and hold a referendum in the United Kingdom.

26
00:01:20,350 –> 00:01:27,000
And I’m sure as democrats you would all welcome a referendum on the EU in the United Kingdom.

27
00:01:27,000 –> 00:01:30,030
we should also i reflect

28
00:01:30,030 –> 00:01:34,310
We could also reflect, at the end of 2010, not just on the state of the Union,

29
00:01:34,310 –> 00:01:39,009
but on the state of Belgium. For six months, the Belgian presidency in office

30
00:01:39,009 –> 00:01:40,329
have sat here

31
00:01:40,329 –> 00:01:42,990
telling us we must integrate more deeply.

32
00:01:42,990 –> 00:01:44,610
What a farce this is.

33
00:01:44,610 –> 00:01:49,170
You haven’t had a government in your own country since June.

34
00:01:49,170 –> 00:01:56,070
Here we have a non-nation trying to abolish our nation – it truly is an absolute farce.

35
00:01:56,070 –> 00:01:58,540
But nobody here dares to admit it,

36
00:01:58,540 –> 00:02:01,270
because you are all in denial.

37
00:02:01,270 –> 00:02:05,659
Belgium is a microcosm from the entire European Union.

38
00:02:05,659 –> 00:02:11,749
Belgium is about to fall to bits and the rest will follow. Happy Christmas everybody.

39
00:02:11,749 –> 00:02:15,249
info@mustwatch.eu reformy.cz

3 thoughts on “Nigel Farage přeje štastné a veselé a předpovídá rozpad EU”

  1. O tomto euroskeptickém webu jsem se dozvěděl nedávno od známých, tak jsem se chtěl podívat, jestli tu probíhají nějaké zajímavé a věcné debaty, do kterých by bylo inspirující přispět se svou špetkou do mlýna. Jenomže jaké zklámání na mne čekalo. Vždy když slyším někoho hlásat “jak to někdě doopravdy chodí” (podnadpis tohoto webu), tak si vzpomenu na paní učitelku z gymplu, která říkávala: “Když chceš něco kritizovat, tak o tom musíš hodně vědět.” No a vzhledem k tomu, že tento web vypadá spíše jako funclub Nigela Farage (jehož velmi populistické a trochu nacistické bludy z Království za kanálem dokáže v seriózní politické debatě fakticky sestřelit každý druhý) než jako alespoň rádoby investigativní portál, tak můžu jen komentovat, že se na tento web už nevrátím, protože je to prostě nuda a pro mne tudy cesta nevede. Na druhou stranu mám rád, když se mladí lidé v ČR aktivně zapojují do politického dění. A tak si snad budu jen tajně přát, že si to vezmou tvůrci webu k srdci a přijdou s něčím lepším. Díky. JN

  2. Eurohujerovi někdo rozšlapal bábovičku? Vsadím cokoliv, že toho vím o EU mnohem víc než vy, tak si ty kecy strčte za klobouk.

  3. Naštěstí se také jmenuji Josef Novotný a já říkám, že tento WEB je úžasný a že odvádíte skvělou práci, jen tak dál!!!!

Comments are closed.