Hrabě Dartmouth vs. vypnutý mikrofon

[fb_like]

Přepis, čeština
1
00:00:04,140 –> 00:00:09,860
Umlčen! William Dartmouth je odříznut při debatě “Arktické politice EU”

2
00:00:10,495 –> 00:00:15,743
Evropská unie chce komplexní Arktickou politiku.

3
00:00:15,743 –> 00:00:20,434
Tento návrh je naprosto bizarní.

4
00:00:20,434 –> 00:00:23,434
Tak třeba Kypr a Řecko,

5
00:00:23,545 –> 00:00:28,096
ty mají historické kultury, ale podívejte se na jejich polohu.

6
00:00:28,096 –> 00:00:33,112
Je skutečně těžké porozumět tomu, proč tu pro zemi u Egejského moře

7
00:00:33,112 –> 00:00:37,291
má být politika Evropské unie ohledně severního pólu.

8
00:00:37,291 –> 00:00:41,424
Ale Arktická politika EU není možná tak bizarní

9
00:00:41,424 –> 00:00:46,440
jako jmenování té zcela nekvalifikované Baronky Ashtonové,

10
00:00:46,440 –> 00:00:51,084
která je Sarou Palinovou exstudentské levice, za euroministryni zahraničí.

11
00:00:51,084 –> 00:00:54,521
Během slyšení se jasně ukázalo, že ministryně zahraničí

12
00:00:54,521 –> 00:00:57,521
nic nezapomněla a nic nového se nenaučila.

13
00:00:57,585 –> 00:01:00,585
A mimochodem…

14
00:01:01,068 –> 00:01:06,456
-Omlouvám se, ale nemyslím si, že bychom v tomto parlamentu měli poslouchat takovéhle osobní komentáře

15
00:01:06,456 –> 00:01:19,366
Ne, váš čas vypršel. Osobní komentáře tohoto typu tu mít nebudeme. Teď přejdu k dalšímu…

16
00:01:29,908 –> 00:01:35,759
Nenechte je, aby vás umlčeli.

Přepis, angličtina
1
00:00:04,140 –> 00:00:09,860
Frozen out! William Dartmouth is shut out during a debate on “EU Arctic policy”

2
00:00:10,495 –> 00:00:15,743
The European Union wants a comprehensive Arctic policy.

3
00:00:15,743 –> 00:00:20,434
This proposition is entirely bizarre.

4
00:00:20,434 –> 00:00:23,434
Cyprus and Greece, for example,

5
00:00:23,545 –> 00:00:28,096
have historic cultures, but look at the geography.

6
00:00:28,096 –> 00:00:33,112
It’s really rather hard to understand why a country on the Aegean Sea

7
00:00:33,112 –> 00:00:37,291
needs there to be an EU policy on the Arctic.

8
00:00:37,291 –> 00:00:41,424
But an EU Arctic policy is perhaps not so bizarre

9
00:00:41,424 –> 00:00:46,440
as the appointment of the supremely unqualified Baroness Ashton,

10
00:00:46,440 –> 00:00:51,084
the Sarah Palin of the ex-student Left, as High Representative.

11
00:00:51,084 –> 00:00:54,521
At the hearings it was clearthat the High Representative

12
00:00:54,521 –> 00:00:57,521
has forgotten nothing and has learnt nothing.

13
00:00:57,585 –> 00:01:00,585
And, by the way…

14
00:01:01,068 –> 00:01:06,456
-I’m sorry but I don’t think we should listen to personal comments like that in this chamber

15
00:01:06,456 –> 00:01:19,366
No, your speaking time has finished. We will not have personal comments of that nature. I will now move to the next…

16
00:01:29,908 –> 00:01:35,759
Don’t let them shut you out

3 thoughts on “Hrabě Dartmouth vs. vypnutý mikrofon”

  1. Mě především zaráží, jak málo Europoslanců aktivně vystupuje proti fašistické komisi a proti té Ashton(ové). Vždyť na první pohled vypadá jako učitelka podřadného předmětu na prvním ročníku SŠ. Proč si tak málo lidí uvědomuje jak je EU špatná a nebezpečná?

  2. Ahoj, nevis, kde bych nalezla vice informaci o tematu: Arktická politika EU? Diky moc

Comments are closed.