Kápo Schulz: Všichni jsme teď eurosocialisté

Těžko říct, která věta z tohoto projevu je lživější…

Přepis, čeština

1
00:00:00,067 –> 00:00:02,067
Pan Martin Schulz, pět minut.

2
00:00:03,983 –> 00:00:07,950
Pane předsedo, dámy a pánové, tento víkend jsme viděli obraz,

3
00:00:07,950 –> 00:00:10,948
který byl historický.

4
00:00:10,948 –> 00:00:16,471
Viděli jsme nejhoršího amerického prezidenta, kam až paměť sahá,

5
00:00:16,471 –> 00:00:20,471
který byl konfrontován s účinnými akcemi předsedy Evropské rady

6
00:00:20,635 –> 00:00:22,195
a předsedy Evropské komise,

7
00:00:23,195 –> 00:00:26,195
kteří rozumně reagují

8
00:00:26,555 –> 00:00:29,528
na politickou realitu evropského vnitřního trhu.

9
00:00:29,528 –> 00:00:31,528
Je to skutečně historická chvíle

10
00:00:31,888 –> 00:00:35,389
a velká příležitost pro Evropu,

11
00:00:36,389 –> 00:00:41,389
aby v mezinárodní politice zaujala odpovídající místo.

12
00:00:41,942 –> 00:00:44,640
Politika Bushovy administrativy,

13
00:00:44,640 –> 00:00:47,012
která chtěla plnou deregulaci světových trhů

14
00:00:48,012 –> 00:00:50,011
a absolutní laissez-faire

15
00:00:51,011 –> 00:00:54,011
bez ohledu na lidi,

16
00:00:54,883 –> 00:00:57,444
absolutně zkrachovala.

17
00:00:57,444 –> 00:01:01,215
Evropa má nyní příležitost, aby naplnila toto vakuum

18
00:01:01,215 –> 00:01:05,215
novým sociálním trhžním řádem pro Evropu a zbytek světa.

19
00:01:06,236 –> 00:01:09,236
To je ten historický úkol, který máme před sebou.

20
00:01:13,468 –> 00:01:15,468
Vaše první činy,

21
00:01:15,997 –> 00:01:18,407
pane Sarkozy, byly dobré,

22
00:01:18,407 –> 00:01:21,407
byly nezbytné, aby nám pomohly dostat se z úvěrové krize.

23
00:01:22,646 –> 00:01:25,641
Náš poslanecký klub vás v tomto podporuje.

24
00:01:26,641 –> 00:01:29,572
Nemůžeme skrývat, že jsme ve skutečnosti ohromeni

25
00:01:29,572 –> 00:01:31,330
odhodláním, které jste ukázal.

26
00:01:31,330 –> 00:01:34,330
To samé platí pro pana Barrosa,

27
00:01:34,572 –> 00:01:37,572
jemuž osobně, ne jeho Komisi, chci poděkovat

28
00:01:37,779 –> 00:01:39,686
za jeho odhodlání.

29
00:01:42,686 –> 00:01:45,102
Nicméně, musíme plně využít této příležitosti,

30
00:01:46,102 –> 00:01:49,102
kdy provádíme nezbytné,

31
00:01:49,801 –> 00:01:51,027
abychom učinili prohlášení.

32
00:01:52,027 –> 00:01:53,003
Už nikdy více.

33
00:01:54,003 –> 00:01:56,003
Co se teď stalo na trzích

34
00:01:57,117 –> 00:01:59,117
se nesmí už nikdy stát.

35
00:01:59,629 –> 00:02:02,629
Katastrofa na mezinárodních finančních trzích,

36
00:02:02,724 –> 00:02:06,446
která se rozšířila do reálné ekonomiky.

37
00:02:06,446 –> 00:02:08,446
Musí se to ukončit,

38
00:02:08,739 –> 00:02:10,529
to se už nikdy nesmí stát.

39
00:02:10,529 –> 00:02:14,432
A aby se to už nikdy nestalo, potřebujeme nová pravidla.

40
00:02:14,432 –> 00:02:17,432
A tato nová pravidla potřebujeme i od vás, pane Barroso.

41
00:02:17,636 –> 00:02:20,146
Můj kolega Poul Nyrup Rasmussen rozebere detailněji,

42
00:02:20,146 –> 00:02:22,146
co od vás očekáváme.

43
00:02:22,670 –> 00:02:24,508
Musíme počkat do konce roku,

44
00:02:24,508 –> 00:02:26,508
abychom viděli, jak budou vypadat vaše návrhy.

45
00:02:26,786 –> 00:02:30,430
Ale musíme konat rychle, mnoho času nezbývá.

46
00:02:31,430 –> 00:02:35,430
Regulace by měla být v ohnisku naší rychlé reakce.

47
00:02:35,764 –> 00:02:41,285
Ne pouze regulace bank, ale také hedgeových fondů a private equity.

48
00:02:41,285 –> 00:02:45,285
S tím ude souhlasila většina už před několika týdny.

49
00:02:45,997 –> 00:02:49,726
A slyšel jsem sociálně demokratické projevy.

50
00:02:49,726 –> 00:02:51,726
Nicolas Sarkozy,

51
00:02:51,997 –> 00:02:54,575
dlouholetý lídr UMP,

52
00:02:54,575 –> 00:02:57,315
konzervativní prezident Francie

53
00:02:57,315 –> 00:02:59,109
mluví jako opravdový evropský socialista!

54
00:03:00,109 –> 00:03:01,109
Má moji podporu.

55
00:03:05,318 –> 00:03:07,318
José Manuel Durão Barroso

56
00:03:07,729 –> 00:03:11,729
připomněl svoji trockistickou a maoistickou minulost

57
00:03:11,810 –> 00:03:13,297
mluví jako opravdový levičák!

58
00:03:16,297 –> 00:03:18,297
A když slyším mluvit Josepha Daula,

59
00:03:18,995 –> 00:03:21,660
to je prakticky čistá sociální demokracie.

60
00:03:21,660 –> 00:03:25,660
Členské průkazky sociální demokracie si mohou vyzvednout u dveří.

61
00:03:25,989 –> 00:03:31,472
Přečtu vám citát.

62
00:03:32,472 –> 00:03:34,295
Poslouchejte pečlivě.

63
00:03:35,295 –> 00:03:37,295
“V posledních desetiletích

64
00:03:37,592 –> 00:03:41,187
byly některé členské státy i Evropská unie jako celek

65
00:03:42,187 –> 00:03:45,187
přeregulovány a zadušeny.

66
00:03:46,252 –> 00:03:50,252
Tato přeregulovanost poškozuje naši konkurenceschopnost.”

67
00:03:53,470 –> 00:03:56,470
To je citát z prohlášení Evropské lidové strany (největší strana v EP — pozn. překl.)

68
00:03:56,954 –> 00:03:59,324
z roku 2006.

69
00:03:59,324 –> 00:04:04,287
Sarkozy, Barrosso a Daul, všichni toto prohlášení podepsali.

70
00:04:04,287 –> 00:04:07,287
Učíte se pomalu, ale mám radost, že jste na to konečně přišli.

71
00:04:12,428 –> 00:04:16,428
A ptám se sám sebe, když s vámi debatuji

72
00:04:16,815 –> 00:04:19,273
co se podle vašich představ

73
00:04:20,273 –> 00:04:23,273
stane s obyčejnými lidmi v EU?

74
00:04:23,803 –> 00:04:29,803
Co se stane s tím daňovým poplatníkem, který musí uklidit tu současnou katastrofu?

75
00:04:29,964 –> 00:04:35,827
Co se stane s kupní silou, kterou potřebujeme, abychom oživili vnitřní trh?

76
00:04:35,827 –> 00:04:39,031
Riskujeme recesi, pokud už v ní nejsme.

77
00:04:40,031 –> 00:04:41,031
Potřebujeme kupní sílu.

78
00:04:41,637 –> 00:04:44,637
Nepotřebujeme pouze sociální deštník pro banky,

79
00:04:44,764 –> 00:04:48,764
musíme odstranit také nejistotu pro obyčejné lidi.

80
00:04:48,869 –> 00:04:52,663
Protože když se pokazí, co tady plánujeme, a jiná alternativa neexistuje.

81
00:04:52,663 –> 00:04:54,663
Když se to pokazí,

82
00:04:54,925 –> 00:04:58,454
budou to obyčejní lidé v Evropě, kteří to zaplatí,

83
00:04:58,454 –> 00:05:00,261
zaměstnankyně a zaměstnanci.

84
00:05:00,261 –> 00:05:03,261
Proto potřebujeme více pravidel a dohledu.

85
00:05:03,630 –> 00:05:07,630
Členské státy musí chránit obyčejné lidi

86
00:05:07,702 –> 00:05:10,130
jako ochránily svoje velké banky.

87
00:05:10,130 –> 00:05:13,130
To je požadavek, který leží primárně na členských státech.

88
00:05:14,189 –> 00:05:17,005
Teď vám chci přečíst ještě jeden citát.

89
00:05:19,005 –> 00:05:23,005
“Stát se musí stáhnout ze sociální a hospodářské politiky.”

90
00:05:26,040 –> 00:05:27,040
Angela Merkelová

91
00:05:28,697 –> 00:05:31,697
na konferenci strany CDU v roce 2000.

92
00:05:31,903 –> 00:05:36,156
Stát se nemá stahovat, má více intervenovat v hospodářských věcech!

93
00:05:36,156 –> 00:05:38,156
Stát má více regulovat.

94
00:05:38,170 –> 00:05:42,170
Díkybohu Barroso a Sarkozy konečně říkají,

95
00:05:42,476 –> 00:05:46,476
že potřebujeme více dohledu, že potřebujeme více regulace.

96
00:05:46,994 –> 00:05:49,548
Jsou na správné cestě.

97
00:05:49,548 –> 00:05:52,548
A budou na správné cestě,

98
00:05:52,882 –> 00:05:55,139
budou mít naši podporu,

99
00:05:56,139 –> 00:06:00,139
když budou podporovat klimatický plán, který může vytvořit pracovní místa,

100
00:06:01,288 –> 00:06:03,288
který umožňuje udržitelný rozvoj,

101
00:06:03,560 –> 00:06:09,560
ale ne když bude klimatický plán podřazen současné finanční krizi.

102
00:06:09,733 –> 00:06:11,733
Jean-Claude Juncker korektně uvedl,

103
00:06:11,795 –> 00:06:16,331
že i když finanční krize odezní, klimatická krize přetrvá.

104
00:06:16,331 –> 00:06:19,331
Byla by chyba stavět to proti sobě.

105
00:06:19,389 –> 00:06:24,389
Ale Sarkozy má pravdu, i to musí být na základě vzájemé solidarity

106
00:06:24,620 –> 00:06:26,620
mezi silnými a slabými.

107
00:06:26,629 –> 00:06:31,130
Bude to od Parlamentu a Evropské rady vyžadovat řešení.

108
00:06:32,130 –> 00:06:34,130
Pane předsedo, dámy a pánové, srdečně vám děkuji.

109
00:06:34,726 –> 00:06:37,726
Taky za to, pane předsedo, že jste mi dal minutu navíc.

110
00:06:38,980 –> 00:06:42,379
Naštěstí to jasné vyjádření sociální demokracie zůstává.

111
00:06:43,379 –> 00:06:47,379
Hodnoty, pro které jsme zde v Parlamentu nikdy neměli většinu,

112
00:06:47,572 –> 00:06:50,572
protože vy jste tomu bránili,

113
00:06:50,949 –> 00:06:53,175
tyto hodnoty jsou teď na denním pořádku.

114
00:06:53,175 –> 00:06:56,175
Pokud je přijmete, tak jste to konečně pochopili.

115
00:06:56,485 –> 00:06:57,091
Ale musíte uznat,

116
00:06:58,091 –> 00:07:01,091
že to byly vaše chyby, které nás sem přivedly

117
00:07:01,439 –> 00:07:03,439
a že potřebujeme více regulace.

118
00:07:03,447 –> 00:07:04,000
Děkuji.

4 thoughts on “Kápo Schulz: Všichni jsme teď eurosocialisté”

  1. Ja mám normálne stavy úzskosti a nesmierny strach, keď vidím tohto človeka rečniť v jednej z najmocnejších inštitúcií Európy. Ak to zájde príliš ďaleko, mali by sme byť pripravení tomuto diabolskému EU režimu odporovať, kľudne aj so zbraňou v ruke. Nie nechať ich nech si s nami robia čo chcú ako s bezbrannými a tupými ovcami ovcami.

Comments are closed.