Nigel Farage: Jako kdyby byl Barroso v bunkru a plánoval ovládnutí světa

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Děkuji. Pan Farage, dvě a půl minuty, prosím.

2
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Děkuji. Pane Barroso, jsem vždy připraven přijmout, že jsem se mohl zmýlit,

3
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
a myslel jsem si, že demokratická revoluce proti tomuto eurobláznovství

4
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
se omezovala pouze na severní Evropu.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
Ale teď vidíme, že se k tomu připojilo Slovensko!

6
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
A musím říct: To teda byl včera večer na Slovensku nádherný výsledek!

7
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
Jsem si jistý, že mnoho z vás tady s tím bude souhlasit.

8
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
A myslím, že se tam zrodila hláška této krize.

9
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
Richard Sulík, který vedl ty rebely, řekl:

10
00:00:31,000 –> 00:00:37,000
“Radši budu za exota v Bruselu, než abych se styděl před vlastními dětmi za to,

11
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
že budou ještě více zadlužené.”

12
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
No, já vím, jak se cítí, protože jsem tu něco jako exot

13
00:00:44,000 –> 00:00:46,000
asi posledních deset let.

14
00:00:46,000 –> 00:00:55,000
A má pravdu, protože shrnul odtrženost Bruselu od skutečných občanů Evropské unie.

15
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
Když jsem to tu dnes poslouchal, bylo to skoro jako, kdyby tato debata probíhala

16
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
uvnitř vycpané cely, kterou je Evropský parlament,

17
00:01:02,000 –> 00:01:08,000
kde lidi soutěží o to, kdo může být ten nejhloupější. Kdo může být ten nejhloupější?

18
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Kdo dokáže vyplýtvat nejvíc peněz daňových poplatníků?

19
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
Já si opravdu myslím, že se jako politická třída všichni mýlíte.

20
00:01:16,000 –> 00:01:20,000
A mýlíte se, co se demokracie týče, protože nikdo nikdy

21
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
nedal souhlas s tímto chováním.

22
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
A když lidi hlasují NE, když Francouzi hlasují NE, ignorujete je,

23
00:01:27,000 –> 00:01:30,000
když Holanďani hlasují NE, ignorujete je,

24
00:01:30,000 –> 00:01:33,000
když Irové hlasují ne, řeknete jim: “Hlasujte znova, a teď správně!”.

25
00:01:33,000 –> 00:01:38,000
A když Slovensko hlasuje NE, no, tak nám tady dneska říkáte, že to bude v pořádku,

26
00:01:38,000 –> 00:01:42,000
protože můžou hlasovat tento týden znovu, dokud nedají tu správnou odpověď.

27
00:01:42,000 –> 00:01:48,000
Máme 17 států chycených do tohoto hospodářského vězení eurozóny

28
00:01:48,000 –> 00:01:51,000
a jediné, co dokážete udělat, pane Barroso, je postavit se a říct:

29
00:01:51,000 –> 00:01:53,000
“Potřebujeme větší moc!”.

30
00:01:53,000 –> 00:01:59,000
Lidi jako Vy, kteří byli architekty celého tohoto selhání, architekty toho utrpení,

31
00:01:59,000 –> 00:02:02,000
které je uvalené na milióny lidí, chtějí větší moc.

32
00:02:02,000 –> 00:02:04,000
Je to jako by Barroso byl v bunkru,

33
00:02:04,000 –> 00:02:07,000
nevěděl, co se děje v okolním světě,

34
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
avšak plánoval ovládnutí světa.

35
00:02:11,000 –> 00:02:14,000
A co se ekonomie týká, já to stále šílenější a šílenější.

36
00:02:14,000 –> 00:02:15,000
Mám nový nápad!

37
00:02:15,000 –> 00:02:21,000
Ten záchranný fond (euroval) bude znásoben, pětinásobně posílen Evropskou centrální bankou,

38
00:02:21,000 –> 00:02:25,000
takže budete mít ty svoje dva bilióny, pane Verhofstadte.

39
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
Dva bilióny, dobrý Bože, Řecko bankrotuje

40
00:02:28,000 –> 00:02:33,000
a jestli budete pokračovat, parto, tak zbankrotuje celý bankovní systém v Evropě!

41
00:02:33,000 –> 00:02:38,000
Bývalý britský ministr financí Norman Lamont dnes ráno popsal

42
00:02:38,000 –> 00:02:43,000
pokusy o záchranu eura jako to nejobrovštější Ponziho schéma (pyramidovou hru).

43
00:02:43,000 –> 00:02:48,000
Svádí mě to myslet si, že má pravdu.

Přepis angličtina
Mr President, I am always prepared to accept that I might be wrong and I thought the democratic revolution against this euro lunacy was confined to Northern Europe, but now we see that Slovakia has joined it and I must say what a wonderful result that was last night in Slovakia. I am sure many of you here will agree.

It has produced, I think, the quote of the crisis. Richard Sulik who led the rebels said: ‘I would rather be a pariah in Brussels than have to feel ashamed before my children who would be deeper in debt’. Well I know how he feels because I have been somewhat of a pariah here perhaps for the last 10 years, but he has got it right because he summed up the detachment between Brussels and the real people of the European Union.

Listening to this debate today it is almost as if this debate has been going on inside a padded cell that is the European Parliament, as people compete for who can be the most stupid; who can waste the maximum amount of taxpayers’ money. I really do think as a political class you are all wrong, and you are all wrong democratically because nobody has ever given consent for this behaviour.

When people vote ‘no’; when the French vote ‘no’, you ignore them. When the Dutch vote ‘no’, you ignore them. When the Irish vote ‘no’, you say vote again and get it right. When Slovakia votes ‘no’, we are told today it will all be OK because they can vote again this week until they get the right answer.

We have 17 countries trapped inside this economic prison of the eurozone and all you can do, Mr Barroso, is stand up and say: we need more power. People like you – who have been the architect of this failure, the architect of the misery that is being inflicted upon millions – want more power. It is like Barroso in the bunker, unaware of what is happening in the outside world, but planning world domination.

In economic terms it is getting madder and madder. I hear that the new idea is that the bail-out fund will be multiplied, geared up times five, by the European Central Bank so that you have got your two trillion, Mr Verhofstadt. Two trillion – good God! Greece is going bankrupt. If you lot continue, the whole banking system in Europe is going to go bankrupt. The former British Chancellor of the Exchequer, Norman Lamont, this morning described the attempts to save the euro as the most gigantic Ponzi scheme. I am tempted to think he is right.

One thought on “Nigel Farage: Jako kdyby byl Barroso v bunkru a plánoval ovládnutí světa”

Comments are closed.