Nigel Farage předpovídá zánik eura

[fb_like]

Přepis čeština
1
00:00:01,000 –> 00:00:04,000
10. výročí měny Euro

2
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Parlament oslavil tuto událost pozváním následujících hostů…

3
00:00:11,000 –> 00:00:16,000
Prezident Evropské centrální banky, Jean-Claude Trichet – popisovaný jako “evropský Bernanke” (Předseda výboru guvernérů Fedu v USA)

4
00:00:17,000 –> 00:00:23,000
Ekonomický a finanční komisař, Joaquin Almunia, popisovaný jako “evropský Paulson” (americký ministr financí)

5
00:00:24,000 –> 00:00:30,000
A “otec” (odmítnuté) Euroústavy, Valery Giscard d’Estaing, také přezdívaný ‘Le Roi Solei’ (Král Slunce)

6
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
Dámy a pánové, užíváte si 10. narozeniny Eura,

7
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
protože dost pochybuji o tom, že budete slavit dvacetiny.

8
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
To, co jsme toto ráno viděli, byla vzpomínka na staré sovětské časy.

9
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
Vzpomínáte si, jak byl oznamován úspěch pětiletek ještě před tím,

10
00:00:47,000 –> 00:00:49,000
než byly vůbec započaty,

11
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
s těmi všemi řečmi o rekordních sklizních a úžasných číslech produkce traktorů?

12
00:00:54,000 –> 00:00:56,000
A já předpokládám, že jsme, stejně jako tehdy,

13
00:00:56,000 –> 00:01:02,000
byli dnes ráno svědky události, kdy nám nevolení, stárnoucí byrokraté připomínali,

14
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
jaký obrovský úspěch celá tato věc měla.

15
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
To všechno jsou bludy.

16
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
Myšlenka, že ECB udělala dobrou práci je neuvěřitelná.

17
00:01:11,000 –> 00:01:16,000
Evropská centrální banka zvýšila minulý rok v červenci úrokové míry

18
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
přesně v okamžiku, kdy se trhy začaly hroutit

19
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
v celém zbytku světa šly míry prudce dolů.

20
00:01:22,000 –> 00:01:27,000
Samozřejmě mě nic z těchto věcí nemůže překvapit, protože o tom Euro je.

21
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
Je o politické třídě ukazující svou vůli nad národy Evropy.

22
00:01:31,000 –> 00:01:35,000
Vzpomeňte si, že jediné země, které měly referendum o Euru,

23
00:01:35,000 –> 00:01:37,000
byly Dánsko a Švédko

24
00:01:37,000 –> 00:01:39,000
a obě řekli ‘ne’,

25
00:01:39,000 –> 00:01:43,000
to malé slůvko, kterému se pokoušíte vyhnout, jak jen to jde.

26
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
Eurozóna nebyla ještě nikdy otestována, ale to přijde.

27
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
Španělsko má ekonomické potíže.

28
00:01:48,000 –> 00:01:53,000
Itálie, tak jak to říkali němečtí ekonomové, se nikdy neměla k Eurozóně připojit,

29
00:01:53,000 –> 00:01:57,000
ale situace v Řecku je myslím tam, kam byste měli namířit svou pozornost.

30
00:01:57,000 –> 00:02:01,000
Tisíce mladých lidí demonstrujících na ulicích,

31
00:02:01,000 –> 00:02:03,000
požadujících, aby jejich vláda něco udělala,

32
00:02:03,000 –> 00:02:05,000
požadujících, aby jejich vláda snížila úrokové míry,

33
00:02:05,000 –> 00:02:07,000
požadujících, aby jejich vláda devalvovala měnu.

34
00:02:07,000 –> 00:02:11,000
Ale řecká vláda je svázaná v Eurokazajce.

35
00:02:11,000 –> 00:02:13,000
Není nic, co mohou udělat.

36
00:02:13,000 –> 00:02:18,000
Ani budoucí volby v Řecku nic nezmění.

37
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
A když si lidé odebrali přes volební urny schopnost

38
00:02:23,000 –> 00:02:25,000
rozhodovat o své vlastní budoucnosti,

39
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
tak se obávám, že násilí se stává jedinou logickou alternativou.

40
00:02:29,000 –> 00:02:35,000
To co se vám s Eurem povedlo je, že jste chytili lidi do ekonomické pasti.

41
00:02:35,000 –> 00:02:39,000
Chytili jste lidi do pasti, ze které aby se dostali,

42
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
aby se z ní dostali, bude to chtít hodně odvahy,

43
00:02:42,000 –> 00:02:44,000
bude to chtít vedení

44
00:02:44,000 –> 00:02:47,000
a pravděpodobně nevyhnutelný ekonomický pokles.

45
00:02:47,000 –> 00:02:50,000
Klidně si můžete bučet a vysmívat se, ale zapamatujte si tohle:

46
00:02:50,000 –> 00:02:54,000
Británie, která je vně Eurozóny, byla schopná devalvovat,

47
00:02:54,000 –> 00:02:57,000
a také snížit úrokové míry.

48
00:02:57,000 –> 00:03:00,000
Byli jsme schopni udělat věci, které vy potřebujete udělat.

49
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
A klidně se posmívejte, jestli chcete,

50
00:03:02,000 –> 00:03:05,000
ale všimli jste si, že se dnes ráno na trzích z dluhopisy

51
00:03:05,000 –> 00:03:12,000
obchodovali řecké dluhopisy o 233 bazických bodů výše než neměcké?

52
00:03:12,000 –> 00:03:16,000
No, vím, že většina z vás v tomto sále vůbec neví, co to znamená,

53
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
a ti, kteří to vědí, se budou snažit to ignorovat.

54
00:03:20,000 –> 00:03:24,000
Jestli chcete, klidně pokračujte se strkáním svým hlav do písku.

55
00:03:24,000 –> 00:03:27,000
Můžete ignorovat trhy, jestli chcete,

56
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
ale časem nebudou trhy ignorovat vás. Mockrát děkuji.

57
00:03:34,000 –> 00:03:38,000
Toto ranní zasedání je u konce…

58
00:03:43,000 –> 00:03:47,000
Před zasedáním byly pohledy s čokoládovými Eury rozdávány europoslancům…

59
00:03:56,000 –> 00:03:58,000
Pozor! Má sklon tát!

60
00:03:59,000 –> 00:04:02,000
10. narozeniny Eura: Žádný čas na oslavu

61
00:04:43,000 –> 00:04:45,000
Ochranka…

62
00:04:45,000 –> 00:04:47,000
Je tu nějaký problém?

63
00:04:47,000 –> 00:04:49,000
Ten pán mě strkal…

64
00:04:49,000 –> 00:04:53,000
Volby do Evropského parlamentu v červnu 2009

65
00:04:53,000 –> 00:04:56,000
www.mustwatch.eu

Přepis angličtina
1
00:00:01,000 –> 00:00:04,000
10th Anniversary of the Euro

2
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Parliament celebrated the event by inviting, among others…

3
00:00:11,000 –> 00:00:16,000
The president of the European Central Bank, Jean-Claude Trichet – described as the “Bernake of Europe” (US ‘Federal Reserve’ chairman)

4
00:00:17,000 –> 00:00:23,000
Economic and Monetary Affairs Commissioner, Joaquin Almunia, described as the “Paulson of Europe” (US Treasure Secretary)

5
00:00:24,000 –> 00:00:30,000
And the ‘Father of the (rejected) EU Constitution, Valery Giscard d’Estaing, also called ‘Le Roi Soleil’

6
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
Ladies and gentlemen, do enjoy the 10th birthday of the Euro

7
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
because I very much doubt you will be celebrating the 20th.

8
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
What we have seen this morning has been reminiscent of the old Soviet times.

9
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
Do you remember when the five-year plans were announced to be successes

10
00:00:47,000 –> 00:00:49,000
often before they were even launched,

11
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
with much talk of record harvests and wonderful production figures for tractors?

12
00:00:54,000 –> 00:00:56,000
And I suppose, much like those days,

13
00:00:56,000 –> 00:01:02,000
we have been treated this morning to a succession of unelected, ageing bureaucrats

14
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
telling us what a great success the whole thing has been.

15
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
It is all delusional stuff.

16
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
The idea that the ECB has done a good job is extraordinary.

17
00:01:11,000 –> 00:01:16,000
It was last July when the European Central Bank put interest rates up,

18
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
just at the very moment that the markets were going into meltdown

19
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
and rates were being slashed across the rest of the world.

20
00:01:22,000 –> 00:01:27,000
Of course none of this surprises me because what this Euro is all about

21
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
it’s about a political class imposing its will upon the peoples of Europe.

22
00:01:31,000 –> 00:01:35,000
Remember that only two countries had a referendum on the Euro,

23
00:01:35,000 –> 00:01:37,000
Denmark and Sweden,

24
00:01:37,000 –> 00:01:39,000
and both of them said ‘no’,

25
00:01:39,000 –> 00:01:43,000
that little word that you try and avoid if you possibly can.

26
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
The euro zone has never been tested but it is about to be.

27
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
Spain is in economic trouble.

28
00:01:48,000 –> 00:01:53,000
Italy, as German economists at the time said, should never have joined the Euro,

29
00:01:53,000 –> 00:01:57,000
but the situation in Greece is, I think, where we should focus our attention.

30
00:01:57,000 –> 00:02:01,000
Thousands of young people out on the streets demonstrating,

31
00:02:01,000 –> 00:02:03,000
demanding their government does something,

32
00:02:03,000 –> 00:02:05,000
demanding that their government cuts rates,

33
00:02:05,000 –> 00:02:07,000
demanding that their government devalues.

34
00:02:07,000 –> 00:02:11,000
But the Greek Government is stuck inside the euro straitjacket.

35
00:02:11,000 –> 00:02:13,000
There is nothing it can do.

36
00:02:13,000 –> 00:02:18,000
There is nothing that a future general election can do in Greece to change anything.

37
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
And when people have taken away from them the ability through the ballot box,

38
00:02:23,000 –> 00:02:25,000
to determine their own futures,

39
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
then I am afraid that violence becomes the only logical alternative.

40
00:02:29,000 –> 00:02:35,000
What you have done with this euro is you have trapped people in an economic prison.

41
00:02:35,000 –> 00:02:39,000
You have trapped people in a Völkerkerker from which to get out,

42
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
from which to get out, it will take great courage,

43
00:02:42,000 –> 00:02:44,000
it will take leadership

44
00:02:44,000 –> 00:02:47,000
or possibly the inevitable economic meltdown.

45
00:02:47,000 –> 00:02:50,000
You can boo, you can jeer, but remember this:

46
00:02:50,000 –> 00:02:54,000
Britain outside of the euro has been able to devalue,

47
00:02:54,000 –> 00:02:57,000
has been able to slash interest rates.

48
00:02:57,000 –> 00:03:00,000
We have been able to do the things that we need to do.

49
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
And jeer on if you like,

50
00:03:02,000 –> 00:03:05,000
but have you noticed that on the bond markets this morning

51
00:03:05,000 –> 00:03:12,000
Greek bonds are trading 233 basis points higher than German bonds?

52
00:03:12,000 –> 00:03:16,000
Now I know that most of you in this room will not even know what that means

53
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
and those that do will do their best to ignore it.

54
00:03:20,000 –> 00:03:24,000
You can go on, if you want, burying your heads in the sand.

55
00:03:24,000 –> 00:03:27,000
You can ignore the markets if you want to,

56
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
but in time the markets will not ignore you. Thank you very much.

57
00:03:34,000 –> 00:03:38,000
The morning session ends…

58
00:03:43,000 –> 00:03:47,000
Before the debate, postcards with chocolate euro coins were handed out to MEPs…

59
00:03:56,000 –> 00:03:58,000
Warning! Prone to meltdown!

60
00:03:59,000 –> 00:04:02,000
The euro’s 10th birthday: No time for celebration

61
00:04:43,000 –> 00:04:45,000
Security…

62
00:04:45,000 –> 00:04:47,000
Is there a problem?

63
00:04:47,000 –> 00:04:49,000
This gentleman was pushing…

64
00:04:49,000 –> 00:04:53,000
European elections June 2009

65
00:04:53,000 –> 00:04:56,000
www.mustwatch.eu