Nigel Farage: Pane Barroso, jste jako Chruščov


Přepis, čeština
1
00:00:00,269 –> 00:00:05,000
Pan předseda Nigel Farage, Svoboda a demokracie

2
00:00:05,000 –> 00:00:10,350
Děkuji, pane Barroso, dnes ráno jste nám povídal, že Evropská unie je vynikající myšlenka.

3
00:00:10,350 –> 00:00:12,539
a přestože jste uznal,

4
00:00:12,539 –> 00:00:15,910
že tu jsou jeden nebo dva malé ekonomické problémy, objasnil jste,

5
00:00:15,910 –> 00:00:19,570
že pracovní místa a růst se dostaví, že všechno funguje, jak má.

6
00:00:19,570 –> 00:00:21,380
Ve skutečnosti jste vykreslil vidinu,

7
00:00:21,380 –> 00:00:25,440
že je před námi doba evropského obrození.

8
00:00:25,440 –> 00:00:30,670
Jako bývalý komunista si asi pamatujete staré sovětské politiky,

9
00:00:30,670 –> 00:00:32,279
kteří se stavěli za mikrofon, aby pronesli své projevy

10
00:00:32,279 –> 00:00:35,360
a řekli každému, že jsme zažili rekordní úrodu

11
00:00:35,360 –> 00:00:37,989
nebo že produkce traktorů byla hrozně dobrá

12
00:00:37,989 –> 00:00:41,810
a oni si samozřejmě mysleli, že dějiny jsou na jejich straně.

13
00:00:41,810 –> 00:00:44,050
Skutečně, prezident Chruščov se zvedl a řekl Západu:

14
00:00:44,050 –> 00:00:48,860
Pohřbíme vás. Tak moc věřil svému Svazu.

15
00:00:48,860 –> 00:00:52,510
Když se na to díváme nyní, tak se samozřejmě smějeme.

16
00:00:52,510 –> 00:00:54,690
Myslím, že v nadcházejících letech

17
00:00:54,690 –> 00:00:56,570
se lidé podívají zpět a řeknou:

18
00:00:56,570 –> 00:01:01,719
Kde sakra vzal tenhle nezvolený muž tolik pravomocí

19
00:01:01,719 –> 00:01:04,889
a jak se mohla evropská politická třída, která sedí v této místnosti,

20
00:01:04,889 –> 00:01:09,880
rozhodnout, že komunitární metoda

21
00:01:09,880 –> 00:01:12,600
by měla nahradit národní demokracii?

22
00:01:12,600 –> 00:01:15,509
Myslím, že lidí se budou dívat zpět v úžasu,

23
00:01:15,509 –> 00:01:18,130
že jsme se vzdali demokracie.

24
00:01:18,130 –> 00:01:23,889
Ale vy chcete udělat to, že řeknete,

25
00:01:23,889 –> 00:01:25,740
fajn, máme Evropskou unii

26
00:01:25,740 –> 00:01:28,429
a teď jí musíme mít víc.

27
00:01:28,429 –> 00:01:29,560
Takže jako architekt

28
00:01:29,560 –> 00:01:32,749
– a Vy jste jeden z klíčových architektů současného selhání –

29
00:01:32,749 –> 00:01:36,549
říkáte, že přestože doteď všechno bylo špatně,

30
00:01:36,549 –> 00:01:39,950
budeme dělat stále více toho samého.

31
00:01:39,950 –> 00:01:43,069
Myslel jsem, že to je definice bláznovství.

32
00:01:43,069 –> 00:01:45,849
Nemůžu uvěřit tomu, že tohle je racionální odpoveď,

33
00:01:45,849 –> 00:01:49,399
na jakoukoliv stiuaci, ve které se nacházíte;

34
00:01:49,399 –> 00:01:51,880
tohle je daleko od Stavu unie,

35
00:01:51,880 –> 00:01:56,240
Podle mě je to spíš Unie ve stavu čurbesu,

36
00:01:56,240 –> 00:01:59,599
protože podívejte se na to zmatení.

37
00:01:59,599 –> 00:02:02,359
Máme Vás jako předsedu Evropské komise,

38
00:02:02,359 –> 00:02:05,069
máme předsedu Evropského parlamentu;

39
00:02:05,069 –> 00:02:08,119
máme mého starého přítele Hermana van Rompuye,

40
00:02:08,119 –> 00:02:11,450
který je stálým předsedou Evropské rady;

41
00:02:11,450 –> 00:02:12,380
máme Poláky,

42
00:02:12,380 –> 00:02:16,890
kteří jsou předsedové Evropské rady přechodně;

43
00:02:16,890 –> 00:02:18,590
máme tu předsedy v celé téhle místnosti.

44
00:02:18,590 –> 00:02:21,120
Propánakrále, dokonce i já jsem předseda.

45
00:02:21,120 –> 00:02:26,700
Shluk ryb je hejno, ale nejsem si jist, co je shluk předsedů,

46
00:02:26,700 –> 00:02:29,840
možná “neschopno”, já nevím.

47
00:02:29,840 –> 00:02:33,300
Ale určitě pokud odstraníte demokratickou zpětnou vazbu,

48
00:02:33,300 –> 00:02:36,590
pak je jasné, že nikdo za nic neodpovídá,

49
00:02:36,590 –> 00:02:40,890
a vyvíjí se z toho Unie netolerance.

50
00:02:40,890 –> 00:02:42,970
Kdokoliv, kdo se tady postaví a dovolí si

51
00:02:42,970 –> 00:02:47,150
přednést politický názor, který se odlišuje od obecně vžitého názoru,

52
00:02:47,150 –> 00:02:51,820
je odepsán jako blázen, šílenec, neurvalec a fašista;

53
00:02:51,820 –> 00:02:54,680
slýcháme to od těchto lidí už roky.

54
00:02:54,680 –> 00:02:56,920
Ta netolerance je tak hluboká,

55
00:02:56,920 –> 00:02:59,570
že když máme referenda ve Francii,

56
00:02:59,570 –> 00:03:03,480
Nizozemsku a Irsku, která váš názor odmítnou,

57
00:03:03,480 –> 00:03:07,790
tak vy jako politická třída to berete jako problém, který se musí překonat.

58
00:03:07,790 –> 00:03:11,100
Takže mám velké obavy, co se celé podstaty této Unie týče.

59
00:03:11,100 –> 00:03:14,560
Evropou se žene nový nacionalismus.

60
00:03:14,560 –> 00:03:17,570
Chcete zrušit národní státy,

61
00:03:17,570 –> 00:03:21,220
ve vašem případě, pane Schulzi, asi proto, že se stydíte za svou minulost.

62
00:03:21,220 –> 00:03:25,490
A vy teď chcete, aby tato vlajka, tato vlajka a nová hymna

63
00:03:25,490 –> 00:03:27,210
nahradila národní státy,

64
00:03:27,210 –> 00:03:29,860
a je vám jedno, jak se k tomu dostanete.

65
00:03:29,860 –> 00:03:32,450
Pokud musíte rozdrtit národní demokracii,

66
00:03:32,450 –> 00:03:35,900
pokud musíte být proti lidovým referendům,

67
00:03:35,900 –> 00:03:38,680
prostě to odhodíte stranou a řeknete, že to je populismus.

68
00:03:38,680 –> 00:03:40,630
Ale ne, není, to je demokracie.

69
00:03:40,630 –> 00:03:43,330
Co se teď žene severní Evropou,

70
00:03:43,330 –> 00:03:47,590
začalo to v dubnu tím ohromujícím výsledkem ve finských parlamentních volbách,

71
00:03:47,590 –> 00:03:52,000
je nová demokratická revoluce.

72
00:03:52,000 –> 00:03:53,720
Není antievropská.

73
00:03:53,720 –> 00:03:56,900
Chce Evropu obchodu;

74
00:03:56,900 –> 00:03:59,310
chce Evropu spolupráce;

75
00:03:59,310 –> 00:04:02,130
chce Evropu, kde můžeme dělat studentské výměnné pobyty

76
00:04:02,130 –> 00:04:04,980
a kde můžeme pracovat v hlavních městech ostatních států;

77
00:04:04,980 –> 00:04:06,500
chce tyhle věci.

78
00:04:06,500 –> 00:04:10,360
Ale nechce tento model Evropské unie.

79
00:04:10,360 –> 00:04:16,939
Upřímně, vy všichni jste teď muži včerejška.

80
00:04:16,939 –> 00:04:19,489
Děkuji.

81
00:04:19,489 –> 00:04:25,300
Pane předsedo Faragi, je tu k vám spousta faktických připomínek.

82
00:04:25,300 –> 00:04:30,990
Ale dám vám jenom jenom jednu příležitost k reakci.

83
00:04:30,990 –> 00:04:33,169
Kolega Duff.

84
00:04:33,169 –> 00:04:35,159
Faktická poznámka, jedna!

85
00:04:35,159 –> 00:04:41,389
Pane předsedo, rád bych se zeptal pana Farage,

86
00:04:41,389 –> 00:04:59,389
jaká je jeho odpověď pro malou Británii na výzvy globalizace.

87
00:04:59,389 –> 00:05:01,590
Pane předsedo, tohle se často říká,

88
00:05:01,590 –> 00:05:04,229
totiž že země jako Británie má jenom 62 miliónů obyvatel,

89
00:05:04,229 –> 00:05:07,650
a cožpak pro nás není lepší být součástí velkého evropské klubu,

90
00:05:07,650 –> 00:05:09,840
abychom měli větší hlas na světové scéně?

91
00:05:09,840 –> 00:05:10,870
To je legrační, ne?

92
00:05:10,870 –> 00:05:14,120
Tady je Británie, pátá největší země mezinárodního obchodu,

93
00:05:14,120 –> 00:05:20,710
která má teď zakázáno, zakázáno!, vstoupit do jednání ve Světové obchodní organizaci,

94
00:05:20,710 –> 00:05:22,110
protože to všechno dělá,

95
00:05:22,110 –> 00:05:25,249
naším jménem, nevolený evropský komisař.

96
00:05:25,249 –> 00:05:29,749
Pane Duffe, odpověď je ve skutečnosti taková, že nezávislá Británie,

97
00:05:29,749 –> 00:05:32,680
která obchoduje a spolupracuje se svými evropskými sousedy,

98
00:05:32,680 –> 00:05:34,639
by byla ve věku globalizace

99
00:05:34,639 –> 00:05:38,710
schopná navázat své obchodní vztahy po celém světě.

100
00:05:38,710 –> 00:05:41,240
Pro zemi jako je ta naše by dávalo smysl,

101
00:05:41,240 –> 00:05:43,879
abychom začali v anglicky mluvícím světě,

102
00:05:43,879 –> 00:05:47,620
který sdílí náš právní systém – s naším vlastním příbuzenstvem v Commonwealthu,

103
00:05:47,620 –> 00:05:53,539
na který jsme se tak ostudně obrátili zády.

104
00:05:55,539 –> 00:06:04,680
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,269 –> 00:00:05,000
Co-president Nigel Farage, Freedom and Democracy

2
00:00:05,000 –> 00:00:10,350
Thank you, Mr Barroso you told us this morning that the European Union is an inspiration.

3
00:00:10,350 –> 00:00:12,539
and whilst you admitted to there being

4
00:00:12,539 –> 00:00:15,910
one or two little economic problems, you made it perfectly clear

5
00:00:15,910 –> 00:00:19,570
that jobs and growth were to follow, that everything is going well.

6
00:00:19,570 –> 00:00:21,380
In fact you painted a vision that

7
00:00:21,380 –> 00:00:25,440
a new period of European renewal is upon us.

8
00:00:25,440 –> 00:00:30,670
As a former Communist yourself you probably remember the old Soviet leaders

9
00:00:30,670 –> 00:00:32,279
getting up to give their speeches

10
00:00:32,279 –> 00:00:35,360
and telling everybody that there was a record harvest

11
00:00:35,360 –> 00:00:37,989
or that tractor production figures were terribly good,

12
00:00:37,989 –> 00:00:41,810
and they of course believed that history was on their side.

13
00:00:41,810 –> 00:00:44,050
In fact President Khrushchev got up and said to the West:

14
00:00:44,050 –> 00:00:48,860
we will bury you. So much did he believe in his own Union.

15
00:00:48,860 –> 00:00:52,510
Now of course we look back at that and we laugh.

16
00:00:52,510 –> 00:00:54,690
I think that in our tomorrows people

17
00:00:54,690 –> 00:00:56,570
will look back at you and they will say:

18
00:00:56,570 –> 00:01:01,719
how on earth did this unelected man get all of this power

19
00:01:01,719 –> 00:01:04,889
and how did Europe’s political class sitting in this room

20
00:01:04,889 –> 00:01:09,880
decide that the Community method

21
00:01:09,880 –> 00:01:12,600
should replace national democracy?

22
00:01:12,600 –> 00:01:15,509
I think people will look back in astonishment

23
00:01:15,509 –> 00:01:18,130
that we have surrendered democracy.

24
00:01:18,130 –> 00:01:23,889
But what you want to do is to say,

25
00:01:23,889 –> 00:01:25,740
right, we have a European Union

26
00:01:25,740 –> 00:01:28,429
and what we have to do now is have more of it.

27
00:01:28,429 –> 00:01:29,560
So, as an architect

28
00:01:29,560 –> 00:01:32,749
– and you are one of the key architects of the current failure –

29
00:01:32,749 –> 00:01:36,549
what we’re going to do even though everything to date has been wrong

30
00:01:36,549 –> 00:01:39,950
we are going to do more of the same.

31
00:01:39,950 –> 00:01:43,069
I thought that was a definition of madness.

32
00:01:43,069 –> 00:01:45,849
I cannot believe that this is a rational response

33
00:01:45,849 –> 00:01:49,399
to any situation in which you find yourself and,

34
00:01:49,399 –> 00:01:51,880
far from it being a State of the Union,

35
00:01:51,880 –> 00:01:56,240
I would argue that the Union is in a state

36
00:01:56,240 –> 00:01:59,599
because just look at the confusion.

37
00:01:59,599 –> 00:02:02,359
We have got you as President of the European Commission,

38
00:02:02,359 –> 00:02:05,069
we have a President of the European Parliament;

39
00:02:05,069 –> 00:02:08,119
we have got my old friend Herman van Rompuy

40
00:02:08,119 –> 00:02:11,450
who is the permanent President of the European Council;

41
00:02:11,450 –> 00:02:12,380
we have got the Poles,

42
00:02:12,380 –> 00:02:16,890
they are now presidents temporarily of the European Council;

43
00:02:16,890 –> 00:02:18,590
we have got presidents all round this room.

44
00:02:18,590 –> 00:02:21,120
Goodness me, even I am a President.

45
00:02:21,120 –> 00:02:26,700
I am not sure what the collective noun for presidents is,

46
00:02:26,700 –> 00:02:29,840
perhaps an incompetence. I do not know.

47
00:02:29,840 –> 00:02:33,300
But certainly when you take away democratic accountability

48
00:02:33,300 –> 00:02:36,590
it is clear that nobody really is in charge

49
00:02:36,590 –> 00:02:40,890
and it is developing as a Union of intolerance.

50
00:02:40,890 –> 00:02:42,970
Anybody who stands up here and dares

51
00:02:42,970 –> 00:02:47,150
to give a political view which is different from the received wisdom

52
00:02:47,150 –> 00:02:51,820
is written off as mad, insane, violent and fascist;

53
00:02:51,820 –> 00:02:54,680
we have heard it for years from these people.

54
00:02:54,680 –> 00:02:56,920
The intolerance is so deep that,

55
00:02:56,920 –> 00:02:59,570
when we get referendums in France,

56
00:02:59,570 –> 00:03:03,480
the Netherlands and Ireland that reject your view,

57
00:03:03,480 –> 00:03:07,790
you as a political class see it as a problem to be overcome.

58
00:03:07,790 –> 00:03:11,100
So I am very worried about the whole root of this Union.

59
00:03:11,100 –> 00:03:14,560
There is a new nationalism that is sweeping Europe.

60
00:03:14,560 –> 00:03:17,570
You want to abolish the nation states,

61
00:03:17,570 –> 00:03:21,220
in your case, Mr Schulz, perhaps because you are ashamed of your past.

62
00:03:21,220 –> 00:03:25,490
And you now want this flag, this flag and a new anthem

63
00:03:25,490 –> 00:03:27,210
to replace nation states

64
00:03:27,210 –> 00:03:29,860
and you do not care how you get there.

65
00:03:29,860 –> 00:03:32,450
If you have to crush national democracy,

66
00:03:32,450 –> 00:03:35,900
if you have to oppose popular referendums,

67
00:03:35,900 –> 00:03:38,680
you just sweep this aside and say that it is populism.

68
00:03:38,680 –> 00:03:40,630
But it is not, it is democracy.

69
00:03:40,630 –> 00:03:43,330
What is sweeping northern Europe now,

70
00:03:43,330 –> 00:03:47,590
starting off in April with that amazing result in the Finnish general election,

71
00:03:47,590 –> 00:03:52,000
is a new democratic revolution sweeping northern Europe.

72
00:03:52,000 –> 00:03:53,720
It is not anti-European.

73
00:03:53,720 –> 00:03:56,900
It wants a Europe of trade;

74
00:03:56,900 –> 00:03:59,310
it wants a Europe of cooperation;

75
00:03:59,310 –> 00:04:02,130
it wants a Europe where we can do student exchanges

76
00:04:02,130 –> 00:04:04,980
and we can work in each others’ capital cities;

77
00:04:04,980 –> 00:04:06,500
it wants those things.

78
00:04:06,500 –> 00:04:10,360
But it does not want this European Union model.

79
00:04:10,360 –> 00:04:16,939
Frankly, you are all now yesterday’s men.

80
00:04:16,939 –> 00:04:19,489
Thank you very much.

81
00:04:19,489 –> 00:04:25,300
Mister president Farage I have a big number of blue cards to you.

82
00:04:25,300 –> 00:04:30,990
But I will give you only one possibility to answer.

83
00:04:30,990 –> 00:04:33,169
Colleague Duff.

84
00:04:33,169 –> 00:04:35,159
Blue card question one!

85
00:04:35,159 –> 00:04:41,389
Mr President, I would like to ask Mr Farage

86
00:04:41,389 –> 00:04:59,389
what his answer is for little Britain to the challenges of globalisation.

87
00:04:59,389 –> 00:05:01,590
Mr President, this point is often made,

88
00:05:01,590 –> 00:05:04,229
namely that a country like Britain is only 62 million people

89
00:05:04,229 –> 00:05:07,650
and are we not better off being part of a big European club

90
00:05:07,650 –> 00:05:09,840
so that we can have more of a voice on the world stage?

91
00:05:09,840 –> 00:05:10,870
Funny that, is it not?

92
00:05:10,870 –> 00:05:14,120
Here is Britain, the world’s fifth largest trading nation,

93
00:05:14,120 –> 00:05:20,710
which is now prohibited, prohibited from going into World Trade Organisation talks

94
00:05:20,710 –> 00:05:22,110
because all of that is done,

95
00:05:22,110 –> 00:05:25,249
on our behalf, by an unelected European Commissioner.

96
00:05:25,249 –> 00:05:29,749
Mr Duff, the answer actually is that an independent Britain

97
00:05:29,749 –> 00:05:32,680
that trades and cooperates with her European neighbours

98
00:05:32,680 –> 00:05:34,639
in an age of globalisation

99
00:05:34,639 –> 00:05:38,710
would be able to forge her own trade relationships across the world.

100
00:05:38,710 –> 00:05:41,240
It would make sense for a country like ours

101
00:05:41,240 –> 00:05:43,879
to start off with the English-speaking world,

102
00:05:43,879 –> 00:05:47,620
which shares common law – our own kith and kin in the Commonwealth

103
00:05:47,620 –> 00:05:53,539
who we turned our backs on so shamefully.

104
00:05:55,539 –> 00:06:04,680
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz