Nigel Farage: Ne federální Evropa, ale porobení států

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Za poslanecký klub EFD pan Farage.

2
00:00:05,000 –> 00:00:08,000
Takže, pane Van Rompuyi, když jste se tady objevil poprvé,

3
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
ta řeč mě tedy nakonec přišla celkem draho,

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
řekl jsem, že budete tichým vrahem demokracie národních států.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
A je to tak, svým mdlým a technokratickým způsobem,

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
jste postupoval tím směrem.

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
Ale musím říct, že jste ještě horší, než jsem si myslel, že budete.

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
Myslel jsem, že budete chtít federální Evropu – federální unii.

9
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
Ale ve skutečnosti každým svým výrokem dáváte najevo,

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
že to, co chcete, je absolutní podmanění států

11
00:00:32,000 –> 00:00:37,000
naprosto nedemokratickým strukturám se sídlem v Bruselu.

12
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
Špatně jsem pochopil ty bailouty. Myslel jsem, když ty bailouty přišly –

13
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
a viděl jsem tu paniku v tomto parlamentu,

14
00:00:43,000 –> 00:00:45,000
že se budete bát hospodářského zhroucení.

15
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
Ale vy jste byl celou dobu klidný,

16
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
protože jste bailouty viděl jako příležitost pro převzetí řízení.

17
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Podívejte se, jak je dnes spravováno Irsko.

18
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
Nebo třeba Řecko.

19
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
Zlověstně znějící Trojka (EK, ECB a IMF) přiletí,

20
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
50 úředníků stráví v zemi několik dní,

21
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
situaci prošetří a potom řeknou loutkovým premiérům,

22
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
co smí a nesmí udělat.

23
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
A vnímám to obrovské nadšení tohoto parlamentu, aby i Španělsko podstoupilo bailout.

24
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Mnoho zdejších poslanců chce, aby Španělsko ten bailout přijalo,

25
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
aby i oni byli porobeni tomuto novému pořádku.

26
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
A skutečně, pověřenec v Itálii pan Monti,

27
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
má velký zájem na tom, aby jeho vlastní země přijala bailout,

28
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
protože, abych ho ocitoval, se bojí, že parlamentní demokracie

29
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
by mohla Evropskou unii položit.

30
00:01:32,000 –> 00:01:38,000
Takže si myslím, že je naprosto jasné, že vaší další fází pro ty,

31
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
kteří bailout nepřijali, a není pro ně nutné, aby nějaký přijímali;

32
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
vy po nich teď chcete, aby podepsali garance, rozpočtové garance,

33
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
abyste měli pravomoc rušit státní rozpočty

34
00:01:49,000 –> 00:01:52,000
poté, co je parlamenty schválily.

35
00:01:52,000 –> 00:01:56,000
Musím říct, že mi připadá, že eurozóna je na tom teď velmi špatně

36
00:01:56,000 –> 00:02:01,000
ekonomicky, společensky, politicky a obávám se, že země, které jsou tam uvězněné

37
00:02:01,000 –> 00:02:04,000
– v tomto vězení – tam zůstanou mnoho příštích let.

38
00:02:04,000 –> 00:02:06,000
Takže je zvláštní, že na tomto pozadí

39
00:02:06,000 –> 00:02:10,000
byla Nobelova cena míru udělena Evropské unii.

40
00:02:10,000 –> 00:02:15,000
Je pravda, že Německo nenapadlo Francii od roku 1945,

41
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
ale nemyslím, že tu byla jakákoliv šance, že se to stane,

42
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
pokud samozřejmě nechcete říct, že Němci jsou z podstaty špatní lidé.

43
00:02:23,000 –> 00:02:26,000
Ne, hrozba ve skutečnosti pocházela z Ruska,

44
00:02:26,000 –> 00:02:28,000
a měli bychom děkovat NATO.

45
00:02:28,000 –> 00:02:31,000
A měli bychom děkovat miliónům amerických vojáků,

46
00:02:31,000 –> 00:02:35,000
kteří sloužili na evropské půdě, aby zde udrželi mír.

47
00:02:35,000 –> 00:02:38,000
Avšak o tom neslyším ani slovo, protože nesnášíme Ameriku

48
00:02:38,000 –> 00:02:40,000
a všechno, co reprezentuje.

49
00:02:40,000 –> 00:02:42,000
Ne, tohle je teď rozdělená, rozštěpená Evropa,

50
00:02:42,000 –> 00:02:47,000
kde jsou neonacistické politické strany na vzestupu, kde jsou v ulicích násilné demonstrace.

51
00:02:47,000 –> 00:02:50,000
A já si upřímně myslím, že toto udělení Nobelovy ceny

52
00:02:50,000 –> 00:02:53,000
znehodnocuje celou tu organizaci.

53
00:02:53,000 –> 00:02:57,000
Ale nejsou tu jenom špatné zprávy, protože průzkumy veřejného mínění v Británii jasně ukazují,

54
00:02:57,000 –> 00:03:01,000
že jasná většina Britů teď chce tuto Unii opustit,

55
00:03:01,000 –> 00:03:05,000
takže David Cameron je teď uprostřed tohoto sporu,

56
00:03:05,000 –> 00:03:09,000
když předstírá, že je euroskeptik kdykoliv sem přijede,

57
00:03:09,000 –> 00:03:12,000
pak odjede domů a prohlašuje, co všechno získal – ale je ve slepé uličce.

58
00:03:12,000 –> 00:03:16,000
A já předpovídám jednu věc: V Británii nadchází velká politická změna,

59
00:03:16,000 –> 00:03:19,000
protože pan Cameron přichází o milióny svých voličů.

60
00:03:19,000 –> 00:03:21,000
Děkuji.

61
00:03:23,000 –> 00:03:30,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
On behalf of the EFD, Mr Farage.

2
00:00:05,000 –> 00:00:08,000
Well, Mr Van Rompuy, when you first appeared here

3
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
in what proved to be a rather expensive speech,

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
I said you’d be the quiet assassin of nation state democracy.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
And sure enough, in your dull and technocratic way,

6
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
you’ve gone about your course.

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
But I have to say, you’re even worse than I thought you were going to be.

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
I thought it was just going to be a federal Europe – a federal union.

9
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
But actually it appears with every statement you make

10
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
that what you now want is the total subjugation of the states

11
00:00:32,000 –> 00:00:37,000
to completely undemocratic structures based in Brussels.

12
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
I misread the bailouts. I thought that when the bailouts happened –

13
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
and I could see the panic around this chamber,

14
00:00:43,000 –> 00:00:45,000
people fearing economic meltdown.

15
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
But you of course were calm through it all,

16
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
because you saw the bailouts as your opportunity to take control.

17
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Just think how Ireland today is managed.

18
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
Greece, for that matter.

19
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
The sinister-sounding Troika come in,

20
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
50 officials spend a few days in the country,

21
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
investigate the situation and then tell puppet prime ministers

22
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
what they may or may not do.

23
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
And I note great enthusiasm in this chamber for Spain to have a bailout.

24
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Lots of members here want Spain to accept the bailout

25
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
so that they too are subjugated to this new order.

26
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
Indeed in Italy, the appointee there, Mr Monti,

27
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
is very keen for his own country to be bailed out,

28
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
because, to quote him, he fears that parliamentary democracy

29
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
could bring down the European Union.

30
00:01:32,000 –> 00:01:38,000
So I think it’s pretty clear that your next phase is for those

31
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
that haven’t been bailed out and may not need to be bailed out;

32
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
you now want them to sign guarantees, budget guarantees,

33
00:01:45,000 –> 00:01:49,000
and to have the power to strike down national budgets

34
00:01:49,000 –> 00:01:52,000
after they have been through parliaments.

35
00:01:52,000 –> 00:01:56,000
I have to say, I feel that the eurozone is now in a very dark place,

36
00:01:56,000 –> 00:02:01,000
economically, socially, politically, and I fear that the countries trapped inside it

37
00:02:01,000 –> 00:02:04,000
– in that prison – will be there for many years to come.

38
00:02:04,000 –> 00:02:06,000
So it’s odd against this backdrop

39
00:02:06,000 –> 00:02:10,000
that the Nobel Peace Prize has been awarded to the European Union.

40
00:02:10,000 –> 00:02:15,000
It’s true that Germany hasn’t invaded France since 1945,

41
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
but I don’t think there was any prospect of that happening,

42
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
unless of course what you’re all saying is that the Germans are inherently bad people.

43
00:02:23,000 –> 00:02:26,000
No, the threat actually came from Russia,

44
00:02:26,000 –> 00:02:28,000
and we should be thanking NATO.

45
00:02:28,000 –> 00:02:31,000
And we should be thanking millions of American soldiers

46
00:02:31,000 –> 00:02:35,000
who served on European soil to maintain peace.

47
00:02:35,000 –> 00:02:38,000
Yet I don’t hear a word of that because we loathe America

48
00:02:38,000 –> 00:02:40,000
and everything that it stands for.

49
00:02:40,000 –> 00:02:42,000
No, this is now a divided, split Europe,

50
00:02:42,000 –> 00:02:47,000
with neo-Nazi politics on the rise, with violent demonstrations in the streets.

51
00:02:47,000 –> 00:02:50,000
And I frankly think that the award of that Nobel Prize

52
00:02:50,000 –> 00:02:53,000
devalues that whole organisation.

53
00:02:53,000 –> 00:02:57,000
Well, it’s not all bad news, because in Britain the opinion polls are clear

54
00:02:57,000 –> 00:03:01,000
that a clear majority of Brits now want to leave this Union,

55
00:03:01,000 –> 00:03:05,000
leaving David Cameron as piggy-in-the-middle,

56
00:03:05,000 –> 00:03:09,000
trying to pretend to be a Eurosceptic when he comes over here,

57
00:03:09,000 –> 00:03:12,000
going back home and claiming victories – but he’s stuck.

58
00:03:12,000 –> 00:03:16,000
And I predict one thing: Big political change is coming in Britain

59
00:03:16,000 –> 00:03:19,000
because he’s losing the support of millions of his own voters.

60
00:03:19,000 –> 00:03:21,000
Thank you.

61
00:03:23,000 –> 00:03:30,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz