John Redwood: Tento parlament byl vynikající, dokud mohl vládnout

Jeden z euroskeptiků, kteří jsou poslanci britské Dolní sněmovny, John Redwood si vzal slovo v debatě o referendu o vystoupení z EU…

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Demokracie je pro tento parlament nejdůležitější.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Matka všech parlamentů, příklad celému světu.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
Který ale prožívá špatné časy.

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
Je ponížen tím, že dostatečně pečlivě neposlouchá občanům,

5
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
a je ponížen, protože příliš mnoho pravomocí

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
z jeho autonomie bylo zbytečně odevzdáno do Bruselu.

7
00:00:19,000 –> 00:00:21,000
Lidé po nás nechtějí jenom, abychom je poslouchali,

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
nechtějí po nás, abychom měli dnes večer tuto významnou debatu,

9
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
nepřejí nám pouze, abychom měli volné hlasování a mohli vyjádřit jejich názory a postoje,

10
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
ale taky by chtěli cítit,

11
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
že lidé v této sněmovně, kteří mají zodpovědnost vládnoucích,

12
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
mají také pravomoc vládnout.

13
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
Lidé věří, že vláda by sem měla přicházet a zodpovídat se nám,

14
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
že bychom ji měli volat k zodpovědnosti ze všech stran Dolní sněmovny,

15
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
a pokud budou dělat svoji práci dobře, odmění je veřejnost v příštích volbách,

16
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
a pokud budou dělat svoji práci špatně, vyhodí je.

17
00:00:51,000 –> 00:00:56,000
Ale to, co vidíme teď — protože tu máme příliš mnoho evropské moci bez zodpovědnosti —

18
00:00:56,000 –> 00:01:02,000
je rozpad toho systému souhlasu, který je pro demokracii tím základním.

19
00:01:02,000 –> 00:01:08,000
Jeďte dnes do Řecka a podívejte se, jak to vypadá, když se ten souhlas rozpadne.

20
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Bohatí Řekové si teď myslí, že vláda nemá žádné právo zdanit je,

21
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
protože věří, že všechno funguje na autopilota z Evropy a jim se nelíbí, co dělá,

22
00:01:16,000 –> 00:01:21,000
a chudí Řekové si myslí, že vláda nemá žádné právo odebrat jim jejich dávky,

23
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
protože si taky myslí, že to běží na autopilota z Bruselu.

24
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
Jeďte do Portugalska nebo jeďte do Irska nebo jeďte na Slovensko.

25
00:01:29,000 –> 00:01:33,000
Vidíme, že ten Evropský bordel může měnit vlády

26
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
— téměř bez ohledu na to, co si lidé myslí —

27
00:01:36,000 –> 00:01:38,000
a když lidi dosadí novou vládu,

28
00:01:38,000 –> 00:01:43,000
neznamená to vůbec žádný rozdíl v politice, kterou ta země sleduje,

29
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
protože všechno běží na autopilota…

30
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
Vždyť my už nemáme možnost vládnout.

31
00:01:48,000 –> 00:01:53,000
Při příliš mnoha situacích musíme říkat našim voličům:

32
00:01:53,000 –> 00:01:57,000
“S tím vám nemůžu pomoci, protože to je evropská směrnice.

33
00:01:57,000 –> 00:02:01,000
V tom vás nemůžu podpořit, protože to je evropský program, který se nikomu nezodpovídá.”

34
00:02:01,000 –> 00:02:04,000
Už nemůžeme měnit zákony způsobem, jakým si přejeme,

35
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
protože je to předurčeno nějakým bruselským rozhodnutím.

36
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
Tento parlament byl vynikající,

37
00:02:11,000 –> 00:02:15,000
když jsme se o každý zákon, který dopadal na britské občany, prali v této sněmovně

38
00:02:15,000 –> 00:02:19,000
a ve výboru, dokud neuspokojoval potřeby většiny.

39
00:02:19,000 –> 00:02:22,000
Tento parlament byl vynikající, když veřejnost věděla,

40
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
že pokud už má dost zkažené vlády,

41
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
tak mohou vyměnit nejenom lidi, ale také politiku, kterou prosazují.

42
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
Tento parlament byl vynikající, když měl plnou kontrolu nad všemi našimi penězi

43
00:02:33,000 –> 00:02:37,000
a nemusel odevzdávat cla a daně cizím mocnostem,

44
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
které je utrácí způsobem, se kterým my nesouhlasíme.

45
00:02:40,000 –> 00:02:42,000
Pane předsedající, musíme se probudit.

46
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
Musíme udělat to, co britští občané chtějí, abychom udělali.

47
00:02:45,000 –> 00:02:49,000
My musíme převzít zodpovědnost za vládnutí této zemi.

48
00:02:49,000 –> 00:02:51,000
My musíme schvalovat zákony.

49
00:02:51,000 –> 00:02:53,000
My o nich musíme debatovat a argumentovat zde.

50
00:02:53,000 –> 00:02:55,000
Brusel má příliš mnoho pravomocí.

51
00:02:55,000 –> 00:02:59,000
Britští občané musí dostat slovo. Vyhlašme referendum.

52
00:03:01,000 –> 00:03:04,000
Není naším názorem, že bychom měli mít referendum o vystoupení.

53
00:03:04,000 –> 00:03:07,000
Nechci, aby Británie vystoupila z Evropské unie.

54
00:03:07,000 –> 00:03:09,000
– Proč nedat lidem na výběr?

55
00:03:09,000 –> 00:03:11,000
Myslím, že to by pro Británii byla špatná odpověď.

56
00:03:11,000 –> 00:03:15,000
Rebelové to zkusili, ale nepodařilo se jim to, protože politická elita, předsedové těch tří stran

57
00:03:15,000 –> 00:03:19,000
se dali dohromady, aby zajistili, že vy nebudete moci hlasovat v referendu.

58
00:03:19,000 –> 00:03:22,000
Nemělo by jim být prominuto, že se takhle zachovali.

59
00:03:22,000 –> 00:03:24,000
A můj dnešní vzkaz pro vás je:

60
00:03:24,000 –> 00:03:27,000
Pokud volíte Liberální demokraty, Labouristy nebo Konzervativce,

61
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
ale věříte, že Británie by měla být svobodnou, svrchovanou zemí,

62
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
odejděte od nich, přijďte podpořit nás, přidejte se k UKIPu, my jsme vaše poslední šance.

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Democracy is fundamental to this House.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
The Mother of Parliaments, an example to the world.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
Which has been through a bad time.

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
It has been humbled by failing to listen carefully enough to the people

5
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
and it has been humbled because all too many powers

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
of self-government have been needlessly given away to Brussels.

7
00:00:19,000 –> 00:00:21,000
The people not only want us to listen,

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
they not only want us to have this great debate tonight,

9
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
they not only wish us to have a free vote to express their opinions and their views,

10
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
but they would also like to feel

11
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
that the people in this House charged with the duty of governing

12
00:00:35,000 –> 00:00:37,000
have the power to govern.

13
00:00:37,000 –> 00:00:41,000
They believe that the government should come here and answer to us,

14
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
we should hold them to account from all sides of the House of Commons,

15
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
if they do a good job, the public reward them in the general election,

16
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
and if they do a bad job, they sack them.

17
00:00:51,000 –> 00:00:56,000
But what we now see happening — because there is too much unaccountable European power —

18
00:00:56,000 –> 00:01:02,000
is the break-down of that fabric of consent which is fundamental to a democracy,

19
00:01:02,000 –> 00:01:08,000
Go to Greece today and just see what happens when that consent starts to break down.

20
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Rich Greeks now think their government has no right tax them,

21
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
because they believe it’s on autopilot from Europe and they don’t like what it’s doing,

22
00:01:16,000 –> 00:01:21,000
and poor Greeks think the government has no right to remove some of their benefits

23
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
because they think again it’s on autopilot from Brussels.

24
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
Go to Portugal or go to Ireland or go to Slovakia

25
00:01:29,000 –> 00:01:33,000
we see that the European mess can change Governments

26
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
— regardless of what the people think almost —

27
00:01:36,000 –> 00:01:38,000
and when the people put in a new Government,

28
00:01:38,000 –> 00:01:43,000
it makes absolutely no difference to the policy that the country is following,

29
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
because it is all on autopilot…

30
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
We no longer have the authority or the opportunity to govern.

31
00:01:48,000 –> 00:01:53,000
We have to say already on too many occasion to our constituents,

32
00:01:53,000 –> 00:01:57,000
“I cannot help you with that because it is a European directive.

33
00:01:57,000 –> 00:02:01,000
“I cannot assist you with this because it is an unaccountable European programme.”

34
00:02:01,000 –> 00:02:04,000
We can no longer change the law in the way that we wish

35
00:02:04,000 –> 00:02:08,000
because it is already preordained by some Brussels decision.

36
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
This House was great

37
00:02:11,000 –> 00:02:15,000
when every law that applied to the British people was fought over in this Chamber

38
00:02:15,000 –> 00:02:19,000
and in Committee and satisfied the needs of the majority.

39
00:02:19,000 –> 00:02:22,000
This House was great when the public knew

40
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
that when they had had enough of rotten Government,

41
00:02:25,000 –> 00:02:29,000
they could change not just the people, but also the policies they were following.

42
00:02:29,000 –> 00:02:33,000
This House was great when it had full control of all our money

43
00:02:33,000 –> 00:02:37,000
and did not have to give tariffs and taxes away to foreign powers

44
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
to spend in ways of which we do not approve.

45
00:02:40,000 –> 00:02:42,000
Mr Deputy Speaker, we need to wake up.

46
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
We need to do what the British people want us to do.

47
00:02:45,000 –> 00:02:49,000
We need to take the responsibility for governing this country.

48
00:02:49,000 –> 00:02:51,000
We need to enact the laws.

49
00:02:51,000 –> 00:02:53,000
We need to debate and argue about it in here.

50
00:02:53,000 –> 00:02:55,000
Brussels has too much power.

51
00:02:55,000 –> 00:02:59,000
The British people need a say. Let us have a vote.

52
00:03:01,000 –> 00:03:04,000
That is not our view that there should be a In/Out Referendum.

53
00:03:04,000 –> 00:03:07,000
I don’t want Britain to leave the European Union.

54
00:03:07,000 –> 00:03:09,000
– Why not give people a choice?

55
00:03:09,000 –> 00:03:11,000
I think it’s the wrong answer for Britain.

56
00:03:11,000 –> 00:03:15,000
The rebels tried but they failed because the political elite, the three party leaders

57
00:03:15,000 –> 00:03:19,000
got together to make sure that you could not have a referendum.

58
00:03:19,000 –> 00:03:22,000
They shouldn’t be forgiven for behaving like this.

59
00:03:22,000 –> 00:03:24,000
And my message to you today is

60
00:03:24,000 –> 00:03:27,000
if you are voting LibDem, Labour or Conservative

61
00:03:27,000 –> 00:03:31,000
but you believe that Britain should be a free, self-governing country,

62
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
give’em up, come and support us, come and join UKIP, we are your last chance.