Murray Rothbard o Evropské unii

Murray Rothbard je jedna z největších postav tzv. rakouské ekonomické školy, o které se více můžete dozvědět na webu Mises.cz. euroSEPTIK vám dále doporučuje přečíst útlou knížečku od tohoto ekonoma zvanou Peníze v rukou státu (pdf).

A opět musíme opravit přehnané eurohujerství řečníka. Murray Rothbard se stejně jako mnoho z nás nechal napálit vnitřním trhem. Vnitřní trh není volný trh, je snad dokonce jeho opakem, a je třeba to neustále připomínat.

Přepis, čeština
1
00:00:02,300 –> 00:00:08,400
Jak vnímáte nadcházející sjednocování evropských ekonomik do sjednocené Evropy?

2
00:00:08,400 –> 00:00:11,000
Je to zajímavé, jde o dvě věci v jednom balíku,

3
00:00:11,000 –> 00:00:17,700
tisk a média to vykreslují jako skvělou věc, jako velkou oblast volného obchodu,

4
00:00:17,700 –> 00:00:20,300
oblast volného obchodu to do určité míry taky je,

5
00:00:20,300 –> 00:00:25,500
má jít o volný pohyb kapitálu, lidí a zboží uvnitř Evropy.

6
00:00:25,500 –> 00:00:29,800
Problém je, že zároveň budují obrovskou byrokracii v Bruselu.

7
00:00:29,800 –> 00:00:33,300
Taky hrozí nárůst státní moci v jednotlivých zemích

8
00:00:33,300 –> 00:00:36,827
například na evropské země, které mají nižší daně,

9
00:00:36,827 –> 00:00:41,200
bude Brusel naléhat, aby je zvýšili a vyrovnaly se tak ostatním zemím.

10
00:00:41,200 –> 00:00:44,000
Takže daně vzrostou.

11
00:00:44,000 –> 00:00:51,000
Navíc situace s jednotnou evropskou měnou je velmi nebezpečná, protože se zvýší moc Evropské centrální banky.

12
00:00:51,000 –> 00:00:56,000
Evropská centrální banka je mnohem horší než mít národní centrální banky,

13
00:00:56,000 –> 00:01:02,100
je mnohem horší mít jednu obrovskou centrální banku, která je jenom inflačním kartelem evropských struktur,

14
00:01:02,100 –> 00:01:06,000
plus fakt, že pri moci jsou pořád keynesiánci

15
00:01:06,000 –> 00:01:16,100
a snem keynesiánců — i ministři Baker a Brady jsou keynesiánci,

16
00:01:16,100 –> 00:01:18,100
takže jde o vládu keynesiánců —

17
00:01:18,100 –> 00:01:28,000
velkým snem a cílem keynesiánců je mít jednu světovou centrální banku a jednu světovou měnu,

18
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
která bude vydávána centrální bankou — světové nekryté peníze.

19
00:01:31,000 –> 00:01:37,000
Chtějí mít světovou centrální banku tisknoucí papírové peníze a všechny země mohou tisknout najednou.

20
00:01:37,000 –> 00:01:43,000
Neměli bychom problém se ztrátami zlata, ztrátami dolarů, starostmi s výměnnými kursy,

21
00:01:43,000 –> 00:01:45,300
měli bychom celosvětovou inflaci

22
00:01:45,300 –> 00:01:48,000
řízenou samozřejmě světovými ekonomy.

23
00:01:48,000 –> 00:01:52,500
Samozřejmě bychom měli cělosvětovou inflaci, skutečně obrovskou

24
00:01:52,500 –> 00:01:55,500
mnohem horší, než co měla Argentina.

25
00:01:55,500 –> 00:01:59,500
To je teda sen keynesiánců, mít jednu světovou měnu a centrální banku.

26
00:01:59,500 –> 00:02:04,000
Nemyslím si, že se jim to podaří kvůli žárlivosti na národní suverenitu.

27
00:02:04,000 –> 00:02:05,900
Ale to je to, co hrozí.

28
00:02:05,900 –> 00:02:09,000
Hrozba sjednocené Evropy je existence evropské centrální banky

29
00:02:09,000 –> 00:02:14,000
Naštěstí paní Thatcherová je proti tomu, asi proto, že její poradci jsou monetaristi.

30
00:02:14,000 –> 00:02:17,000
Jediná dobrá vec na monetaristech je, že jsou proti keynesiánské svetové centrální bance.

31
00:02:17,000 –> 00:02:24,500
Je to tedy smíšené, v něčem je to dobré a v něčem špatné.