Nigel Farage: Dobří Evropané by rozdělili euro

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debata: Příprava na setkání Evropské rady 13.–14. prosince 2012 (první kolo)

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
A teď vystoupí za klub EFD pan Farage.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
Děkuji. Taky tu dnes ráno cítíte tu ironii?

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
Protože tento týden vám byla předána Nobelova cena míru

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
– takový velký úspěch. Myslel jsem, že to udělení je bizarní,

6
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
obzvláště když dnes ráno diskutujeme o nových opatřeních,

7
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
která dále posílí agónii těch jihoevropských států.

8
00:00:23,000 –> 00:00:29,000
Evropa je teď rozdělena na sever a jih a násilí a nepřátelství

9
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
mezi lidmi ze severu a jihu Evropy roste.

10
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
Takže si nemyslím, že udělení té ceny míru bylo příliš vhodné.

11
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
Samozřejmě to pro vás zítra nebude znamenat žádný problém,

12
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
protože v těch jihoevropských zemích nejsou žádní schopní politici,

13
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
kteří by měli odvahu postavit se bruselské moci

14
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
a zpochybnit projekt eurozóny.

15
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
Ale co na zítřejším summitu budete opět mít,

16
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
je pozoruhodný případ pana Camerona.

17
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
Protože na jedené straně je velký spojenec.

18
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
Odmítá referendum.

19
00:01:00,000 –> 00:01:02,000
Veřejně říká znovu a znovu, že chce,

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
aby Británie zůstala členem Evropské unie.

21
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
A přakvapivě podpořil každičký váš krok

22
00:01:09,000 –> 00:01:11,000
na cestě k fiskální a bankovní unii.

23
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
A vskutku, pan Verhofstadt nazval Camerona

24
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
‘největším federalistou mimo eurozónu’.

25
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
Ale zase na druhé straně vás v tomhle nemůže podpořit,

26
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
protože daň z finančních transakcí a bankovní unie

27
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
jsou v Británii politicky nemožné.

28
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
Ale pokaždé, když se koná nějaký summit a eurozóna se posune o kousek dopředu,

29
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
zůstává Británie s Cameronem stále více marginalizovaná.

30
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
Ve skutečnosti snad ani nestojí za to, aby se tam zítra ukázal.

31
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
Hlavní argument v Británii byl vždycky ten, že díky Jednotnému trhu

32
00:01:42,000 –> 00:01:45,000
jsme členstvím v Unii hodně získali,

33
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
a máme tak velký vliv na ten jednotný trh.

34
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
Stále častěji budeme vyloučeni z těch klíčových rozhodnutí,

35
00:01:52,000 –> 00:01:54,000
která ten jednotný trh ovlivňují.

36
00:01:54,000 –> 00:01:57,000
A při té nenávisti, a je mi líto, ale musím zklamat svoje přátele z Konzervativní strany,

37
00:01:57,000 –> 00:02:00,000
ale vůči Británii zde panuje nenávist.

38
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
Svádí svoje problémy na naše londýnské City.

39
00:02:04,000 –> 00:02:07,000
Upřímně, argument, že jednotný trh Británii prospívá

40
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
a že na něj máme vliv, se nyní rozpadá.

41
00:02:10,000 –> 00:02:14,000
A myslím, že zanedlouho budete velmi rádi, že odcházíme.

42
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
Spousta faktických poznámek.

43
00:02:33,000 –> 00:02:38,000
Ale pan Goerens byl první.

44
00:02:43,000 –> 00:02:45,000
Když jsem poslouchal pana Farage, musím položit následující otázku:

45
00:02:45,000 –> 00:02:48,000
Pane Faragi, z vašeho pohledu,

46
00:02:48,000 –> 00:02:52,000
úspěch reforem v eurozóně

47
00:02:52,000 –> 00:02:57,000
– jsou tyto také v zájmu Velké Británie, nebo jsou se zájmy Británie v rozporu?

48
00:02:59,000 –> 00:03:01,000
Vaše verze, verze pana Cameron a verze pana Barrosa

49
00:03:01,000 –> 00:03:07,000
a verze většiny lidí tady je taková, že euro je něco, co musí být zachráněno,

50
00:03:07,000 –> 00:03:11,000
a proto čím víc peněz na něj hodíme, čím více záruk k němu přiložíme,

51
00:03:11,000 –> 00:03:14,000
tak to je dobrá věc, protože rozpad eurozóny

52
00:03:14,000 –> 00:03:18,000
by byl velmi obtížnou a snad nebezpečnou cestou, kterou se máme vydat.

53
00:03:18,000 –> 00:03:22,000
Ale ta verze má háček v tom, že nic z toho, co se děje –

54
00:03:22,000 –> 00:03:25,000
ať už to je fiskální unie nebo bankovní unie –

55
00:03:25,000 –> 00:03:27,000
nedělá vůbec nic pro to, aby byl problém vyřešen,

56
00:03:27,000 –> 00:03:30,000
že tu existuje obrovská konkurenční mezera

57
00:03:30,000 –> 00:03:32,000
mezi německou ekonomikou a jihoevropskými ekonomikami

58
00:03:32,000 –> 00:03:35,000
a když se vydáme touto cestou zachraňování eura,

59
00:03:35,000 –> 00:03:39,000
dočkáme se asi v těch jihoevropských zemích

60
00:03:39,000 –> 00:03:41,000
násilných revolucí.

61
00:03:41,000 –> 00:03:44,000
Takže bych řekl, že je lepší, pokud jsme dobří Evropané,

62
00:03:44,000 –> 00:03:48,000
abychom rozdělili eurozónu a pochopili, že Řecko, Španělsko a Portugalsko

63
00:03:48,000 –> 00:03:52,000
do ní především nikdy neměly vstoupit.

64
00:03:55,000 –> 00:04:01,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debata: Přípravy na zasedání Evropské rady 13.-14. prosince 2012, 2. kolo

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Dalším řečníkem je pan Farage.

3
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
Když jsem tu před několika lety vstal a řekl, že projekt eura je plný chyb

4
00:00:09,000 –> 00:00:13,000
a skončí velmi špatně, setkal jsem se v tomto parlamentu s vlnou výsměchu

5
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
a musím přiznat, že jsem hrál velmi osamocen.

6
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
Ale teď už roste počet lidí, kteří vidí

7
00:00:20,000 –> 00:00:25,000
chyby v projektu eura a v Evropě teď polovina lidí

8
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
v EU a v eurozóně lituje vstupu do společné měny.

9
00:00:29,000 –> 00:00:34,000
Byl jsem potěšen, když jsem tento týden viděl, že zaznívá ještě silnější hlas,

10
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
a to od expertů ve finanční komunitě.

11
00:00:37,000 –> 00:00:39,000
Skutečně, dánská banka Saxo Bank řekla,

12
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
že politici eurozóny se chovají jako drogově závislí a alkoholici.

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
A nemá snad Saxo Bank pravdu,

14
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
když vy si pořád berete tutéž drogu,

15
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
která vás a evropské občany tolik poškozuje?

16
00:00:53,000 –> 00:00:55,000
Nastala doba pro uznání faktu,

17
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
že středomořské státy se do eurozóny nehodí

18
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
a pokud tento summit bude tlačit směrem k bankovní a fiskální unii,

19
00:01:02,000 –> 00:01:06,000
nepomůže to nikomu a nakonec se to rozpadne.

20
00:01:07,000 –> 00:01:12,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debate: Preparations for the European Council meeting of the 13-14 December 2012 (round one)

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
And now, on behalf of the EFD Group, Mr Farage.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
Thank you, there is a certain sense of irony here this morning

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
because of course this is the week when you were awarded the Nobel Peace Prize

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
— this great achievement. I thought the award bizarre,

6
00:00:15,000 –> 00:00:19,000
particularly as this morning, what we are discussing are a new range of measures

7
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
that will further pile on the agony for those southern Eurozone states.

8
00:00:23,000 –> 00:00:29,000
Europe is now split from North to South with increasing violence and enmity

9
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
between the peoples of the North of Europe and the South of Europe.

10
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
So I don’t think the peace prize was really very appropriate.

11
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
Not of course, that it will pose you a problem tomorrow

12
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
because there are no leaders in those southern European countries

13
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
who frankly have got the courage to stand up to the might of Brussels

14
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
and to challenge the Eurozone project.

15
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
But what you will have at tomorrow’s summit yet again,

16
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
is the curious case of Mr Cameron.

17
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
Because on the one hand, he’s a big ally.

18
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
He resists having a referendum.

19
00:01:00,000 –> 00:01:02,000
He publicly states again and again that he wants

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
Britain to remain a member of the European Union.

21
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
And surprisingly he has supported every one of your moves

22
00:01:09,000 –> 00:01:11,000
towards a fiscal union and a banking union.

23
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
And Mr Verhofstadt, indeed, called Cameron

24
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
‘the greatest federalist outside the Eurozone.’

25
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
And yet on the other hand, he can’t go along with any of this

26
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
because politically the Financial Transaction Tax, the Banking Union,

27
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
are quite impossible in Britain.

28
00:01:27,000 –> 00:01:32,000
But every time there’s a summit and the Eurozone moves that little bit further forward

29
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
it leaves Britain and it leaves Cameron even more marginalised.

30
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
In fact it’s barely worth him turning up tomorrow.

31
00:01:39,000 –> 00:01:42,000
The great debate in Britain has always been that the Single Market

32
00:01:42,000 –> 00:01:45,000
has been the victory of our membership of the Union,

33
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
and that we have great influence over that single market.

34
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
Well, increasingly w’re gonna be excluded from the key decisions

35
00:01:52,000 –> 00:01:54,000
that affect that single market.

36
00:01:54,000 –> 00:01:57,000
And given the hostility, and I am sorry to disappoint my Conservative friends here,

37
00:01:57,000 –> 00:02:00,000
but there is hostility now towards Britain in this place.

38
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
They blame their economic problems on our City of London.

39
00:02:04,000 –> 00:02:07,000
Frankly, the argument that the single market benefits Britain

40
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
and that we have any influence over it is now disappearing.

41
00:02:10,000 –> 00:02:14,000
And very shortly, I think, you’ll be glad to see the back of us.

42
00:02:27,000 –> 00:02:30,000
Lots of blue card requests.

43
00:02:33,000 –> 00:02:38,000
But Mr Goerens was first.

44
00:02:43,000 –> 00:02:45,000
Listening to Mr Farage, I’m prompted to ask the following question:

45
00:02:45,000 –> 00:02:48,000
Mr Farage, from your point of view,

46
00:02:48,000 –> 00:02:52,000
the success of reforms undertaken in the Euro area

47
00:02:52,000 –> 00:02:57,000
are those also in the interest of the UK or do they run counter to the UK’s interests?

48
00:02:59,000 –> 00:03:01,000
The story goes, Mr Cameron’s story and Mr Barroso’s story

49
00:03:01,000 –> 00:03:07,000
and moste people’s here story is that the euro is something that needs to be saved

50
00:03:07,000 –> 00:03:11,000
and therefore the more money we throw at it, the more guarantees we put behind it,

51
00:03:11,000 –> 00:03:14,000
that’s a good thing because the break-up of the Eurozone

52
00:03:14,000 –> 00:03:18,000
would be a very difficult and perhaps perilous course to go down.

53
00:03:18,000 –> 00:03:22,000
There’s a problem with this that nothing that is being done —

54
00:03:22,000 –> 00:03:25,000
whtether it’s the banking union or the fiscal union —

55
00:03:25,000 –> 00:03:27,000
does a single thing to change the problem

56
00:03:27,000 –> 00:03:30,000
that there is a massive competitive gap

57
00:03:30,000 –> 00:03:32,000
between the German economy and the Mediterranean economies

58
00:03:32,000 –> 00:03:35,000
and if we carry on down this route of saving the Euro,

59
00:03:35,000 –> 00:03:39,000
we will finish up in those southern Mediterranean states

60
00:03:39,000 –> 00:03:41,000
probably with violent revolution.

61
00:03:41,000 –> 00:03:44,000
And so I would say it’s better, if we were good Europeans,

62
00:03:44,000 –> 00:03:48,000
we would break up the Eurozone and recognise that Greece, Spain and Portugal

63
00:03:48,000 –> 00:03:52,000
should never have joined in the first place.

64
00:03:55,000 –> 00:04:01,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Debate: Preparation for the Europen Council meeting of the 13-1 December 2012

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
The next speaker’s Mr Farage.

3
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
When, many years ago I stood up in this place and said the euro project was flawed

4
00:00:09,000 –> 00:00:13,000
and would end very badly, I was met with a wall of derision in this House

5
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
and I must admit it was a very lonely old game.

6
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
But now there is a growing number of people here who recognise

7
00:00:20,000 –> 00:00:25,000
the flaws in the euro project and indeed out in Europe roughly half the population

8
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
of the EU and the Eurozone now regret going into the currency.

9
00:00:29,000 –> 00:00:34,000
And I was pleased to see this week, that an even bigger voice is now being heard

10
00:00:34,000 –> 00:00:37,000
amongst the experts in the financial community.

11
00:00:37,000 –> 00:00:39,000
Indeed the Danish bank, Saxo Bank, said

12
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
that Eurozone leaders are behaving like drug addicts and alcoholics.

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
And how right Saxo Bank are

14
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
because you keep on taking that same drug

15
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
that is doing you and the peoples of Europe so much damage.

16
00:00:53,000 –> 00:00:55,000
It is time for some recognition

17
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
that Mediterranean states don’t fit into the Eurozone

18
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
and if this summit pushes on towards banking and fiscal union

19
00:01:02,000 –> 00:01:06,000
it won’t help anybody, it’s going to break up in the end.

20
00:01:07,000 –> 00:01:12,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz