Nigel Farage: Hlas opozice

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Hlas opozice — Nigel rozpálil Evropský parlament svou závěrečnou řečí na konci funkčního období

2
00:00:05,000 –> 00:00:12,000
Jménem skupiny Nezávislost a Demokracie: Nigel Farage

3
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
Skupina Nezávislost a Demokracie se pokoušela být vstřícná, pozitivní a konstruktivní

4
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
po celé toto funkční období.

5
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
Ano, protože my jsme hráli úlohu opozice

6
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
a v demokracii je opozice nezbytná.

7
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
Je nepostradatelná.

8
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
Ale bohužel, jak poukázal prezident Václav Klaus, když tu byl,

9
00:00:33,000 –> 00:00:37,000
vy si vůbec nemyslíte, že by měl existovat nějaký alternativní pohled.

10
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
a v důsledku toho vaše předsednictví bylo poznamenáno tím,

11
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
jak hrubě a zaujatě

12
00:00:44,000 –> 00:00:46,000
jste jednali s těmi členy tohoto parlamentu,

13
00:00:46,000 –> 00:00:51,000
kteří se postavili na odpor Euroústavě / Lisabonské smlouvě.

14
00:00:51,000 –> 00:00:56,000
A pro mě tím rozhodujícím okamžikem v tomto parlamentu

15
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
bylo, když Francouzi řekli ‘ne’,

16
00:00:58,000 –> 00:01:00,000
když Holanďané řekli ‘ne’,

17
00:01:00,000 –> 00:01:02,000
a potom, když Irové řekli ‘ne’,

18
00:01:02,000 –> 00:01:09,000
a tenhle parlament přesto ignoroval přání voličů a svévolně pokračoval dál.

19
00:01:09,000 –> 00:01:11,000
Vy to prostě nechápete, že ne?

20
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
‘Ne’ znamená ‘ne’!

21
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
A je opravdu…

22
00:01:15,000 –> 00:01:22,000
a je opravdu neskutečné, že 499 členů tohoto parlamentu,

23
00:01:22,000 –> 00:01:28,000
hlasovalo, abychom ignorovali irské ‘ne’ a pokračovali s Lisabonem.

24
00:01:28,000 –> 00:01:30,000
Co je tohle za parlament?

25
00:01:30,000 –> 00:01:32,000
Pokud byste věřili v demokracii,

26
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
nepřejeli byste ty tři výsledky referend jako buldozer.

27
00:01:37,000 –> 00:01:42,000
A co je horší, vy se teď tolik bojíte veřejného mínění

28
00:01:42,000 –> 00:01:44,000
– vy víte, že v té diskusi prohráváte –

29
00:01:44,000 –> 00:01:46,000
že jste se snížili k nadávkám.

30
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
Pan Watson mi řekl, že se chovám jako anglický fotbalový chuligán,

31
00:01:51,000 –> 00:01:53,000
když jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem nenásilně zmínil,

32
00:01:53,000 –> 00:01:56,000
komisař Barrot je usvědčený defraudant.

33
00:01:56,000 –> 00:02:04,000
Gary Titley řekl, že jsem paranoidní reakcionář žijící na okraji společnosti.

34
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
No, třeba na tom něco je, co já vím;

35
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
ale Danny Cohn-Bendit, ten velký šampión svobody slova,

36
00:02:11,000 –> 00:02:14,000
řekl, že oponenti Lisabonu jsou mentálně nemocní,

37
00:02:14,000 –> 00:02:19,000
a Martin Schulz, lídr socialistů,

38
00:02:19,000 –> 00:02:21,000
řekl po jednom z těch zamítavých výsledků:

39
00:02:21,000 –> 00:02:23,000
‘Nesmíme se podvolit populismu,’

40
00:02:23,000 –> 00:02:27,000
a že ‘ne’ otevřelo dveře fašismu.

41
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
No, já doufám, že v příštích čtyřech týdnech, v této kampani,

42
00:02:30,000 –> 00:02:34,000
uvidí evropští voliči opravdovou tvář tohoto projektu.

43
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
Jste nacionalističtí, zastrašujete;

44
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
vyhrožujete; jste antidemokratičtí;

45
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
Jste naprosto odporní!

46
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
Překlad: www.svobodni.cz a www.reformy.cz. Podepište petice.eu

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
The Voice of Opposition — Nigel sets European Parliament alight with his end of term speech

2
00:00:05,000 –> 00:00:12,000
On behalf of the Independence and Democracy Group, Nigel Farage

3
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
The Independence and Democracy Group has tried to be helpful, positive and constructive

4
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
right through this parliamentary term.

5
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
Yes, because we’ve been providing the voice of opposition

6
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
and, in a democracy, opposition is essential.

7
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
It is vital.

8
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
But sadly, as President Václav Klaus pointed out when he came here,

9
00:00:33,000 –> 00:00:37,000
you don’t actually think there should be any alternative view

10
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
and, as a result of that, your presidency has been marked

11
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
by your deeply prejudicial manner in the way

12
00:00:44,000 –> 00:00:46,000
in which you have treated the Members of this House

13
00:00:46,000 –> 00:00:51,000
who have stood up and opposed the Constitution/Lisbon Treaty.

14
00:00:51,000 –> 00:00:56,000
And the defining moment for me in this House

15
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
was we had the French say ‘no’,

16
00:00:58,000 –> 00:01:00,000
we had the Dutch say ‘no’

17
00:01:00,000 –> 00:01:02,000
and then we had the Irish say ‘no’,

18
00:01:02,000 –> 00:01:09,000
and this Parliament has wilfully carried on ignoring the wishes of the people.

19
00:01:09,000 –> 00:01:11,000
You just don’t get it, do you?

20
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
‘No’ means ‘no’!

21
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
And it’s truly…

22
00:01:15,000 –> 00:01:22,000
it’s truly incredible that 499 Members of this House

23
00:01:22,000 –> 00:01:28,000
voted to ignore the Irish ‘no’ vote and to continue with the Treaty.

24
00:01:28,000 –> 00:01:30,000
What kind of a Parliament is this?

25
00:01:30,000 –> 00:01:32,000
If you believed in democracy,

26
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
you would not just bulldoze aside those three referendum results.

27
00:01:37,000 –> 00:01:42,000
Worse still, you are now so fearful of public opinion

28
00:01:42,000 –> 00:01:44,000
– you know that you are losing the argument –

29
00:01:44,000 –> 00:01:46,000
that you’ve sunk to abuse.

30
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
I’ve had Mr Watson saying that I behave like an English football hooligan,

31
00:01:51,000 –> 00:01:53,000
when all I did was to gently point out

32
00:01:53,000 –> 00:01:56,000
that Commissioner Barrot is a convicted embezzler.

33
00:01:56,000 –> 00:02:04,000
Gary Titley said that I was a paranoid reactionary living on the fringes of society.

34
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
Well, I mean he may have a point, I don’t know;

35
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
but Danny Cohn-Bendit, that great champion of free speech,

36
00:02:11,000 –> 00:02:14,000
said that opponents of the Treaty were mentally ill,

37
00:02:14,000 –> 00:02:19,000
and Martin Schulz, the leader of the Socialists,

38
00:02:19,000 –> 00:02:21,000
saying after one of the ‘no’ votes

39
00:02:21,000 –> 00:02:23,000
‘we must not bow to populism’

40
00:02:23,000 –> 00:02:27,000
and that the ‘no’ votes opened the door to fascism.

41
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
Well, I hope in the next four weeks, in this campaign,

42
00:02:30,000 –> 00:02:34,000
the voters of Europe can see the real face of this project.

43
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
You are nationalistic; you are bullying;

44
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
you are threatening; you are anti-democratic;

45
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
you’re a complete shower!

46
00:02:47,000 –> 00:02:50,000
June 4th — Rain on their parade

47
00:02:51,000 –> 00:02:55,000
help translate at www.reformy.cz and sign the petition at petice.eu