Nigel Farage: Motivační projev

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
… tato strana je stále věrná idejím, na nichž byla založena.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Jsme zde, protože našim politikům už nemůžeme věřit.

3
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Jsme tu, protože chceme zpátky svoji zemi.

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
A my tento boj vyhrajeme.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
A věřím, že ho vyhrajeme právě teď.

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
ne jen tím, že lidem otevřeme oči a ukážeme jim pravou tvář EU

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
vyhrajme tím, že probudíme mladé lidi.

8
00:00:21,000 –> 00:00:25,000
Vyhrajeme tím, že ukážeme, jaké jsou pozitivní alternativy.

9
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
Slyšeli jsme, co se stalo dnes ráno.

10
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
A co se děje s Guernsey.

11
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
A to se děje de facto v celém anglicky mluvícím světě.

12
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
Naše vztahy s anglicky mluvícími národy jsou pošlapávány.

13
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
Představa, že pátá největší světová ekonomika má dnes prakticky zakázáno

14
00:00:41,000 –> 00:00:46,000
vyjednávat vlastní obchodní vztahy s Indií, je směšná.

15
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
Proto chceme svojí obchodní politiku znovu řídit sami.

16
00:00:50,000 –> 00:00:56,000
Chceme snad, aby Velká Británie byla na mapě globální ekonomiky 21. století, ne?

17
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
Nechceme být jen nanicovatá kolonie EU.

18
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
Ptali jste se, proč tak málo lidí chodí k volbám do parlamentu.

19
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
Inu, je to tím, že milióny lidí pochopily, že volby nic nezmění

20
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
a to je také hlavní důvod, proč je nutné vyhlásit nezávislost

21
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
aby chodit k volbám znovu získalo smysl, nemám pravdu?

22
00:01:17,000 –> 00:01:19,000
Je nutno lidi vyburcovat z pasivity.

23
00:01:19,000 –> 00:01:23,000
To, koho zvolíte do vlády, by mělo zásadně ovlivnit vaše životy.

24
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
A proto se zasadíme o to, aby moc byla decentralizována

25
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
z vlády dolů na kraje a dál na okresní zastupitelstva.

26
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
Také komunálním volbám musíme vrátit smysl.

27
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
Ale především.

28
00:01:40,000 –> 00:01:47,000
Jediný způsob, jak můžeme opravdu porazit tuhle hroznou politickou třídu, je zajistit,

29
00:01:47,000 –> 00:01:50,000
aby lidé této země měli možnost,

30
00:01:50,000 –> 00:01:52,000
skrze přímou demokracii,

31
00:01:52,000 –> 00:01:57,000
pokud mají jasný názor na určité téma, aby mohli na lokální úrovni,

32
00:01:57,000 –> 00:02:02,000
– jak tento skvělý kraj dokázal právě před několika týdny –

33
00:02:02,000 –> 00:02:06,000
vyhlásit referenda, a to i na celostátní úrovni

34
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
aby občané mohli říci, co si myslí

35
00:02:09,000 –> 00:02:15,000
Aby se nestalo, že nás znovu zatáhnou něčeho tak úděsného jako je Evropská unie

36
00:02:15,000 –> 00:02:17,000
Aby nevládla politická třída, kde všichni vypadají stejně

37
00:02:17,000 –> 00:02:19,000
všichni znějí stejně,

38
00:02:19,000 –> 00:02:22,000
kašlou na principy a morálku,

39
00:02:22,000 –> 00:02:24,000
kašlou na svou vlastní zemi,

40
00:02:24,000 –> 00:02:26,000
kašlou na ústavu,

41
00:02:26,000 –> 00:02:29,000
a kteří jsou v politice jen kvůli penězům a kariéře

42
00:02:29,000 –> 00:02:32,000
Dělají politiku jen proto, aby pomohli sami sobě

43
00:02:32,000 –> 00:02:35,000
Jde jim jen o to být znovu zvoleni

44
00:02:35,000 –> 00:02:37,000
O nic jiného se nestarají

45
00:02:37,000 –> 00:02:39,000
My ale nejsme jako oni, že ne?

46
00:02:39,000 –> 00:02:46,000
Nás žene vpřed vlastenecká víra ve vlastní národ a nestydíme se za to.

47
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
Věříme, že my občané…

48
00:02:49,000 –> 00:02:54,000
Věříme, že my občané bychom sami měli být pány svého osudu.

49
00:02:54,000 –> 00:02:56,000
Že bychom měli mít právo sami si volit své vlády.

50
00:02:56,000 –> 00:03:00,000
A co je důležitější, že bychom měli mít možnost se špatných vlád zbavit.

51
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
A vyměnit je za někoho jiného!

52
00:03:02,000 –> 00:03:06,000
Věříme v UKIP a naši věc.

53
00:03:06,000 –> 00:03:08,000
V časech dobrých i zlých,

54
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
moje odhodlání nikdy nezakolísalo.

55
00:03:11,000 –> 00:03:16,000
Věřím v tuto stranu, věřím v její věc více, než kdykoli předtím.

56
00:03:16,000 –> 00:03:21,000
Tato strana je možná tou jedinou nadějí na znovuzískání nezávislosti,

57
00:03:21,000 –> 00:03:24,000
proto musíme stát při sobě a bojovat za ni.

58
00:03:30,000 –> 00:03:40,000
www.reformy.cz

59
00:03:51,000 –> 00:03:58,000
Prosíme připojte se a pomožte nám

60
00:03:59,000 –> 00:04:06,000
Více informací na www.svobodni.cz a www.reformy.cz

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
…that the founding aims of this party remain.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
That we are here because we don’t trust our politicians.

3
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
We are here because we want to get our country back.

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
And we are gonna win this argument.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
And we’ll win it now, in my opinion,

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
not by just telling everybody what’s wrong with the European Union,

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
we’ll win by getting younger people involved.

8
00:00:21,000 –> 00:00:25,000
We’ll win by pointing out the positive alternatives.

9
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
We’ve heard a snap throughout this morning.

10
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
And what’s happening to Guernsey

11
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
And this is happening in fact throughout the whole of the English-speaking world.

12
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
Our relations with these people are being damaged.

13
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
The thought that the world’s fifth largest economy is actually forbidden,

14
00:00:41,000 –> 00:00:46,000
from negotiating its own trade deal with India is ludicrous.

15
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
So we want to get back the ability to manage our own trade policy.

16
00:00:50,000 –> 00:00:56,000
We want the United Kingdom to be part of the 21st century global economy, don’t we?

17
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
Nut just a little European Dependence.

18
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
We were asking why’s no one voting in general elections anymore.

19
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
Well, that’s because millions of people know it doesn’t make any difference

20
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
and the whole point about regaining independence

21
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
is you make voting matter again, don’t you?

22
00:01:17,000 –> 00:01:19,000
You engage people.

23
00:01:19,000 –> 00:01:23,000
Who you vote for as your next government will fundamentally affect your lives.

24
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
And in tune with that, we’ll campaign for powers to be decentralised

25
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
from Westminster down to the county councils, down to the district councils.

26
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
Let’s make voting matter in local elections too.

27
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
And above all.

28
00:01:40,000 –> 00:01:47,000
The one way that we really can beat this terrible political class is to make sure

29
00:01:47,000 –> 00:01:50,000
that we give people in this country the opportunity,

30
00:01:50,000 –> 00:01:52,000
through direct democracy,

31
00:01:52,000 –> 00:01:57,000
that if they feel strongly on a particular issue, they are able at local level,

32
00:01:57,000 –> 00:02:02,000
as this wonderful county here did just a few weeks ago,

33
00:02:02,000 –> 00:02:06,000
right through to national level, to call referendums,

34
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
so that the voice of the people can be heard,

35
00:02:09,000 –> 00:02:15,000
so that we cannot ever again be dragooned in something as apalling as the European Union,

36
00:02:15,000 –> 00:02:17,000
by a political class who look the same,

37
00:02:17,000 –> 00:02:19,000
who sound the same,

38
00:02:19,000 –> 00:02:22,000
who care nothing for principle,

39
00:02:22,000 –> 00:02:24,000
who care little for country,

40
00:02:24,000 –> 00:02:26,000
who couldn’t give a damn about constituence,

41
00:02:26,000 –> 00:02:29,000
and who are in politics as a professional career.

42
00:02:29,000 –> 00:02:32,000
They’re in it and their goal is self-perpetuation.

43
00:02:32,000 –> 00:02:35,000
Its about them getting re-elected.

44
00:02:35,000 –> 00:02:37,000
Thats all that matters to them.

45
00:02:37,000 –> 00:02:39,000
And that isn’t what motivates us, is it?

46
00:02:39,000 –> 00:02:46,000
What motivates us is that we do unashamed, patriotically believe in our own nation.

47
00:02:46,000 –> 00:02:49,000
We believe that we the people…

48
00:02:49,000 –> 00:02:54,000
We believe that we the people should be the masters of our own destiny.

49
00:02:54,000 –> 00:02:56,000
That we should be able to elect our own governments.

50
00:02:56,000 –> 00:03:00,000
That more important than that we should be able to get rid of governments.

51
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
And to replace them with somebody else!

52
00:03:02,000 –> 00:03:06,000
We believe, we believe in UKIP in what we are doing.

53
00:03:06,000 –> 00:03:08,000
And through good times and the bad times,

54
00:03:08,000 –> 00:03:11,000
my determination has never once faltered.

55
00:03:11,000 –> 00:03:16,000
I believe in this party, I believe in this cause more strongly than I’ve ever done before.

56
00:03:16,000 –> 00:03:21,000
This party may be the only chance we’ve got of regaining our independence

57
00:03:21,000 –> 00:03:24,000
and that is why we must stand together and fight for it.

58
00:03:30,000 –> 00:03:40,000
www.mustwatch.eu

59
00:03:51,000 –> 00:03:58,000
Please come and help us

60
00:03:59,000 –> 00:04:06,000
For more information visit UKIP.org

5 thoughts on “Nigel Farage: Motivační projev”

  1. Pěkné.
    Ale.
    Proč proboha podkreslujete jeho projev tou ždímající hollywoodskou hudbou? To opravdu nemůže slyšet slova tak jak jsou řečena, to nám k tomu musí fidlat, abychom pochopili co máme cítit za emoce? Mám pocit, že pan Farge se dokáže vyjadřovat dostatečně srozumitelně, abychom to pochopili. Zaveďte takovéhle podkreslování někam ke kase supermarketu, tam člověk většinou zkoprní hrůzou ze slyšeného. Tam by bylo občas potřeba pro koktavost řečníka dokopnout k nějaké té emoci.
    Fuj na ty vaše snahy o emoce.

  2. 00:00:56 – in my opinion he says:
    “not a little European back yard” …

Comments are closed.