Margaret Thatcherová: Ne, ne, ne!

Jedno velmi archivní, ale o to lepší video…

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Ano, Komise chce více pravomocí

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
ano, je to nevolený orgán

3
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
a já nechci, aby Komise získala pravomoci na úkor této sněmovny.

4
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
Takže samozřejmě se neshodujeme.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
Samozřejmě, předseda Komise pan Delors

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
řekl nedávno na tiskové konferenci, že chce,

7
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
aby Evropský parlament byl demokratickým zastoupením ve Společenství,

8
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
že chce, aby Komise byla vládou

9
00:00:25,000 –> 00:00:27,000
a že chce, aby Rada ministrů byla senátem.

10
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
Ne! Ne. Ne.

11
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
Labouristická strana by se možná všech těchto věcí snadno vzdala.

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
Možná by souhlasili s jednotnou měnou,

13
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
absolutním zrušením libry šterlinků.

14
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
Možná, protože jsou absolutně neschopní v měnových otázkách,

15
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
byli by nadšení, že mohou odevzdat veškerou odpovědnost

16
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
centrální bance — tak jako ji odevzdali do MMF.

17
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
Faktem je, že jsou absolutně neschopní, co se týče peněz,

18
00:01:04,000 –> 00:01:06,000
neschopní, co se týče ekonomiky,

19
00:01:06,000 –> 00:01:11,000
takže ano, tady dvojctihodný pán by se toho všeho rád vzdal.

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Yes, the Commission does want to increase its powers,

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
yes, it is a non-elected body

3
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
and I do not want the Commission to increase its powers against this House.

4
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
So, of course, we are differing.

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
Of course, the Chairman or the President of the Commission Mr Delors

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
said at a press conference the other day that he wanted

7
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
the European Parliament to be the democratic body of the Community,

8
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
he wanted the Commission to be the Executive

9
00:00:25,000 –> 00:00:27,000
and he wanted the Council of Ministers to be the Senate.

10
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
No! No. No.

11
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
Perhaps the Labour party would give all those things up easily.

12
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
Perhaps they would agree to a single currency,

13
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
to total abolition of the pound sterling.

14
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
Perhaps, being totally incompetent with monetary matters,

15
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
they’d be only too delighted to hand over the full responsibility

16
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
— as they did to the IMF — to a central bank

17
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
The fact is they have no competence on money,

18
00:01:04,000 –> 00:01:06,000
no competence on the economy

19
00:01:06,000 –> 00:01:11,000
— so yes, the right hon. Gentleman would be glad to hand it all over.

One thought on “Margaret Thatcherová: Ne, ne, ne!”

Comments are closed.