Nigel Farage: Nerostoucí zóna hospodářské katastrofy

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debata: Posílená spolupráce ohledně daně z finančních transakcí

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Děkuji, teď pan Farage.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Děkuji, panuje tu vžitý názor, že všechny hospodářské problémy

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
v Evropské unii a obzvláště ten binec v eurozóně

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
jsou způsobeny anglo-saskými kapitálovými trhy,

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
a proto na ně musíme zaútočit.

7
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
A o to jde také v případě daně z finančních transakcí.

8
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
A to mi říká dvě věci.

9
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
Zaprvé, ten jednostranný přístup k dani z finančních transakcí,

10
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
ke globálnímu oteplování,

11
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
ke všem těmto věcem, způsobuje, že Evropa se ve světě stává

12
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
slabě rostoucí zónou hospodářské katastrofy.

13
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
To je rána, kterou jsme si způsobili sami.

14
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
Ty země, kterí to dělají, poškozují svoji vlastní schopnost obchodovat

15
00:00:47,000 –> 00:00:50,000
a druhá věc, kterou mi to říká: Přestože britská vláda

16
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
s tímto rozumně nesouhlasí,

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
tak ten samotný fakt, že to bylo navrženo a že přes dvě třetiny té daně

18
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
by byly vybrány v londýnském City,

19
00:00:59,000 –> 00:01:01,000
mi říká, že bychom v tomto klubu vůbec neměli být.

20
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
Navrhli jste to, abyste poškodili finanční trhy a konkrétně abyste poškodili Británii.

21
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
Je to špatná myšlenka pro nás a je to špatná myšlenka taky pro vás.

22
00:01:10,000 –> 00:01:16,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debate: Enhanced cooperation on the financial transaction tax

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Thank you very much, Mr Farage.

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Thank you, it’s received wisdom here that all the economic problems

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
in the European Union and in particular the shambles of the Eurozone

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
is all caused by the Anglo-Saxon capital markets

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
and therefore they must be attacked.

7
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
And that’s what the Financial Transaction Tax is really all about.

8
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
And it says two things to me.

9
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
Firstly, this unilateral approach on Financial Transaction Tax,

10
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
on global warming policy,

11
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
on all of these things is rendering Europe to be

12
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
the low-growth economic disaster zone of the world.

13
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
This is a self-inflicted wound.

14
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
These countries that are doing it are damaging their ability to do this business

15
00:00:47,000 –> 00:00:50,000
and the second thing it tells me, even though the British government

16
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
sensibly are not going along with this,

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
the very fact that this was proposed and that over two thirds of the tax

18
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
would be raised from the City of London

19
00:00:59,000 –> 00:01:01,000
tells me we shouldn’t be in this club at all.

20
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
It was put in place to damage financial markets and in particular to damage Britain.

21
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
It’s a bad idea for us and it’s a bad idea for you, too.

22
00:01:10,000 –> 00:01:16,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

One thought on “Nigel Farage: Nerostoucí zóna hospodářské katastrofy”

  1. Tak tak, EU vymýšlí pořád další a další nesmyslné povinnosti, které ovšem neplatí mimo EU -tzn. firmy mimo EU nezatížené slybomyslnými restrikcemi eurohujerů se budou rozvíjet bez 40% zastoupení žen ve vedoucích pozicích, bez podpory obnovitelných zdrojů, bez povinnosti zaměstnávat absolventy atd. a budou prosperovat. To povede jen k tomu, že firmy si změní sídla mimo EU, aby se tomu šikanování a zbytečným nákladům vyhnuly a v EU nám zůstane jen neproduktivní sféra a především státní úředníci.

Comments are closed.