Nigel Farage: Podvod a opovržení

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Podvod a opovržení — O protlačování euroústavy

2
00:00:04,000 –> 00:00:08,000
Pane předsedo, to, co provádí Evropský parlament,

3
00:00:08,000 –> 00:00:10,000
při této debatě a následném hlasování,

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
není nic menšího než kolosální podvod.

5
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
Vykládají se nám tu snůšky lží

6
00:00:17,000 –> 00:00:23,000
a vykládají se proto, že evropským národům nechcete

7
00:00:23,000 –> 00:00:25,000
dovolit hlasovat v referendech, která jste jim slíbili.

8
00:00:25,000 –> 00:00:30,000
Občanům je tak vnucována vůle politické třídy.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
Všichni známe pravdu, Lisabonská smlouva je to samé

10
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
jako Evropská ústava

11
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
– přesně stejný počet nových kompetencí,

12
00:00:38,000 –> 00:00:43,000
přesně stejný počet oblastí, kde země přicházejí o právo veta.

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
Ve skutečnosti je stejná v každém ohledu!

14
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
A i když se tak nejmenuje, JE to ústava!

15
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
Protože dává Evropské unii plnou právní subjektivitu,

16
00:00:53,000 –> 00:00:59,000
ale co je horší, umožňuje jí, aby napříště sama měnila svá pravidla,

17
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
aniž by musela žádat další mezivládní konference o svolení.

18
00:01:03,000 –> 00:01:10,000
Dává Evropské unii právo řídit svými zákony doslova každičký krok našich životů.

19
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
Říkali mi, že prý nemám důvod k obavám,

20
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
protože vlajka a hymna přece byly vypuštěny.

21
00:01:15,000 –> 00:01:17,000
No, to vykládejte někomu jinému!

22
00:01:17,000 –> 00:01:19,000
Tamhle vepředu je přece vlajka jako hrom.

23
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
Samé nesmysly. Je to všechno součást oné lži.

24
00:01:22,000 –> 00:01:27,000
Pravda je taková, že jste příliš zbabělí, než abyste vypsali referendum.

25
00:01:27,000 –> 00:01:29,000
Nechcete slyšet, co si myslí voliči,

26
00:01:29,000 –> 00:01:35,000
a teď se uchylujete k totalitárním praktikám, abyste tu smlouvu protlačili.

27
00:01:35,000 –> 00:01:37,000
Slyšeli jsme Dannyho Cohn-Bendita,

28
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
když řekl, že ti, kteří oponují Lisabonu jsou duševně nemocní.

29
00:01:40,000 –> 00:01:42,000
Slyšeli jsme pana Schulze,

30
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
když řekl, že ti z nás, kteří protestují proti naprosté nečestnosti tohoto projektu,

31
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
se chovají jako nacisté ve třicátých letech.

32
00:01:50,000 –> 00:01:53,000
No, já myslím, že normální slušní evropští občané,

33
00:01:53,000 –> 00:01:58,000
si sami udělají obrázek, kdo je tady extremista.

34
00:01:58,000 –> 00:02:00,000
A musím říci, že přeji lidem v Irsku,

35
00:02:00,000 –> 00:02:02,000
přeji těm, kdo věří v demokracii,

36
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
aby v referendu za pár měsíců byli úspěšní.

37
00:02:05,000 –> 00:02:08,000
A doufám, že vyřknou hlasité, důrazné “ne”

38
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
a doufám, že vůle evropských národů bude respektována,

39
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
a ne jen vůle vás, politické třídy.

40
00:02:15,000 –> 00:02:17,000
Ano, dnes se možná sebejistě usmíváte,

41
00:02:17,000 –> 00:02:21,000
jenže voliči vámi opovrhují stále víc a víc!

42
00:02:22,000 –> 00:02:29,000
Překlad: www.svobodni.cz a www.reformy.cz. Podepište petice.eu

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Deceit and Contempt — Pushing through the EU constitution

2
00:00:04,000 –> 00:00:08,000
Mr. President, what the European Parliament is engaged in here today,

3
00:00:08,000 –> 00:00:10,000
with this debate and subsequent vote,

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
is nothing less than a massive exercise in deceit.

5
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
A pack of lies are being told

6
00:00:17,000 –> 00:00:23,000
and they’re being told because you do not want the peoples of Europe

7
00:00:23,000 –> 00:00:25,000
to have the referendums that you promised them.

8
00:00:25,000 –> 00:00:30,000
It is the imposition of the will of the political class upon the citizens.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
We all know the truth, the Lisbon Treaty is the same

10
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
as the EU Constitution

11
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
– exactly the same number of new competencies,

12
00:00:38,000 –> 00:00:43,000
exactly the same number of surrenders of veto.

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
It is virtually identical in every regard!

14
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
And it is constitutional!

15
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
Because it gives the European Union a full legal personality

16
00:00:53,000 –> 00:00:59,000
but, worse still, gives it the ability to amend itself in the future

17
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
without having to refer to more intergovernmental conferences.

18
00:01:03,000 –> 00:01:10,000
It gives the EU the ability to legislate over literally every single aspect of our lives.

19
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
I am told, though, I shouldn’t worry,

20
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
because the flag and the anthem have been dropped.

21
00:01:15,000 –> 00:01:17,000
Well, pull the other one!

22
00:01:17,000 –> 00:01:19,000
There is a great big flag at the front there.

23
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
It’s nonsense. It’s all part of the lie.

24
00:01:22,000 –> 00:01:27,000
The truth is that you are too chicken to have a referendum.

25
00:01:27,000 –> 00:01:29,000
You don’t wanna hear the voice of the people,

26
00:01:29,000 –> 00:01:35,000
and now you resort to totalitarian means to get this Treaty through.

27
00:01:35,000 –> 00:01:37,000
We heard Danny Cohn-Bendit

28
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
say that those that oppose this Treaty are mentally ill.

29
00:01:40,000 –> 00:01:42,000
We heard Mr. Schulz

30
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
say that those of us that objected to the sheer dishonesty of this project

31
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
were behaving like Nazis back in the 1930s.

32
00:01:50,000 –> 00:01:53,000
Well, I think the ordinary decent citizens of Europe

33
00:01:53,000 –> 00:01:58,000
will make out, will work out for themselves who the extremists are.

34
00:01:58,000 –> 00:02:00,000
And I must say, I wish the people of Ireland,

35
00:02:00,000 –> 00:02:02,000
I wish those that believe in democracy,

36
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
every success in a couple of months’ time.

37
00:02:05,000 –> 00:02:08,000
And I hope they send a large resounding ‘no’,

38
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
and I hope the voice of the peoples of Europe will be heard,

39
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
not that of just you, the political class.

40
00:02:15,000 –> 00:02:17,000
And you may be complacent today,

41
00:02:17,000 –> 00:02:21,000
but you are increasingly being held in contempt!

42
00:02:22,000 –> 00:02:29,000
help translate at www.reformy.cz and sign the petition at petice.eu